Category Archives: Религиозен кът

РЕЛИГИЯТА НА ТРАКИТЕ

haskovo_traki_kultura_heros_konnik.jpg
Тракийската религия била политеистична. Част от божествата имали общотракийски характер, а други са характерни само за определена племенна общност.
Траките развили култ към силите на Природата. Почитали свещени гори, дървета, извори, потоци. Вярвали в съществуването на нимфи, музи и демони. За тях, змията била символ на хтоничните (подземните) сили. “Свещеното дърво на живота” било разделено на три части: горна – корона на дървото – символ на небето, средна – ствол на дървото – символ на земята, долна – корените на дървото – символ на подземния свят.
Важни елементи на култа са магическите действия и жертвоприношенията. Траките правят безкръвни и кръвни жертвоприношения.
До днес са запазени сведения за лечение чрез огън и вода, нестинарските игри, свързани с култа към Слънцето и с определени магически действия. Тракийските лечители използват различни баяния и заклинания, придружени с магически действия. Музиката (и музикотерапията) се свързват с имената на херосите Орфей и Лин.
Херодот съобщава, че траките почитат боговете Хермес, Арес, Дионис, Асклепий и Артемида.
Тракийските божества не са структурирани в йерархичен порядък, както елинските. Понякога, функциите им съвпадат или се преплитат.
Троичното делене на света (чрез “Дървото на живота”) се забелязва и в групирането на боговете в триади – тройки божества, съчетаващи различни функции, израз на съвършеното единство на света, осъществено чрез различията. Такива такива триади са: Зевс – Дионис – Персефона, Арес – Дионис – Атремида и Сабазий – Дионис – Ипта.
Един от най-забележителните образи в тракийската митологична система е този на Орфей. Орфическата религиозна доктрина съчетава хтонични (слизане в подземното царство) и соларни елементи.
В пряка връзка с вярата в безсмъртието на човешката душа са и погребалните ритуали на траките. Траките практикуват както трупоизгарянето, така – и трупополагането.
Траките развили култ към силите на Природата. Почитали свещени гори, дървета, извори, потоци. Вярвали в съществуването на нимфи, музи и демони. За тях, змията била символ на хтоничните (подземните) сили. “Свещеното дърво на живота” било разделено на три части: горна – корона на дървото – символ на небето, средна – ствол на дървото – символ на земята, долна – корените на дървото – символ на подземния свят.
Важни елементи на култа са магическите действия и жертвоприношенията. Траките правят безкръвни и кръвни жертвоприношения.
До днес са запазени сведения за лечение чрез огън и вода, нестинарските игри, свързани с култа към Слънцето и с определени магически действия. Тракийските лечители използват различни баяния и заклинания, придружени с магически действия. Музиката (и музикотерапията) се свързват с имената на херосите Орфей и Лин.
Херодот съобщава, че траките почитат боговете Хермес, Арес, Дионис, Асклепий и Артемида.
Тракийските божества не са структурирани в йерархичен порядък, както елинските. Понякога, функциите им съвпадат или се преплитат.
Троичното делене на света (чрез “Дървото на живота”) се забелязва и в групирането на боговете в триади – тройки божества, съчетаващи различни функции, израз на съвършеното единство на света, осъществено чрез различията. Такива такива триади са: Зевс – Дионис – Персефона, Арес – Дионис – Атремида и Сабазий – Дионис – Ипта.
Един от най-забележителните образи в тракийската митологична система е този на Орфей. Орфическата религиозна доктрина съчетава хтонични (слизане в подземното царство) и соларни елементи.
В пряка връзка с вярата в безсмъртието на човешката душа са и погребалните ритуали на траките. Траките практикуват както трупоизгарянето, така – и трупополагането.
  http://www.haskovo-bulgaria.com/bg/page_342_110.html

ТОЧНОСТТА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА

Повечето хора изпитват естествено любопитство да узнаят какво ще донесе бъдещето. Библията съдържа някои от най-важните бъдещи събития, като описва много от тях в сложни и смайващи подробности. Сигурно ще запитате: „Как стигате до това убеждение?“ За да отговорим на този въпрос, нека си представим, че предприемате екскурзия в местност, която досега не сте виждали. Картата в ръката ви е единственият пътеводител. Вчера сте установили, че тази карта е напълно надеждна, понеже на нея сте намерили една река и селото, в което сте пренощували. Днес ще трябва да решите по кой път да тръгнете. Пред вас се намира непозната местност, обаче по картата виждате, че ако завиете наляво, пътят води през гора до място, където ще се озовете при голямо езеро. Вие много искате да видите това езеро. Какво ще направите? Смятам, че ще се доверите на картата и ще завиете наляво. Сигурно главната причина за вашата увереност, когато взимате това решение, ще е фактът, че картата вчера се е оказала надежден пътеводител в една непозната местност. Тя ви е показала, преди да отидете там, какво ще намерите на мястото. И това е станало. Едно от най-забележителните доказателства, че Библията е Божие слово, е безпримерната точност, с която тя предсказва бъдещи събития. На нейните страници намираме множество пророчества, за които от сегашния си опит знаем, че са се сбъднали точно така, както са били предсказани преди хиляди години. Тези предсказания се отнасят до една учудващо широка сфера, включват всички народи на земята и съдържат необикновено точни подробности за Израел и Близкия изток.От особено голямо значение и още по-важни са пророчествата, които се отнасят до идването на Месия. Тъй като много от тях вече са станали историческа действителност, ние можем да видим в какви невероятни подробности са описани събитията, свързани с раждането, живота и смъртта на Месия. На основата на всичко това е логично да се приеме, че и бъдещето ще е тъкмо такова, каквото е предсказано в Библията. И всяка година пред очите ни се представят нови доказателства за нейната достоверност. Образно казано, да се чете Библията означава да се чете утрешен вестник. Доктор Уилбър Смит е изучавал Библията през целия си живот. Той изпитвал особено голяма радост да посочва точността на пророчествата, съдържащи се в нея. Повечето от тях са посочени в Стария Завет и се отнасят до Месия. Според Уилбър Смит, ако те се сравнят с други учения, претендиращи за истинност, ще се види, че няма основател на култ, който може да посочи някакъв стар текст, предсказващ неговото идване. Например ислямът не може да се опре на някакво пророчество, в което столетия преди раждането на Мохамед да се говори за това събитие. (Wilbur M. Smith, The Incomparable Book, Minneapolis, 1961, р.10) Сигурно при някои така наречени „пророчества“ не е необходимо Божествено вдъхновение, за да се предскаже нещо точно. С помощта на модерна компютърна техника, анкети относно евентуални резултати от избори и интерпретация на исторически данни информационните служби още преди приключването на изборите могат да предвидят кой ще победи. При наличието на толкова много статистически данни, които са на тяхно разположение, не е много чудно, че те са в състояние да „предскажат“ победителя. Запитайте обаче някой кореспондент кои ще бъдат кандидатите след 15 или 20 години! Запитайте го 20 кой ще победи, а след това – за подробности от живота на победителите, например за родните им места, за житейските им навици, за обстоятелствата, при които ще умрат. Нека направим още една крачка напред и да помолим кореспондента за достоверни сведения по въпроса какво ще се случи след хиляда години в Близкия изток. Поискайте от него да назове градовете, които ще бъдат разрушени през този дълъг период от време. Сигурно ще се съгласите с мен, че с всяко ново предсказание, направено по ваша молба, шансовете то да се сбъдне намалят неимоверно много, освен ако Богът на вечността не му е разкрил бъдещето. Само в такъв случай можем да очакваме журналистът предварително да знае тези неща. Но точно такива подробности и още много други и далеч посложни, обхващащи още по-големи периоди от време, са предсказани в Библията. Историята на древния град Тир е такъв пример за поразително сбъдване на събитията, които Бог е предсказал. Ако желаете, бихте могли да прочетете най-напред пророчествата на Езекиил, глава 26, стихове 3–12, след това да отворите някой речник на думата „Тир“. В двата случая ще получите една и съща информация – единия път като предсказание, а втория – като история. Пророчеството: Дълго време преди да се случат тези неща, Бог е предсказал на град Тир бурно бъдеще. Той е казал: „Ще надигна против теб много народи… Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му.“ (Езекиил 26:3,4) Казано е също, че Бог ще помете земята, върху която е било построено това селище, и ще я превърне в гола скала. (Езекиил 26:4) Нещо повече! Предсказва се: „Те … ще съборят стените ти … а камъните ти, дърветата и пръстта ти ще хвърлят сред водите.“ (Езекиил 26:12) Обаче невероятните подробности на това пророчество не свършват 21 тук. Бог е казал какво ще направи от древния Тир – място за простиране на мрежи. (Езекиил 26:14) Историята: Когато четете историческите разкази, ще видите, че Навуходоносор, след като разрушил стария Тир, който бил разположен край брега на морето, наистина срутил и стените, и кулите, както е било предсказано. А по-късно Александър Велики разчистил старите основи на Тир и оставил там голи скали. А изхвърлянето на развалините на града в морето, за да се направи от тях насип към намиращия се пред него остров, означава, че и това пророчествотосе е сбъднало: камъните, дървеният материал и останките наистина били хвърлени в морето. Да, и досега руините на древния град Тир са погребани под морските води. Бог е казал, че това ще стане, и всичко се е сбъднало. Въпреки че днес в Близкия Изток съществува град с името Тир, това не е старият град Тир, чиито последни останки са били окончателно унищожени през 1291 г. Ако можехте да посетите мястото, където се е намирал старият Тир, бихте могли да видите едно още по-изумително сбъдване на пророчеството. Няколко рибарски хижи образуват едно малко село, рибарски лодки плуват в морето, а рибарски мрежи се сушат на голите скали! Би ли могъл човешкият ум да предвиди такова невероятно бъдеще за един процъфтяващ античен търговски град като Тир? Питър Стоунър е сравнил седем пророчества за древния Тир с историческите предания. След като изчислил математическата вероятност да се сбъднат пророчествата на Езекиил, той установил следното: „Ако Езекиил навремето бе направил тези седем пророчества за Тир с човешката си мъдрост, то вероятността те да се сбъднат би била 1:75 000 000. А всички те са се сбъднали до най-малката подробност.“ (Peter W. Stoner, Science Speaks: An Evaluation of Certain Christian Evidences, Chicago, 1963, р. 80) 22 Нека сега разгледаме само едно от многото пророчества за раждането на едно дете. Матей, един пенсиониран данъчен чиновник, споменава четири от най-смайващите пророчества, които са се сбъднали при раждането на Иисус. В едно от тях той се позовава на пророк Михей, израелски пророк, живял около 700 години преди раждането на Христос. Той отправял тежки обвинения срещу неправедните царе на своето време. Сърцето му се късало за това, че народът нямал истински авторитетен владетел. Но Михей видял едно по-светло бъдеще, когато Бог му открил, че ще дойде ден, в който този владетел ще се роди. Той му посочил и точното място, където ще стане това: „А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил, и произходът Му е от начало, от дните на вечността.“ (Михей 5:2) Бог е разкрил, че владетелят, от който се нуждае Израел, ще се роди във Витлеем Ефратов. И точно, както е предсказал Михей, Иисус не е бил роден в града на своите родители, а във Витлеем. Той е бил роден там поради указа на един римски император. За целите на точното определяне на данъците императорът наредил да се извърши преброяване на населението и родителите на Иисус се подчинили на неговата заповед. Те напуснали дома си и заминали за Витлеем, откъдето произхождал родът им. Сигурно никой не е очаквал, че в малкия Витлеем, който е бил само едно от многото градчета в Юдея, ще се роди владетел. Вероятността това да стане точно там е била съвсем малка. И въпреки всичко е станало точно така, както е предсказал Михей. И това е само едно от буквално стотиците изумителни пророчества за живота на Иисус. Бог казва за себе си: „…от началото изявявам края, и от древността – нестаналите още неща, и казвам: Наме- 23 рението Ми ще се извърши, и ще направя всичко, което Ми е угодно.“ (Исая 46:10) И още: „Отдавна обявих предишните неща и от устата Ми излязоха, и Аз ги известих; внезапно ги извърших и настъпиха.“ (Исая 48:3) Историята доказва, че тези дадени от Бога и записани в Библията с абсолютна точност.
Ричард Бенет от книгата “Търсене на Бога”