Category Archives: Знания за ДУХА и КОСМОСА

Превъплъщения на МЕНТАЛНАТА ДУША

Това е последователното ,  минаващо  през  много хиляди  човешки  същества  обработване  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША.
При  това  тя  извършва  един  много сложен  процес  на :
   1. Просветляване -  на  ДУХЪТ  /основата  й/.
   2. Набогатяване   -  също  на  ДУХЪТ.
След  човешката  смърт  МЕНТАЛНАТА  ДУША  изминава  един  особен  път:
   _ Престоява  много  малко  в  човешкото тяло – изразено  като  време – до две и половина минути.
   _ Напуснала човешкото тяло,  тя  обитава  по местата,  където преди това е живяло човешкото същество. Това , изразено като време –  до 40 дни.
   _ В следващият си  път  тя   претърпява  една  особена  очистка – за новите за нея  условия за съществуване в КОСМОСЪТ  –  изразено като време – до 65 дни.
   _ Като  следващ  етап  тя  остава  в  специално  място  . Тук  МЕНТАЛНИТЕ  ДУШИ  чакат  своят  ред  за  превъплъщение  в  следващото  човешко  същество.
   _ Превъплъщение  в  човешко  същество.
Целият  този  път  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША  се назовава  затворен  цикъл.
Понякога  се  отваря – между  специалните  места  на  населени  с  човешки  същества  места  в  КОСМОСЪТ   се   осъществява  обмен  на  МЕНТАЛНИ  ДУШИ.  Това  носи  наименованието  транслация  на МЕНТАЛНАТА  ДУША.
Броят  на  превъплъщенията  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША  е  определен   от  БОГ!!!  При  вас  , като  сътворени  човешки  същества  на  планетата  Земя  на  втори  етап  -  преди  около  14 милиона  години,  броят  на  превъплъщенията  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША  е  двеста и двадесет  хиляди.
ДУХОВНИТЕ  Учители  от  Горната  триада  на  ВИСШИЯТ  РАЗУМ  / нивата  5-то, 6-то, 7-мо /,  които  сътворяват  човешки  същества , се  назовават    с  името  МОНАДА.  Всяко  тяло на човешкото същество се сътворява от  МОНАДА  от  различно  ниво. Отначало  започват  МОНАДИТЕ  от  най-горното  ниво – 7-мо  -  за  сътворяване  на най-висшето  от  трите  тела  – астралното. Завършили своята творба, те  се оттеглят,  за  да  започнат  МОНАДИТЕ  от 6-т0  ниво  да  сътворяват биоенергийното  тяло  /скелетът/. Накрая  идва  редът  на  МОНАДИТЕ  от 5-то  ниво  -  за сътворяване на  човешкото /физическото /   тяло. Когато  човешкото  същество  е  сътворено, /като  тела/   МОНАДИТЕ   вдъхват   МЕНТАЛНАТА  ДУША ,  която  ще  води  човешкото  същество.
МЕНТАЛНАТА  ДУША  има  кодирана програма  в  ДУХЪТ  /основата й/.
Тя  е  за  всички  цикли на превъплъщение  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША  / и за  всеки  отделен  живот  от  всеки  цикъл/.
Сътворява  се  от  БОГ  -  като  програма  в  СЪЗНАНИЕТО  , извиращо  от  ДУХЪТ  на  МЕНТАЛНАТА  ДУША.
МЕНТАЛНАТА  ДУША  ,   обитаваща  в  човешкото  същество  , се води  от  водач. Това  също  е  МЕНТАЛНА  ДУША ,  но   много   по-просветлена  откъмто   ДУХЪТ.  Назовава  се  още  ангел – хранител.
Когато  МЕНТАЛНАТА  ДУША  напусне  последното  човешко  същество  от  последният  превъплътителен  цикъл,  след  като  извърви  пътят  на  последователни превъплъщения  в  човешки  същества,   тя  е  вече  със:
   1. Много  просветлен  ДУХ.
   2. Закодиран  огромен  човешки  опит  -  върху  ДУХЪТ  ,   от  животите  на  всички  човешки  същества.
Сега  вече  тя  е  МЕНТАЛНА   ДУША  -  същество.
Най – точно  се  назовава  ДУШЕВНО  същество.
https://svetulchitsa.wordpress.com/category/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE/page/2/