Category Archives: ЗА БЪЛГАРИЯ

АКЦИЯТА

Нашият сътрудник Живко Желев, ни изпрати  интересната новина, свързана с един екопроблем. 
Група младежи от село Българане общ. Левски, стартираха акция за почистване на  боклуците по река Осъм,. 
Боклуци са от 1 км по река Осъм Това е само от затвореното корито на реката. То е някъде около 2-3 км в едната част на село Българене -Североизточната част. Следващото почиствне  ще продължи към Римския мост- в Северозападната част.
Акцията продължава…

156008125_188251092664764_3869081604143019339_n155034855_879348182631123_7718334411798888470_n155979411_910761403011692_8619726285656168251_n155286866_495528501856670_5641558191583267136_n155202447_464653087909073_9049933200550129474_n155868963_262809138548297_4016858328431697465_n155495924_3461571073949125_4012036582771606610_n

  Мария Спасова- Герасова

НОВА КНИГА НА РУСКИЯ ДИПЛОМАТ,

 

  КОЙТО ПИШЕ КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

PUBL 2021 ND 2

капитан I ранга, професор, д.пс.н. Илия Пеев
Почетният ражданин на Варна, доктор по философия Анатолий Викторович Щелкунов, дипломат и писател, е известен не само на варненци като руснака, който пише книги за България. И това не е случайно.
Излезе от печат книгата на А. В. Щелкунов „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации.

PUBL 2021 ND 1

А. В. Щелкунов „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации. Издателство „ДиректМедиа”. Москва, Берлин. 2020, с. 241. ISBN: 978-5-4499-1205-3. Формат: PDF.
Книгата съдържа увлекателен разказ за живота и дейността на Александър Викторович Рачински (1826—1877), с името на който е свързано създаването в Москва на Славянски благотворителен комитет, изиграл особено важна роля за освобождението на балканските народи от турско робство през XIX век.
Като руски вице-консул в град Варна, Рачински успява за кратък период от време да помогне за създаването на училище с преподаване на български език, съдейства за организирането на такива училища в друг градове и селища на консулския окръг.
Огромна е неговата заслуга за превеждане на църковното богослужение във Варна на църковнославянски език.
На основата на исторически документи: служебни записки, донесения, писма, спомени и лични публикации, читателите ще могат отчетливо да си представят чертите на характера и стремежите на руския дипломат, който не е бил удостояван с високи рангове и длъжности, но със своето беззаветно служене на родината и руско-българското сътрудничество си спечели заслужен авторитет и българският народ пази добра памет за него.
Настоящето изследване е подготвено от автора Анатолий Щелкунов с участието на Станка Димитрова (глава 1), Илия Пеев (глава 11) и Александър Коншин-Рачински (глава 2), потомък на Александър Викторович, Книгата включва нови страници от живота на забележителния дипломат и интелектуалец Александър Викторович Рачински, които позволяват да се възсъздаде сложната  противоречива история на първата неправителствена организация в Русия, целта на която е била дейността, получила в наши дни названието „народна дипломация”.
Съдържание
ПРЕДИСЛОВИЕ. Дипломацията как изкуство на възможното
ГЛАВА 1. Александър Рачински — руски консул, обичащ българите. Станка Димитрова (България)
ГЛАВА 2. При изворите. Александър Коншин-Рачински (Москва)
ГЛАВА 3. Обществено-политическа обстановка в Русия и около Русия в средата на XIX век
ГЛАВА 4. Опълченец
ГЛАВА 5. Славянският въпрос в средата на XIX век
ГЛАВА 6. „Русия се съсредоточава…” — А. М. Горчаков
ГЛАВА 7. Първият руски дипломат във Варна
ГЛАВА 8. Дейността на А. В. Рачински във Вильно
ГЛАВА 9. Послушник в Ниловия манастир
ГЛАВА 10. „Светла личност, горещо обичаща своето отечество”
ГЛАВА 11. Духовната приемственост е неизчерпаема сила (континуитет в историята)
ГЛАВА 12. Континуитета в българо-руските отношения: народно-психологически и културологически аспекти. Капитан I ранг о.р. професор д.п.с. Илия Пеев
Справка:
https://www.directmedia.ru/book_598539_narodnaya_diplomatiya_v_istorii_rossiyskih_nepravitelstvennyih_organizatsiy/
http://bgdiaspora.h3b.ru/18088
(BGdiaspora, декември 18th, 2020)
АВТОР:

ПИСМО ОТ БАНСКО! Пресцентър

Уважаеми проф. Пеев,
С интерес прочетох писмото, адресирано до Президента на Република България г-н Румен Радев за учредяване на премия на името на Никола Вапцаров по повод Десетилетието на ООН, посветено на науката за океана в интерес на устойчивото развитие.
Ние сме горди, че малкият планински град Банско е дал на човечеството такъв велик поет. През краткия си живот той създаде стихове, в които с прости думи се докосна до най-съкровеното в човешките души така, както е присъщо само на гениите и така, както само на тях е дадено да провиждат в бъдещето. Затова неговата поезия ще бъде вечна и всеки ще открива в нея нещо лично свое и нещо различно. Такъв – неочакван и нов, е прочитът на  Никола Вапцаров от психотерапевтите и психолозите, според които идеите му играят фундаментална роля в концепцията за позитивната динамична психотерапия и психологията на отношенията.
За нас, съгражданите на поета, признанието, което Никола Вапцаров получава  от хората по целия свят, е чест, дълг и отговорност. Отнасяме се с огромен респект към всички изследователи на неговия живот и поезия и към  творчеството, вдъхновено от неговите универсални  идеи.
Искрено се надявам, че духовната сила в стиховете на Вапцаров ще помогне на учените – психолози и психотерапевти, да разработят концепциите си в областта на психологията на труда в особени условия, морската психология, морската психотерапия и в психотерапията на пострадалите в извънредни  ситуации.
Пожелавам на Вас и колегите Ви – съидейници и съмишленици, научни и творчески успехи в духа на Вапцаровия стих  „За него – Живота – направил бих всичко.”
С уважение,
Иван Кадев
Кмет на община Банско

Резолюция Международной конференции 12-е Чтения памяти А.Ф. Лазурского

https://dr-slabinsky.livejournal.com/1207335.html
Резолюция Международной конференции 12-е Чтения памяти А.Ф. Лазурского
Президенту Республики Болгария
Господину Румену Радеву
Глубокоуважаемый господин Президент!
Участники Международной конференции «12-е чтения, посвящённые памяти А. Ф. Лазурского», обращаются к Вам с ходатайством учредить Президентскую премию имени Николы Вапцарова «Море и машины», к Десятилетию ООН, посвящённому науке об океане в интересах устойчивого развития (2021—2030 гг.).
Инициатором учреждения премии выступает Пеев Илия Петров, капитан I ранга, профессор, доктор психологических наук, инженер.  Его исследования касаются военной психологии и педагогики, морской психологии, психотерапии, глобализма, национальной и межнациональной безопасности, политологии и т. д. Является автором более 300 научных работ, из которых 20 монографий и учебников. Член Союза ученых в Болгарии, болгарского общества авиационной, морской и космической медицины и Общества психологов в Болгарии. Почетный профессор, член Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», член Совета директоров Международной Ассоциации “Позитивная Динамическая Психотерапия”.
В 1952 году Никола Вапцаров, единственный представитель Болгарии за всю историю существования страны, был удостоен премии Мира посмертно. Его стихи переведены на более чем 50 языков мира. Литературные произведения Николы Вапцарова являются вершиной в мировой поэзии о море и морской жизни. Они привносят новое в мировую художественную литературу и культуру мореплавания – объединяют человеческую душу с морем и машинами.
Для нас, как психотерапевтов и психологов, очень важно, что прижизненную книгу Николы Вапцарова «Песни мотора» открывает стихотворение «Вера», которое многие критики считают программным. Это стихотворение посвящено вере в духовную силу, которая меняет и мир, и человека. Только такая вера может придать смысл существованию. Она открывает новые горизонты перед человечеством и позволяет преодолеть актуальные мировые проблемы. 
В такой вере человек преодолевает зависимость от природного и социального, возвышается до абсолютной свободы духа творить себя и свой мир. В таком мире завод из производства вещей превращается в «завод жизни» – школу человека. Союз человека и машины порождает новую романтику, где труд приносит радость, а человек воскрешается, как высшая ценность.
Стихи Вапцарова очень человечны и по-человечески просты и понятны, их актуальность в полном объёме проявляется во втором и третьем десятилетии XXI века. Художественный мир Николы Вапцарова контрастно разделен на два враждующих, непримиримых лагеря, словно арена вечной борьбы Добра и Зла. С одной стороны, – социальный ад, жестокая жизнь, которая губит человеческое в человеке, обрекает его на страдания и нищету. Это мир мрачного прошлого, лишенного света духовных ценностей, подавляющего любой порыв человека к красоте и идеалу. С другой стороны, – будущее человеческого прогресса, в котором воскресают нравственные ценности бытия и жизнь наполняется радостью и смыслом.
Каким будет мир будущего – зависит от современных людей. Поэтому именно здесь и сейчас, в настоящем, в этот миг жизни человек вовлечён во вражду между «кровавой ретроградностью» и романтикой новой жизни. И его выбор определит образ и мира, и человека. Поэзия Николы Вапцарова сосредоточена именно на этом выборе.
Для всех психологов и психотерапевтов эти базовые постулаты в стихах Николы Вапцарова имеют принципиальное значение и играют фундаментальную роль в концепции позитивной динамической психотерапии и психологии отношений.
Поэтому участники Международной конференции «12-е чтения, посвящённые памяти А.Ф. Лазурского», единодушно поддерживают инициативу болгарского учёного профессора Ильи Пеева и предлагают включить в число номинантов премии виднейших мировых учёных, психологов и психотерапевтов, развивающих в своём творчестве идеи Николы Вапцарова.
Вручать премию за исследования в области психологии труда в особых условиях, морской психологии, морской психотерапии и экологии человека, а также психотерапии пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Мы предлагаем первую Президентскую премию «Море и машины» имени Николы Вапцарова  вручить 7 декабря 2020 года – в день 111-ой  годовщины Нобелевского лауреата Никола Вапцарова.
Председатель оргкомитета Международной
конференции «12-е чтения, посвящённые памяти А.Ф. Лазурского» 
07 ноября 2020 г.
Слабинский Владимир Юрьевич, кандидат медицинских наук,   
Президент Международной Ассоциации “Позитивная Динамическая Психотерапия”; профессор, ректор   АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений»
Подписались:
1. Пеев Илия Петров, доктор психологических наук, профессор, капитан 1 ранга в отставке, инженер, почетный профессор и член Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений»; член Совета Директоров Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», Варна, Болгария.
2. Воищева Надежда Михайловна, кандидат психологических наук, Вице-президент Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», проректор, профессор, заведующая кафедрой психологии труда и здоровья АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия. 
3. Ульянов Илья Геннадьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета; председатель Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Владивосток, Россия.
4. Никифоров Герман Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологического обеспечения профессиональной деятельности Санкт-Петербургского Государственного Университета, член Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Санкт-Петербург, Россия.
5. Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято Тихоновского гуманитарного университета. Москва, Россия.
6. Аляев Геннадий Евгеньевич, доктор философских наук, профессор. Полтава, Украина.
7. Данченко Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой общей и профессиональной психологии Морского Государственного Университета им. адмирала Г. И. Невельского; почетный профессор и член Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Владивосток, Россия.
8. Бермант-Полякова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, психотерапевт, супервизор, Модиин, Израиль.
9. Красновский Валерий Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, доцент Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, почетный профессор и член Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Санкт-Петербург, Россия.
10. Третьяк Леонид Леонидович, кандидат медицинских наук, руководитель секции гештальт-терапии Российской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург, Россия.
11. Журавель Вадим Александрович, клинический психолог Национального Медицинского Исследовательского Центра Психиатрии и Неврологии им. В. М. Бехтерева, доцент, Ученый секретарь Ученого Совета АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений»; председатель Центрального Совета Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург, Россия. 
12. Масоликова Наталия Юрьевна, ведущий научный сотрудник, Дом русского зарубежья им. Александра Солженицина. Москва, Россия.
13. Вековешникова Анна Михайловна, клинический психолог, руководитель Тверского отделения и член Совета директоров Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», доцент кафедры психотерапии и клинической психологии АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Тверь, Россия.
14. Марамзина Александра Андреевна, клинический психолог, руководитель Московского отделения и член Совета директоров Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», доцент кафедры психологии труда и здоровья АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Москва, Россия.
15. Тавакалова Елена Юрьевна, клинический психолог, руководитель Тверского отделения и член Совета директоров Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», доцент кафедры психотерапии и клинической психологии АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». Владивосток, Россия.
16. Колеев Николай, капитан II ранга. Варна, Болгария. 
17. Пивнёва Наталия Юрьевна, клинический психолог, действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», психолог-консультант Благотворительного фонда «Константа»; педагог-психолог «ГБУ Областной центр «Семья», психолог-консультант федерального детского телефона доверия. Тверь, Россия.
18. Белан Роман Михайлович, врач-психотерапевт, старший преподаватель кафедры психотерапии и клинической психологии АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург, Россия.
19. Шмакова Ирина Григорьевна, врач-психотерапевт, преподаватель кафедры психотерапии и клинической психологии АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург, Россия.
20. Мицкевич Ирина Вячеславовна, действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», преподаватель первой категории ФГБПОУ Колледж Росрезерва; психолог Реабилитационного центра «Весна». Торжок, Россия.
21. Тулякова Марина Григорьевна, действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», руководитель студии саморазвития «Амрита». Тверь, Россия.
22. Трофимов Роман Юрьевич, врач-психотерапевт психотерапевтического кабинета СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер №4», действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург, Россия.
23. Фомина Елена Станиславовна, психолог, действительный член Международной Ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Ульяновск, Россия.
(XXX)
https://oppl.ru/novosti/xii-chteniya-posvyaschennyie-pamyati-af-lazurskogo-online.html
АНО ДПО “Петербургская школа психотерапии и психологии отношений”
Международная Ассоциация “Позитивная Динамическая Психотерапия”:
Професор д.пс.н Илия Пеев

 

РЕДАКЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

Международното списание „Сияние” Ви предлага пълния текст на Документа:
- Письмо Президенту Республики Болгария Господину Румену Радеву № 243 от 07.11.2020 г.
Вапцаровска премия „Морето и Машините” – подкрепящо писмо до Президента на Република България, Санкт-Петербург (ново)
https://voennabiblioteka.start.bg/?preview=on#b_100020
Публикации на професор Илия Пеев
1) Вапцаровска премия „Морето и Машините” – подкрепящо писмо до Президента на Република България, Санкт-Петербург (ново)
1 VAPTSAROV 2019 000 STATII 6 D 11 RU PISMO
Нова международна подкрепа за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” за стимулиране развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването!
На 31 Октомври 2020 година в Санкт-Петербург се проведе онлайн  Международна научна конференция „XII Лазурски четения” в памет на професор д-р Александър Фьодорович Лазурский (1874-1917), доктор на медицинските науки, създател на науката за характерите.
Конференцията прие резолюция за подкрепа на предложението за Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.
Председателят на Организационния комитет на Международната конференция „XII Лазурски четения” професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, Д.М.Н., който е Президент на Международната асоциация „Позитивна Динамическа Психотерапия” и Ректор на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията” изпрати до Президента на Република България господин Румен Радев Подкрепящо писмо за премията № 243 от 07.11.2020 г. Писмото е подписано от всичките 23 участници в Международната научна конференция „XII Лазурски четения” – учени от 4 държави – Русия, България, Израел и Украйна - лекари, психолози, психотерапевти, офицери от Военноморските сили и Военновъздушните сили, представители на Военнокосмическата академия на РФ, специалисти в областта на авиационната, морската и космическата медицина и психология, психологията на екстремалните ситуации, бедствията, кататастрофите и спасителните операции.
Международното списание „Сияние” Ви предлага пълния текст на Документа:
- Письмо Президенту Республики Болгария Господину Румену Радеву № 243 от 07.11.2020 г.
Вапцаровска премия „Морето и Машините” – подкрепящо писмо до Президента на Република България, Санкт-Петербург (ново)
Пояснение: Читателите могат да се запознаят с пълния текст на предложението за учредяване на премиятна в списание „Литературен свят”:
Електронно списание „Литературен свят”:
Предложение за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и Машините”
Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев
https://literaturensviat.com/?p=153350
Електронно списание „Литературен свят”. Издателство “Фльорир”. С., 2018, брой 112, 16 декември 2018 г. Събития). ISSN: 1314-2046.
Главен редактор:
Мария Спасова – Герасова

МИУ поддерживает решение МСП


В мае 2018 года в Варне на конкурсе фестиваля «Славянское слово 2018», который проводился Международным союзом писателей имени Св. Кирилла и Мефодия (МСП), известный болгарский ученый профессор Илия Пеев выступил с инициативой учреждения президентской Международной премии имени Николы Вапцарова «Море и машины». Предполагалось, что премия будет вручаться за стимулирование развития наук о море, мореплавании, достижения в области судостроения и безопасности судоходства, образования и подготовки кадров. На встрече проф. И.Пеев познакомил участников фестиваля с творчеством знаменитого болгарского поэта и антифашиста Николы Йонкова Вапцарова. Литературные произведения Николы Вапцарова являются вершиной в мировой поэзии о море и морской жизни. Они привносят нечто новое в мировую художественную литературу и культуру мореплавания – объединяют человеческую душу с морем и машинами. Было принято единодушное решение поддержать проект проф. И.Пеева и предложить включать в число номинантов этой премии литераторов и журналистов, развивающих в своем творчестве идеи Н. Ванцарова.Никола Йонков ВапцаровВ мае 2019 года с этой инициативой были ознакомлены члены МСП и участники Международного литературного конкурса «Славянское слово», который ежегодно проводится в Варне. Во время встречи была представлена монография профессора Пеева «Поэт, который породнил море и машины с человеческой душой и воспел веру и любовь, свободу и мир». Своей поэзией Никола Вапцаров- Моряк воплощал мировые идеи о духовном единении человека и машины.12 сентября 2019 года Правление МСП приняло решение о поддержке предложения капитана 1 ранга, профессора, доктора наук Илии Петрова Пеева об учреждении президентской премии «Вапцаровская Международная премия» «Море и машины», которая будет вручаться за стимулирование развития наук о море, образовании и воспитании морских руководителей, достижения в области безопасности судоходства.Профессор д.пс.н. Илия ПеевСо своей стороны, МСП решил учредить специальную награду памяти Николы Вапцарова в честь 110-й годовщины со дня рождения поэта, которую отмечали в декабре 2019 г. Члены Международного союза писателей им. Св. Кирилла и Мефодия предложили, чтобы первые лауреаты президентской Вапцаровской международной премии «Море и машины» были удостоены этой награды 7 декабря 2019 года в связи с юбилейной датой со дня рождения поэта Николы Вапцарова.Комитет МИУ присоединяется к инициативе капитана 1 ранга, профессора, доктора наук Илии Петрова Пеева об учреждении президентской премии «Вапцаровская Международная премия»- «Море и машины» и полностью ее поддерживает !

МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО –

 ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ 

Силва Василева 
ИДЕЯТА
Изискванията, които съвременното общество поставя пред обществените библиотеки, е те да бъдат много повече от книгохранилища. Културните институции все по-устойчиво се утвърждават като центрове, предоставящи свободен и равен достъп до информация, знание, творчество и социално включване, превръщат се в пространство за учене, споделяне и координиране на ресурси, в арена за представяне на новаторски идеи и за дискусии. Част от тази многоаспектна палитра от възможности пред обществените библиотеки е организирането и провеждането на научни форуми.
Идеята да организираме конференция се зароди по повод 130-та годишнина от основаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. С ясното съзнание, че именно библиотеките събират и предоставят достъп едновременно до изкуство, култура, образование и наука, решихме вместо традиционното по такива поводи представяне на възгледите на една гилдия да организираме конференция, на която специалисти от различни области да споделят своята гледна точка по една обща тема, като за целта ползват неизчерпаемите информационни ресурси на библиотеките. Нашата целева група са специалисти, изследователи, преподаватели, лица с интерес в дадена тема.
Начинанието се оказа успешно. Форумът спечели доверието на преподаватели и изследователи в България и извън страната и броят на участниците в конференцията с всяка изминала година се увеличава. Богатството на възгледи по една тема събрано на едно място – това може би е най-отличителният белег на нашата конференция, който с годините се превърна в наша запазена марка.
ПАРТНЬОРСТВО В „БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ“
През 2020 година изборът ни на тема се спря на предизвикателното заглавие „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. И в унисон с темата за еволюцията – за първа година форумът се провежда под патронажа на Министерство на културата. 
И още нещо, което е различно от предишните издания – тази година наши партньори в провеждането на конференцията са Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Изборът на партньори не е случаен – наред с традиционните услуги съвременните библиотеки са и пространство за учене, култура и социална комуникация, посредници между информация и потребители, значим образователен и възпитателен фактор. Партньори за успешното постигане на тези цели са образователните институции, каквито Академията в Пловдив и университетската болница в Русе са.
Сътрудничеството между трите организации е факт повече от година. Подписаните меморандуми за съвместна дейност са действащи документи, а изградените на тази база партньорства – реални инструменти, с помощта на които библиотеката обогатява и развива своята дейност. Така например специалисти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство подпомагат екипа на библиотеката, ангажиран с провеждането на международния конкурс за екслибрис – форум, който русенската културна институция организира за 16-та поредна година и в който участват художници от над 50 държави. Самата конференция се реализира в рамките на съвместен общ проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – факт, доказващ нивото на предстоящия форум.
Активно си сътрудничим и с Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе. Освен меморандума през тази година подписахме договор, в рамките на който русенската библиотеката ще окаже експертна помощ при изграждането на структурно звено „Библиотека“  към болницата, а конференцията е поредна стъпка от съвместните ни дейности.
Партньорството е фактор, който промени изключително много профила на нашия форум.  Ако в началото, преди 7 години, се опитвахме сами да открием верния път, то сега, с подкрепата на съорганизаторите, разширихме не просто кръга на участниците във форума, но и параметъра на знанието, което е обект на всяка наша конференция. Затова тук ще могат да се чуят становища по въпроса за еволюцията от гледна точка на филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните науки, в сферата на икономиката, счетоводството, медицината и здравеопазването. Върху платформата на досегашните форуми надградихме ново академично съдружие, което пък съвсем логично предизвика интереса на нови участници и разшири контактите ни на международно ниво.
Акумулираната енергия от предходните издания, активната работа по популяризирането на форума, както и провокативната темата за еволюцията и революцията привлякоха интереса на над 100 автори и авторски колективи от 27 висши учебни заведения от Италия, Северна Македония, Русия, Сърбия, Косово и България. Много силно е представена и Българската академия на науките – 4 от нейните институти (Институт за исторически изследвания, Институт за държавата и правото, Институт за балканистика и Институт за изследване на историята) ще участват във форума. В дискусията се включват представители на Националните библиотеки в Румъния и България, Университетска библиотека „Гоце Делчев“ гр. Щип и естествено – нашата библиотека. Свои научни разработки представят 6 неправителствени организации от България и Румъния, свой представител имат и средните училища. Освен в организационната дейност със свои доклади участват и нашите партньори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Изключително престижен и авторитетен е пленарният панел на конференцията. Тазгодишният форум ще бъде открит с пет пленарни доклада, представени от водещи имена в съвременната българска наука. Верни на целите на конференцията – да представи многообразието на гледните точки по една тема, пленарните доклади интерпретират въпроса за еволюцията и революцията в различни области и сфери.
Докладът на екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев „ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество.
Докладът на проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив „УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ: QUO VADIS?“ се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо.
Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите намерения на университетите разглежда  докладът на проф. д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас „РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ“.
 „УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19“ е темата, която ще бъде представена от проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Проф. д.ик.н., д.н. инж. Венелин Терзиев ще представи пред участниците и гостите във форума доклад на тема „НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“ – изследване, което разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Освен пленарната сесия, докладите са събрани в 5 тематични направления.
Вълнуващи, емоционални и многоцветни са докладите на участниците в тематично направление „ЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО“. Участниците и гостите на събитието ще могат да се запознаят с някои въпроси от развитието – еволюционно и революционно – в областта на образованието в различни сфери и области (музика, дизайн, земеделие). В научните разработки са засегнати въпроси на най-новите методи, средства и образователни подходи.
Много силно и мотивиращо като ниво е представянето на докладите в секция „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЗДРАВЕ“. Наред с чуждестранните участници свои доклад тук ще престават и съорганизаторите от УМБАЛ „Канев“. Техните научни разработки стоят напълно равнопоставено. Участието им в настоящия форум – и като съорганизатори, и с докладите, демонстрира професионализъм и преследване на общовалидни стандарти за качество в областта на медицината, което е впечатляващо и заслужава нашето уважение.
27 са докладите в секция „ИСТОРИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ“. Тук, наред с историческите ретроспекции, които ни препращат към речите на Демостен и Цицерон, към времето и личността на Захари Стоянов – да не забравяме, че форумът е посветен на 170-та годишнина от рождението на летописеца на българските въстания, тук ще бъдат представени и доклади по напълно актуални въпроси, каквото са моделите за случването на пряка и представителна демокрация и дори доклад, разглеждащ политиките във времето на извънредното положение тази година.
В направление „ЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРОЕКЦИИ“ ще могат да бъдат чути доклади, разглеждащи въпроси, свързани с развитието в архитектурата, публичните комуникации, дигиталния маркетинг. Интересни са и интерпретациите на революционните и еволюционни процеси в областта на музиката, фотографията, модата, филмовите фестивали и телевизионните сериали.
И последното направление „ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ“ – самото име на секцията дава представа, че тук са събрани доклади, които разглеждат различни аспекти в развитието на образованието в сферата на земеделието, музиката, езикознанието, билингвизма, както и използване на добавена реалност в обучението, проблеми, свързани с опазването и съхраняването на книжовното наследство. Дори има доклад, посветен на еволюцията в организирането на конференции от нашата библиотека.
Наред с утвърдени имена в науката свои доклади са изпратили и над 30 докторанта, за които форум като предстоящия е възможност да станат част от „голямата“ наука. Стремежът ни като организатори е да предоставяме възможност за колаборация между учени и организации от различни сфери и области за изграждане на нови партньорства и партньорски мрежи
По традиция получените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който  ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД), което създава отворен достъп и повишава видимостта на представените научни разработки.
ТРУДНО ЛИ СЕ ОРГАНИЗИРА СЪБИТИЕ ОТ ПОДОБЕН МАЩАБ?
Събитие от подобен мащаб се организира отговорно. С мисъл за всеки детайл и ясното усещане, че нещо изпускаш, че нещо може да не се случи така, както си го планирал. Но библиотеката разполага с екип, който вече седма година организира подобен форума. Всеки от тях работеше с мисъл нещата да се случат, и те се случват. Натрупаният опит дава отражение, с всяка година ни е все по-лесно.  Екипът, който се включи в организацията свърши чудесна работа. Тук изключително много ни помогнаха нашите партньори от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Което ни показва и какъв е пътят – сътрудничество и обединяване между институции в създаването и реализирането на общи проекти и инициативи.
В подготовката на форума се сблъскахме и с предизвикателството COVID 19.   Отлагането на събитието, поради извънредната ситуация, наложи промяната на много графици и ангажименти. Промяната на датата наложи повторно да изминем цялата процедура по организацията. Но динамиката на 21 век предполага и умения за това да се пренастройваш бързо и да се вземат решения на момента.
Затова и в заключение искам да се върна към началото и въпроса за това, което ни отличава. И си давам сметка, че това са духът и отношението към участниците, които за нас не са просто поредния докладчик. С годините те станаха наши приятели, посланици и партньори в редица други начинания. И това е изключително важно не заради доброто отношение, което те ще отнесат към организаторите, които и да са те, а защото от тук насетне в техните мисли, представи и релации Русе, а за чуждестранните участници България,  е мястото, където науката има човешко лице. И в това е нашата мисия – да градим партньорства, но и приятелства, да отстояваме истинността, верността на фактите и да насърчаваме стремежа към познание като една по-висша форма на съществуване.
Форуми като настоящия трябва да бъдат подкрепяни и развивани. Конференцията предоставя възможност за споделяне на придобит опит, компетенции, обмен на идеи и добри практики. Интердисциплинарният подход при организирането на конференцията и изборът на партньори-съорганизатори интензифицира връзките на науката с образование, култура, бизнес средата и обществото като цяло, популяризира и легитимира науката като обществено значима и важна част в съвременния свят.
Силва Василева- Заместник директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе

Неизбежната промяна в България – но каква е тя и какво ни носи!?

 Професор доктор на науките Венелин ТЕРЗИЕВ 

Периодично търсим или се надяваме на промяна, поне това показва близката и по-далечната ни история. И без да търсим закономерност или цикличност, то ние целенасочено се стремим да променяме живота си към по-добър или по-поносим за нас и нашето усещане за това. И днес отново търсим промяна, търсим я настойчиво и бързо.
„Когато отричаме историята, тя отрича нас. Когато притежаваме историята, може да напишем смел нов край.“ казва Брене Браун и може би има известна и непростима точност, без дори да е научен постулат или трактовка. Много по-малко и съвсем не често поглеждаме в онова обозримо минало, на което сме свидетели, участници или просто наблюдатели. То оказва онази наша българска упоритост всичко да се случва веднага и сега, без да търси отговор на твърде важни и основни въпроси – какво ни носи това или по-простичко казано – какво следва след това.
 
Без да навлизаме в политическите дерби на обвързаности и на сложни взаимоотношения в партийния каламбур, които не са от вчера и няма как да се правим, че ги откриваме днес и сега, и няма как да защитим тезата, че, видите ли, трябва да ги изкореним из основи. И в този ред на мисли се питам – къде са ни основите, онези здравите, които да намерим и да стъпим, за да вървим гордо изправени. И за да не става твърде патетична оценката на днешния тъй напрегнат и дори непредсказуем ден, в който сме тръгнали на поход за поредната дейна или ненадейна промяна, трябва много скоро да се замислим какво ще донесе всичко това след прескачането на тази тънка червена линия или бариера на търпимост. Дали няма да попаднем във водовъртежа на неочаквани въпроси, които трябва днес да си задаваме и да търсим не само логичен, но и точен и верен отговор. Какво и как се случва след това? Защото промяната не е в конкретното събитие и обстоятелство, а в действието или процеса, който ще последва. Той ще формира онези нови обществени отношения, с които всички ние трябва да се съобразяваме и спазваме, защото сме ги пожелали. Дали обаче събитията ще позволят случването на най-подходящия процес или ще поставят случващото се на вероятния принцип – каквото както дойде.
Бяхме свидетели в най-новата ни история на подобни събития, и не особени приятни последици. Търсихме отговори на процеси, които следваха един след друг в необратима последователност – главоломна безработица, инфлация, затриване на цели отрасли от икономиката, обезлюдяване на цели райони, погубване на традиции и много други. И най-лошото в това е, че тези процеси се повториха няколко пъти в последните тридесет години. Винаги търсихме и намирахме оправдания за случилото се или случващото се, но не намирахме възможност да намерим подход или решение отново да не се случи.
Промените не винаги са лесни, но в ретроспекция може да се окаже, че са най-хубавото нещо, което ни се е случвало. Може да са вдъхновени от очакването ни да ни се случи нещо ново и неочаквано и това да е един вълнуващ риск. И ако това звучи приемливо, когато става дума за един индивид, то за развитието на една общност или на цялата ни държава е достатъчно неприемливо и дори не може да бъде облечено във философията на съответната легитимна форма – дали ще е стратегия, закон или план за действие.
Както е казал Бил Клинтър: „Цената да правиш едно и също нещо е много по-висока от цената на промяната.“, но дали винаги това е правилната позиция“? Всички, които се занимават с икономика, ще питат за цената и ще бъдат достатъчно прави да задават отчетливо и твърдо този въпрос.
Та тя, промяната, искана или не, предстои да ни се случи. Пита се доколко е възможна и какво като последствия ще донесе. И ако някой си мисли, че тя е свързана само с подаване на оставки или падане на правителство, дълбоко на погрешна посока е в съжденията си.
Безспорно „Прогресът е невъзможен без промяна и тези, които не могат да променят мислите си, не могат да променят нищо.” казва Джордж Бърнард Шоу и съм склонен да се съглася с него, защото движението в обратна посока или назад е възможно, но почти никога не носи добри резултати. И сега, като че ли повече и от преди, сме призвани да помислим как и по какъв начин да търсим и намираме промяната. Хората са по улиците, скандират, хулят, ругаят, а някои дори се забавляват. По-голямата част от тях успяват да формулират доста общи и клиширани искания, които родните политици употребяват често с повод или без повод. По-важният въпрос тук е как ще се случи всичко това или дали ще се случи. Без да обвързваме нашето мислене в тази посока с настоящото политическо говорене, което не е особено приятно за ухото дори за непридирчивия слушател (и то трябва, говоренето, да върви към същностна промяна), трябва да кажем, че повече се лутаме, отколкото намирамеправилния изход, който толкова ни е необходим.
Най-смелото решение в този период на поредна неизбежност на бъдеща промяна е да търсим онези, които са събрали достатъчно мъдрост и достатъчно смелост да свършат тази трудна и нелека задача, която дори ще ги омърси и очерни. Този път повторенията на грешките са толкова немислими, че периферното ни съзнание ги усеща толкова силно и натрапчиво и се опитва да предположи, че това няма да се случи.
„Интелигентността е способността да се адаптирате към промяната.“- казва Стивън Хокинг. Сега ще се опитаме да потърсим тази възможност. Дали сме подготвени или не е трудно да се отговори еднозначно. Партии, лоялност, избиратели, които трябва да гласуват, дори кабинетни игри, машинации и ред други неща са препятствия на този тъй логичен и добър процес. Добре е да мислим и да се готвим за това. Очевидно мъдрите ни хора няма да се натиснат да бъдат водачи на партийни листи и председатели на формации, но този път трябва всички ние да ги молим, та дори и да ги бутаме да тръгнат напред, защото в смисъла на човешкото ни безсмислие сме готови отново да пропуснем тази възможност.
На всички е ясно, че местните и не съвсем местни велможи ще търся място в тези редици и ще дърпат народната черга към себе си, но то май винаги си е било така. И не революции и еволюции са ни нужни днес, а да поседнем малко, да помислим много и да вземем правилно и далеч по-обмислено решение, за да не бъде неизбежната промяна отново подмяна или там какъвто етикет си харесаме.
И към настоящият момент съществуват обстоятелства, които могат да катализират обществени и политически процеси. Те могат да бъдат разглеждани, като такива от вътрешен характер и такива от външен характер. Тяхното относително влияние към протичащите процеси може да бъде интерпретирано и коментирано по различен начин, но последиците от такава развръзка ще бъде наложилата се променена ситуация
Например е един такъв елемент може да бъде, че България е втора по ръст на безработицата в целия Европейски съюз. Това сочат последните данни на Евростат. От април до май броят на българите, останали без работа, се е покачил с малко над 1 процент. Така страната ни се нарежда редом до страни като Гърция и Словения. Само за месец в южната ни съседка Гърция е регистрарино 4%-но увеличение на безработните. Най-ниските нива на безработица Евростат отчита в развитите страни като Нидерландия, Австрия и Люксембург. За разлика от тях, където равнището е под 5 на сто, в прибалтийските държави и в Испания хората, загубили работата си, постоянно нарастват. В Испания е отчетено, че над 20% от трудоспособното население не работи. Като цяло от Евростат отчитат „замразяване“ на безработицата в Европейския съюз. И през май, също като април, тя остава 9,3%.
Това са процеси, които обективно протичат от икономическите проблеми, които имат част от европейските държави, така и от непредвидената кризисна ситуация в следствие от пандемичната обстановка, предизвикана от COVID 19.
Безспорно такъв усилвател на процесите може да бъде възникващо социално напрежение, което е породено от оставането без работа на голяма част от хората в определени сектори на икономиката или в определени региони. Независимо от това, че големите градове в това отношение са относително най-малко засегнати, но протичащите социални процеси на недоволство и несъгласие с определени политики и действия са най-силно осезаеми. Чувствителността на по-големите общности е по-изострена и по-непредвидима.
Всичко това, което е породено от обективни реалности може да търси отговор в политически решения и процеси, които да са свързани с промени на политики, смяната или разместването на политически фигури или по-точно тяхното обществено влияние. Възможните сценарии на развития могат да бъдат няколко, но най-вероятно политическата система да се успокои и са търси решения на по-късен етап, което е най-възможното от гледна точка на липсата на отчетливи и ясни виждания за това какво и как ще се случи след поредния избор.
Сега сме заредени с енергия, патос, много думи, изрази, знамена и дори факли, но дали сме заредени с идеи е трудно да се каже…  Кратката историческа справка показва, че в относително такъв порядък от време се променят обстоятелствата и събитията следват едно подир друго, а резултатите ги оставяме на случайния избор.
Дали така ще се случи е рано да се каже. Това е трудна мисия и за най-добрите политически анализатори. Не пренебрегвам и тези факти и обстоятелства на външната среда и външните фактори, които неминуемо оказват своето съществено влияние, но те бързо мога да бъдат пометени от крехки вътрешни събития, а после ще се съобразяваме с тях и дори ще им се подчиняваме.
Понякога си мисля, че трябва да се връщаме по-често в ученическите си години, за да разберем някой същностни и важни процеси! Споделям едно интересно мнение на Снежана Нанкова – учител в Основно училище „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево: „Като гледам как се организират митингите на протестиращите и какви са исканията им, следващата седмица очаквам моите петокласници да се съберат под терасата ми с викове: „Оставка!“. Нямате проблеми, сладури, веднага си свивам парцалите! Въпросът е къде да избягам, за да не виждам и чувам нищо! Досега младите казваха, че не могат да живеят в такава бедна държава като България, сега е време на нас, по-възрастните, да бягаме от бездуховността и дефицита на ценности. Май с бедността се живее по-лесно!“
Неизбежната промяна с голяма вероятно предстои, но как ще я усетим, направим или ще я подминем е въпрос на време, за да установим или регистрираме това. Предизвикателствата са набор от всякакъв характер, като общностите и индивидите ги усещат по различен начин. Те относително вярно отразяват и последващите действия, но не винаги те са следствия от тези предизвикателства – икономически, социални, политически, културни, етнически или други, а в повечето случаи са в резултат на действие или бездействие в определена конкретна ситуация. В повечето случаи тази ситуация носи заряд за политически процеси, които при други обстоятелства не биха възникнали или тази ситуация щеше да бъде без значение за обществените рецептори. Натрупаните дефекти в периодите на икономически, политически и всякакви други деформации водят до нетрадиционни и не съвсем логични действия в общественото развитие на бившите социалистически страни.
 предоставя Мария Герасова

РЕГИОНАЛНА БИЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” РУСЕ

  1. 1.  Защо една обществена библиотека реши да организирана научен форум от такъв мащаб? И това обичайна практика ли е?

Идеята да организираме конференция се зароди преди 7 години, когато институцията отбеляза своята 130-та годишнина. И когато обсъждахме форма̀та осъзнахме, че именно при нас, в библиотеката, се събират на едно място наука, изкуство, култура, образование, което пък от своя страна ни подсказа идеята – да предоставим възможност специалисти от различни области да представят своите гледни точки по една обща тема. Начинанието се оказа успешно и форумът спечели доверието на преподаватели и изследователи от България и извън страната.
Относно въпросът Ви дали това е практика – да, повечето обществени библиотеки организират подобни форуми, но това, което отличава нашата конференция е стремежът да представим различни аспекти на една тема, което от своя страна провокира участие на специалисти от различни области. И ако първата година за повечето участници беше странно, то днес това вече е очакван и търсен резултат.
  1. 2.  Бихте ли ни казали повече подробности за тазгодишния форум?

Традиционно конференцията се провежда през месец април, но поради настъпилите обстоятелства тази година срещата ще се проведе от 17 до 19 септември в Русе. Новото е, че за първа година форумът се организира в партньорство с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.
  1. 3.  Какво определи изборът на партньори?

Изискванията, които съвременното общество поставя пред обществените библиотеки, е да бъдат много повече от книгохранилища. Необходимо е да предоставяме пространство за учене, култура и социална комуникация, да бъдем посредници между информация и потребители, да бъдем образователен и възпитателен фактор. Партньори за успешното постигане на тези цели са образователните институции, каквито са Академията в Пловдив и университетската болница в Русе.
Сътрудничеството между трите организации е факт повече от година. Подписаните меморандуми за съвместна дейност са действащи документи, а изградените на тази база партньорства – реални инструменти, с помощта на които библиотеката обогатява и развива своята дейност. Така например специалисти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство подпомагат екипа на библиотеката, ангажиран с провеждането на международния конкурс за екслибрис – форум, който русенската културна институция организира за 16-та поредна година и в който участват художници от над 50 държави. Разработен е и предстои да бъде реализиран съвместен проект към Фонд „Научни изследвания“.
Активно си сътрудничим и с Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе. Освен меморандума през тази година подписахме договор, в рамките на който русенската библиотеката ще окаже експертна помощ при изграждането на структурно звено „Библиотека“  към болницата.
Партнирането при организиране на конференция е поредна стъпка от съвместните ни дейности.
  1. 4.  Темата на тазгодишния форум е „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Защо според Вас днес е важно да се дискутира по въпросите за еволюцията и революцията?

Една от дилемите, пред които се изправяме ежегодно преди старта на подготовката за всяка конференция, е изборът на обединяваща тема. Тази година се спряхме на „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“.
Темата за еволюцията и революцията във всяка една област насочва мисълта към отношенията между минало, настояще и бъдеще. Затова смятам, че е изключително важно учени и изследователи от различни области да представят своите гледни точки по въпроси за моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката  цивилизация. Това именно е и целта на форума – да интерпретира от различен ъгъл еволюционните и революционни процеси в обществото, да представи различни модели на развитие в сферата на наука, култура, социум, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Защото без наука и иновации скокове в развитието не могат да се осъществят.
  1. 5.  Към кого е насочена конференцията и как става достъпът до нея – с предварително записване или само със специални покани?
Конференцията е отворена за преподаватели, изследователи, докторанти, както и към всеки с интерес към темата, като за целта е необходимо до 20 юли т.г. да подадат през сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе своите заявки онлайн. Изчерпателна информация може да бъде намерена на сайтовете и в социалните медии и на тримата партньори.
Разбира се, екипът, ангажиран с провеждането на конференцията, направи предварително проучване и се свърза с редица водещи имена, които сме поканили да участват със свои доклади. Сред тях бих отличила имената на проф. д-р Маргарита Богданова от Стопанската академия в Свищов, проф. д-р инж. Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф., д-р на ик. науки, д-р на науките (Национална сигурност), д-р на науките (Социални дейности) Венелин Терзиев – преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Военна академия „Георги Стойков Раковски, София, както и проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив.
Подадените до момента заявки са над 70 от участници от 5 държави, но до крайния срок, 20 юли, остава почти месец, така че очакваме още нови заявки.
106106120_2654711341514545_2421085467361258829_nТеодора Евтимова
Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Един международен научен форум,

  наречен с предизвикателното заглавие “Еволюция срещу революция или за моделите н

109711777_986496088457354_8684052812755475413_nМеждународното събитие се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД  в Русе.                                          
Интервю с професор доктор на науките Венелин Терзиев

Каква е мисията на форума?

Международната научна конференция се провежда за седма поредна година. Изборът на тема „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“  беше обоснован с промените, които се случват и всеки един от нас наблюдава.
Целта на екипа, участващ в организирането на форума, е да ангажира учени и изследователи от различни сфери да интерпретират през призмата на областта, в която работят, еволюционните и революционни процеси в обществото, да представят моделите на развитие в науката, културата, социума, да представят различни теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.
Привлечени от темата за  еволюционните и революционни процеси в обществото участие до момента са заявили представители на публичния, частния и неправителствения сектори. Естествено – най-много са от страна на висшите училища. Заявки са изпратили преподаватели и докторанти от 18 висши учебни заведения, 3 от които са извън България. Свои доклади на конференцията ще представят преподаватели от ВВМУ „Н. Вапцаров“, НВУ „Васил Левски“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Медицинския университет в Пловдив, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Нов български университет, Университета за библиотечни и информационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънев“, както и представители на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.
От чуждестранните участници ще споменем Университет ,,Хаджи Зека” Печ, Косово, МИТ Университет, Скопие, Северна Македония и Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Русия.
За поредна година е изключително силно участието и на представители на Българската академия на науките, като в тазгодишния форум до момента са получени доклади от Института за изследване на изкуствата, Института за балканистика, Института за държавата и правото, Института за исторически изследвания. По традиция в конференцията участват и представители на неправителствени организации.
Наред с утвърдените имена свои доклади са изпратили и над 20 докторанта.
В заключение – бих изтъкнал, че стремежът ни като организатори е форумът да предостави възможност за:  Колаборация между организации от различни сфери и области   Изграждане на нови партньорств                    Преосмисляне на новите възможности на създадените партньорски мрежи·                      

Кои са приоритетни области?

Когато говорим за еволюция и революция, независимо в какви области, винаги става въпрос за исторически преходи и релация минало – настояще – бъдеще. За нас е изключително важно изследователи от различни области да представят своите гледни точки по въпроси за моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката  цивилизация.
Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 
Не бива да пропускаме и факта, че форумът се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик, летописецът на българските въстания – Захарий Стоянов. Участник в Русенския частен революционен комитет на Вътрешната революционна организация, член на окръжния съд в Търново (1880), а след това секретар на Апелационния съд и съдебен следовател в окръжния съд в Русе (1881), част от личната му библиотека се съхранява в русенската културна институция, така че в рамките на конференцията участниците ще могат да усетят духа и да се докоснат до непреходността на книжовното културно-историческо наследство.

Какви ще бъдат основните пленарни доклади?

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19
Проф. д-р Маргарита Богданова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Докладът на  разгледан бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и са обобщени най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на стратегическия анализ на риска при възникване на външни заплахи. Специален акцент се поставя на ревизирането на бизнес моделите  в контекста на новите ограничения и нарушен баланс на приходи и разходи.
РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ
Проф.  д-р Маруся Любчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Изключително актуални въпроси поставя и изследването на проф.  д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Докладът поставя въпроса за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образованието и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване.
НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Проф. д.н. инж. Венелин Терзиев
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе,
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Докладът обстойно разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост. Богат на аналитичен материал трудът представя основни показатели на отделни висши училища и анализира текущата ситуация на научния потенциал във висшето образование.
ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО
Проф. Ангел Смрикаров, чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев, проф. д-р Цветомир Василев, проф. д-р Цветозар Георгиев, проф. Стоянка Смрикарова, Анелия Иванова, Галина Иванова, Ваня Стойкова, Елица Арсова, Юксел Алиев, Павел Златаров
Екип от преподаватели в Русенския университет „Ангел Кънчев“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество. 
„Изграждането“ на университета на бъдещето ще се сблъска с най-малко два основни проблема: обективен – средствата и субективен – хората и по-точно тяхната инертност.
УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ  Quo vadis?
Проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицински университет в Пловдив
Да посадиш дъб
Какво се променя?
Какво не се променя?
Кои са новите предизвикателства?
Медицинското образование носи в себе си и постоянното, и променливото. Неговата основна цел винаги е била и остава грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Flexner и Osler поставиха основите на съвременното медицинско образование, основано на дълбоки научно обосновани клинични познания за човека и болестите, В началото на новото хилядолетие промените в медицинското образование представляват истинска революция в сравнение с хилядолетията традиционно обучение на лекари. Новите високи технологии, които непрекъснато въвеждаме и използваме през последните години, са истинско предизвикателсто. Те съществено променят не само процеса на обучение, но и учителите и учениците. През последните години натрупах достатъчно опит с най-новите компютъризирани симулатори и машини за виртуална реалност, прилагани не само за обучение, така и в клиничната работа. Възхитени сме от предимствата им, оправдаваме някои от недостатъците им, но трябва ясно да осъзнаем, че това са само методи за постигане на главната цел – здравето и благополучието на човека. Да, високите технологии променят бързо и значително процеса на обучение, но нищо не може да замени личността на учителя, неговата харизма, таланта му да мотивира, да стимулира, да изгражда бъдещи лекари, знаещи, можещи, състрадателни. Технологиите се променят, но остава учителят. Учителят, водещ учениците си към нови предизвикателства. И все пак остава въпросът: Quo vadis?

Каква тематика са избрали част от другите участници?

Проектното творчество на ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – ВХУТЕИН (высший художественно-технический институт)  (1920-1930) в архитектурната еволюция
д-р изк., д.и.н; д-р арх. Саша Лозанова, Стела Ташева от ЛТУ; ИИИзк-БАН
Предмет на изследване е проектното архитектурно творчество на руската/съветска школа в лицето на преподавателската колегия от Висшите художествено-технически работилници (ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН). Основание за това е юбилейната годишнина – изминалото столетие от основаването им. Цел на доклада е оценката и преосмисляне на приноса им към архитектурни реализации на XX и XXI век.
ВАЗОВ И РЕВОЛЮЦИЯТА (текстове на Вазов за революцията, въстанието, бунта и преврата)
Доц. Д-р Живко Желев Иванов, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Как времето и Вазов гледат на събитията, които изграждат националната ни съдба през втората половина на ХIХ век? Поезията, прозата и мемоарите са наситени с Вазовата гледна точка към големите социално-исторически промени, към националните катаклизми и обществените вълнения. Текстът проследява серия от манифестации – Френската революция, Априлското въстание, Преврата от 1881 г., Съединението, Преврата и Контрапреврата от 1886 г.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ – МОДЕЛИ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Доц. д-р Кирил Генадиев Радев, НБУ

В доклада е направена хронология на моделите за икономическо, организационно развитие и растеж. Посочени са съвременните предизвикателства пред развитието на световната икономика. Поставен е акцент върху използването на изчислителните технологии за моделиране на икономическите процеси и реализирането на икономическо развитие, в условията на глобална икономика. Препоръчани са съвременни управленски инструменти за реализиране на целите за икономическо и организационно развитие.

Какво се предвижда след приключване на форума?

Получените доклади и научни съобщения се публикуват в сборник, който  ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).