Category Archives: Древни знания

Древен артефакт разкрива,

  че може би вавилонските учени са направили математическо откритие

Открит е древен артефакт представляващ глинена таблетка, която разкрива, че вавилонските учени може би са измислили тригонометрията преди гръцките.
Открит е древен артефакт представляващ глинена таблетка, която разкрива, че вавилонските учени може би са измислили тригонометрията преди гръцките
Нова интерпретация в написаното в древен аретфакт – глинена таблетка, известна като Plimpton 322, твърди, че древните вавилонци вероятно са развили напреднала форма на тригонометрията. Това е станало дълго преди гръцките математици, за които се смята, че са я изобретили. Тази форма на тригонометрията е много различна от използваната в момента.

Древен артефакт разкрива, че може би вавилонските учени са направили математическо откритие.

Древен артефакт разкрива, че може би вавилонските учени са направили математическо откритие.
Това е теорията, предложена от двама математици от Университета на Нов Южен Уелс, Даниел Ф. Мансфийлд и Норман Уайлбъргър, които публикуват своето проучване в последния брой на Historia Mathematica. Те твърдят, че таблетът демонстрира сложно разбиране на математиката и че съвременните допускания на полето трябва да бъдат преразгледани в светлината на новото тълкуване.
Въпросната таблетка е приблизително е с размери пет инча на ширина на три инча височина и датира от някъде между 1822 и 1762 г. пр. Хр. Открита е от американски археолог и дипломат на име Едгар Банкс в Ларса (днес това е в Южен Ирак) в началото на 20-те години. Банките продадоха таблета на издателя в Ню Йорк на Джордж Артур Плимптън, който по-късно завеща и колекцията си в Колумбийския университет.
Таблетката съдържа четири колони и 15 реда числа на клиновидно писмо, които съответстват на питагорейската теорема – връзката между трите страни на десния триъгълник. С течение на годините изследователите са теоретизирали, че таблетът е доказателство за използването на тригонометрията, докато други предполагат, че таблетът може да е бил математически упражнения, използвани от учители. Това ново проучване твърди, че таблетът може да бъде доказателство „от напълно непознат вид и е изпреварило времето си с хиляди години“.
Мансфийлд и Уайлбъргър казват, че ако тяхната интерпретация е вярна, Plimpton 322 не само се оказва най-старата известна тригонометрична таблица, но и че вероятно ще бъде „единствената напълно точна тригонометрична таблица в света“. Авторите на изследването отбелязват, че тази форма на тригонометрията е различна от тази, която се използва днес: без да се използват ъгли или приближения, тъй като тази система базирана на цифрата 60 би позволила на математиците да използват цели числа, водещи до точни изчисления, което от своя страна би било полезно за изграждане на полета, канали или сгради.
Теорията не е без известна критика, според списание Science. Историкът Матю Осъндрайвър от университета Хумболт в Берлин отбелязва, че няма доказателства, че вавилонските учени са използвали тази таблетка за строеж, а математическият историк Кристин Проуст от Френския национален център за научни изследвания в Париж казва, че докато идеята има смисъл, това е „много спекулативно“.
Открит е древен артефакт представляващ глинена таблетка, която разкрива, че вавилонските учени може би са измислили тригонометрията преди гръцките.
Открит е древен артефакт представляващ глинена таблетка, която разкрива, че вавилонските учени може би са измислили тригонометрията преди гръцките.
Откритият древен артефакт представляващ фрагмент от глина от стария вавилонски период отпреди 1700 г. пр. Хр. е едно научно чудо на древния свят. За учените е известно от десетилетия, че това е необичайна последователност от числа, която доказва, че вавилонците са били запознати с Питагоровата теорема, хиляда години преди Питагор да се е родил.
Иван Василев