Category Archives: ОБЯВИ- събития

ОБЯВА

Четвъртият Национален алманах “Космически искри” на Съюз “Духовно възраждане- България” и Международен електронен вестник “Сияние” очакват своите автори на адрес vkbd@abv.bg
РЕГЛАМЕНТ:
1 брой но творбите по .желание- проза, поезия
2 автобиография 15-20 реда
2. 5 лв. на страничка
Краен срок 30 юни 2022г.
отговорен редактор Мария Герасова