Category Archives: ОБЯВИ И КОНКУРСИ

СЪОБЩЕНИЕ

Мили приятел От днес стартира Четвърти национален конкурс “Човекът на Новото време” за проза и поезия организиран от международен вестник “Сияние” и Съюз “Духовно възраждане- България” Материалите изпращайте на адрес vkbg@abv.bg Краен срок 15 март 2023 година.
главен организатор Мария Герасова

Четвърти национален алманах “Космически искри”

От 5 март до 5 юни Съюз “Духовно възраждане- България” и международен електронен вестник “Сияние” организират Четвърти Национален литературен алманах за  българите в страната и чужбина.
Литературните творби изпращайте на адрес vkbd@abv.bg
От главният редактор Мария Герасова

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН АЛМАНАХ “ВСИЧКО Е ЛЮБОВ”

Съюз “Духовно възраждане-България” и ел вестник “Сияние” стартират събирането на творби- проза и поезия, за Трети Национален алманах “Всичкко е любов” Срок  от 12 март 2021г.  до 12 юни 2021г.  на адрес: vkbd@abv.bg
РЕГЛАМЕН:
!. брой на творбите по желание
2. на страица по 5лв.
3. всеки автор ще получи по един безлатен алманах.

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Международен ел. вестник “Сияние” организира за втора година  Национален литературен конкурс за проза и поезия “Човекът на Новото време” Можете да представите едно свое стихотворение или един разказ на адрес vkbd@abv.bg
Краен срок 11 марта 2021г
Ще бъдат присъдени  първа, втора и трета награда по направление- проза и поезия.  Премираните ще получан Диплом.
 Журито ще се съсои от трима човека. 
 от журито

АЛМАНАХА

АВТОРИ НА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА
Крайният срок за алманаха “Всичко е любов” е 15 юни 2020.Пращайте своите творби на vkbd@aabv.bg стихове, проза брой по желание.
Мария Герасова- отговорен редактор състаител