Category Archives: Изкуство

Древногръцки вази от Exekias

1, 2: ахил и аякс играят игра на борда (540-530 пр.н.е.) [музеи на ватикана]
3, 4: ахил убива амазонка кралица пентесилия (540-530 пр.н.е.) [британски музей, лондон, uk]
5: дионисий и oenopion (c 540-530 пр.н.е.) [британски музей, лондон, uk]
6: дионис в кораб, плаване сред делфини (с. 530 пр.н.е.) [staatliche antikensammlungen, мюнхен, германия]
 От Виртуален музей от епохата на Възраждането и Барока “Изкуства и музика”
Снимка на Inho Lee.
Снимка на Inho Lee.
Снимка на Inho Lee.
Снимка на Inho Lee.
Снимка на Inho Lee.
 49196624_1185064974975316_5071211510093578240_n