Category Archives: Брак и семейство

КАКВО Е ЛЮБОВТА?

 Любовта е много обширно понятие, което понякога е много трудно да се разбере. Любовта не е уникална – има различни видове любов – семейна любов, приятелска любов, романтична любов, световна любов, сляпа любов, сексуална любов, физическа любов и т.н. Всъщност често не можем да правим сравнение между тези различни видове любов.
Какво пише в някои интернет източници за любовта?
„Любовта се отнася до чувство на привличане и привързаност към животно, човек или нещо друго, което подтиква онези, които го чувстват, да търсят физическа, духовна или дори въображаема близост до обекта на тази любов и да приемат конкретно поведение “
Какво казват философите за любовта?
Сократ: За него любовта е желанието за нещо: “Това, което нямаме, това, което не сме, това, което ни липсва, това са обектите на желанието и любовта”
Аристотел: „Да обичаш означава да се радваш“
Спиноза: „Любовта е радост, придружена от идеята за външна кауза“
Жан-Жак Русо: ”Любовта е само илюзия, друга вселена, тя се обгражда с обекти, които не съществуват”
Граф Спонвил: „Става дума за това да се научим да живеем, да се наслаждаваме, да се радваме, тоест да се научим да обичаме“
Какво казват хората за любовта?
“Любовта е огромна. всички обичаме, обичаме родителите си, сестрите си, братята си … и това е от съществено значение. Ние не можем да обичаме, или по-скоро ако нямаме кого да обичаме, животът е много тъжен “
“Любов е да приемем другия ведно с грешките му и най-вече, най-важното е, да го разберем”
“Любовта е красива магия, докато трае, но след това боли повече от всичко друго”
“Любовта е най-опасното, най-силното и най-желаното чувство”
„Определение за любов не съществува, всеки има собствено виждане за това какво е любов и всеки я изживява по свой начин“
 http://sensebg.com/posts/10/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0.html
таг любовта, уникална, видове