Category Archives: Нашите съдби и проблеми

Човешките взаимоотношения

Човешките взаимоотношения

Най-трудното нещо на този свят е да комуникираш с някого. Именно комуникацията се крепи в основата на отношенията между индивидите и в частност между хората. Общуването е повратният момент в еволюцията, чрез който хората се отличават от останалите същества със своя разум. И може би в това е проблема – разумът. Прекаленото размишляване и терзаене каква ще бъде реакцията на отсрещната страна прави този процес изключително труден и комплексен. Още по – непонятно за мен е контактът между индивидите от противоположните полове. Тогава комуникацията става почти невъзможна. Взаимоотношенията между хората е най-трудният процес, познат на човечеството. Този казус е може би най-сложният разглеждан някога. И всеки един от нас е мислил по него. Аз лично - много пъти и нито веднъж не съм стигал до някакъв смислен извод. Може би отговорът е много лесен за отгатване, но ние сме прекалено разумни, за да стигнем до него. Най-вероятно той е много прост. Както всичко гениално. Просто още не се е родил геният, който да го даде. Или пък той се крие във всеки един от нас.
Ст. Костов (Забележка: Да не се бърка със Ст. Л. Костов)
 http://men.hotnews.bg/pm/choveshkite-vzaimootnosheniya/