Monthly Archives: септември 2013

УЧЕНИТЕ СА СЕ НАУЧИЛИ БР.85

 да контролират сънищата

Учените са се научили да контролират сънищата

© Flickr.com / TheAlieness GiselaGiardino ² ³ / сс-с-SA 3.0

Провеждане на експерименти с мишки, учените от Масачузетския технологичен институт се доказаха, че сънищата могат да бъдат контролирани.

Изследователите обучели животните,които търсят храна в лабиринта. Използвали   звукови сигнали и записвали   невралната активност на мозъка по време на експериментите, когато   гризачите сънували..

Данните показва, че  заспалите плъхове  чуват  звуковите сигнали,  и помнят пътя в лабиринта.   

авторизиран превод: Мария Герасова

РИМСКА ЖИВОПИC БР.85

http://bg-archaeology.blogspot.com/2010/07/blog post_3325.html

Още римския историк Плиний Стари, живял през 1 век е нарекъл живопистта “знаменито изкуство”. То според него се използвало от народите, за да запечатат за потомците велики събития и образи на прославени граждани.

Античните литературни източници съдържат имената на много художници от римската епоха, но повечето картини, за които ни говорят те не са се запазили. Оцелели са обаче много фрески в домовете, дворците и гробниците в Рим и значителна част от стенописите, открити при археологически разкопки в градовете Помпей, Херкулан и Стабий. Макар и повредени от пукнатини и понякога с избелели цветове, тези фрески и днес поразяват посетителите с великолепните декоративни композиции, с богатството на сюжетите и с разнообразието на художествените приоми. Тези изображения разкриват мисленето на древните художници и вкусовете на поръчителите. Друго достойнство на римската живопис от от І в. пр. Хр. – І в. след Хр. се крие в обстоятелството, че в много случаи тези фрески възпроизвеждат още по-древни гръцки образци. И по този начин те допълват нашите знания и за по-ранната безвъзвратно изгубена за нас живопис. На гръцки художници от дългия период от Vдо І в. пр. Хр.

Римляните след като завоювали през ІІ – І в. пр. Хр. Гърция и елинистическите държави Пергам, Египет и царството на Селевкидите в Предна Азия не само поробвали техните жители и грабели градовете, но и пренасяли в Рим с кораби най-ценните художествени творби: картини, статуи и мозайки. В Рим те се излагали на обществени места форуми,, храмове и т. н.

Изкуството на Римската република до І в. пр. Хр. било на много по-ниско равнище от гръцкото. Както римската скулптора, така и живописта на римляните били съвършено бедни. Но след като гръцките образци станали модел за подражание от римляните нещата се променили. Римските майстори започнали да заемат сюжети, образни решения и живописни маниери от гръцките художници. Понякога те просто копирали или копирали, внасяйки нови елементи творбите на големите гръцки майстори от предходните епохи.

Така например повторение на гръцки шедьоври на Зевксис и Тимант от V в. пр. Хр. е фреската “Бебето Херакъл, душещ змия” И “Жертвоприношението на Ифигения. Сега, благодарение на римляните, ние можем да ги видим сред стенописите на Помпей. Някои оригинални гръцки произведения на изкуството станали собственост на гръцки робовладелци. За пример може да послужи огромната, сега широко известно мозайка, пренесена по всяка вероятност от Александрия или от островите на Егейско море и поставена на пода на частен дом в Помпей. Като оригинал за мозаиста е послужила картината на гръцкия художник Филоксен от края на ІV в. пр. Хр., изобразяваща битката на Александър с персийския цар Дарий.

Стремежът да се подражава на великото, пълно с обаяние гръцко изкуство, да се копират картини и статуи бил естествено само едната страна на римската художествена дейност. Римляните през периода от І в. пр. Хр. до ІV в. след Хр. създали все пак свое изкуство. То се проявило, както отбелязах в архитектурата, в реалистичния портрет – живописен и скулптурен, в релефите повествуващи с документална точност за исторически събития и в забележителната монументално-декоративна живопис.. Пътят на развитието на тази декоративна живопис може да се проследи подробно на базата нафреските от Помпей, Херкулан и Стабий.

Тези три цветущи драдове на брега на Неполитанския залив престанали да съществуват в 79 г. след Хр. в резултат на земетресение и изригване на вулкана Везувий. В Помпей са загинали стотици граждани и роби, които не успели навреме да побягнат от природното бедствие. Заедно със земетръсните вълни над града се стоварили и малки разтопени късчета пемза, после започнали да се спускат плътни облаци пепел, в който хора и животни са се задушили и накрая завалял дъжд от вряла вода, който ги сварил.

Живописните паметници от Помпей са дали възможност на изследователите да различат четири, стила, които според мястото на намирането се наричат помпеански.

Първият декоративен помпеански стил е наричан още “инкрустиращ”. Той съответствал на скромния бит на римлянина от ІІ в. пр. Хр. Тогава жителите на Помпей строяли малки домове със скромна украса. На стените на вътрешните помещения с мазилка изпълнявали обемно вички архитектурни детайли: цокълът, ,колониите, плочниците, корнизът, отделните квадри от зидарията и после всичко оцветявали, имитирайки в цвят и рисунка отделните камъни. Това всъщност било подражание на вътрешните помещения в дворците и богатите домове от еленистическата епоха, където залите били облицовани с разноцветни мрамор.

Към І в. пр. Хр. римската република се разширила. Много богати граждани, оценявайки красотата на гръцките майстори започнали да си поръчат украса в домовете. Най-напред се започнало с фрески, на които имало нарисувани архитектурни изображения: фасади на здания, колонади и между колоните постепенно започнали да изобразяват човешки фигури.

Вторият декоративен помпеански стил е значително обогатен в сравнения с първия. Към него се отнасят фреските в т. н. “Вила на мистериите”. Това е един наистина богат помпеански дом, които се състои от 60 стаи и се намира отвъд градските крепостни стени на Помпей. Вилата е била наречена така от археолозите поради сюжета на големия, многофигурен фриз, разположен на стените на едно от помещенията. В една неголяма зала (7 Х 5 м.) с висок, имитиращ мрамор цокъл, на фона на яркочервена стена със зелени пиластри (стълбове) са групирани 29 фигури почти в натурална величина. Главната част на цялата композиция е посветена на мистериите в чест на бога на виното Дионис. Тук виждаме самият Дионис ,лениво облегнат на коляното на съпругата си Ариадна, и цялата им свита от стари силени, млади сатири, менади и жени, участващи в мистериите. Особено впечатляваща е младата жена и жадно взрения в нея стар силен. Един млад силен с театрална маска в ръце го дразни и предизвиква. Грозна крилата богиня, размахва над плещите си дълга пръчка, за да шибне оголения гръб на коленичила девойка, чийто лице изразява покорност и страх. Тя е длъжна да понесе мъченията, за да стане пълноправна участничка в мистериите. Като контраст на патетичния образ на девойката и седящата редом матрона с изплашено лице художникът е изобразил художникът е изобразел изящна, безгрижна танцьорка.

Всички действащи лица са осветени от еднаква мека светлина, като че ли струяща от тавана. Превъзходно е нарисувано оголеното тяло и изключително е красива цветовата гама на одеждите. Участниците в мистерията така са изобразени, че все едно наистина се намират в стаята. Предполага се, че тази композиция е подражание на изгубен елинистически оригинал.

В Херкулан към този стил се отнася забележителната фреска “Тоалет на жрица.

От 30 г. пр. Хр. започва нов период в историята на Рим, но вторият помпеански стил продължава да господства.

Третият помпеански стил се формира през второто десетилетие на І в. след Хр. значи при управлението на Тиберий (14 – 38 г. след Хр. Декоративните композиции от този стил се състоят от множество леки ажурни съоръжения наподобяващи тънки решетки, от неголеми картини, поставени в рамки, поставени върху гладка едноцветна плоскост, разчленена не с монументални колони и пиластри, а с крехки, обвити с гирлянди и ленти поставки, някои ги наричат “канделабри”. Ювелирно нанесените цветове, орнаментите, миниатюрните сценки и натюрморти предполагат разглеждане от близко разстояние. Всичко това придава уютност и интимност на стаята.

Четвъртият помпеански декоративен стил е въведен през втората половина на І в. след Хр. Тогава били построени невиждани преди това по величие и великолепие императорски дворци, грандиозният амфитеатър Колизеума, още един форум, големи терми. По-разкошно става и обзавеждането на частните домове Четвъртият стил е много по-сложен и пищен. Той съединява перспективните архитектурни построения от Втория стил с богатата орнаменталност на Третия стил.

Майсторите на този стил създават нови декоративни мотиви и рисуват по стените ту фантастично пищния портал на дворец, ту разположени по плоскостите на стените многофигурни сюжетни картини, редувайки ги с “прозорци”, през които се виждат части от великолепни архитектурни съоръжения. Понякога в горната част на стените художниците рисуват галерии и балкони с човешки фигури, като че ли гледащи от високо присъстващите в стаята.

Живописта на Помпей и Херкулан отдавна е заела почетно място в историята на изкуството. На нея са посветени многочислени изследвания на учени от различни страни.

Тагове: римcка, живопис, знаменито, изкуcтво

НОВИ АРХЕОЛОГИЧECКИ РАЗКРИТИЯ БР.85

C гоcпожа Кеcякова имам личен контакт. Поceтих я   на работната площадка. На мяcтото на археологичните разкопки. Тя е една от рода Кеcякови. Това беше поводът да ce запозная лично c нея.Тъй като пиша книга за един прекраcен човек, живял и направил много за Пловдив- д- р Киcяков. Двукратен кмет на Пловдив  през 1910 r. и 1923 г.. Разкопките ангажираха моето внимание, защото cи падам по археологията и започнах да ги cледя.. 

http://bntplovdiv.com/news/society/culture/8256-novi-arheologicheski-razkritiya-na-tzentralniya-ploshtad-v-plovdiv.html

  на Централния площад в Пловдив

  ЗЛАТИН БОЯДЖИЕВ

razkopki-antichen-forum

Две турски пещи бяха открити при разкопките на западната част на Античния форум в Пловдив. Те са само на метър и половина от съвременното ниво. Пещите са използвани за произвождство на всекидневна керамика и лули в периода 16-17 век. Това съобщи ръководителят на разкопките – археологът Елена Кесякова.

Централната част на града се е ползвала активно от хората живели в Пловдив през последните 20 века. Първите данни за форума в центъра и като търговски площи е от началото на римското владичество в региона на Тракия.

 Елена Кесякова – археолог:

- Приблизително това, което имаме досега като данни, това е първи век от нашата ера – времето на Реметалк – тракийският цар Реметалк, и Август, римският император Август. Това е времето, когато се залага агората като Централен площад.

При разкопките, археолозите очакват окончателно да очертаят площада под открито небе, познат като ареа, и границите на стилобата, което преведено за неспециалисти означава горната част на цокъла, ограждащ това пространство. Някъде в тази част на разкопките ще се открие и колонадата на парадният вход, убедена е Елена Кесякова.

Тагове: разкрития, археологични, централен, площад, Пловдив

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА БР.85

Златни правила за щастлива връзка

   за щастлива връзка

 За щастлив семеен живот е необходимо, просто да умееш да  обичаш. Но любовта – не е изкуствено цвете, което не се нуждае от поддръжка.Тя е живо растение , което може да процъфтява, или може да изчезне. Всичко зависи от това, как я подхранвате.Нужна е искрена комуникация за любовта, както вода за растенията – не може да оцелее без нея.  Разговаряйте помежду си за своите чувства и желания. Не забравяйте да казвате на   съпруга (съпруга), колко ти обичате и цените.  Не се страхувайте да  ги  хвалите. 

Правилото за даване.

За да намерите истинската любов, трябва първо искрено и безкористно да дадете парче от себе си. Ако искате любов, трябва да давате. И колкото повече давате , толкова повече получавате. И не забравяйте,  да обичате    неограничено. И единственият начин да загубите  любовта –   не  я давайте на другите. Но проблемът е, че много хора не искат да се раздават на първия, те обичат резервите, “Аз те обичам, но ако ти започваш да ме обичаш.” Изчакайте, докато някой прави първия ход. Това е като музикант.     Отиваш да играеш, след като гостите започват да танцуват. “ Истинската любов изисква нищо в замяна.

Touch – това е една от най-силните прояви на любовта. Той разгражда бариери и укрепва отношенията. За нормална атмосфера в семейството, дори психологическата практика препоръчва специално обучение.Често прегръщате партньора cи просто ей така, без сексуален мотив, палав, както децата. За хората да се държат за ръце като млади любовници. Между другото, “студентите” казват, че е най-трудна домашна работа в живота им. Когато внимателно някой ви докосва,   вашата физиология cе променя.Намалените нива на хормоните на стреса,отпускат нервната система, укрепват имунната система, подобряват емоционалното състояние Мъдрите хора казват. : Ако не сте един ден нежно прегърнати,  осъдени те      на болестта.

Правилото на свобода.

Ако обичаш един човек, дай му свобода. Свобода на избор, свобода да живее така, както той иска, а не така, както вие искате. Разбира се, че не е лесно. Но няма алтернатива. За да не се чувства в капан, всеки има нужда от лично пространство.

Тодор Тодоров

тагове:златни, правила семейство, обноски

ДЕТCКАТА ПОЕТЕCА ВАНЯ ТЕОДОCИЕВА БР.85

        П* О* Е* З* И* Я*   

                                         З* А  

                                                     Д* Е* Ц* А*

ЗАГАДКА

Зайчи cтъпки по cнега

cа оcтавили cледа.

Де ли зайчето ce крие

та cледата му ce вие.

 

Мушнало cе под елхата

 разтреперило   душица.

Чака там до къceн мрак-

да cпаcи живота драг.

 КАРТИНА

Дете риcува върху cкица:

риcува cвоя роден край.

Ту ляcтовици върху жица,

ту родна къща, ту палат

 

А в парка веceли дечицаи

играят люшкат ce напред.

И майка- вдигнала ръчица,

 в нея мъничък букет.

 

Така получи ce на лиcта

картина детcка, ето на

краcива и по детcки чиcта,

 и c много, много cветлина.

 ГЕРГАНА

Отново Гергана

получи забрана:

-Не дърпай ушите на Бого,

Че лае от вcички най- много.

-Прогони от къщи Пиcана,

та cкри cе тя чак до тавана.

-Хвърчат и на Коко перата,

и вcичко е пух на земята.

Ала Гергана не чува-

играе, раcте и лудува!

 ХИТРУША

Таня, Танюша,

малка хитруша.

Cуха и cита,

cпи до наcита.

Щом e cъбудиq

Вcеки ce чуди:

Как е възможно

Да плаче тревожно!

 ВЕCЕЛИНКА

Веcка, Веcка, Веceлинка-

Чудно цвете в градинка.

Щом ce Веcелка заcмее,

Яcно cлънце в къщи грее. Радват и e мама, татко,

Радва и e палав батко.

От книжката “Щуро детcтво”

тагове: детcки cтихове , Ваня, Теодоиева

CИМОНОПЕТРА БР.85

най-смелата архитектурна композиция на Св. Гора

 

Симонопетра - най-смелата архитектурна композиция на Св. Гора

Манастирът Симонопетра (скалата на Симон) e православен манастир в монашеската част на Атон в Гърция и е тринадесетият в йерархията. Издигнат е на скалисто възвишение в южното крайбрежие на полуостров Атон, на височина 330 метра, и се извисява над морето като непристъпна крепост.  

Манастирът е основан през 1257 г. от Симон Атонски. През 1364 г. сръбският деспот Йоанис Углеша продължава изграждането му, и през 1590 г. била построена западната му част, а през 1891 – източната. 

Както и другите светогорски манастири, и този не е подминат от бедствия и пожари. През 1581 г. огнена стихия унищожила безценни документи, особено от византийския му период и отнела живота на голяма част от монасите. Тогавашния игумен тръгнал да обикаля из Дунавските княжества, с цел да събере средства и да възстанови погубеното. На молбите му откликнал княза на Влахия, който дарил голяма част от земята, както и пари за манастира. През 1622 година друг пожар повредил манастирските летописи, а през 1891 година отново от пожар били унищожени стари постройки и многобройни манастирски съкровища.  

Сред многото светини на манастира, най-голямата ценност представлява десницата на св. равноапостолна Мария Магдалина, която не само че е останала нетленна повече от 2000 години, но е запазила и топлината на човешкото тяло.

През последните столетия, обитателите са били традиционно монаси от Йония в Мала Азия. Към средата на 20 век манастира почти опустява, поради малкия приток на нови монаси. По настоящем, той се обитава от процъфтяващо братство от Светия манастир на Метеора. Според разкази, Симонопетра е един от най-образцовите и благоустроени манастири в Света Гора с атмосфера, в която цари простота и гостоприемство, радост и смирение. Живота на всеки монах е устроен така, че да има свободно време за всичко – усамотена молитва, учене на свята литература, както и за духовни размишления. 

Престолните празници на манастира са на Рождество Христово (25 декември или 7 януари стар стил) и в деня на св. Мария Магдалина (22 юли или 4 август стар стил).

Simonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, AthosSimonos Petra, Гърция, манастир Симонопетра, Атон, Athos
Hobyto.com

тагове: Симонопетра, манастир, Атон, композиция, Света гора

НАЙ- СТРАННИТЕБР.85

  туристически атракции в света

 

Най-странните туристически атракции в света

 Опитвали ли сте някога да се подмладите в “машина на времето” или да спите в пещера или предприятие в радиоактивна зона? Всъщност, не е нужно да имате много странен вкус, за да посетите някои от по-долу изброените необичайни туристически атракции. Достатъчно е само малко любопитство и кураж, за да се спуснете в тъмните и тайнствени катакомби на Парижили да се скитате из хиндуистки храм изпълнен със свещени плъхове.

Gundam 
Сред най-необичайните туристически забележителности на Токио е Full-Scale Gundam – чудесна статуя на гигантски робот, намираща се в парк Odaiba Shiokaze. 60-метровата RX-78 Gundam реплика има подвижна глава и излъчва светлина от 50 различни места на тялото. Тя е създадена през юли 2009 г. по повод 30-та годишнина на Mobile Suit Gundam – супер популярна японска анимационна поредица. 
  

Най-големият стик за хокей 

Ако искате да видите тази странна забележителност ще трябва да се отправите къмКанада и по-точно град Ванкувър в западната провинция Британска Колумбия. Най-големият хокеен стик е построен през 1985 г. и тежи 28 118 кг. Той е поръчан първоначално от правителството на Канада като част от изложение Експо ’86, но след това е подарен на гражданите на долината Cowichan. Според някои обаче, най-големия стик и шайба за хокей се намират в малкия град Eveleth в щата Минесота, САЩ, но на 14 юли 2008 г., тази 20- годишна битка за титлата спечелва стика във Ванкувър, който е 40 пъти по-голям от реалния размер. 

  

Портокаловия карнавал в Ивреа 

Ако случайно сте попаднали в Ивреа в края на февруари, не бързайте да си тръгвате, защото по-това време започва уникалната битка с портокали – част от така наречения Портокалов карнавал. Всяка година този малък италиански град, недалеч от Торино, за три дни се превръща в бойното поле като основното оръжие е портокала. Тази война пресъздава легендата, според която жестокия маркиз Гулиелмо Монферато, управлявал града през 18 век, пожелал да прекара първата брачна нощ с булката Виолета – красива дъщеря на мелничар. Тя му се противопоставила нанасяйки му удар с портокал в главата и след като го зашеметила го наръгала с кама в гърдите. 

Integratron 

За тези, които са запалени по странните и еуфористични преживявания, то Integratron е дестинация, която задължително трябва да се посети. Намиращата се в центъра на пустинята Мохаве, Калифорния, куполна сграда е създадена от Джордж Ван Тасел през 50-те години като “машина на времето”, която подмладява човешкото тяло. Според него информацията за построяването на тази необичайна постройка му е била дадена от извънземни, а местоположението и е избрано въз основа на сложен набор от теории, свързани с магнитното поле на Земята и отношенията на Integratron с Голямата пирамида вЕгипет и Giant Rock. Тасел твърди, че Integratron се намира на пресечната точка на мощни геомагнитни сили, които когато се фокусират с уникалната геометрия на сградата, ще концентрират и усилят енергията, необходима за подмладяване и изцеление. През 2005 г., геофизик измерва магнитното поле на земята до 15 мили във всяка посока от Integratron и след това от вътрешната страна на купола и в действителност наистина има значително необясним скок в магнитното поле на земята в центъра на Integratron .

Парижките катакомби

Лошите сънища са ви гарантирани след посещение на катакомбите на Париж. Тази злокобна атракция на иначе романтичния Париж представлява мрежа от тунели с дължина 320 км кръстосващи под земята целият град, а стените и таваните им са “украсени” с костите и черепите на близо седем милиона парижани. Катакомбите датират от края на 18-ти век, когато правителството взело решението да прехвърли съществуващото гробище, което заемало ценна земя за ново строителство в неизползваните подземни тунели.

paris catacombs 6.jpgparis catacombs 5.jpgparis catacombs 9.jpg

Мемориала Лудия кон 

Южна Дакота е дом на доста чалнат паметник – мемориала Лудия кон. Той е изсечен от твърда скала и е посветен на покоен индиански вожд. Скулптурата е започната през 1948 година от Корчак Зюлковски, но през 1982 година той умира и с него замира и изграждането й, въпреки усилените опити на семейството му да завърши започнатото. Днес комплексът е собственост на фондация, управлявана от съпругата на Зюлковски и десетте им деца. Ако все пак някога монумента бъде довършен той ще бъде най-голямата скулптура в света със своите 195 метрa ширина и 172 метра височина.  

Crazy-Horse-Memorial1.jpgCrazy-Horse-Memorial2.jpg

Чернобил 

Едно от най-страховитите места за посещение в света е Чернобилската атомна електроцентрала и намиращия се в близост до нея град Припят в Украйна, които днес са под полицейски контрол. Аз лично не мога да си обясня какво би поддтикнало човек да отиде на такова място, но факт е че през последните години тази дестинация привлича много туристи от цял свят, желаещи да рискуват и да влязат в радиоактивната зона. Днес призрачния град не е нищо друго освен едни празни сгради, изоставени след Чернобилската катастрофа от 1986. 

Алеята на дъвката 

Защо ли хората идват да видят използваните от някой друг дъвки? И ние не знаем. И все пак, въпреки че е нехигиенична и гнусна, Алеята на дъвката в центъра на Сан Луис Обиспо, Калифорния, е посещавана от туристи в продължение на години. 20-метровия участък от хиляди залепени дъвки се смята за “най-обсъжданата забележителност” в града. 

Храма Карни Мата 

Легендата разказва, че гризачите, обитаващи храма “ Карни Мата” са членове на семейството на богинята Карни, които са били превъплъщени в плъхове през 14-ти век. Днес, комплекса, намиращ се в малкия град Дешнок в Индия е дом на около 20 хиляди плъхове, които са под защита в храма и се считат за свещени животни. 

Пещерните хотели на Кападокия 

Кападокия, този магически красив район в Турция, е известен с уникалните си пещерни хотели. Те са издълбани в меките вулканични скали, имащи причудливи и ефектни форми. Пренощуването в един такъв хотел определено ще е незабравимо преживяване за вас и не бива да го пропускате докато сте в Кападокия.  


Hobyto.com

тагове: най cтранните, туриcтичеки, атракции, cвета

СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ БР.85

Кацарство, бъднарство

Каца, бъчва за ракия, бъкъл за вода.
Каца, бъчва за ракия, бъкъл за вода.

Типичен и известен за балканския край е бъчварският и бъднарският занаят. Цялостният процес за изработването на бъчви или бурета изисква предварително подготвени сухи дъбови, черничеви или акациеви дъски. Първо те трябва да се уеднаквят по дължина, да се изрежат и с помощта на специален шаблон (чап, кука) да се пригаждат една към друга. По този начин се определя желаната вместимост на съда. Така пригодени всички дъски се прикрепят наредени в специален калъп, обхващат се с телено въже по външния обиколен перваз на бурето и се опалват с огън. С помощта на бъчварската стяга се свива въжето до нужното прикривяване (извиване) на дъските във формата на дъги, по които бъчварят веднага нахлузва обръчи. До началото на миналия век обрьчите са правени от цепени лескови пръти, а след това са заменени с железни. Правели миниатюрни буренца за ракия (павури), с вместимост до 1 литър, които балканджиите носели в пояса си.

Павур за пояс

 http://www.apriltsi.net/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/item/311-%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html

Пирография

Предмети украсени с пирография

Предмети украсени с пирография

Пирографията или „рисуването с огън” е използвано за украсяване на дървени предмети чрез обгаряне още от горяните и овчарите. Чрез нажижени на огъня ножове и шишове те нанасяли прави и криви линии, кръгчета, клонки и растения върху дървените изделия. Така се украсявали лули, кобилици, лъжици, геги и др. Нов начин на украса на дървото е пирографирането с бензинов апарат, заменен по-късно (1921 г.) с електрически. Първоначално рисунъкът бил черно-бял, а после изображенията се оцветявали с различни цветни бои. Мотивите използвани при пирографирането на бъклици, тарелки, солници, мускали и други най-често са взаимствани от украсата на народните тъкани, везби и облекла.

http://www.apriltsi.net/Занаяти-в-миналото/Дървообработване/item/313-Пирография.htm

 тагове: старите, занаяти, кацарство, бъднарство, пирография

ХУМОР И CАТИРА В ЕДНО БР.85

     В*Е*C*Е*Л     

                                     Г*Р*Ъ*М*О*Т*Р*Ъ*Н

КОЛЮ КЛЯВКАТА

  Аууу…Чу се глас от нейде.Се едно гладен вълк вие. Не беше никой друг, а Тако Мерака.Прякорът му беше таман на място.Големи мераци си имаше, човечецът. Обичаше да си пребарва някой нещица, ама да не думам. Добре, че са ми предните зъби. Беше клекнал зад оградата на Колю Клявката. И него си го биваше, завалията. Влачеше се все след чуждите фусти и току подвикваше: „ Аууу…Ного си убава, брей! Виенето научи от Тако. Нъл си бяха комшии. Слушаше го често да дума тъй. Докат един ден Ячка, селската мома така го подпуха с точилката., та здраво място не му остави.

А сега, Мерака надзърташе пред оградата и зърна Клявката. Мязаше на бустанско плашило. Само дето дрипи нямаше. „ Ето ти! Цялото село ше го знай, що за птица е. Да види той! Ком боб яде ли! Ше го клевети, а! Крадец и пройдоха бил. Къде минел, влачил. Видял го бил да пребарва от двора на Дочо, една бая тлъста кокошчица. На чорбица  да си я варил. Ше види той! Как не го е срам да лъже? А Дочката не стига, че е най- големият бедняк. Оди гол и бос. Баш от него ли да земе. Не им върви на бедняците, брей! Нямаш ли си парици, за нийде не са. А Клявката си ги има бол. Думат, че е правил алъш- вериш с циганите в махалата. Навъдили са се едни такива! От коле и въже. Зърнали ги да шетат из чуждите градини и да обират зарзавата. Па ходили по пазарите и ги продавали. Клявката думат, им бил гурорбашията. Тарикат са пише. Насякъде се вре, клиентела да намира. Така си изкарва паричките. И пак по чуждите дворове шета.  А пред хората, се е едно не е той. Тиха вода ненапита. Не лук ял, ни лук мирисал. Ходи наперен като петел пред ярки. А те, нъл ги знаеш? Има си парички, човечеца.

Вървя си значи онзи ден и на среща ми кого мислите- Клявката. Се е едно не ма познава. И кво да ти кажа. Монката, комшийското хлапе, паднало на земята и си обелило коленцето . А той, Клявката де, минава покрай него, поглежда го току под вежди и вири глава. Задминава го, се едно нищо не е било.

    Мерака подсвирна няколко пъти зад оградата. Никой не отговори.      

-Клявка бре, Клявка, тук ли си?- провикна  се той. Покажи са, бре! 

    Но Клявката хъркаше щастливо на стола в градината. Изведнъж се стресна и току:

-Кой, кой? Дръжте го, крадец!

- По- спокойно, Клявка! Аз съм Тако. Ида да ми дадеш малко парици на заем. Булката е на легло, та ми требват за церове.

 -Такваз ли била работата? До сегаш ма клеветиш, а дириш пари от мен. Айде! Нямам. Иди на друго място!

   И той стана от стола, и се запъти към вратата на къщата.

 Мария Герасова

МАНГИЗИТЕ, МАРО, МАНГИЗИТЕ!

Пустият му Нако! Не се ли срамува от хората! Тръгнал през просото. Стъпва по земята, но не знае къде стъпва. Ходи като гламав. Ето и сега. Не случайно му викат: „Нако блейката”. Оная Мара, гламавата   върви по него и току подвиква:

-Нако, Нако бре, къде тъй? А той, кво?

-Ами нищо.

Гледа я под вежди, а устата му бълват:  

-Виж са ма. На кво мязаш?

-На кво бре?

-На таласъм. Току обикалящ през нощята.За теб къща няма ли?

-Ей, ти срам нямаш ли, та си тръгнал чуждите са одумваш?

-Как тъй да одумвам? Ней ли тъй? Ровиш кат мишка и се някъде

се криеш.

- Ах, ти дърто магаре! Не са ли видиш, на кво мязаш?

-На кво ма?

- Дрът пръч си, а чуждите булки заглеждаш.

- Мангизите Маро, мангизите. Само да ги имаш и сички са твои.

- Такваз ли била работата? Тогаз айде? Виж ма ква съм камътна!

- Камътна, не камътна, ти си повлекана. Издикисай са малко, та око да фащаш!

- Беднотия, Нако, беднотия. Пари нямаш за хляб и ти си рекъл да са издикисам.

- Да Маро. Квито са управниците, таквиз са и парите. Няма ги, нийде ги няма. Парите при богаташите, а за нас стотинките.

- Прав ли Нако.Видиш ли, сички обедняхме.Виж го моят Пано? Върви с дрънкулките по сватби и събори, дано земат от стоката му. А то кво? Друго веч не остана. Чужда стока, а наща не се види на пазара.

-Така е Маро. Вървя, аз да си купа диня. Да си заслада душата. Питам  зарзавадчийката:

- Ква е таз диня, жено?

- Много е сладка.Земи си. Гръцка стока.

- Аха, така значи! Нямаме ли си ний, дини, та тръгнахме да земаме от чужбината?

- От чужбината е по- евтина от наща.

- Тъй значи! Земаме от чужбината, а че е била по- евтина, а дали е по- хубава? Ниско качество.

- Тъй е Нако. Пробутват ни тъй де, чужденците ниската стока, а ние будалите, да я купуваме.Била по- евтина.

- Ех, братя, мили братя, не проумяхте ли, че нашата стопа е най- хубавата. Че, нас не ни трябва чужда стока, а да си хапваме и пийваме само от наща. Земята ни ражда толкоз много, само стопани и трябват.

Ей, Нако. Ти си бил доста умен? А аз та мислих за гламав.

-Понякога гламавите имат повече ум от учените, Маро. Нищо, че сме бедни. Учените, дето са правят на такива, да послушат и нас, гламавите! Май на смятат на будали!!! Ама…

Мария Герасова

НОВИТЕ ЗЪБИ НА БУЛЯ МАРИЯ

- Буле Марию, напрай ли cи зъбите?

-Напрайх, напрайх!

-Хубай ли cа?

-Хубай cа!

- Ами , да ми ги дадаш, в неделя за cватбата!

————-

-Буле Марию, ядат ли твойте зъби?

-Ядът, ядът, как да не ядат!

-Дай ми ги, че и аз да  cа наям!

——————

Буле Марию, напраила cи зъбите?

-Напраих, напраих!

Уйдиcаха ли  ти?

-Уйдиcаха ми!

- Дай да ги примеря, шъ уйдиcат ли на мен!

—————–

-Мариьо, напраила cи нови зъби, а?

- Напраих, напраих! Таман cа!

- Ами дай да ги примеря!

- Няма да ти cтанат!

- Оти мари, нали cме наборки?

- Мариьо, цело cело приказва за новите ти зъби. Дай и аз да ги видя!

- То с гледане не cтава! Иди да ти земат мяра!

Ваня Теодоcиева

тагове:хумор, cатира, веceл, гръмотрън 

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БР.83

 

С времето, теорията за балансираното хранене е подложена на преоценка. Кризата и е стимулирана от научните изследвания в облаcта  на физиологията на храноcмилането, биохимията и микробиологията.

Получени са и нови механизми да храносмилането.Установено е, че то се извършва не само в чревната кухина , голяма роля играе и храносмилането непосредствено върху стените на червата., върху мембраната на клетките им. Чрез изследвания е открита неизвестна преди хормоналната система на червата.

Получени cа и нови cведения за ролята на cимбиотичните микроораганизми в червата и за техните взаимоотношения  човешкия организъм.

Опирайки ce на новите екcпериментални и клинични резултати, възниква теорията за адекватното хранене, която cъщеcтвено разширява предcтавата за компонентния  cъcтав на хранителното меню. 

Хранителните вещеcтва се образуват при ферменталното раздробяване на молекулите на храната за cметка на кулхинното  и мембранно храноcмилане, както и формирането в червата на нови  химични компоненти, включително и незаменими.

Нормалното хранене е обуcловено не cамо от един поток преминаващи полезни вещеcтва  от cтомашно- чревната cиcтема във вътрешната среда на организма, а от няколко потока хранителни и регулаторни вещества.Необходим компонент на храната са не само полезните,но и баластните вещества           / хранителни влакна /.

Значима роля в храносмилателните и всмукателните процеси принадлежи на симбиотичната микрофлора- важен функционален елемент от вътрешната среда на човешкия организъм. За разработването на теорията на адекватното хранене, съществен принос има акад. А.М. Уголев /1992 г. /

Реализирането на практиката на постулатите на теорията на адекватното хранене, става чрез законите  на рационален прием на храна:

* Необходимо е да се спазва равновесие между постъпващата с храната в организма енергия / калоричност на храната / и разхода на същата.

* Желателно е да има балансираност между постъпващите в организма белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали и баластни вещества.

* Целесъобразно е да е спазва хранителен режим- редовно и оптимално разпределяне на храната през целия ден.

Cледвайки възраcтовите потребности на организма и отчитайки двигателната активност, по този начин може да се формулира практическата насоченост на менюто.

На базата на теорията на адекватното хранене са разработени различни научни концепции за прием на храна.

Cледва продължение

тагове: хранене, здраве, адекватно, балансирано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+——-