Category Archives: Духовни простори

ЧОВЕКЪТ

Дарина Шентово
Човек, бог и всичко наоколо се развива като си взаимодейства. Възход, падение и отново възход… Неизбежно. Човече, дадено ти беше всичко – огънят и всякакво изкуство. Постигна висоти, но също – посял разруха – падна ниско… Заложеното в човека Прометеево начало - искрата божия - е призвана да оживи, да пресътвори минералното, както вътре, така и вън – стига сам той да го пожелае. Особено сега и точно днес – упражнявайки свободната си воля!
Ала упражнявайки свободната си воля в желание да промени света, той върши и дивотии против себе си ей тъй, понякога от скука или пък нарочно… Както доказано върши неща и против другите умишлено, методично, от съвършен егоизъм и жажда за владичество и то с измамна, лицемерна добронамереност…
Въпросът Омръзна ли ти вече да бъдеш господар на своите безумства? и подканата Не е ли време вече да станеш господар на свойта кротост? директно ни отправя към третото блаженство от проповедта на Маслиновата планина: Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Но защо кротките, а не борбените? Към кое да се стремим?
Указанията на мъдростта са ясни: пречистване от бурни страсти и съмнителни желания – животински по характер – с които е изпълнено астралното ни, звездното ни тяло. Това пречистване на свой ред ще лекува етерното тяло като премахва всякаква болезненост. Тъй постепенно ще се сътвори и форма нова - духовният човек, отхвърлил старата земя – ненужна шлака, и преминал в духовната ѝ форма. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.  
https://med.anthrobg.net/bg/node/1299 
Таг човекът