Category Archives: МЪДРОСТИТЕ НА ЖИВОТА

АРАБСКИ ПОГОВОРКИ

Ако кажеш лоша дума, не се забравя.
Обработвай глината, докато е влажна.
Извънмерната щедрост също е глупост.
Времето и мрамора руши.
Побеждавайки гордостта, човек става приятен. Преборвайки гнева, той става весел. Преборвайки страстта, той става преуспяващ. Преборвайки алчността, той става щастлив.
Пътищата към Бог са многобройни като душите на синовете човешки
Скромен живот с мирно сърце струва повече от богатство с грижи
Общувай с мъдри хора: ако си глупав – ще те научат, ако си мъдър – ще те усъвършенстват.
Един ден на умния е по-скъп от година на глупака
Малка е ползата от очите, ако умът е сляп.
http://www.citat.bg/arabski
 Таг арабски, поговорки

Херман Хесе

 • Цитати:

 • Астрологията е един опит да се постигне ред и система за многото различни по нрав хора. За съдбите и предопределенията.
 • Буден наричам човека, който с разум и съзнание, познава себе си самия, своите най-интимни, безсъзнателни сили, подтици, слабости и умее да се съобразява с тях.
 • В учебника по догматика естествено всеки човек е точно като другите, в живота обаче не. Любимият ученик на Спасителя, който е облягал глава на неговата гръд, и оня, другият ученик, който го е предал, двамата явно не са имали еднакво предопределение.
 • Вие, учените, сте високомерни, всякога смятате нас, другите, за по-глупави. И без каквато и да била наука човек може да бъде много мъдър.
 • Любовта към Бога невинаги е единна с любовта към доброто. Ех, да би било толкова просто! Какво е добро, ние знаем, записано е в Божиите повели. Но Бог не е единствено в скрижалите, те са само най-малката част от него. Можеш да се придържаш към тях и да бъдеш далеч от Бога.
 • Науката не е нищо друго освен тъкмо тази „страст да търсиш и намираш разлики“. За нас, хората на науката, няма нищо по-важно от установяването на различия, изкуството да се намират различия се нарича наука. Например у всеки човек да се намират белезите, по които се различава от другите, означава той да бъде опознат.
 • Нашето приятелство изобщо няма никаква друга цел и никакъв друг смисъл, освен да ти покаже колко съвършено несравним си с мене.
 • Не знаеш ли, че един от най-кратките пътища към живота на светец може да бъде животът на безпътен човек?
 • Ние двамата, мили приятелю, сме слънце и луна, море и суша. Нашата цел не е духовно преливане на единия в другия, а взаимно опознаване, всеки да види у другия и да се научи да почита това, което е той – негова противоположност и допълнение
 • Толкова далеч бяха те един от друг въпреки цялото им приятелство, толкова широк бе лъкът, опънат между двамата. Един зрящ и един слепец, така вървяха те редом; това, че слепият не знаеше нищо за собствената си слепота, беше облекчение за самия него.
 •  материалът е от https://hguteva.wordpress.com/2011/03/
 • таг Херман Хесе, цитати