Monthly Archives: април 2014

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА БР.107

download (2)* Не трябва да се говори много и продължително време по телефона.Правилно ще постъпите, ако споменете  неотложните енща, а подробностите да разкажеет, когато се срещнете с човека.

* Трябва да знаете, че ако гооврите по телефона по време на шофиране на превозно средство, можете да станете причина за пътно- транспортно произшествие. Използването нателефона по време на пътуване в самолет и автобуси, може ад застраши живота на пътниците. Затова внимателно предупредете онези, което ен обръщат внимание ан това.

* Трябва внимателно да подбираме времето, когато ще трябва да позвъним на някого. Ако не е нещо неотложно, не бива да звъним по време на харнене и спане.

* Не трябва ад се влиза в стаята, когато някой гооври по телефона и да не послушваме..

* Когота звъним на някой, трябва първо да се представим кои сме. Когао разберем, че отсрещния е избрал погрешен номер, не трябва да затваряме с думата ” грешка “. В такива случаи по- възпитано е да кажеет: “Извинявам се, господине, навярно сте набрали погрешен номер!”

 *Не забарвяйте, че честото говорене по телефона вреди на здравето ви.

предоставил: Трайчо Иванов

тагове: култура, общуване, телефона

КОЕ Е НАЙ- ДОБРОТО МОМЧЕ? БР.107

images (13)Когато срещнем някой засмян човек, винаги ни става пирятно. Все едно пред нас игрява слънцето на обичта. А когато срещнем един асмоотвержен човек, не ес ли изпълва с радост сърцето ин? Кой иска ад се откъсне от янкой сладкодумец?

Тези,  които умеят да пазят тайна, ние ги наричаме ” доверени”. Онези, които устояват  на думата си, ги анзоваваме ” правдиви” Такива, коиот предпочитат  другите пред себе си , са “самоотвержени”  А има и такива, окито ще отместят камъка, тръните и другите енща по пътя. Това са хора, които обичат да помагат. ненадменните ги анричаме скромни. Други действия  от подобен  род, наричаме благородни постъпки.

Онези, които обичат да лъжат, не пазят повереното им имущество, търсят да разкрият срамните страни на хората, които клюкарстват, които не скриват недостатъците на хората, измислят прякори. Тези, които оговрят грозни приказки, които не се предпазват от лоши навици. Които завиждат, които не скриват недостатъците на хората , които подценяват останалите хора, окито се надсмиват над другите и им се подграват. Не обичат да  се извиняват и таят гняв. Тези, които са горделиви, които не държат на думата си. И егоистите ас все хора, които обществото не ги обича. Добраат нравственост отхвърля подобни постъпки и действия.добра нравственост отхвърлят подбони постъпки и действия.  Добра нарваственост имат онези хора, които вършат добри дела за хората, за обществото, за природата.

Когато в едно семейство не е чуло да се лъже, то също не лъже. Дори, когато се шегува, говори истината. Той е справедлив и дори когато играе. Добре ес разбира с другарчетата си. Когато майка му го помоли за нещо, той не казва: “Уф, мамо”, а веднага изтичва и го изпълнява, защото знае, че оп такъв начин и помага.

Такива деца никога не чупът дръвчета, не късат цветя, , не хвърлят камъни по прозорците ан хората и редовно учат уроците си. За тях това е съобразна радост. Видят ли някой възрастен човек с тежък багаж, веднага се притичват да му помогнат . Не ес подиграват с недостатъците на другите, дори да губят в честно състезание. , приемат го геройски. С една дума, от него моге да се очакват добри дела.

Когато се каже: “Момчес примерно поведение”, се разбират аткива деца.Деца, окито имат само примерно поведение, но същевременно изпълняват  своите аздължения и се стремят ад служат на совя анрод и своето отечество.

Такива деца ги обичат всички.те са възприели образцово поведение  за цял живот. Те ен лъжат, гооврят само истината, постъпват честно и правдиво. По  този начин  придобиват още по- хубаво и похвално поведение.

Най- дзоброто момче е онова, което има най- добро опвеедние. Щастливи  саонези деца, които имат добро поведение!

предоставила: Катя Славчева

тагове: кое, добро, момче

 

ЛЕБЕДЪТ СИМВОЛИЗИРА БР.107

download (5)

Лебедът е красива птица, която е символ на чистота, красота, мъдрост. Още от древни времена, тя е била почитана. Символизмът на лебеда включва любов, грация, единство, чистота, красота, баланс, елегантност, партньорство.
Лебедът носи послания за любов и връзки. Лебедите си намират партньори за години, понякога и за цял живот. 
Именно заради тази символика, лебедът е често използван елемент в сватбени украси, покани и подаръци.
предоставил: Георги Иванов
тагове: лебедът, символ, любов, грация, красота

СЕМЕЕН ЖИВОТ БР.107


09 Sw. Satyananda
  

 Йога Свами Сатянанда 

Основите на брака

Най-важния елемент в брака е връзката. Брака е връзка, служба, културна промяна и социален процес. Можете също да го разглеждате като духовно събитие. Независимо от това как го виждате, основния фактор в брака е нуждата от връзка и в повечето бракове липсва такава.

Когато двама души  се приемат еднакво, тогава има връзка между тях. Когато има еднаква отговорност, законови и социални права, тогава има връзка. Ако правната система разглежда съпруга и съпругата различно, когато са поставени от законите в различно положение, тогава няма равенство, няма и връзка. Ако има неравенство в статуса между тях, ако единия се разтлежда като старши, а другия като младши, тогава не може да има каквато и да е връзка. Брака може да бъде успешен единствено ако двама души се подкрепят като приятели. Това е истина, отнасяща се до целия свят.

В индийското общество не позволяваме статуса на съпруга и съпругата да са като приятели. Обществото разглежда единия като привилегирован, а другия като непривилегирован. Това е защото много от жените са неграмотни. Ако жената е неграмотна, а мъжа арогентен, няма възможност за връзка между тях. Връзка може да съществува единствено когато има усещане за равенство един спрямо друг. Това е нещо, за което трябва да помислите.  Ако брака не е добър, не е задължително грешката да е в двойката или в техните родители. Цялата традиция е грешна, националните принципи са грешни.

Ако между двама души има връзка, те могат да говорят откровено един с друг. Ако те не харесват нещо, могат да го кажат на другия. Такива двойки могат да имат различия в предпочитанията и гледните точки, но това  няма да ги раздели.  В една връзка, въпреки различията в гледната точка, връзката е постоянна. Затова, ако няма връзка между  съпруга и съпругата, тогава каквато и да е основата на един брак, това няма да се получи.

Науката днес се опитва да дефинира идеалното държане в една връзка, съществуваща между мъжа и жената. Биха ли били независими един от друг? Дали техните имотни права биха били различни? Ако тези неща са правилно определени, много съпружески проблеми ще бъдат решени. Когато чувствата във връзката прелеят в двойката, всичко друго постепенно изчезва. Те са способни да търпят грешките си един  друг, тъй като приятелството е безусловно. Приятелството е съчувствие към грешките на другия. За да има брака това качество, цялата традиция трябва да се промени.

Ако съпруга ми няма време за духовни практики, аз също ли трябва да се откажа от духовния живот? Ако двамата живеем заедно, как да избегна това?

В света няма двама души, които да имат еднакви пръстови отпечатъци или с две еднакви лица. Няма двама души, които да мислят еднакво, дори и да са съпруг и съпруга или близнаци. Това е истина.

Както няма подобие в лицата, пръстовите отпечатъци или мислите, как може да има подобие в духовните или религиозните интереси?  Ако съпруга не е заинтересуван, това е неговата склонност на ума.  Не бива да го променяте със сила. Ако вие сте заинтересувана, следвайте го.  Ако обаче вашия духовен живот му причинява болка, тогава трябва да го изоставите. В семейната среда, мира и приятелството са по-важни от  вашите  лични предпочитания. Винаги помнете това.

Как можем да привнесем  ашрамския начин на живот в семейния?

Много  е трудно да внесеш ашрамския начин на живот в семейния, без значение колко предложения ще направя. Дома и семейството не съществуват отделно; те са повлияни от обществото. Трябва да вземаш под внимание това , във всичко което правиш.

Въпреки това всеки семеен трябва да престоява известно време в ашрам, независимо дали е 2 дни или 2 седмици.  Има няколко ашрама в Индия, където живеят много просветени хора. Свържете се с тях, идете и служете няколко дни в подобно място. Помагайки в подобно място,  вие се запознавате с градинарство, работа в кухнята или фермерство. Повечето ашрами в Индия са изградени на голяма площ. Те приличат на големи семейства. Единствената разлика е, че там няма съпруг, син или дъщеря и парите не принадлежат на никого. Ашрамът е съществена част от семейния живот и вие можете да научите много неща, прекарвайки известно време там.

В семейството, съпруга и съпругата са два основни стълба. Цялото построяване на семейството лежи на тези основи и ако те се счупят ще се разруши всичко. Между бащиното рамо и майчиното рамо има разлика, но не бива да има никакво физическо насилие, не бива да вървят настрани един от друг. Съпруга трябва да поддържа съпругата във всичко и да я уважава. Дом, в който съпругата е уважавана и защитавана, процъфтява. Богатство, знание и сила идват в подобен дом. Съпруг и съпруга,чиято връзка е основана на уважението, стават като риши. Те стават като Васищха и Арундхати. Те могат да споделят физическа връзка, но това не определя тяхното сплотяване.

Връзката между мъжа и жената е създадена от емоции и чувства. Ако това не е равенство от чувства между двама, връзката не е установена. Те са като два бряга на река между които тече семейството. Двата бряга остават разделени, а заедно те позволяват на потока да се движи между тях. Ако това е вид връзка между мъжа и жената, тогава къщата се превръща в ашрам. Тук „ашрам“ не означава място, където ритуалите и поклонението се провеждат непрекъснато; това е състояние на ума. Затова ако искате ашрамски живот в семейния, трябва да се свържете с вашия брачен партньор.

Възможно ли е да се постигне мокша докато следваме семейния живот?

Аз вече посочих, че най-важното нещо в grihastha ashram, семейния живот е, мъжа и жената да създадат подходяща връзка между тях. Ако децата са непослушни, но между родителите има здрава връзка, то няма нужда от притеснение. Но ако бащиното и майчиното рамо се счупят, къщата ще пропадне отделно и независимо от това, колко добре се държат децата.

Двойката дава обет да живеят заедно до смъртта си, предава тялото, емоциите и бъдещето си един на друг. Може да има разлика между мненията между тях, но не бива да има никакво неуважение. Съпругата не бива да наранява съпруга си и съпругът не бива да наранява съпругата си.  Ако правите това,  не се нуждаете някой да ви обещава мокша /постигане на освобождение от кръга на прераждания – бел.прев./. В семейство, където мъжа и жената живеят като  Васищха и Арундхати,  Шива и Парвати / върховен бог в индуиската митология и съпругата му – бел.прев./, каква нужда имат те от мокша? Мокша  вече присъства в тази къща. Вие се нуждаете от мокша, когато сте нещастни. Мокша означава освобождение. Когато някой затворник го освободят от затвора, той казва че е свободен. Ако човек никога не е бил затварян, каква нужда има той от свобода?

http://www.yogashaktistudio.net/?p=987

тагове: семеен, живот, йога, Свами Сатянанда 

БЪЛГАРИТЕ ЖИВЕЯТ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ БР.107

  През VІ в. готският историк Йордан, чийто летопис учените датират към 551 г., посочва, че местоположението на българите е -Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes - по северния бряг на Черно море.

 

        Точно век по-рано на същото място летописецът Приск Панийски  упоменава, че са акатирите. “Аз отидох към жилището на Атила с подаръци за неговата съпруга. Името й е Крека. Атила имаше от нея три сина, от които най-големия е владетел на акатирите и на другите народи, заемащи припонтийска Скития“ (фр. VІІІ).

 

    Всъщност, както става ясно от разказа на Приск, първородният син на Атила, чието име при преписа на Йордан (Касиодор) е съхранено като Елак (Еllac), точно по време на посолството на Максимин и Приск в града на Атила през 448 г., е отсъствал, заедно с хунския сановник Онегесий, понеже е бил при акатирите, за да им стане владетел.

 

Кои са акатирите (Άκάτιροι / Άκάτζιροι) ? При Йордан са изписани „агазири“?


Приск в бяло…

Приск (фр. VІІІ): „Онегесий през това време бил изпратен с най-големият син на Атила при акатирите, скитски народ, покорил се на Атила по следната причина: Акатирите имат много вождове и родоначалници, на които Теодосий ІІ изпратил дарове, за да ги обедини да се откажат от съюза с Атила и да станат федерати на римляните. Пратеникът обаче раздал подаръците не по старшинство. Куридах, главният между тях по власт, получил втори по ред подарък и се почувствал обиден и лишен от полагащата му се награда. Той се обърнал към Атила за помощ против другите съначалници. Атила веднага му изпратил голяма войска. Едни от акатирските вождове били убити, а други принудени да се покорят (във фр. ХХХ  Приск вече пише за „хуни-акатири“, което означава, че победените не минали под властта на Куридах, а под тази на Атила, както между другото става ясно и от текста във фр. 8, който представяме тук – бел. К.М.). След това Атила поканил Куридах да дойде да отпразнуват победата, но Куридах, подозирайки заговор, отговорил на Атила, че е трудно човек да погледне Бога: ако за човек е непосилно да гледа към слънцето, то би ли могъл без да си навреди да погледне на най-великият от боговете. По този начин Куридах останал на земята си и запазил своите владения, докато целият останал акатирски народ се подчинил на Атила. Желаейки да издигне за  владетел на този народ най-големият от синовете си, Атила изпратил и Онегесий, за да бъде всичко направено както трябва.
По времето на Йордан през средата на VІ в. акатирите живеят между естите и българите.
През 1860 г. Г.С.Дестунис към второто руско издание на откъсите на Приск (първото е на баща му Степан Дестунис), отбелязва: “Къде са живели акацирите? Съгласно Приск от V в. те са били на северния бряг на Черно море, но при Йордан от VІ в. в V глава на Гетика, те са по-северно, в средната полоса на Русия. Ето думите на Йордан: „Ad littus Oceani, ubi…fluenta Vistulae… ebibuntur, Vidoiarii resident, ex diversis nationibus aggregati (вж. и гл. 17), post quos ripam Oceani item Esti tenent, pacatum hominum genus omnino. Quibus in austro adsedit gens Agazzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes… и т. н.“ Указанието на Йордан не е пряко, а косвено, понеже се извежда от мястото заемано от акацирите към местности заети от други народи и посочени доста точно от Йордан. По негово указание видоярите (вивидарии) живеят на долна Висла, при морето. До тях по морето са естите. Но в какво направление от видоярите живеят естите? На запад или на изток от тях? Разбира се на изток, защото по-нататък е казано, че акацирите живеят между естите и българите, заемащи тогава северния бряг на Черно море“ (коментар 74).
quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugem ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. (На юг от тях се разполага най-големият народ  агатзири, незнаещ селското стопанство и живеещ от стадата си и от лов).
Дестунис продължава: „При това обяснение ние се държим към общоприетата поправка и четем  item Esti, а не Itemesti, както се четеше до поправката. И така, в общи черти Йордановите агатзири са поместени между народите живеещи по Балтика и народите населяващи северния бряг на Черно море, т.е. акацирите живеели, както ние посочихме вече, по нашата средна полоса. Но как да съгласуваме указанията на Приск и Йордан относно местожителството на акацирите? Предлагам следното съображение: тъй като акацирите по Приск са живеели в V в. на северния бряг на Черно море, а по Йордан в следващият век намираме на тяхно място българите, а тях на север, то и може да заключим, че акацирите са се задържали само отчасти на старите си места и то под господството на българите, а останалите от тях били притиснати от българите на север“ (пак там).
 
 Кирил Милчев

тагове:  Аила, местообитаване, българи, северно черномориейорданлетописи, приск, елак, акатири, онегесий,551,

МУРАЯТА ГАРАНТИРА ЩАСТЛИВ СЕМЕЕН ЖИВОТ БР.107

 muraya_[58]

Дървото от градината на императора можело да радва очите само на избраните велики вождове, монарси, пълководци от далечното минало преди походи и сражения. Имало поверие, че това растение отблъсква стрелите от мишената, предпазва от удари и наранявания с хладно оръжие. В по-късно време легендарните разузнавачи го употребявали преди изпълнение на свръхсекретни задачи, опасни операции. Учените смятали, че така се получавал взрив на интелекта и на скритите способности на човека.

Източна легенда гласи, че мураята се отглеждала от японските императори в обстановка на строга секретност. И ако някой се осмелявал сам да я отглежда, веднага му отсичали главата. Дори любимият императорски градинар, един от родоначалниците на икебаната, Едо Фамагути бил наказан за такава дързост. Владетелят смятал, че това растение може да радва само избраните. В някои каталози може да се срещне двойното наименование на това растение – мурая екзотика. Цветчетата на мураята са ароматни, нежни, бели, подобни на лилиевите камбанки, събрани в ронливи съцветия. Цялото дърво е украсено с гирлянди от цветове – като колие. Те са много и приличат на онези цветя, с които от древни времена до наши дни украсяват сватбените рокли и прическите на булките. Според едно предание мураята благоприятства щастливия семеен живот. Стъбълцата и клонките имат вида на бял мрамор. Те се отделят релефно на фона на гланцираните блестящи зелени листа, които също имат лечебни свойства. А когато ги огрее слънце, те изглеждат като излети от злато.

Кое е толкова ценно у това растение? Това, че то отделя такива ароматни вещества, които влияят благотворно върху самочувствието на човека. Най-хубавите парфюми в съревнование с аромата на неговите цветове търпят пълно поражение. Дори едно малко току-що разтворило се цветче изпълва с благовонието си цялата стая.

Сложният аромат на мураята има удивителни свойства – той е много наситен, топъл, кара сърцето да бие отмерено, ритмично, бодро, активизира дишането, подобрява съня. Появява се усещане за лекота. На човек му се иска да живее, да обича, да твори! Според степента на узряване плодовете имат различна окраска – от оранжева до тъмночервена в узряло състояние. Малките плодчета имат кръгла костилка, при големите тя е разделена на две половини, от които после тръгват две нови растения.

 Плодовете са с интересни точковидни вдлъбнатини по повърхността, сякаш инкрустация върху червено дърво, изработена в храма на най-големия майстор – природата. Те имат сложен, леко сладникав, специфичен, пикантен вкус. Само едно плодче е достатъчно да сдъвче човек след изтощителен ден и веднага ще усети прилив на сили и бодрост. Плодовете съдържат биологично активни вещества, които забавят стареенето на организма, подмладяват, удължават живота, като чудесните плодове от митологичната градина на Хесперид. В тях и в мураята, освен много лечебни вещества, се съдържа и хесперидин, който влияе върху проницаемостта на капилярите.

В това растение всичко е лечебно. Плодовете му може да се вземат (само 3-4 пъти на ден) за профилактика на преждевременното стареене и изтощаване на организма, а също и за облекчаване на сърдечни спазми. Отвара от листа (4-5 листа на чаша вряла вода) при различни заболявания на носоглътката облекчава гърлото (в зависимост от състоянието през три часа или три пъти на ден). Тя е полезна и за сърцето.

Мураята е вечнозелено растение, цъфти и дава плодове цяла година в стаята, оранжерията или в зимната градина. Размножава се чрез семена и резници. Стара легенда гласи, че дървото трябва да се отглежда лично, с голяма любов и никога да не се поверява в ръцете на друг.

предоставил: Цветелина Янева

тагове: мураята, щасдтлив, семеен, живот

50 НАЧИНА ДА БЪДЕТЕ ПО- ЗДРАВИ БР.107

Ако сте убедени, че трябва да направите огромни промени, за да подобрите здравето си, имаме добри новини за вас. Не е необходимо да е толкова трудно. Открихме 50 прости и полезни начина да подобрите здравето си от глава до пети – без да променяте живота си.

Мозъка

Дишайте дълбоко и бройте до 10

Според нови изследвания на университета „Saint Louis” задържането на гнева е най-големият предвестник на главоболието, дори повече от депресията или тревожността.

 

Средиземноморски начин на хранене

Италианско проучване на остаряването показва, че хората, които приемат повече моно-и полиненаситени мастни киселини отчитат по-добри резултати на когнитивните тестове. Източници на тези мазнини са зехтин, масло, сирене и риба.

Повече сън

Липсата на достатъчно сън може да причини проблеми с концентрацията, паметта и изпълнението на умствени задачи.

Гледайте по-малко телевизия

„Гледането на телевизия причинява на мозъка ви това, което седенето на дивана прави на тялото ви: пълна липса на използване”,казва Дейвид Нивън, автор на „100-те прости тайни на здравите хора”. Вместо това четете или решавайте кръстословици, които поддържат мозъка активен и предотвратяват болести като Алцхаймер.

Използвайте музикален инструмент

Според изследвания на университета в Хонг Конг свиренето на инструмент повишава способността на мозъка да запаметява думи.

Добавете боровинки към вашата диета

Изследвания показват, че консумацията на боровинки намалява риска от удар.

 

Очите

Проверете настройките на компютъра си

За да избегнете напрежението на очите, уверете се, че мониторът е центриран пред вас, екранът е на нивото на очите, почистен е и са регулирани яркостта, контраста и размера на шрифта.

Правете си омлет

Яйцата, както плодовете и зеленчуците, съдържат големи количества лутеин, който помага в борбата с макулната дегенерация и катарактата.

Зъби

Мийте зъбите по-внимателно

Британско проучване установява, че хората, които мият зъбите си по-дълго или по-силно от необходимото всъщност могат да причинят ерозия на венците и зъбния емайл.

Използвайте разумно профилактичните води за уста

Въпреки че освежават дъха и предотвратяват образуването на кариес, могат да замаскират симптомите за орални проблеми. Понякога неприятният вкус в устата може да бъде индикация за пародонтални заболявания.

 

Пийте чай

Черният чай предотвратява натрупването на плака и образуването на кариеси.

Врат и рамена

Дръжте телефона

Притискането на телефона между ухото и рамото съкращава вратните мускули и заключва гръбначните стави, причинявайки мускулни спазми и болки. Вместо това дръжте приемника или използвайте високоговорителя.

Гърди и яйчници

Дръжте спалнята си тъмна през нощта

Излагането на светлина по време на сън пречи на образуването на мелатонин – хормон, възпрепятстващ образуването на тумори.

 

Движете се

Бързото ходене по един или два часа на седмица може да намали риска от рак на гърдата с почти 20 %.

Запасете се с продукти

Яденето на 8-10 порции плодове и зеленчуци на ден намалява риска от развитието на рак. Силно защитни са храните богати на витамин А.

Сърце

Кажете „Ом”

Медитацията помага да се отпуснете като забавя дишането и ритъма на сърцето, помага при ниско кръвно налягане и намалява риска от образуването на кръвни съсиреци.

Пийте сок от нар

Нарът съдържа антиоксиданти, които помагат за редуциране на атеросклерозата – огромен рисков фактор за сърдечни заболявания.

Помирете се с майка си

При хората,които са в добри отношения с родителите си вероятността за сериозни заболявания като високо кръвно налягане или сърдечни проблеми.

Яжте соя

За намаляване на холестерола яжте тофу и бобени кълнове пет пъти в седмицата.

Ваксинирайте се

При по-възрастни хора, които са се ваксинирали, вероятността да влязат в болница заради сърдечни проблеми е с 19% по-малка от при тези, които не са се ваксинирали. Според медицински изследвания грип и пневмония могат да „отключат” заболявания на сърцето, увреждайки кръвоносните съдове и намалявайки притока на кръв.

Не използвайте асансьора

Ако качвате и слизате по три етажа на ден ще подобрите сърдечно-съдовото си здраве и ще отслабнете с 5 кг. за една година.

 

Дробовете

Яжте по една ябълка на ден

Консумацията на поне пет ябълки седмично ще подобри функцията на дробовете. Антиоксиданта наречен кверцетин защитава дробовете от замърсявания и цигарен дим.

Храносмилателната система

По време на ядене слушайте бавна музика

Според скорошно проучване тези, които слушат бърза музика, докато се хранят, поглъщат два пъти повече храна от тези, слушащи бавна музика.

Приемайте повече калций

Той защитава както дебелото черво, така и костите и намалява риска от рак на дебелото черво.

 

Консумирайте алкохол умерено

Прекомерната употреба увеличава риска от рак на дебелото черво и полипи. Но умерената употреба на вино е полезна.

Ограничете приема на антиациди

Според австрийско проучване прекалената употреба на антиацидни таблетки увеличава възможността за хранителни алергии като пречи на храносмилането.

Вземайте добавки на витамин Е

Витамин Е намалява риска от рак на стомаха и хранопровода.

Пийте кафе

Кафето съдържа антиоксидант, които предпазва от рак на дебелото черво. Ако избягвате кофеина, безкофеиновите кафета имат същата съставка.

 

Гръб

Протягайте се

Разтягането на мускулите на кръста, раменете и гърдите подобрява позата и състоянието на гърба. Също така намалява риска от болки в кръста, като освобождава стреса от гръбначния стълб.

Алтернативни рамене

Сменяйте раменете често когато носите тежка чанта или куфар

Прекалена тежест само върху едната част на тялото може да причини хронични травми на гърба и врата.

Отървете се от прегърбената стойка

Разпределете тежестта на тялото си на двата крака и повдигнете долната част на корема си.

Стави и мускули

 

Натоварвайте се физически

Натоварващите физически упражнения намаляват болката в ставите, причинена от артрит и подобряват функциите на тялото. В колкото по-добра форма са мускулите, толкова по-способни са да предпазват ставите от наранявания.

Разнообразявайте тренировките си

Повтарянето на едни и същи упражнения всеки ден може да доведе до износване на мускулите и да намали ефекта от упражненията върху тялото ви.

Пазете равновесие

Балансирането на един крак упражнява мускулите на бедрата и горната част на краката, като намалява риска от падане.

Правете началната позиция на йога упражненията

Практикуването на йога заедно с други терапии може да намали болката при синдром на карпалния тунел или артрит на ръцете.

Имунната система

Яжте повече йогурт

Активните живи култури, като тези в йогурта, могат да направят имунната система по-устойчива и предотвратяват инфекции.

Не приготвяйте зеленчуци в микровълновата

Приготвени в микровълновата продуктите губят около 97% от антиоксидантите, които съдържат. Най-здравословните начини да консумирате зеленчуци са сурови или на пара.

 

Ограничете употребата на антибактериални сапуни и почистващи продукти

Свръх използването им може да допринесе за появата на резистентна на лекарства бактерия и да унищожи полезната бактерия, от която се нуждае тялото ни.

Яжте чесън

Съдържа съставки,които имат антибиотични,антивирусни и антибактериални свойства.

Пробвайте тай чи

Практикуването на простата комбинация от медитация и упражнения може да помогне при борбата с хепрес зостер, като увеличи нивата на имунните клетки с около 50 %.

Фокусирайте се върху положителното

Три пъти по-вероятно е нещастните хора да се разболеят, а не щастливите.

Кожа

 

Добавете кора от лимон към лимонадата си

Според проучване на университета в Аризона, консумацията на лимонена, портокалова или грейпфрутова кора намалява риска от рак на кожата с около 30 %.

Пропуснете солариумите

Използвайки солариум, излагате тялото си на петнайсет пъти повече лъчение от концентрацията на ултравиолетовите лъчи, когато излизате на слънце.

Кости

Упражнявайте гърба си

Ако сте изложени на риск от остеопороза, силните гръбни мускули са най-добрия начин да предотвратите гръбначните фрактури.

Приемайте повече витамин К

Витамин К помага за поддържането на костната плътност и сила. Източници са зелени листни зеленчуци, броколи и растителни масла.

Яжте риба

Според проучване омега-3 мастните киселини регулират механизмите, които позволяват на костите да абсорбират калций.

Избягвайте безалкохолните напитки

Тези напитки съдържат фосфати, които увеличават количеството на калция отделен в урината.

 

Крака

Правете педикюра си вкъщи

Професионалните салони за педикюр могат да разпространят инфекция чрез общата ваничка за крака или острите инструменти за премахване на мазоли.

Избягвайте магнитните подложки за обувки

Скорошно проучване установява, че няма доказателства за облекчаващото действие на магнитните подложки при болка в стъпалото или петата. Вместо за тях, по-добре похарчете парите си за по-удобни и по-подходящи за вашия крак обувки.

Вяра Маринова

http://www.1001recepti.com/article/?txt_id=1022-nachina-da-budete-po-zdravi

тагове: 50, начина, здрави, красиви

НАЙ- ПОПУЛЯРНИ ВИДОВЕ ПАСТА БР.107

 

Италианският кулинарен шедьовър, наречен паста, има над 300 разноводности. Огромна част от видовете паста не могат да бъдат намерени в родината ни, но най-популярните сред тях, които можете да вкусите и закупите у нас, сме представили в тази апетитна статия. Разгледайте видовете паста, характерни всеки със своята форма, дължина и дебелина – те определят не само вида на пастата, но и предполагат определен вид сос.

Спагети

Спагетите са най-популярният вид паста и родното им място е Неапол. Сервират се с всевъзможни сосове и са популярни в цял свят.

Спагетини

Те се смятат за предшественици на спагетите, но са много по-тънки от тях и поради това често се сервират с леки сосове, подправки и люто.

Лазаня

 

Лазанята е един от най-старите видове паста. Представлява сушени плоски и правоъгълни ленти, които се редят в тава, като между всяка лента лазаня се поставя сос или друг вид плънка.

Лингуини

Наричат ги още „Лингуине” и дължат името си на плоската си форма. Името им в превод означава „езичета”. В Италия се предлагат само в някои региони. На някои места ги наричат „лингуетине” и „баветине”.

Буквички

Наименованието „алфабетин” идва от формата на този вид паста, която представлява буквите от азбуката.

Кускус

На италиански името на този вид паста означава „зърна пипер”. Има я основно в два вида – дребен кускус и по-едър. Приготвя се бързо и предполага добавяне в супи или приготвяне с по-гъста плънка или сос.

 

Ригатони

Представляват къси, но големи тръбички, които имат набраздена повърхност. Формата и особеностите на този вод паста предразполагат за по-ароматни и силни на вкус сосове.

Фетучини

Представляват плоски ленти, които са по-широки от „талиолини”. Наричат ги още „тренете”. Произхождат от град Болоня.

Талиатели

Вид паста с форма на плоски ленти с широчина, по-голяма от тази на фетучините. Обикновено е около 8 мм.

 

Фузили

Този вид паста води началото си от Южна Италия, близо до Неапол. Специалната им спираловидна форма се среща в по-къс и дълъг вариант. По-течните сосове са подходящи за този вид паста.

Канелони

Представляват навити на рула кори лазаня. Приготвят се, като се пълняt с плънка, редят се в тава и се заливат със сос, който да поемат и след това да омекнат.

Ньоки

Истинските ньоки се приготвят от картофено тесто. По-често обаче се срещат, направени от стандартните продукти за паста.

Капелини

Наричат я още „Ангелска коса”. Представлява много тънко и дълго фиде, което най-често се използва за приготвянето на супи.

Панделки

 

Наричат се още „Фарфале” и се появяват за пръв път в Болоня. Поднасят се с леки сосове, а краищата им могат да бъдат както назъбени, така и гладки.

Равиоли

Представляват правоъгълничета с плънка, като тестото им може да е обогатено с домати, спанак или яйца, при което тестото се оцветява съответно в червено, зелено или оранжево.

Талиолини

Талиолините са вид паста, която представлява лентички, широки около 5 мм. Може да се приготви прясна, но се продава и готова, най-често суха под формата на топки.

Папарделе

Те представляват лентички с широчина около 2 см и поради тази причина в Болоня ги смятат за твърде широки и ги наричат „лагрисиме”. На някои места се наричат също „папареле”.

 

Дзите

Наричат ги още „Дзити”. Представляват кухи тръбички с диаметър около 1 см. Техни разновидности съществуват с най-различна дължина.

Букатини

Те са вид спагети с тръбовидна форма с диаметър около 2,5 мм. Наричат ги още „форатини” и „перчатели”.

Мафалдине

Това е тънка паста, която представлява плоска лента с правоъгълна форма, чиито краища са леко накъдрени. Обикновено е широка около 10 мм. Нарича се още „талиателе нервате” и „фрезе”.

Гарганели

Това е единствената паста с тръбообразна форма, която традиционно се прави ръчно. Тестото й е обогатено с яйца. Този вид паста произлиза от областта Емилия-Романя.

 

Пене лише

Една от най-разпространените тръбовидни пасти е пенето. Името й идва от думата „крила”, заради диагоналния разрез на тръбичката.

Еликоидали

Това са тръбички със среден размер и набраздена повърхност. Спрямо ригатоните са по-тънки, но по-дълги.

Пенони ригати

Представляват тръбообразна паста с набраздена повърхност. С по-голям размер и по-къса е от ригатоните. Позволява по-питателни и тежки сосове.

Чифери ригати

Името им идва от думата ”лакът”, тъй като са с извита форма. Наричат се още „гомити”, което означава гумички.

Тръбички

Наричат се още „тубети”, „дитали лиши”, а когато са по-дълги – „диталони”.

 

Фарфалини

Представляват малки панделки. Най-често се добавят в супи.

Колелца

Формата на този вид паста е вдъхновен от колелата на старите каруци. Идва от остров Сицилия, където се нарича още „ротеле”.

Мидички

 

Наричат се още „конкиле” и в зависимост от размера, се наименоват по различен начин. Най-малкият размер мидички се използва за супи, а най-едрият вид, наричан още „конкилиони”, се приготвят като се сварят, а във вътрешността им се постави плънка.

Тортелини

Произлизат от северна Италия и най-често се поднасят със сос или бульон.

http://www.1001recepti.com/

тагове: най. популярни ,видове, пасти

СЕМЕЙСТВОТО СПОРЕД БИБЛИЯТА БР.107

images (35)

 Каква е позицията на съпруга и семейството? Как трябва да се отнася съпруга към своята съпруга? Какви отговорности има бащата? каква е ролята на съпругата в семейството? Каква е гледната точка На Библията относно раздялата и развода?

Когато дадем отговор на тези въпроси, можем да наречем ,че вече стават много важни принципи и да ги причислим към принципите на Новото учение- БВС. Вие също можете да разсъждавате п относно тези принципи.

1.Библията казва, че съпругът е глава на семейството (Каринтяне 11:3 ). Съпругат трябва  да има една жена. Двамата трябва надлежно да са сключили брак, спорес изискванията на закона- 1Тимотей 3: 2; Тит 3 : 1

2. Един съпруг трябва  да обича съпругата си така, както обича себе си.Той трябва ад се отнася към нея по начина, по който Исус се отнася към своиет последователи. ( Ефисини 5: 26, 28, 29 ). Никога не бива да удря съпругата си иил да я малтретира по аккъвто и да било начин. Напротив, той трябва  да и оказва почит и уважение.( Колосини 3: 19; 1 Петър 3: 7 ).

images (36)3. Бащата трябва  да полага големи усииля, за да се грижи за  
своето семейство. Той трябва  да осигурява храна, облекло и жилище ан съпругата и децата ис. Бащата също трябва ад се грижи за духовните нужди на своето семейство. ( 1Тимотей 5: 8 ). Той има водеща воля в подпомагане на смейството да учи за Бога и Неговите цели- Второзаконие 6: 4- 9; Ефесини 6: 4 ).

4 Съпругата трябва да бъде добър помощник на своя съпруг (Битие 2: 18 ). Тя трябва да помага ан съпруга си и обучението , и подготовката на техните деца ( Притчи 31: 10, 15, 26, 27; Тит 2: 4, 5 ). Тя трябва да изпитва дълбоко уважение към супруга си ( Ефесини 5: 22,23, 33 NW ).

5 Бог изисква от децата да се покоряват на родителите си ( Ефесиин 6: 1- 3 ). Той очаква от родителите да анпътстват совите деца. родителите трябва да отделят време, за да бъдат заедно с децата и да изучават Библията с тях, грижейки се за техните духовни нужди ( Второзаконие 11: 18, 19; Притчи 22: 6, 15 ). родителите никога не ибва  да дисциплинират децата си  по груб и жесток начин ( Колосини 3: 21 ).

6 Когато брачните партньори имат проблеми относно съвместния си ижвот, те трябва ад се опитат да прилагат съветите ан Бибилята. библията ни подканва  да проявяваме любов, да порщаваме.( Колосиин 3: 12-14 ). Божието Слово не насърчава раздялаат като начин за разрешаване на по- маловажни проблеми.Но съпругата може да реши да напусне съпруга си ако 1.той упорито отказва да издържа семейството, 2.той е толкова склонен към избилици на ярост, че нейното здраве и живот са застрашени, или 3. неговото стигащо до крайности противопоставяне прави невъзможно нейното поклонение на Бога (1 Кориняни 7: 12,13 ).

7. Брачните партньори трябва ад бъдат верни един друг.Пролюбодействието е грях против Бога и против партньора ( Евреи 13: 4 ). Сексуалните отношения извън брака са единствената библейска причина за развод, позовляваща повторен брак.( Матий 19: 6- 9; Римляни 7: 2, 3 ). Бог мрази това, когато хората се развеждат без да имат библейски основания и се женят за някой друг ( Малахия 2: 14,16 ).

подбрал: Слави Гавраилов

тагове: семеен, живот, Библия, принципи, съждения

 

ЗАВРЪЩАНЕ НА ТАНГРА БР.107

Така са изглеждали “степните диваци, номадите” – българи. Така са изглеждали страшните воини, тръгнали от Великата китайска стена, прекосили цяла Азия, прекосили цяла Европа и стигнали до бреговете на Атлантическия океан. Ако наистина бяха толкова диви, щяха ли да осъществят великият Поход?

Но има други, които помнят

 Когато сме дошли в Европа, западните летописци ни нарекли “Народът на Тангра”. Сега разбирате ли защо споменах тракийските имена, значещи “син, дете, потомък на Бога”? Ще припомня загадката с Божествената двоичност. Степният Български народ, несрещал по пътя си през евразийските степи море, вярвал, че Тангра е роден в морските дълбини от Прамайката Етуген. Но има още Един – Самовъзникналият, Върховният Тангра. Не намирате ли сходство с бляскащия тракийски Збелтрудос и с другия, също типично тракийски Бог Сабазиос, роден от майката Семеле?

Специалистите навярно ще ми възразят с твърдението за съществуването на Умай – небесната трирога съпруга на Тангра. Само че нито една от древните митологии не казва, че Умай е съпруга на Тангра. За тях тя е символ, олицетворяващ женското начало, също и Горния свят, а не конкретно същество. До същият извод стигат даже прекалено християнизираните изследователи на Тенгрианството: “Земята и Водата – Умай и Йерсуб са свещени в българската религия, но не като божества, а като енергии.” – /Ваклуш Толев/ Изключително голямото разнообразие на по-късните виждания само потвърждава това. Те са само блед отглас от нещо много по-значимо и старинно.

Огузите смятат, че е дух-покровител на децата. Киргизите ъ се молели за добра реколта. При турците се е превърнала в зъл дух. А при персите – в птица, чиято сянка прави човека щастлив. Оказва се вярно твърдението на Петър Добрев, че тюрките доста са заимствали от нас, но българският произход е много далечен от тях. И много по-стар. Примитивните номадски племена не могли да осъзнаят значението и цялостното съдържание на знанията, които сме им дарили.

Живеейки в небесната зона, Умай излъчва на Земята лъчи, които проникват в човека и като горещи искри живеят в него до самата му смърт. Тези искри поддържат човешката жизнена сила и енергия, но те не са дух. Те са Божествена Искра, свързваща човека с Небето.

Нека заявим ясно и недвусмислено: нашето, Българското писмо е най-старото в света. Твърдението ми не е самохвалство. Наскоро белгийски учени признаха първенството на писмеността, зародила се на Балканите. Ето и малко факти: тук, в района на град Монтана, е открит образец на писменост отпреди около 6800 години (древноегипетското писмо например се датира към края на IV хил. пр. Хр.). Това е каменна плочка, на която в четири реда са изписани 24, все още неразчетени знака. А тук съвсем не става дума за изолирани случаи. Надпис, подобен на Ситовския е открит в землището на с. Турен, Смолянско. И още: Етруските са писали с руническа азбука, твърде много приближаваща се към останалите рунически азбуки. В това число и към древнобългарската. Кой на кого е подражавал?

А сега нека се направим малка разходка из библейските земи.

“14:1 В дните не Сенаарския цар Амарфал, Еласарският цар Ариох, Еламският цар Ходологомор и Гоимският цар Тидал, 14:2 тия царе отвориха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Верса, Адманския цар Сенав, Цевоимския цар Симовор и царя на Вала /в някои преводи – Бала/, (която е Сигор).” – /Битие, Глава 14/

И по-нататък едно указание, че градът е наречен Сигор поради спазването на някакъв срок. Може би календарно прозвище? Преценете: “Бързай, бягай там защото Аз не мога да сторя нищо, догде ти не стигнеш там. Затова тоя град се наименува Сигор Бързай, бягай там защото Аз не мога да сторя нищо, догде ти не стигнеш там. Затова тоя град се наименува Сигор.”

Съвпадение на имената? Едва ли.

“Описаният в “Книга на Енох” календар не би могъл да е творение на еврейския народ. Неговите параметри недвусмислено говорят, че той отразява географска реалност, чужда на неговата. Съотношението ден/нощ твърде недвусмислено сочи областите на 47-мия и 48-мия паралел северна ширина. За същото свидетелстват данните за четирите равнопродължителни сезона, зимният от които е декориран с класическите снеговалежи, нетипични за Палестина и Месопотамия.” - /д-р Светлозар Попов/

Съвсем не твърдя, че Българи и юдеи имат един и същ произход. Точно обратното: според мен юдеите изпитват ужас от Българите. И други са констатирали същия ужас, но не са могли да го обяснят. Ето до какво заключение стигнах след дълги разговори с мои съмишленици.

През 1 365 г. пр. Хр. – дъщерята на митанския цар Тушрат Тадухепа /Нефертити/ се омъжва за египетския фараон Аменхотеп III. Само накратко ще спомена, че Царство Митани било основано от конен народ, дошъл от север и въоръжен с рефлекторни лъкове. Май по онова време единствено ние сме имали такова оръжие. Но да не се отвличам от темата.

През 1 363 г. пр. Хр. – Тадухепа /Нефертити/ се омъжва за Аменхотеп IV. Под влияние на жреците, дошли с Тадухепа – Нефертити многобожието, властвало до този момент в Египет се заменя с единобожие. За име на Единното Божество е избрано Атон – полузабравеният стар египетски бог на слънцето.

1 360 г. пр. Хр. – Решено е да се основе град Ахетатон. Новата Вяра обаче не успява да се наложи задълго. Аменхотеп IV умира, оцелелите стари жреци на Озирис и Изида вдигат бунт и започват преследвания срещу привържениците на бога Атон.

 През 1 300 г. пр. Хр. – Преданият на Атон египетски жрец Мозе оглавява юдеите при прогонването им от Египет. Няма запазени писмени свидетелства, но изглежда той не е имал друга възможност да избегне заплашващото го наказание, освен да се слее с напускащото страната диво скитническо племе. Опитът на Мозе да наложи на скитниците своето единобожие също е естествен. От своя страна юдеите и до днес почитат началната точка на техния поход към света и цивилизацията. Еврейската “нулева година” всъщност е годината, в която била създадена Египетската държава – 3 760 г. пр. Хр.

Явно на египетския експеримент не му е провървяло. Поради грешка в заклинанията, вместо Тангра е призован Демонът на Тъмнината. Начало на Юдаизма. По-нататък ние сме забравили, но те явно помнят.

 “Тогава видях звяра

и царете земни и техните

воинства, събрани, за да воюват

против Седналия на коня и

 воинството Му”

/Откровение на Иоан 19:19/

Дали да не свържем Седналия на коня с тракийския Херос, изобразяван по един и същи начин с Бога на Българите? Според един средновековен апокриф, написан въз основата на много по-стари източници, от България ще тръгне нова Вяра, която ще покори света. А самият български народ ще се разпилее по всички земи, подобно на еврейския. Апокрифното пророчество има няколко варианта. Най-известният е този на поп Драгол, живял по времето на Второто Българско Царство. Оцелели фрагменти от богомилски творения не оставят съмнение, че Василий Драгол е преписвал отнякъде. В скоби припомням, че богомилското движение не е било нововъзникнало в нашите земи. Началото е още от Кубратовите християни. Енравота – Воин е само пламък, разпален от тлеещите под пепелта въглени, опит за свързване на две световни религии. Но да продължим с пророчествата. Старинни сказания твърдят, че Новата сила ще тръгне от Слънчевград след провалянето /в някои варианти след смъртта/ на Каган Михаил, съкрушителя на световното зло.

Да потълкуваме. Слънчевият град е символично представяне на Божествената мъдрост, събрана в храма на Тангра. Погледнете квадратите, обграждащи изображенията на слънчеви дискове. Ще ги видите върху камъни от Плиска. И титлата “Каган” има съвсем конкретно значение: Владетел на империя, съставена от няколко по-малки държави с ограничен суверенитет, населявани от множество отделни народи. “Каган” буквално се превежда като “Император”. Нямаше ли един Император Михаил /Горбачов/, който сам съкруши своята Империя на Злото? Без значение дали е целял едно, пък то съвсем друго излязло. Да не забравяме, че все още не сме научили причините, накарали съставителите на първия съветски герб да поставят върху него Свастика. Никой не пита защо сериозни хора като рационално мислещите политици постоянно обръщат поглед към окултните знания на древния свят.

Не питаме, пък се оплакваме, че не получаваме отговори!

Днешната участ на Босна е пряка последица от българското богомилство. До VI век то е било официална религия на босненци. Те приемат исляма, най-вече за да запазят своя особен статут. Аналогично е положението с канадската провинция Квебек. Нейните жители са предимно потомци на еретици, чиято ерес води началото си пак от нашите богомили. И сектата на вдигналия толкова шум Дейвид Кореш е основана от българин. Интересът към продуктите на българския дух е толкова голям, че в САЩ и Франция са основани цели институти за изследване произведенията на Петър Дънов и учениците му.

Всъщност високомерните днес северни народи някога имали по-различно отношение към нас, българите. Ето какво съобщава софийският в-к “Зора” в броя си от 2 юли 1924 година: “Преименуване столицата на Норвегия. Берлин, 2 юли. Съобщават от Християния: С 84 гласа срещу 83 норвежкият парламент реши да промени името на столицата от Християния на Осло. Б. Р. Неотдавна “Зора” съобщи причините за това преименуване. Старото име на Християния – Осло е било дадено в чест на една българска княгиня.”

Част от данните за божествата, свързани с Тангра открих в съветската енциклопедия “Мифы народов мира”. Разкошен, свръхлуксозен двутомник, отпечатан във Финландия. Но не съдържа нито дума за нас, българите. И Тангра го няма. Изброени са какви ли не племена, племенца и народчета. Само за народа, сътворил писмеността, на която е отпечатана енциклопедията – нищо. През 1986 година вестник “Литературная газета” публикува статия, посветена на 24 май и “славянската” писменост. Посочени бяха и най-малочислените етнически групички, служещи си с Кирилица. Само създателите на Кирилицата ги нямаше. Защо руските и съветски автори така упорито ни пренебрегват? Откъде това неистово българомразтво? Нали по това време бяхме най-верните им съюзници?

Ще чуете мнение: “Аз мисля…”.

Не, ти нямаш достатъчно информация, за да мислиш! А знания все пак са останали… Да вземем черепните деформации. Кого или какво са се опитвали да наподобят предците ни? С какво Той или То е заслужило уважението им? На какво ги е научил, та те от своя страна започнали да учат другите народи?

В селищната могила на с. Голямо Делчево, Варненско, при археологически разкопки открили малка глинена скулптурка. Грижливо, прецизна изработена, за разлика от останалите недодялани идолчета, намерени в същия некропол. Находката е датирана около 2 800 г. пр. Хр. При цялото ми уважение към археолозите, отказвам да се съглася, че това е изображение на детска глава. Силно издълженият череп и мъничкото лице по-скоро ми напомнят описанията на НЛО-навти. Подобни находки са открити при археологически разкопки в Тракийската равнина. Свързвам находките с древния български обичай да се придава на главата същата удължена форма, като се привързват с платнени летни още неукрепналите и неоформени черепни кости на бебетата. Древността на обичая се потвърждава от неговото наличие при египетските жреци. Но също и при индианците Аймара и при Инките. “Чак до Америка ли стигна!” - навярно ще възразят. Ами да! Още на Алеко Константинов му направили впечатление индианските черги, показани на изложението в Чикаго. “Сякаш са ги крали от нашите селяни!” - възкликва писателят.

Не може да се каже откога датира българското влияние на Американския континент, но горе-долу се знае кога сме доминирали в Китай. “Името Т,иен йн, означаващо Небесно единство, е име всъщност на Полярната звезда, и то на онази звезда, която е била полярна през 27 век преди Христа.” – / Тачо Танев/ Също така едно от имената на Китай – Чина идва от названието на рода Шино, който на китайски се е наричал Джун. Император Мин е последният от Шино, властвал над Поднебесната империя.

А по косвени данни можем да съдим, че и в Индия присъствието ни е било не по-малко слабо: “Тук не може да стъпи кракът на жена, както и никой от женените тоди, т. е. никой от класа на миряните или кутите. Само свещенодействуващите терали имат достъп до вътрешните тирири.” /Елена Блаватска/ Не е ли това напомняне за едно от българските племена, носещо името Кути/гури/? И още: “Погледнете, ето една от прелестните мурти, тодски селища.” - /Елена П. Блаватска/ Вероятно повечето читатели не знаят, че край с. Боженица, Ботевградско съществува махала с името Мурта.

Българите са оказали огромно влияние при формирането на азиатската култура. Енисейците, именуващи се още “кети”, наричали своя бог “Ес”, което буквално означава “небе”. Тха е върховен бог на адигейците. В тайската езикова система, думата за Бог е “Тхен”. Върховният Бог на жълтите уйгури бил Кан – Тенгир. По-долу ще приведа още един интересен факт, а сега задавам въпроса:

Не е ли възможно сегашната ни “Земя завинаги” да е нашата истинска най-древна прародина?

При етруските Тин е бог на небето. Пред входовете на своите гробници този загадъчен народ поставял знака на Свастиката. Дали накрая няма да се окаже, че древният Изток е взаимствал от не по-малко древният Запад? Не е ли възможно именно оттук да сме тръгнали, и описвайки огромен кръг през пространството и времето, пак тук да сме се завърнали?

Косвено потвърждение намираме и в трудовете на Петър Добрев. Той сочи интересни съвпадения между езика на старите българи и езиците на шумери, келти, кавказци, памирци… Всеизвестно е, че тук, в пределите на сегашната ни територия някога е имало келтско царства. А скандинавските народи дълго време пишели с подобна на нашата руническа писменост. По-горе видяхме, че те и до днес я смятат за свещена.

Маститите академици са прави, че съществуват значителни прилики между българската и тюркските култури. И над тях сме оказвали влияние, и тях сме учили. В някакъв турски исторически филм показваха сражение. От едната страна – византийци. От другата – турци с развети червени знамена, а върху тях – нашият добре познат Знак на българската Държавност /IYI/, за чиято националност поне досега не е имало спорове. Да, ние сме учили турците, както сме дали нещичко и далечните от нас монголи. Ето обещаният факт:

Монголите имат едно божество – Дзаячи-Тенгри. Звездата – Пазител на човечеството. Глава на западните, светлите Тенгри. Избавителят на света. Колко ли на Запад е отишъл Тенгри?

“19. Веднъж напролет Алун Гуа сварила сушено овче месо и нахранила петимата си синове – Белгунутей, Бугунутей, Буха, Хатаги, Бухату Салджи и Бодончар Муханг. После ги накарала да седнат един до друг, дала на всеки по една стрела и им казала да ги счупят. Момчетата лесно се справили с тях. Тогава майката направила сноп от петте стрели и ги дала на синовете си. Пак им рекла да ги счупят. Един след друг се опитвали те да ги прекършат, но не успели.

22. Сетне Алун Гуа поучавала синовете си:

- Нима всички вие, моите петима синове – не излязохте от една утроба? Разделите ли се – лесно ще ви унищожат като единичните стрели. Живеете ли в мир и разбирателство – ще бъдете непобедими и здрави като завързаните наедно стрели. Тогава никой не ще може да ви надвие.” – из “Тайната история на монголите” /1240 г./, глава I

През 651 година умира българският Кан Ювиги Кубрат. Малко преди смъртта си, той извикал своите синове и им предал урока, взаимстван след близо 600 години от монголите. Съвпадението е пълно, място за случайност няма. Само дано някой великомъдър професор не ни изкара монголци по произход. Какъв ли авторитет сме имали сред азиатските народи, за да приемат те нашите предания като свои? А какво признават самите монголи по въпроса с Тенгри. Случи ми се да разговарям с една монголка и я запитах направо.

- Първо не е Тéнгри, а е Тенгрú. И второ – той не е наш, монголски, а е ваш, български. Преди да дойдете по нашите земи, ние сме били шаманисти. После идвате вие, давате ни Тенгрú, но ние пак си оставаме шаманисти. Думата обаче се е запазила.

Длъжен съм обаче да уточня: синовете на владетеля Кубрат били трима. Причисляването на Кубер и Алцек служило да напомни, че всички българи сме братя. По кръв, по вяра и по дух! И още: хазарите унищожили оглавяваната от най-стария Кубратов син Бат,Баян държава. В началото на 90-те години на ХХ век един българин – Никола М. Николов разкри пред света истината за съдбата на хазарското племе. Някога те приели юдаизма и изчезнали като народ. Николов посочи хазарския произход на несемитските евреи. Възвърна истинската им народностна и етническа идентичност. Само българин може да прозре истинския лик на преобразеното.

Да се върнем към настъпващата Нова Епоха. Огнената. Епохата на Агни. Чийто символ е Огненият знак, Свастиката. Ние често повтаряме думите на чужди, заинтересовани от скриване на истината държавници. Обвиняваме древния символ във всички смъртни грехове. Без да потърсим неговия изначален смисъл.

На санскрит “Свастика” означава “Добро слово”. Понятието “Огън” също следва да разширим. Нека не го разглеждаме единствено като химическа реакция, а като движение, трептение, вибрация. В този смисъл думите, словата също са трептения. Епоха на Словото. И животът е трептение – в противовес на застиналата мъртва неподвижност. Епоха на живото, но Огненото слово. Не напразно в далечното минало наричали искрените емоционални слова “огнени”.

Само че какво общо има тук Тангра?

Народът на Тангра, народът на Бога отишъл при Божиите потомци. Така обичали да назовават себе си траките. Земята, орисана да се нарече България, била вече гробница на египетската богиня Бастет. Родина на бога Дионисий – Сабазиос, на Пан и на великия Посветен Орфей. Твърде много Божественост, събрана на едно място, за да бъде тя случайна.

“Човекът е Бог в развитие.” - Ваклуш Толев

“Този, който не съумее да стане син Божи, навеки ще остане в обора с добитъка.” - Силезиус Ангелус

“Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог.” - Послание на Св. Апостол Павел до евреите 10:31

Качествено нов етап в развитието на духовното и Божествено начало у човека. Това е възможно най-лаконичното определение за същността на Новата Епоха. До нас е достигнал отглас от старобългарско предание. Най-издигнатите духовно люде отиват при Тангра, за да Му помагат. Само най-издигнатите отиват при Бога. Предците ни са знаели нещо, което ние отначало сме позабравили, а впоследствие – и изопачили до неузнаваемост.

Конният народ, носещ амулети с изображения на Бога – Конник /още едно символично представяне на Тангра/ отишъл /Или се завърнал!/ в земята на свещения конник – Херос. Величественият релеф край Мадара крие още тайни. Защо ли разни титуловани властващи нищожества толкова яростно се противопоставят на идеята за едно ново проучване?

Известната окултистка Елена Блаватска твърди, че бъдещият свят принадлежи на “подобрените хора”. И предупреждава всички народи, само не нас, българите. Изглежда единствено ние нямаме нужда от нейните предупреждения. За ново човечество говорят Фридрих Нитче и Петър Дънов. Елена Рьорих в своята книга “Листа от градината на Мория” загатва за промени във физическия ни облик, но и тя крие подробностите. Неизбежността от скорошна промяна обосновават различни учени, изследващи аномалните зони, появили се напоследък на планетата. Откритията им се публикуват на всички езици, само не на български.

Не станаха ли прекалено много съвпаденията?

Особено ако прибавим Огнения знак, символизиращ бъдещата Епоха. И обграденият отвсякъде с врагове български народ, носител на живото Божествено начало, пазител на Традицията. Богоизбраният народ.

Всички признаци сочат, че предстои невиждана промяна. Всеки я обяснява по своему. Учените – с озонови дупки и повишен радиоактивен фон. Богословите – със сбъдване на последните библейски пророчества. Астролозите – със смяна на съзвездията в небето над нас. Теософите – с учението на Живата Етика, или както е по-добре познато – Агни Йога. Може би Новото наистина иде?

А какви са доказателствата, че Новото е свързано с България?

Българин даде идеята за машината на новия свят – компютъра. И първият, и най-търсеният в света създатели на компютърни вируси също са българи. През 1991 г. печатът изнесе данни за поразителните последствия от друга българска идея. Книгата на Стефан Маринов /с псевдоним Троянски/ “Най-мощният съюзник”, написана и издадена в емиграция подтикнала водещите западни политици да преосмислят своята стратегия. Промените довели до сгромолясване на Съветския Съюз.

Два примера. А могат да бъдат и двеста!

Дали именно тук да не потърсим причините за нахлуването на неизброимото множество секти у нас? За честите посещения на доказани парапсихолози, за неимоверния интерес към продуктите на българската духовност? И с тяхното официално преследване! Ще изпреваря събитията като кажа, че страхът от сектите е неоправдан. Не те ще ни променят. Ние ще променим тях. Както сме променяли всичко, докосвало се до нас. Такава е орисията ни. Да бъдем преобразители.

Но тази възможност ще осъществим, когато осъзнаем скритите си сили. Когато изявим стаената си мощ. Когато се отърсим от страховете и от преклонението на временно преуспели чужденци. Сега, ако изключим усилията на малочислена група духовно издигнати българи, останалите отново чакаме. Оставяме друг да определя бъдещата ни съдба. Още не знаем, че другите са негодни да извършат онова, за което сме предопределени ние.

Като съвременни хора, истински рожби на своето измамно време, ние си въобразяваме, че сме достигнали върха на цивилизоваността. Надменно извръщаме очи от живелите преди нас. Но колко пъти трябва да научаваме, че древните са ни изпреварили в не едно и две забравени, и преоткривани по-късно решения? Множество реално съществуващи предмети карат свръхобразовани учени да напразно гадаят за евентуалното им предназначение и метод на изработка. Безумие е да обвиняваме своите прадеди в невежество и примитивизъм.

Невежи сме ние – неблагодарните потомци, забравили език, род и Вяра.

Така са изглеждали “степните диваци, номадите” – българи. Така са изглеждали страшните воини, тръгнали от Великата китайска стена, прекосили цяла Азия, прекосили цяла Европа и стигнали до бреговете на Атлантическия океан. Ако наистина бяха толкова диви, щяха ли да осъществят великият Поход?

Къде са днешните потомци на Воините? Къде са днешните бранители на умираща България? България беше. България е. ще я има ли България и утре? Чуйте какво твърдят другите и какво твърдим Ние!

 ПОСЛАНИЕ 6774

 От Север рекоха: не може да бъде спасена Дунавска България.

От Юг рекоха: не може да бъде спасена Дунавска България.

От Изток рекоха: с Дунавска България е свършено.

От Запад рекоха: с Дунавска България е свършено.

Тук, в Дунавска България предателите крещят: всичко свърши, нищо не може да бъде спасено!

Ние, бранителите на Дунавска България казваме: ще бъде, което Ние решим. И Тангра ще бъде с нас, докато и ние сме с Него.

Сега да хвърлим поглед върху социалното устройство на древните българи. Нито античният свят с неговите патриции, плебеи и роби, нито Индия с нейните касти могат да се похвалят с толкова съвършено общество. Прочетете и си спомнете. Иначе как ще разберете откъде е дошло старата ни Непобедимост?

КРЪГОВЕ НА НАШАТА ОТБРАНА

Някога Българинът тачел своя род. В него той намирал опора през дни на изпитания. Родът бил най-вътрешния кръг на отбраната срещу външната враждебност. Племето било вторият кръг. Третият бил Сарактът, Държавата. Някога Българинът боготворял своята Държава. Племената имали различни имена и когато някое от тях създавало държавица, то й давало своето племенно име. Но при обединението на повече племена, отделните имена били изоставяни и всички започвали да се наричат с общото име Българи.

В началото на II век била изпробвана друга, нова обединителна формула – Хун – Ну или Хунор, Хора от една кръв. Формулата излязла толкова успешна, че 200 години по-късно наблюдаваме картина, която още тревожи съня на нашите врагове, която те напразно опитват да забравят, но тя отново ги стряска, щом се чуе името “Българи”. Тогава, през далечния IV век в Европа имало три Държави. Имам предвид истински Държави, а не временни подвижни обединения. Едната била Западната Римска Империя; другата – Източната, приела името Византия. Третата Държава била могъщият Саракт на Кан Атила. Първите две плащали данък на Атила. Грандиозният успех настъпил, защото кръговете на нашата отбрана били свещени, здрави и непробиваеми. Защото Българинът знаел, че Тангра иска от него той да тачи своя род, своето племе, своя народ и всички хора от своята кръв, всички, които живеят неговия начин на живот. Българинът умеел да намира общото и да изгражда от него поредния кръг на своята отбрана. Къде отидоха нашите Кръгове?

Родовете се разпаднаха, от племената не остана и следа, народът ни е пред измиране, а хората от една кръв се изродиха в хора, които се гледат на кръв. Вече никой не ни плаща данъци, ние плащаме на другите. Нима това е Пътят на България?

Родовете могат и трябва да бъдат възстановени Глупави са кавгите заради имот или по политически причини. Вуйчото или чичото могат да членуват в някоя от омразните ви партии, но вие направете от братовчеда ваш съмишленик. Истинският воин на Тангра трябва да сплотява хората от своя род. Племената ги няма, но се появиха географски обусловените общности. Какво друго, освен нови племена са шопи, граовци или македонци? Здравият местен патриотизъм не противоречи на общия български национализъм, а го допълва. Воинът на Тангра трябва да милее за своето родно място, неговата дейност трябва да носи полза за населението от неговия край.

Личност, семейство, род, племе, нация – ето ги древните, свещени за Тенгрианина кръгове. Наш дълг е да ги съживим, да ги изпълним със съдържание. Трудно е и ще стане бавно, обаче това е единствена възможност да преодолеем националното разделение и да станем отново могъщ, уважаван и богат народ.

Остана прилагането на формулата Хун – Ну или Хунор. Нека повторя: някога обединителен елемент била общата кръв. Но и общият начин на живот. Обединителят на днешния ден са интересите. Но интересите твърде бързо и твърде лесно се променят. Затова все не успяваме истински да се обединим. Нима древният Завет е безнадеждно остарял? Налага се да припомня още една полузабравена истина.

Novus ordu seclorum – новият ред на вековете; или Ордата на новите векове!

Учеха ни, че Ордата била сбиротък от полудиви хора, че там винаги царяло безредие. Защо тогава латинската и немската думи за ред имат еднакъв корен с “орда”? Адолф Хитлер говореше за Нов ред /Neues Ordnung/, днешните антифашисти, предимно от еврейски и англосаксонски произход, заклети врагове на Хитлер упорито повтарят същата фраза. Случайност? Не! Всички те са предизвестени за Новата Орда, която ще пристигне и ще помете Тъмното божество на Златния Телец.

Ние, колобърите, багатурите и багаините на възроденото Тенгрианство мислихме дълго. В обсъждането се включиха нашите боили и таркани, всеки даде своя принос към намирането на верния път. Ето какво представлява обобщеното заключение от мненията:

Нашият нов обединителен, свързващ елемент е способността ни да прекрачим отвъд, в утрешния ден, в утрешната Епоха, в Бъдещето. Нашият елит са хора, които могат. Те трябва да демонстрират своето можене по начин, който да предизвика уплашеното за утрешния си ден множество да ги последва. За тази цел ние ще създадем и обявим нова потребност – потребността от оцеляване в променящите се условия на живот. Ще подтикнем хората да поискат и те да могат, ще ги превърнем в част от нас. Ще се заемем с моралното оздравяване на обитаваните от нас територии. Нашите закони и гаранциите за спазването им ще превърнат морала от нравствена категория във фактор на оцеляването. Тук не бива да забравяме реалността на Небесната Хармония. С връщане на старата Слънчева Божественост се връщат и старите взаимоотношения на човека с Космоса. На определен вид действия отговарят съответните противодействия. И тези закони на духа действат безотказно като физическите Кой би нарушил един закон, ако знае, че ще го съди самият Тангра?

Но за морала ще говорим и друг път, а сега нека продължим с Кръговете. Когато заздравим родовете, когато сплотим народа и го обединим около нашия Български идеал, когато укрепим разпадащата се Държава, тогава ще дойде ред и на външните Българи, на отломките от великата сила, поставила някога на колене цяла Европа. Не става дума само за Вардарска Македония, Западните покрайнини или Молдова. Ще отидем в Кавказ при Балкарците, ще отидем при Волжките Българи, ще отидем при всички наши братя, ще им подадем ръка и ще им кажем:

Ние сме от една кръв!

Падналото Българско величие ще се изправи, достойнството ни ще се върне и ние отново ще заживеем така, както са живели дедите ни – щастливи, свободни и горди хора – Българи. И тогава не Европа ще ни учи как да подреждаме собствената си страна, а ние на нея ще даваме заповеди. И тя ще ни се подчинява. Правили сме го и пак ще го правим. Защото ние сме Българите, народът на Тангра, господарският народ!

Не можем да говорим за Тенгрианския морал, без да покажем нещо по-древно, по-близко до изворите. Запазени са достатъчно автентични текстове, трябва само да ги преведем и публикуваме. Из балкарския Тенгриански благороднически Кодекс “Йозден”:

ЧОВЕК НА ЧОВЕКА Е НУЖЕН

 Който не си спомня за Тангра,

Той няма да си спомни и за човека.

Тангра дарява светлина,

Злото дарява ковчег.

Споменаващият Тангра няма да се спъне,

А ако се спъне, няма да падне.

Тангра е Владетел на живота,

Който не знае това е ощетен.

Който не жадува за светлина,

Той завършва дните си в тъма.

Почитащият Тангра върви по пътя на Тангра.

Покланящият се на богатството върви по пътя на злото.

 КРЪВ

Не смятай за глупак глупавия син на умен баща.

Не смятай за умен умния син на глупав баща.

Кръвта е изтекла – душата е изтекла.

Което е просмукано в кръвта, то само с душата излиза.

Което диктува кръвта – това говори душата.

Ако нямаше кръв – и душа няма да има.

У когото е развалена кръвта – у него и плътта е развалена.

 ДЪРЖАВА

Народ със своя Държава ще пребъде,

Ако няма Държава – ще загине.

Пази своята душа от зависимост,

Своята Държава – от врагове.

Народният човек се грижи за народа,

Държавният човек – за имането си.

Който е верен на своята клетва е герой,

Който е верен на своята Държава е народ.

Подкупният разрушава Държавата.

Предателят погубва народа.

Ако народът се обедини – ще стане Държава.

Ако не се обедини – ще се превърне в стадо.

Ако владетелят на страната е разумен,

Ще бъде празник.

 СЪДБА

Съдбата е по-силна от човека,

Но вярата е по-силна от съдбата.

Тангра каза на човека:-

Действай и Аз ще сътворя твоята съдба.

Съдбата ни заставя да плащаме с мъки,

Времето ни учи на изпитания.

За греховете на бащитеСе разплащат техните деца.

 СЪВЕСТ

Притежаващият съвест ще получи уважение.

Традициите правят от народа народ,

Човека го прави човек неговата съвест.

Изменилият на своята съвест изменя на себе си.

Съвестта е огледало в душата:

Не изчезва и не лъже.

 СМЪРТ

Обреченият да умре защита няма да намери.

Докато си жив – живей като човек,

Като умираш – умри като човек.

ДУША

Което не спи, то не се събужда,

Което не се ражда, то не умира.

Ако твоята душа е чиста,

То в твоите думи ще има сила.

Човек е на гости в света,

Неговият дух е на гости в тялото му.

Подобно на Кан Ювиги Кубрат, последната Царица на Волжка България Сююмбике формално приела исляма, но си останала Тенгрианка. Погледнете нейния портрет. Повече обяснения не са нужни.

А какво е бъдещето на Тенгрианството? Какво ни чака не утре, не след година, а след векове? Или дори след хилядолетия…?

 ПОСМЪРТНИ ЗАПИСКИ

“Ти, Който се намираш зад белите облаци, Ти, Който се намираш зад черните облаци, Ти, Който се намираш на синьото небе, Ти, Който си във владенията на Тангра!” – “Джагфар Тарихъ”, т. III

Един ден човекът ще разбере, че може да стане Бог. Но преди това друг ще е попречил. Той, другият ще е осъзнал, че човекът не бива да става Бог, че човекът има стойност единствено като творение на Бога. И този друг ще е човек.Поредното човешко усъвършенстване предстои, предстои поредното преобразяване. Познатият свят ще бъде унищожен, много хора ще загинат, досегашният начин на мислене ще се разпадне, устоите на познатото ще се разпаднат и това човечество ще престане да съществува. Нека не ви е жал за него. Как ще се роди отново, ако не умре? Хората престанаха да вярват в живота след смъртта. Лошото е, че напоследък взеха да не вярват и в самото умиране. Ето, затова ще им се случи непоправимото.

Вместо да се вайкате над приближаващите изпитания, по-полезно ще е, ако размислите над три важни въпроса: причините за смъртта на Старото; методите на унищожението; и пътят, по който ще стигнете до Новия свят.

Ще става все по-ясно, че за много хора действителността, проектирана в техните мозъци има много малко общо със същинската заобикаляща ги действителност. И че миналото, запомнено от тях не е еднакво с миналото, в което те действително са живели. В такъв свят ще става все по-невъзможно да се живее.

Световете се смесват и ние поемаме по пътеките на един свят, чийто вчерашен ден е различен от нашето истинско вчера. Вероятно ви се е случвало да вървите по улицата и съвсем неочаквано да ви обхване чувство за свежест. Въздухът става чист и прозрачен, цветовете – неподозирано ярки, мисълта – ясна, тялото се изпълва със сила. Усещането продължава най-много няколко секунди, но се помни дълго. Навлезли сте в друга, по-красива, по-добра реалност, но тя бързо ви е изтласкала обратно. Преценила е, че сте твърде чужди за нея.

Обсъдихме две възможности за избавяне от заобикалящия ни кошмарен свят, от подобието на живот, в което ни натикаха враждебни на Небето сили:

- Осъществяването на промяна до степен, при която по-хубавият свят да ни приеме като свои;

- Или него, светът да доведем тук, да го слеем с нашата мрачна действителност.

За осъществяването и на двете са нужни нови умения. Кой ще ни научи?

Усетих мириса на Емшан – трева и си спомних времето, когато бяхме там – в безкрайната Велика Степ. Когато бяхме всички и бяхме заедно. Свещеният Орел Турул бе разперил криле над нас и ние пеехме:

“Един Тангра! Един Кан! Един Завет и един Закон! Мен тайре! Тангра, ешкесен!”

Тогава бяхме неопетнени, световете ни приемаха, съседите ни по разум не ни гонеха, Вселената ни обичаше, защото бяхме деца на Тангра. И отново ще бъдем чисти и честити, когато приемем своя Творец и Покровител в сърцата си, когато се върнем към Него. Кой ще ни върне, кой още не е забравил Пътя

Нашата извечна Вяра

 А нея кой ще върне? Как ще доведем спасителната Вяра?

В изписан върху пергамент християнски текст открих древната, проклинана от злите фигура – преплетени четири квадрата, оградени с двоен кръг. Червено-белият символ грееше сред посветените на Бога слова. Знанията на миналите хилядолетия не са изгубени, те съществуват и днес, но са изоставени и мъртви. Ще дойде човекът, който не пожела да стане Бог и ще ги възкреси. За възкресението ще плати с живот. Днес в него са въплътени човекът и колобърът. Колобърът. ще принесе в жертва своята човешка плът, за да му повярват народите, когато им каже: “Ние сме тези, с които имате общи цели. Последвайте ни!” Народите ще се освободят от властта на паразитите, ще го последват. Когато той повика своите придружители, никой няма да повярва, че тях ги има, докато те наистина не пристигнат. Но всички хора ще ги видят и място за съмнение няма да остане. Колобърът. знае как да победи, той помни думите на Кан Атила, изречена преди битката в Каталаунските поля: “Вървящият към победа не го достигат стрели!”, той съзнава, че умирайки за Победата, устременият воин всъщност е победил Смъртта.

Много хора ще си спомнят аромата на Емшан – трева, ще отсекат трепетликово дърво, ще издялат острието, което трябва да се издяла, ще извършат, каквото има да се извърши. После ще принесат своите дарове на онзи, който отвори очите и отпуши ушите им, ще отправят пълен с доверие взор и ще изрекат:

“Зарадвай се на нашите подаръци, предай нашите молби на Тангра – нека Тангра ги изпълни, нека с радост се изпълнят сърцата ни.”

Неразбралите ще се подиграват, ще се присмиват, ще гледат с надута глупава надменност, но озарените от сиянието на Тангра ще отвърнат: “О, вие имате право, вие сте извънредно осведомени! Вие постоянно се информирате, постоянно пиете вода от мътния извор на вашето незнание!” Невежите пак нищо няма да разберат. Смъртта им ще се крие в сянката на високомерно неразбиране. И само един от тях ще се размисли и ще изрече: “Животът премина в търсене на нашето собствено “Аз”. Но ние все не успяваме да го намерим. Там, където би трябвало да се намира то, от дълго време се е настанил някой друг”. Мъдрият размисъл ще му донесе пощада. Той ще излезе от редиците на сганта и ще тръгне да търси себе си. Той вече ще е научил: орган, който не се използва – закърнява; разум, който не се развива – подивява. Трябва ли да настояваме хората да бъдат хора, когато те толкова много искат да се превърнат в зверове?

http://www.voininatangra.org/modules/xfsection/print.php?articleid=308 

тагове: завръщане, Тангра