Category Archives: Духовни простори

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА

Той иде! Долавяй говора Му в нежното лъхане на вятъра. В благоуханието, което пълни въздуха.Долавяй Го в тихата светлина на звездите. Те говорят тъй ясно за Оня, който иде и носи вълната на Любовта.
Новото слиза безшумно в душите, като нова музика, като велика хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекост и нежност, като любов, която издига душите от смърт в живот, извежда ги от тъмнина на свобода и простор. Отворете с радост душите си за Оня, които иде! 
Запалете светилниците си! Облечете се със светлите дрехи на чистотата, украсете се със злато и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.
Той иде и носи изобилни скъпи дарове. Приемете ги, и ще се повдигнете в ново битие, ще влезете в досег с една Велика Реалност, и ще кажете: “Досега не съм живял. От днес започвам да живея.”
Четири работи ще те приготвят за идването Му: ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш.
Той иде. И ще чуеш гласа Му. Той прилича на гласа на хилядострунна арфа, като глас на много води, на нежна песен.И като Го чуеш, ще проблесне в теб светъл спомен. Този глас ти е тъй познат, близък и свой. и там , дето не е имало води , ще протекат буйни кристални извори. И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.
Пригответе пътя на Мощния и Силния, Който иде! 
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b0/v5.html