Category Archives: Универсално познание

НАУКАТА И ИСТИНАТА

 Науката е движещата сила на технологичния прогрес на съвременния  свят. Тя заема толкова важно място в нашия мироглед, че често „надделява“ надрелигиозните ни убеждения или емоционалните ни състояния. А истината е основно понятие в нашето разбиране за света и самите нас. Според големия физик и философ, лауреат на Нобелова награда по физика Ивар Гявер- основната цел на науката е не подобряване живота на човечеството, а откриването на истината във всяка област на познанието. Но каква е истината всъщност? Според Клавдий  Птоломей планетите се движат в кръгови орбити, великия Йохан Кеплер доказва, че орбитата им е елипсовидна.

Оказва се, че колкото повече изследваме и разбираме света около нас, толкова по-трудно можем да дадем еднозначно определение на научната истина. За да стигнем до знаменитото съотношение на неопределеност на Вернер Хайзенберг, което показва, че дори самото научно наблюдение и изследователя влияят върху изследвания научен обект.
Флек Людвик - Энциклопедия - Фонд знаний «Ломоносов»Големият лекар, биолог и философ Людвик Флек отива още по-далеч, като развива концепцията за мисловния стил и интелектуалния колектив. Оказва се че дори в научните организации могат да съществуват възгледи и становища ,споделяни от мнозинството техни членове, които могат да    пречат на приемането на нови и интересни научни открития, предложени от един или няколко техни представители.
А те, научните идеи, могат и да еволюират с времето, като „формират“ или „разбиват“ научни парадигми, както твърди в „Структура на научните революции“ големия изследовател на философията на науката Томас Кун.
И как тогава да сме сигурни, че сегашното противопоставяне на науката на религиозните доктрини и духовните учения и практики по целия свят няма да „еволюира“ в приемането им от научната общност на следващ етап от интелектуалното израстване на човечеството?
Впрочем, ако внимателно четем някои от най-големите мислители на нашето време, можем да стигнем до извода че различията в подходите на науката, религията, различните духовни учения в търсене на истината за нашето съществуване не само не са несъвместими, но често се припокриват.
Или, както признава един от откривателите на лазерите, мазерите и квантовата електроника, лауреата на Нобелова награда Чарлз Таунс- неговите открития са се случвали по-скоро, като „религиозни откровения“, отколкото като обработване на натрупан експериментален опи
Георги Караджов    

СПОСОБНОСТ

Един от най-големите проблеми на човешкото развитие е пълноценното използване на човешкия потенциал.Науката е доказала, че в нашия живот използваме едва няколко процента от нашия мозък.Можем само да си представим какво би се случило с нас и с човешкото битие, ако дори само удвоим нашите способности.
Dominik Perler | Discography | Discogs Доминик Перлер /1965/ е швейцарски философ.След като изучава философия в университетите на Фрубург,Берн и Гьотинген, защитава доктората си по философия във Фрибург.Интересите му са в областите на средновековната и началото на модерната философия.
Изследванията са му в две направления- метафизика на човешките способности и познавателната роля на човешките способности при обяснение на човешките действия.Но интересите му не се ограничават до тях.Той разглежда и съотношението между рационалните, и ирационалните способности.
Авторите, чийто произведения анализира и изследва е впечатляващ- от последователите на Аристотел през 13 век до картезианците, и великия Готфрид Лайбниц през 17 век.
Академичните признания не закъсняват- 1997 година става професор в университета на Базел, а от 2003 година по теоретична философия в Хумболтовия университет- Берлин.
2006 година , гой получава най-голямата научна награда на Германия- Готфрид Лайбниц.
Изследванията на човешкото съзнание и нашите способности да възприемаме, преработване и променяме с действията си заобикалящия ни свят, са от решаващо значение за съществуването ни.
Защото, ако не познаваме достатъчно добре потенциала си и възможностите за неговото реализиране на нашата земя,  ние сме обречени да не можем да се справим с предизвикателствата на бъдещето.
А този,който не може да се пребори за бъдещето си е обречен да няма такова.
 Георги Караджо
При написване на материала е използвана Уикипедия

СПОСОБНОСТ

Един от най-големите проблеми на човешкото развитие е пълноценното използване на човешкия потенциал.Науката е доказала, че в нашия живот използваме едва няколко процента от нашия мозък.Можем само да си представим, какво би се случило с нас и с човешкото битие, ако дори само удвоим нашите способности.
Dominik Perler - Alchetron, The Free Social Encyclopedia Перлер /1965/ е швейцарски философ.След като изучава философия в университетите на Фрубург,Берн и Гьотинген, защитава доктората си по философия във Фрибург.Интересите , в областите на средновековната и началото на модерната философия.
Изследванията  му са в две направления- метафизика на човешките способности и познавателната роля на човешките способности при обяснение на човешките действия.Но интересите му не се ограничават до тях.Той разглежда и съотношението между рационалните и ирационалните способности.
Авторите, чийто произведения анализира и изследва е впечатляващ- от последователите на Аристотел през 13 век до картезианците и великия Великите европейци - Готфрид Лайбниц, първа част - Култура Лайбниц през 17 век.
Академичните признания не закъсняват- 1997 година става професор в университета на Базел, а от 2003 година по теоретична философия в Хумболтовия университет- Берлин.
2006 година получава най-голямата научна награда на Германия- Готфрид Лайбниц.
Изследванията на човешкото съзнание и нашите способности да възприемаме, преработване и променяме с действията си заобикалящия ни свят са от решаващо значение за съществуването ни.
Защото ако не познаваме достатъчно добре потенциала си и възможностите за неговото реализиране на нашата земя,  ние сме обречени да не можем да се справим с предизвикателствата на бъдещето.
А този,който не може да се пребори за бъдещето си е обречен да няма такова
Георги Караджов
При написване на материала е използвана Уикипедия

ДЯСНО

Обикновено, човешкото съзнание възприема по-лесно ярките цветове и „изчистените“ от нюанси идеи.В обществения живот най-често  различните социални групи,  които определят своите възгледи като десни или леви.На тяхна основа се изграждат и действат десни и леви партии.А когато отделната личност в своите възгледи се различава от двете основни течения, се приобщава към центристката позиция между тях.Но даваме ли си сметка, колко условно може да бъде това разделение?
Der Erfinder der «Konservativen Revolution» – RepublikArmin Mohler /Армин Молер/1920-2003/ е швейцарски писател и философ, определян като мислител с десни убеждения.Когато обаче изучава история на изкуството, история на Германия и философия в университета на Базел, за кратко изповядва комунистически идеи.
На 20 години е призован в швейцарската армия, но трудовете на големия 
Случва ли се ужасяващото пророчество на Шпенглер от преди век за края на  Запада?мислител Осуалд Шпенглер и германското нападение над Съветския съюз го мотивират…да избяга в нацистка Германия.Дори се опитва да постъпи във войските на СС. Но командването на СС отказва на напористия младеж от Швейцария,защото…му няма доверие.При завръщането си в Швейцария е арестуван за дезертьорство.  
След войната се завръща в Берлин, за да защити докторската си дисертация-„Консервативната революция в Германия- 1918-1932 година.“ под ръководството
на един от най-големите философи на 20 век 31 - Карл Ясперс -Карл Ясперс.Тя е най-значимото му научно съчинение.В нея, той защитава значимостта на консервативната традиция във философията и социалните отношения.Там разкрива и своята визия за изграждане на не нацистка и не фашистка дясна политика в Западна Германия след войната.Идеите му са в основата на доктрината на Християндемократическата партия – една от двете най-влиятелни партии на Германия в следвоенния период.Не случайно е първият, който получава наградата Конрад Аденауер- на името на първия канцлер на демократична Германия.
Това е интересната история на десния мислител- Армин Молер.
 Автор: Георги Караджов

 

При написване на материала е използвана Уикипедия    

 

СВОБОДЕН

Свободата е един от най- важният фактор на нашето битие.В нейно име са извършвани едни от най-големите положителни промени в историята, но и едни от най-ужасните престъпления.Философските трактати могат да ни обяснят понятието за свобода, но дали могат да ни направят свободни?.Сталин е познавал отлично историята на Римската империя, но дали под негово ръководство Русия става демократична държава?!

Според мен, основен критерий за свободата би трябвало да бъдат свободните мисъл и действие на отделния индивид. Мисля, че без свободни индивиди, не би могло да съществува и свободно общество.
Бенжамен Констан: биография, творчество, карьера, личная жизнь ????  Общественные движенияТакава личност е Бенжамен Констан /1767-1830/.Както всички големи исторически фигури, Констан не може да бъде вкаран в определена рамка.Изненадва мнозина когато, въпреки твърдите си републикански убеждения, подкрепя двата преврата /1797 и 1799/, които правят Наполеон Бонапарт властелина на Франция.Може би защото в негово лице е виждал гаранта за гражданските свободи, след кървавите дни на Френската буржоазна революция.  
Но когато, Наполеон се обявява за консул и посяга към абсолютната власт, Констан оглавява либералната опозиция и напуска родината си.Оказва се, че принципите му са по-важни от неговата сигурност и безопасност. А когато всички напускат прочутия император в неговите последни 100 дни управление през 1815 година, изненадващо за мнозина, точно Констан му засвидетелства своята подкрепа.По време на целия период на Реставрацията /1818-1830/ е депутат в Националното събрание и най- влиятелния защитник на свободата на словото, и парламентарната демокрация.За него, свободата е фундаментално условие за съществуването на отделната личност и за защитата ú срещу намесата на държавата или обществото.Идеите му провокират либералните революции в Испания, Португалия,Полша, Белгия, гръцката война за независимост…
Връзката му с прочутата мадам дьо Стал, става пример за свободната от предразсъдъци любов между двама души за целия 19 век.
С живота и дейността си,  Констан сякаш дефинира понятието за свободен човек през 19 век.            
автор Георги Караджов 

При написване на материала е използвана Уикипедия 

 

 

ОТЛЪЧЕН

Нашето време е на организираното действие.Най- значим дял в икономиката играят големите икономически корпорации и фирмената организация на труда.В политическата система партиите са незаобиколим фактор на обществения живот.Дори в сферата на духа, където в най-голяма степен може да се изявят индивидуалните способности  и въжделения на отделната личност, съществуват религиозни и духовни структури,които в голяма степен оформят нашия мироглед.
Бернар Тисие дьо Малере - bg.wiki4maps.comБернар Фелай/1958/ е швейцарски епископ и бивш висш генерал на Традиционалисткото католическо свещеническо братство, на името на големия римски папа св.Пий X.
Вторият Ватикански Събор, прави истинска революция във вярванията, практиките и литургичните форми на католицизма.Но се оказва, че в католическата църква съществува и движението традиционен католицизъм, което се придържа към литургичните форми и служене на църквата преди Събора.Точно към него, принадлежи и католическото братство св.Пий X.  
В неговата духовна семинария започва религиозното си обучение 19 годишния Фелай. През 1982 година е ръкоположен за свещеник от архиепископ Марсел Лефевр. Той се превръща се в истинска звезда на традиционния католицизъм. Перфектно владее френски,английски, италиански и немски език.
Но когато през 1988 година, архиепископ Лефевр ръкополага за епископи четирима представители на движението,сред които и Фелай, без да има делегирано от папата право за това, се случва немислимото .Папа Йоан Павел II издава официален документ,с който окачествява този акт, като „неподчинение на римския понтифик“ и „схизматичен акт“,което на практика означава отлъчване от църквата.
Край на това противопоставяне поставя папа Бенедикт XVI, койго с указ опрощава автоматичното отлъчване на четиримата епископи и изявява желание за присъединяване на свещеническото братство свПий X, към традиционното лоно на католическата църква.  През 2017 година, четиримата епископи получават правото самостоятелно да ръкополагат свещеници.
Тази история е истински пример, как дори в областта на вярата съществува противопоставяне между традицията и модерността.
 Автор: Георги Караджов

При написване на материала е използвана Уикипедия  

 

ДИАЛОГ

 Съществена част от сблъсъците в днешния свят, се дължат на липсата на диалог.Сякаш, човешката психика трудно приема тезите на другия човек.Не само това,често дори нямаме търпението да се изслушваме.А как тогава можем да живеем заедно и да си сътрудничим?.Това в още по-голяма степен се отнася до въпросите на вярата и веротърпимостта.
File:RPP Kurt Koch (Kardinal) cut.jpg - Wikimedia CommonsKurt Koch /Курт Кох/1950/  е швейцарски католически кардинал.Завършва прочутия университет Лудвиг-Максимилиан в Мюнхен.Защитава докторат по теология в университета на Люцерн /Швейцария/.Трудно е да предположим, защо обещаващия млад учен решава да стане католически свещеник.  
Но е факт, че получава висока оценка за своите способности. През 1995 година е назначен за епископ на Базел.А следващата 1996 получава епископска хиротония, лично от папа Йоан Павел II.
През 2006 година получава световна известност, когато подкрепя мюсюлманите да строят минарета в Швейцария.Но също толкова остро поставя въпроса за по-голяма религиозна свобода на християните в мюсюлманските страни.
Тази позиция не го спира да подкрепи важен документ на Конгрегацията за вярата, който показва разликата между икуменическите цели на католиците и православните от една страна и тези на протестантите от друга.
Папа Бенедикт XVI назначава Кох за президент на Папския съвет, за насърчаване на християнското единство, на мястото на прочутия кардинал Валтер Каспер.
Кох е начело на делегация на Ватикана, която гостува на Вселенския патриарх на Константинопол Вартоломей I ,за празника на св. Андрей през 2010 година.Той е и най-важната фигура във Ватикана, по въпросите на отношенията на католическата църква и евреите.Кардинал Кох,  е и един от кардиналите избрали папа Франциск.
Кардинал Кох днес води диалога на католическата църква със съвременния свят.
 Автор: Георги Караджов 

 

 

 

 

ОТКРОВЕНИЕ

Един от въпросите, който всеки от нас си задава от раждането е :” Каква е  мисията ни на тази земя?”Някои я осъзнават от ранна детска възраст и я реализират сякаш от само себе си.Други я търсят през целия си живот и не са сигурни, че са я разбрали до своя край.А понякога „божественото“ откровение  ни отвежда на неочаквани и от нас места.Не случайно, една от значимите максими в духовното пътуване на човека е – „неведоми са пътищата господни“.

Арборелиус, Ларс Андерс — ВикипедияLars Arbolerius /Ларс Арборелиус//1949/ е роден в Соренго /Швейцария/,но родителите му са шведи по произход.

Израства в Лунд /Швеция/ и е отгледан,като лутеранин- една от най-известните протестантски деноминации.Отрано разбира любовта си към съзерцателния живот.Но след година и половина усилени духовни търсения усеща, че“Истината му е дадена от католическата вяра“.Приема католицизма едва на 20 години.  

22 годишен, той влиза в католическия орден на кармелитите ,в манастира Norraby в Южна Швеция.1977 година в университета на Брюж получава научни степени по философия и теология.Изучава  модерни езици в университета на Лунд,, а защитава докторската си дисертация в Папския богословски факултет в Рим.Ръкоположен е за свещеник в Малмьо-1979 година.

1998 година влиза в историята на католическата църква в Швеция.Папа Йоан Павел II го назначава за епископ на Стокхолм- единствената католическа епархия в Швеция,която включва цялата страна.Той става първият етнически швед на този пост и едва втория скандинавски католически епископ от времето на Реформацията.Повечето католици в Швеция след Реформацията са имигранти или с имигрантски произход от цяла Европа, Близкия изток,араби, арменци особено сред духовенството.

2017 година папа Франциск го обявява за първия шведски кардинал.Същата година е обявен за „швед на годината“, заради „съществената му роля в обединяването на местните шведи и шведите имигранти“.Става и член на Папския съвет, за насърчаване на християнското единство.

„Божественото откровение“ превръща Арборелиус в един от най-големите духовни обединители на Швеция.

 Автор:  Георги Караджов      

 

 

ЕДИНСТВО

Още древните философи обръщат внимание на дуалистичната природа на човека.От една страна той е движел материални подбуди.Сред основните му приоритети са материалното благополучие, натрупването на богатство, икономическото преуспяване.От друга страна дори икономическата наука и практика признава че човешката личност не винаги се движи от чисто материалния интерес.Чувствата, интуицията и ред „необясними неща“ в човешката природа влияят сериозно на пазара и то изкривяват.

Парадоксално, но тези две същности „пребивават“ едновременно в нашето битие и са неотделими от него.Желаем или не това „единство“ е фундамента на човешкото съществуване.
File:RPP Kurt Koch (Kardinal) cut.jpg - Wikimedia CommonsKurt Koch /Курт Кох/1913-1987/ е протестантски теолог и писател.Получава доктора по теология от Университета в Тюбинген /Германия/.Започва да работи с младите и да разпространява евангелското слово по целия свят
Първоначално е мисионер в Африка. През 1949 година създава мисия с цел безплатно разпространение на библията и евангелските писания по света.Мисията,като асоциация, съществува и до днес.Кох обикаля над 100 страни по света и придобива световна известност.
За разлика от „неземния“ Били Майер негова основна тема става окултното и присъствието на демоничните сили в нашия живот.Публикува под много псевдоними.
Убеден е в съществуването на магьосничеството и черната магия, които според него се „борят“ за надмощие над доброто в човешкото съзнание и действия.
Затова централна роля в дейността му заема „разшифроването“ на присъствието и действието на светия дух, както и завръщането на Христос на земята.
Той доказва че наред с влиянието на извънземните, изследвано от Били Майер, част от „единството“ на нашия свят са и демоничните и окултни сили.А борбата с тях е интегрална част от нашето битие
 Автор: Георги Караджов      
 
 
 
 

НЕЗЕМЕН

Дори най-материалистичните човешки общества често се „отнасят“ по звездното небе.Защото историята показва, че средствата за материално съществуване не могат да изчерпят потребностите на отделната личност.И най-меркантилното същество притежава нещо, наречено душа и себе оценка, често наричана съвест.Обикновено, те ни напомнят за себе си, във времена на тежки изпитания, когато парите не могат да оправят всичко.
И тогава ние, хората, започваме да търсим упование в други неща.Те трудно могат да бъдат ясно определени, но ги отнасяме към една слабо изследвана и непозната област- човешкия дух. Там често усещаме, че в нас се таят сили от „неземен“ произход.
  Били Майер – Уикипедия Billy Meier /Били Майер/1937-/ заема 9 -то място в класацията на най-влиятелните духовни фигури на Швейцария.Той е основател на, тъй наречената религия на извънземните- / свободната общност на интересуващите се от граничните, духовни и уфологични науки/.
Уфологията е науката, която се занимава с НЛО- неидентифицираните летящи обекти.
Доста хора са убедени,че неговите фотографии показват извънземен космически кораб, .Майер твърди, че е в редовни контакти с извънземни същества,които той нарича- Plejaren.
Той твърди ,че е седмото прераждане след 6 пророци общи за юдаизма,християнството и исляма-Енох, Илия, Исая, Йеремия, Исус и Мохамед.
Мнозина от скептиците и уфолозите,го определят като измамник и отхвърлят направените от него снимки на извънземни, като манипулирани.
Майер нарича евреите-цигани и пророкува, че те ще извършат бъдещи зверства….
Но въпреки всичко е признат за 9- тата най-влиятелна духовна фигура в историята на Швейцария…
Автор: Георги Караджов