Category Archives: Наука за живия Бог

ЕТИКЕТЪТ ДОБРИТЕ ОБНОСКИ

Етикет на поведение: Правила на добрите обноски, които не всеки от нас  познава, а трябва Новини - woman.bg
Добрите обноски са проява на ценностната система, базираща се на тактичността и съобразяването с другите, на готовността да се окаже помощ или съдействие, на балансираните емоции и точния езиков изказ. Добрите обноски са едно от най-важните неща при създаването на първите впечатления за човека.
Спазването на определен етикет в ежедневното общуване и при специални поводи е било в „старите времена” по-скоро задължително поведение, отколкото въпрос на личен избор, а днес е израз на култура и добро възпитание.
 
 ТОЙ И ТЯ
Кавалерът върви от лявата страна на дамата при официални поводи, в останалите случаи дамата има право на избор или кавалерът върви от тази страна, която крие риск или опасност.
Ако едната ръка на мъжа е заета с багаж, дамата върви от страната на свободната му ръка. Мъжът е длъжен да поеме багажа на дамата, докато вървят по улицата.
Ако изкачват стълби, кавалерът върви едно стъпало по-назад от дамата, а при слизане по стълби той върви пред нея.
Дамата влиза първа в превозно средство, а пръв слиза мъжът и й подава ръка (ако се познават). Обикновено се очаква добре възпитаният мъж да предложи помощта си на жена с тежък багаж или с дете при качване или слизане, но без да се натрапва и с чувство за такт. Мъжът сяда на освободило се място само в случай че няма в близост правостояща жена, а е длъжен да отстъпи мястото си на своя позната, на бременна или възрастна жена.
Пред отворена врата мъжът отстъпва встрани и дава път на дамата да мине първа, но ако вратата е масивна и тежка, мъжът минава напред. През въртяща се врата първа минава дамата, но ако е неподвижна, мъжът я задвижва внимателно, минавайки напред, и дава възможност на дамата да премине след него.
На излизане от асансьор мъжът дава път на дамата да излезе първа.
В случай че мъжът е инициатор за посещение на ресторант, той поема плащането на сметката. Ако това е предложение на дамата, очаква се разноските да се поемат от нея, макар че в днешни времена често и двете страни предпочитат да си поделят разходите по сметката. Тогава е добре да има предварително споразумение кой ще извади портфейла.
Когато по улицата вървят заедно двама мъже и една жена, тя следва да е помежду им.
 АЗ И ДРУГИТЕ
Ако към вход на помещение са се насочили едновременно няколко души, блъскането е недопустимо и предимство имат по-възрастните, жените и децата.
Би било проява на неучтивост да захлопнете вратата зад себе си пред човек, който върви непосредствено след вас.
Пръв слиза от асансьора стоящият най-близо до вратата му. А тези, които запречват изхода му, трябва да излязат от него, за да дадат път на желаещите да слязат.
Вторачването, а и оглеждането крадешком на някого се считат за груба проява на лоши обноски.
Ако някой учтиво ви даде път, кимнете му за благодарност.
Ако се движите по стълби и срещу вас идва човек с багаж, редно е да изчакате на площадката, докато той премине.
Изискванията на етикета са многобройни и едва ли могат да се изчерпят, но в случай че вие се отнасяте към другите така, както ви се иска да се отнасят към вас самите, значи сте осъзнали, че добрите обноски се основават на  грижата за по-слабия и на уважението към себе си и към другите.
Таг етикет добрите обноски

Мария Герасова