Category Archives: Духовни простори

Договаряме къде и как ще живеем преди да дойдем тук

Как душите избират своите семейства и приятели преди раждането

Два ангела възнасят душа, худ. Уилям-Адолф Бугро

Два ангела възнасят душа, худ. Уилям-Адолф Бугро
Душите ни се срещат с този свят отново и отново. Докато това се случва, ние растем и се променяме. Ние надрастваме старите договори на душата и сключваме нови, докато вървим. Така стоят нещата…
 
Душите се раждат в много различни тела през много различни животи. Понякога имаме същите родители, както в предишния живот, а друг път – не. Кой ще бъде в живота ни е нещо, което определяме, когато се свържем с източника, преди да се върнем отново тук. Не си спомняме да сме вземали тези решения или да сме избирали тези хора, но сме го направили.
Докато сме във владенията на източника, ние избираме какви уроци да научим, какъв живот искаме да живеем и всичко, свързано с поредното битие. Съществуваме на клъстери с родители, приятели и партньори, които ще ни съпътстват и в новото прераждане. Ако сте преживели живот с една душа-спътник, вие можете да се споразумеете с нея да сте отново заедно в следващия живот, възможно е да предпочетете да си смените ролите или да влезете в нови конфигурации. Няма ограничение за намеренията на душите и желанията им в новото битие.
Душата ви се договаря с останалите от клъстера за времената, в които ще живее, дата и място на раждане, семейството, в което ще се родите и всяко събитие (значимо или не толкова), което ще ви сполети до земната смърт на тялото. Всичко е предопределено да се случи, преди изобщо да бъде осмислено, докато сте живи. Не си спомняте решенията, които сте взели, докато сте в духовното си измерение, но те са определящите и насочват живота ви към пътя, който сте моделирали.
Въпреки всичко, не забравяйте, че вие имате свободна воля и можете да правите промени в случващото се по всяко време и както сметнете за добре. Съдба, както я наричаме тук, на Земята, има, но тя не е непроменяема. Нашите душевни договори са сделки, които сме сключили със себе си и с другите от клъстера, те са предназначени да ни помогнат да израснем до по-високо състояние на съзнание, до по-дълбоко просветление.
Ако чувствате, че срещате точния човек в точното време, най-вероятно е, че част от договора между душите се изпълнява. Може да е объркващо, когато започнете да забелязвате начините, по които животът на срещнатата душа се вплита във вашия. Но с времето ще започнете да осъзнавате смисъла и значението на случващото се. Ние сме склонни да се въплъщаваме тук, на тази планета, в обкръжението на едни и същи души от клъстера – отново и отново. Ще познаете своето душевно семейство, когато намерите познатите души, но това не означава, че трябва да игнорирате семейството, което ви е дадено този път на физическо ниво.
Този свят е едно мистериозно място, но нищо не се случва без причина. Утешително е осъзнаването на факта, че тук и сега изпълнявате това, което духът ви сам е пожелал. Научете уроците, изникващи постоянно пред вас и се развивайте всестранно по всички възможни начини. Нека душата ви се гордее със себе си.
https://www.spisanie8.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8/2022/0609/
Таг договаряме, живеем, тук

ЗА ДУХА

Шелинг

Според философските възгледи на Шелинг духът, както и материята, са еднакво недостъпни за човешкото познание. Той признава обекнивността и на двете субстанции, но ги определя като „безразлични“, що се отнася до тяхното присъствие в основата на мирозданието и неговото разбиране.

Хегел 

Понятието за духа е в центъра на философската система на Хегел. Основното съчинение на този немски философ е озаглавено именно „Феноменология на духа“. В неговия изказ понятията „дух“ и „абсолютна идея“ са тъждествени. За Хегел духът е обективно начало на мирозданието. Оттам нататък духът намира своя израз в човека, където се развива на базата на същите принципи, по които и във вселената. Всичко материално, независимо дали става дума за природата или създаденото от човека, е въплъщение на същия този универсален дух. Именно духът прави обектите познаваеми. Важно е да се отбележи, че за Хегел духът не е просто изначална статична субстанция – той е също динамичен, търпи развитие, присъства в историята и еволюцията.

Марксизъм 

Марксизмът отрича обективното съществуване на духа и го приема за функция на материята. Всъщност това е първата голяма философска система, която не само отрича субстанциалността на духа, но и го противопоставя на материята – при своята формулировка на т. нар. „основен философски въпрос“. Въпреки това понятието има важно значение за марксическата гносеология – особено в аспектите на познаваемостта на света – макар и производен на материята, той единствен може (при това в пълнота), да постигне истинско познание за света.
 от уикипедия
Таг дух, Хегел, Шелинг, марксизъм