Monthly Archives: октомври 2015

20 истини от магическия свят на Габриел Гарсия Маркес бр.147

20 истини от магическия свят на Габриел Гарсия Маркес

Той разбираше човешката душа и ни завеща много истории, десетки вълшебни приказки от своя магически свят, в който хората умеят да обичат и да живеят истински.

Подбрахме 20 великолепни мисли от произведенията на големия писател:

1. Не позволявай да умреш, без да изпиташ това чудо – да спиш с човек, когото обичаш.

2. Никое лекарство не може да излекува това, което може да излекува щастието.

3. В семейния живот е много по-лесно да избегнеш катастрофата, отколкото досадните дреболии.

4. Не, аз не съм богаташ. Аз съм бедняк с пари. А това не е едно и също.

5. Трябва да се вслушаш в гласа на детето, което си бил някога и което още съществува някъде вътре в теб. Ако се вслушаме в детето в нас, нашите очи отново ще заблестят. Ако не изгубим връзката с това дете, няма да се прекъсне и нашата връзка с живота.

6. Бъди спокоен. Да умреш е по-трудно отколкото си мислиш.

7. Добрата старост – това е умението да се споразумееш със своята самота.

8. Усмихвай се, не доставяй удоволствие на нещастието.

9. Всички искат да живеят на върха на планината, без да знаят, че истинското щастие се намира в начина, по който изкачваш стръмния склон.

10. Ако в едно нещо е замесена жена, знам, че всичко ще бъде добре. Съвършено ясно ми е, че жените правят света.

11. Вдъхновението идва само по време на работа.

12. Всяка нещо е живо. Трябва само да успееш да събудиш душата му.

13. Ако срещнете истинската си любов, тя никога няма да си тръгне от вас – нито след седмица, нито след месец, нито след година.

14. Човек не се ражда веднъж завинаги в деня, когато идва на бял свят. Животът го принуждава отново и отново, много пъти да се роди наново.

15. Аз не нося шапка, за да не я свалям пред никого.

16. Нито един безумец не е безумен, ако се вслушаш в неговите доводи.

17. Защо е нужно да се губят толкова думи, с които да се обяснява това, което чувства човек на война, при положение, че е достатъчна само една дума – страх.

18. Ние сме заобиколени от необикновени, фантастични неща, а писателите упорито ни разказват за маловажни, ежедневни събития.

19. Прекрасно качество е способността да мислиш за миналото с радост, без скръб и разкаяние.

20. Знанието и мъдростта идват при нас тогава, когато вече не са ни нужни.

 http://www.obekti.bg/chovek/20926-20-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81

тагове: 29 истини, магическия свят, Габриел Гарсия Маркес

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е ТРАКО- СЛАВЯНСКИ БР.147

Българският език не е славянски, той коренно се различава граматично от всички славянски езици. Езиковедите знаят това, но единствено срамежливо го наричат „екзотичен“ сред славянските езици.

Борис І приема за писмен език в България през ІХ в. славянския… До ХІІ в. писменият славянски е език на черквата и на политическата върхушка, но след това той започва да става общобългарски писмен език и тогава българската реч започва да навлиза със своята особена граматика, което води до „разрушение словесъ“, както пише през ХІV в. Константин Костенечки. В литургията се консервира стария славянски, а в светската култура навлиза упорито неславянска граматика
.
Всъщност, българската реч е била лексикално близка до славянската (а и до индоевропейската), което става ясно и от думи като „мед“ и „здрава“ („страва“), които са употребявали хуно-българите (Приск, Йордан).
 Атила е от българския род Дуло, според световно-известния английски историк Стивън Рънсиман, 1930 г.
Хуно-българският език е вероятно кимерийски (Прокопий), което ни подсказва, че т.нар. „прабългари“, а и хуно-българите, не са никакви тюрки, а са говорили индоевропейски, кимерийски език, който лексикално е близък до славянския и всъщност българите „ограмотяват“ след VІ в. славянския с много кимерийски думи (вкл. дн. руска дума „кумир“), така като арабския и персийския езици ограмотяват след VІ в. тюркския.
Езиковедите не се занимават с философия на езика, за съжаление. А философията на историческата граматика на българския език сочи, че около ХІІ в. не „старобългарския преминава в среднобългарски“, както ординарно пишат езиковедите, а в граматиката на писмения църковно-славянски навлиза българската реч с нейната особена граматика и заявява претенциите си за писмено експлициране. От всички езиковеди, единствено акад. Вл. Георгиев отрича делението старобългарски-среднобългарски-новобългарски и посочва, че разпадането на падежната система след ХІІ в. е основната промяна, настъпила в старобългарския (черковно-славянския) писмен език.
- След ХІІ в. българския език е коренно различен, с изключение на лексиката, която е индоевропейска и славянска, а много от думите са явно коренно български.
- След ХІІ в. старата падежна система рухва, но това не се случва в останалите славянски езици.
- След ХІІ в. езика демонстрира здрава членна форма, т.е. определителният член е специфично българска особеност и различава българския от останалите славянски езици.
- След ХІІ в. инфинитивната форма е различна, с „да“ конструкция: напр. (искам) да ида.- След ХІІ в. старите форми на степенуване изчезват и виждаме съчетания на „по“ и „най“ с прилагателна форма (по-добър, по-лош, най-добър, най-лош).- След ХІІ в. бъдещето време се изразява различно, с частица „ще“ (ше, че, ке, жъ) и определена глаголна форма, напр. „ще ида“, а не както преди „ПОИДЪ“ или „ХОШТИ ИТИ“.- След ХІІ в. се оказва, че българския, за разлика от славянските езици, има сложна глаголна система от темпоралност на свършени, несвършени, минало време в бъдеще и т.н. глаголни времена, които днес са ужас за всеки чужденец, който учи български. Дори има и „преизказна форма“: „Казват, че написал в блога“, от което става ясно, че някой е казал за трето лице нещо, което може да бъде експлицирано без да се верифицира подлога. („Бил съм бил пил.“) Подобен изказ в славянските езици не може да съществува без подлога…
- След ХІІ в. навлизат местоименни конструкции от вида „мене ме, мене ми, тебе те, тебе ти и др.“ Напр.: „Тебе те е страх, Тебе ти е кеф…Мене ми се пише, Мене ме е страх“…- След ХІІ в. няма двойствено число, а бройната форма за съществителните от м.р. мн.ч. се формира с един звук „а“: „един бор, два борА, един стол, два столА“…- След ХІІ в. имаме окончание „ове, ови“ при едносрични имена на м.р.: „кум, кумове, сват, сватове“.- След ХІІ в. имаме „а“-спрежение: „гледам, гледаш, давам, даваш…“- След ХІІ в. имаме притежателни местоимения: „негов“, техен, нихен, нихни“, които при славянските езици са си родителен падеж и няма такова нещо като в българския…
 
……………………………………………………………..
 
 
 В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури. Всички те  живеели на едно и също място, имали едни и същи обичаи и начин на живот, и не общували с хората, които били на западната страна на Меотида  (Азовско море – бел. ред.), защото те никога не били ходили отвъд  тези води и нямали представа, че могат да ги пресичат;  имали някакъв страх от това толкова лесно начинание и даже не се опитвали да пробват. На отсрещната страна на Меотида и до Черно море живеели така наречените готи-татраксити […], значително встрани от тях били готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричали също скити, понеже всички племена заели тези места се наричали с общото име скити, а някои били наричани савромати, маланхлени. По техните разкази, ако  легендата е вярна, един път няколко млади кимерийци гонели с техните кучета сърна по време на лов, но тя навлязла във водата. Младежите обладани от хъс, обхванати от страст или пък подведени мистериозно от  волята на божество, се втурнали след сърната и заедно с нея стигнали до отсрещния бряг. Там преследваното животно в миг изчезнало [Кой може да каже как е било точно? Според мен, животното имало само тази цел да причини нещастие на живеещите по този бряг варвари.], но младежите, които претърпяли неуспех в лова, успяли в друго: открили неочаквани възможности за битки и трофеи. Върнали се те възможно най-бързо при своите и уведомили всички кимерийци, че водите не са пречка и са преодолими. И тогава целия народ се въоръжил и преминал на отсрещния бряг. По това време вандалите  се били изнесли от тези места и се утвърдили вече в Либия, а визиготите се заселили в Испания. Тогава кимерийците внезапно нападнали живеещите по тези равнини готи и много от тях убили, а другите обърнали в бягство. Онези, които можели да бягат, взели децата и жените си и напуснали родните си места и през р. Истър (Дунав – бел. ред.) стигнали до земите на римляните. Те причинили в началото доста зло на живеещото тук  население, но след това с позволението на императора се заселили в Тракия“ (Прокопий. Войната с готите, кн.ІV.5).…………………………………………………………………………Г.С.Раковски. Българска старина., 1865 г., с. 200

 
Публикувано от Kiril Milchev  
тагове: българският, език ,трако- славянски

ЗАВЕТЪТ НА КУБРАТ СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА. БР.147

Кубрат се родил през 600 година и бил племенник на царя на българите Орган. По онова време царския двор бил в Панония, дн. Унгария, и българите имали обща държава там с тюрките-авари. 

Но през 618 г. Орган влязъл в спор с аварския каган и понеже му бил заместник в държавното управление, не му мълчал, а поискал справедливост. Турчинът-авар решил да убие българина Орган, но той успял да избяга на изток към Херсон, дн. Севастопол, на Крим, които тогава били български земи.

Орган много мислил и решил да промени политиката на българите и те да станат съюзници на византийския император Ираклий. Така той се надявал,че аварите ще бъдат обезсилени и българите ще си върнат Панония.

През 619 г. Орган, заедно с Кубрат и цялото царско семейство на хуно-българите, посетил Константинопол и се срещнал с император Ираклий. Орган сключил съюз с Византия, цялото хунско семейство приели християнството и Кубрат бил оставен в столицата Константинопол, за да се учи в обкръжението на императора.

През 624 г. Ираклий, по време на войната си с Персия, посетил на север от Кавказ Орган и върнал Кубрат вкъщи. През 627 г. Ираклий победил Персия, а тюрките воювали основно на изток при Китай с уйгурите. Орган решил, че трябва да възстанови древна Велика България, която през 567 г. била заробена от тюрките.

Така и направил, а от 629 г. издигнал на трона на Велика България племенника си Кубрат. Териториите на тази голяма българска държава били от Кавказ до Днепър на запад.

Кубрат управлявал мъдро и в края на живота си събрал синовете си и им завещал „да не изоставят съвместното живеене, за да могат да запазят чрез съединението помежду си това, което е под тяхна власт“ (Бревиария на Никифор от ІХ в., ГИБИ, т. ІІІ, с. 295).

Този завет на Кубрат се съхранил като легенда и моравците го научили от българите. В края на живота си моравския княз Светопулк направил същото, което бил сторил някога Кубрат. 

„Той имал трима сина. Преди смъртта си той разделил своята страна на три части и дал на всеки от синовете си дела му. Най-големият по рождение направил велик княз, а другите двама оставил под негова власт. Посъветвал ги обаче да не се делят един от друг със следния пример: като донесъл три пръчки, свързал ги и ги дал на първородния да ги пречупи; а след като той не успял да направи това, дал ги в ръцете на втория, а после на третия. След това ги разделил на три една по една и им наредил, като ги вземат, да ги пречупят, и те направили това, без каквото и да е усилие. След като направил това и по този начин им дал урок, съветвайки ги, така им казал: „Ако останете единни в съгласие и любов, никога вашите врагове не ще ви победят…“(Constantini Porphyrogeniti. De Administrando Imperio, с, 41).

Минало много време и заветът на Кубрат станал любим девиз на много европейци, а след 1878 г. той се завърнал в България чрез герба на Белгия  L’Union fait la force (“Съединението прави силата”).

Кирил Милчев

тагове: българия, Кубратсила, Европагербзаветсъединение,

 

 

 

САМО ЛЮБОВТА ОСТАВА БР.147

Брони Уеър

Много неща изгубват значение, когато животът ти свършва. Може би едва тогава си даваш реална сметка за истински важното …

Брони Уеър, медицинска сестра в една австралийска болница, разговаря с пациентите, които са на прага на смъртта. Тя записва техните изповеди, които впоследствие обединява в книга “Само любовта остава – Петте най-важни прозрения за живота, достигнати на прага на смъртта”. Ето ги и тях:

1. Иска ми се да бях имал куража да живея живот, в който да съм верен на себе си, а не живот, съобразен с очакванията на другите. 
Това беше най-честото съжаление на всички. Когато хората осъзнаваха, че животът им свършва, сякаш поглеждаха по-ясно на него и осъзнаваха колко много мечти бяха останали неосъществени. Повечето не бяха изпълнили и половината от мечтите си и трябваше да умрат, знаейки, че причината за това са изборите, които са направили или не са направили.

2. Иска ми се да не бях работил толкова много.
Това чувах от всеки пациент. Бяха пропуснали детството на децата си, бяха пропуснали да се наслаждават на връзката си. Не само мъжете съжаляваха за това. Жените също. Повечето хора, с които разговарях, съжаляваха, че са изгубили толкова време в борба за кариерата си.

3. Иска ми се да бях имал куража да показвам чувствата си.
Много хора бяха потискали чувствата си, за да запазят мирни отношения с останалите. В резултат се бяха примирили с посредствен живот и никога не станаха това, което можеха да бъдат; никога не развиха потенциала си. Много бяха заболели именно заради тази горчивина, която носеха в себе си.

4. Иска ми се да бях поддържал връзка с приятелите си.
Много от пациентите не бяха положили истински усилия да задържат приятелите си и осъзнаваха това, едва когато краят им наближаваше. Бяха позволили на живота да ги погълне и бяха изпуснали златни приятелства. Сега съжаляваха, че не бяха посветили усилия и време на отношенията си с тези важни за тях хора. Всеки има нужда от приятелите си, когато си отива от този свят.

5. Иска ми се да си бях позволил да бъда щастлив.
Изненадващо, това беше общо за всички. Много не бяха осъзнали до края, че щастието е въпрос на избор. Бяха останали вкопчени в старите си навици, в старите си разбирания. Не бяха посмели да напуснат “зоната си комфорт”. Страхът от промяна ги беше накарал да се преструват пред другите и пред себе си, че са щастливи. Дълбоко в себе си обаче бяха мечтали да си позволят отново да чувстват радостта от живота.

Брони Уеър

Много неща изгубват значение, когато животът ти свършва. Може би едва тогава си даваш реална сметка за истински важното …

Брони Уеър, медицинска сестра в една австралийска болница, разговаря с пациентите, които са на прага на смъртта. Тя записва техните изповеди, които впоследствие обединява в книга “Само любовта остава – Петте най-важни прозрения за живота, достигнати на прага на смъртта”. Ето ги и тях:

1. Иска ми се да бях имал куража да живея живот, в който да съм верен на себе си, а не живот, съобразен с очакванията на другите. 
Това беше най-честото съжаление на всички. Когато хората осъзнаваха, че животът им свършва, сякаш поглеждаха по-ясно на него и осъзнаваха колко много мечти бяха останали неосъществени. Повечето не бяха изпълнили и половината от мечтите си и трябваше да умрат, знаейки, че причината за това са изборите, които са направили или не са направили.

2. Иска ми се да не бях работил толкова много.
Това чувах от всеки пациент. Бяха пропуснали детството на децата си, бяха пропуснали да се наслаждават на връзката си. Не само мъжете съжаляваха за това. Жените също. Повечето хора, с които разговарях, съжаляваха, че са изгубили толкова време в борба за кариерата си.

3. Иска ми се да бях имал куража да показвам чувствата си.
Много хора бяха потискали чувствата си, за да запазят мирни отношения с останалите. В резултат се бяха примирили с посредствен живот и никога не станаха това, което можеха да бъдат; никога не развиха потенциала си. Много бяха заболели именно заради тази горчивина, която носеха в себе си.

4. Иска ми се да бях поддържал връзка с приятелите си.
Много от пациентите не бяха положили истински усилия да задържат приятелите си и осъзнаваха това, едва когато краят им наближаваше. Бяха позволили на живота да ги погълне и бяха изпуснали златни приятелства. Сега съжаляваха, че не бяха посветили усилия и време на отношенията си с тези важни за тях хора. Всеки има нужда от приятелите си, когато си отива от този свят.

5. Иска ми се да си бях позволил да бъда щастлив.
Изненадващо, това беше общо за всички. Много не бяха осъзнали до края, че щастието е въпрос на избор. Бяха останали вкопчени в старите си навици, в старите си разбирания. Не бяха посмели да напуснат “зоната си комфорт”. Страхът от промяна ги беше накарал да се преструват пред другите и пред себе си, че са щастливи. Дълбоко в себе си обаче бяха мечтали да си позволят отново да чувстват радостта от живота.

https://www.gnezdoto.bg/samo-liubovta-ostava

 тагове: любовта, Брони Уеър

ПРИКАЗКА ЗА ОБИДАТА, КОЯТО СЕ НАСТАНИ В ЧОВЕШКАТА ДУША БР.147

Някога, много отдавна, когато хората започнали да общуват помежду си, в човешката душа се заселило малко, но хищно животинче. Името му било Обида. И оттогава станало постоянен спътник на човека.

Като всяко зверче, то безпогрешно надушвало най-слабите и нападало първо тях. Било малко и пъргаво и бързо се промъквало в душата на човека. Първоначално било безобидно и невзрачно. То самото не се чувствало добре там и се опитвало да си тръгне.

Някои хора не му обръщали никакво внимание и веднага го пускали да си върви. Оказвайки се на свобода, то бързо умирало. И забравяли за него.

Други обаче започвали да се вглеждат в него. Колкото повече се вглеждали, толкова повече им харесвало то. И започвали да го опитомяват – хранели го, грижели се за него и все повече свиквали с присъствието му. А то пък се настанявало все по-удобно и все по-често напомняло за себе си.

Нещастно и объркано животинче било Обидата. То самото не било много сигурно в себе и понякога само започвало да търси път навън, но бързо срещало себеподобни и се обърквало още повече.

Най-ревностният му благодетел и закрилник, който не му позволявал да си тръгне, била Гордостта. Защото такава била нейната природа. Тя винаги заставала на пътя му и го връщала обратно.

Един от добрите му другари бил Гневът. Когато се срещнели с него, те веднага си подавали ръка и се вкопчвали един в друг, подкрепяли се, градели общи планове. И дори и единият да се опитвал да избяга, другият не му позволявал. И така си растели заедно.

Обидата било вечно гладно и ненаситно животинче. То все си търсело храна и тихичко похапвало каквото намери. И яде ли, яде… Яде отвътре. Колкото повече яде, толкова повече расте.

Когато било добре нахранено и гледано, то израствало, ставало голямо и важно. Заемало все по-голямо място и се чувствало все по-уютно в бедната човешка душа. Колкото по-голямо ставало, толкова по-големи ставали и верните му другари – Гневът и Злобата.

А човекът ставал все по-слаб. Започвал да боледува, да се чувства зле. Но вече толкова бил свикнал със своя питомец Обидата, че и през ум не му минавало най-простото и очевидно нещо – да се раздели с малкия звяр, превърнал се в хищник, и да го пусне на свобода.

Обидата обаче имала и един голям враг. И той се наричал Прошка. Срещнело ли се с нея, зверчето, колкото и голямо и наперено да било, тя го поглеждала снизходително, усмихвала се кротко и го повеждала към изхода.

Защото Прошката е най-голяма от всички. Тя помита и Обидата, и Гнева, и Злобата. Тя прочиства душата и я прави светло и красиво място.

Ние просто трябва да я повикаме на помощ.

В неделя е Сирни заговезни. Простете и поискайте прошка, приятели. И не позволявайте на малкото животинче, наречено Обида, да се настанява във вашата душа.

Трудно е. Но така се живее по-добре.

http://www.gnezdoto.net/mydrost/908-prikazka-za-obidata-koiato-se-nastani-v-choveshkata-dusha

 тагове:приказка, обидата, човешката, душа

НЕ МОГА ДА ПРОСТЯ! НИКОГА! БР.147

Не мога да простя! Никога!

- Не мога да простя, – каза тя – Не мога да забравя.

- Прости… – помоли я Ангела – Прости, ще ти стане по-леко.
- За нищо на света – стисна устни тя. – Това не може да бъде простено. Никога!

- За отмъщение ли жадуваш? – обезпокоен я попита той.
- Не, няма да отмъщавам. Аз съм над това.
- Тогава искаш сурово наказание?
- Не знам какво наказание би било достатъчно.
- Рано или късно всички плащат за своите решения. Но всички плащат… – тихо каза Ангела.
- Да, знам.
- Тогава прости! Махни този товар от себе си. Сега си далече от хората, които са те наранили.
- Не. Не мога. И не искам. Няма прошка за тях.
- Добре, твоя работа, – въздъхна Ангела. – И къде смяташ да пазиш обидата си?
- Тук и тук. – докосна тя сърцето и главата си.
- Моля те, внимавай много, – каза той – Отровата на обидата е много опасна. Може да се превърне в камък, който да те завлече към дъното. Може и да възпламени гняв, който изгаря всичко наоколо.
- Това е Камъкът на паметта и благородният Гняв – прекъсна го тя. – Но те са на моя страна.

И обидата се заселила точно там, където тя посочила – в главата и в сърцето й.
Тя била млада и здрава, изградила живота си, омъжила се, родила деца, създала приятелства. Понякога се обиждала и на тях, но прощавала за важните неща. Понякога се сърдела и се ядосвала, тогава пък те прощавали на нея. Имало от всичко по малко в живота й, но тя се опитвала да не си спомня за голямата обида в живота си.

Минали много години. И тя отново чула ненавистната дума „прости”.

- Мъжът ми ме предаде. С децата постоянно имаме търкания. И парите не ме обичат… Какво да правя? – попитала възрастния психолог.
Той внимателно я изслушал, но през цялото време я разпитвал за детството й. Това не й харесало и тя непрекъснато се опитвала да насочва разговора в сегашното време, но той отново се връщал към детските й години. Тя се чувствала така сякаш психологът се разхожда из най-затънтените ъгълчета на паметта й, опитвайки са измъкне оттам дългогодишната обида.
И се съпротивлявала. Но така или иначе той видял всичко.

- Трябва да се пречистите, – заговорил той. – Вашите обиди са се размножили. Върху тях са се натрупали нови и нови обиди – като полипи на коралов риф. И този риф е станал препятствие на пътя на потоците от жизнена енергия. Затова вие имате и лични, и финансови проблеми. Този риф има остри краища, които нараняват нежната ви душа. А вътре в него са се настанили и оплели най-различни емоции, които отравят кръвта ви…
- Да, и аз имам такова усещане. Отвреме навреме съм много нервна, изпадам в депресия и дори понякога ми се иска да умра… Добре, трябва да се пречистя. А как?
- Простете за първата, главната обида, – посъветвал я психологът. – Ако изчезне фундаментът, и кораловият риф ще се натроши.
- За нищо на света! – възкликнала тя. – Тази обида е напълно справедлива. От всичко, което се случи, аз имам право да бъда обидена!
- Какво искате вие – да сте права или да сте щастлива? – попитал психологът.

Но жената не му отговорила. Просто станала и си тръгнала, взимайки със себе си и своя коралов риф.

Минали още няколко години. Жената отново била на преглед, само че този път при лекар.

Лекарят разглеждал снимките и изследванията, смръщил се и прехапал устни.
- Докторе, защо мълчите? – не издържала тя.
- Имате ли роднини? – попитал лекарят.
- Родителите ми починаха, с мъжа ми сме в развод. Имам деца и внуци. Но защо са ви моите роднини?

- Вижте, вие имате тумор в главата. – и лекарят й показал на снимката. – И съдейки по изследванията, туморът не е добър. Това обяснява постоянното ви главоболие, безсънието и бързото изморяване. Най-лошото при такива нови образувания е, че растат много бързо.
- Значи сега трябва да се оперирам, така ли? – попитала тя, изтръпнала от ужасно предчувствие.

Лекарят се смръщил още повече:
- Ето кардиограмите ви за последните години. Сърцето ви е много слабо. Сякаш е притиснато от всички страни и не може да работи с пълен капацитет. Може и да не издържи операцията. Затова най-напред трябва да излекуваме сърцето. А после…
Той не довършил изречението, но жената разбрала, че „после” може и да няма. Или сърцето няма да издържи, или туморът ще я довърши.
- Между другото, кръвните ви показатели също са лоши. Ще ви предпиша лекарства. – продължил лекарят. – Но и вие трябва да си помогнете сама. Трябва да приведете организма си в относителен ред и заедно с това морално да се подготвите за операцията.
- Но как?
- Положителни емоции, топли отношения, общуване с близки хора. В края на краищата може и да се влюбите. Извадете старите албуми със снимки, спомнете си щастливото детство…

Жената се усмихнала насила.

- Опитайте се да простите на всички, особено на родителите си, – неочаквано казал лекарят. – Това много облекчава душата. Имал съм такива случаи, когато прошката е правила чудеса.
- Нима? – иронично попитала тя.
- Знаете ли, в медицината има много помощни инструменти. Прошката също може да бъде лекарство. При това безплатно и без рецепта.

Да простиш или да умреш? Да умреш, но да не простиш? Когато изборът е вече въпрос на живот и смърт, трябва само да решиш в каква посока да гледаш.

Главата я болеше. Сърцето я стягаше.
„Къде смяташ да пазиш обидата си? Тук и тук.” – спомни си тя.
Сега точно там я болеше. Обидата се беше разпростряла навсякъде. Но искаше още и още. Тя искаше да притисне стопанката си и да завладее цялото й тяло. Глупавата обида не разбираше, че тялото няма да издържи и ще умре.

И тя си спомни за главните виновници от детството си – майка й и баща й, които през цялото време или работеха, или се караха. Нищо не помогна – нито шестиците и грамотите в училище, нито изпълнението на всичките им изисквания, нито протестите и дори бунтът. А после се разделиха и всеки създаде ново семейство. Където се оказа, че няма място за нея. На 16 години я изпратиха в техникум в друг гард. Връчиха й билет, един куфар с дрехи и малко пари.
Тогава тя изведнъж порасна. И реши: „Никога няма да им го простя!”
Тя носеше тази обида през целия си живот и се закле, че тази обида ще умре заедно с нея. Както изглеждаше, май така и щеше да стане…

Но тя имаше деца, имаше внуци… и онзи вдовец от работата, който неумело се опитваше да я ухажва.
Не искаше да умре! Рано беше да умира!

„Трябва да простя! – реши тя. – Поне да пробвам…”

- Родители, прощавам ви за всичко, – неуверено каза тя. Думите й прозвучаха жалко и неубедително.
Тогава тя взе лист хартия и написа:
Уважаеми родители! Скъпи родители! Повече няма да ви се сърдя. Прощавам ви за всичко.

Усети горчивина в устата. Сърцето й се сви, а главата я заболя още повече. Но тя стисна химикалката още по-здраво и продължи да пише:
Прощавам ви. Прощавам ви.

Никакво облекчение. Усети само леко раздразнение.

- Не така, – прошепна й Ангела. – Реката винаги тече в една посока. Те са по-стари. Ти си младата. Те са били преди теб, ти си след тях. Те са те родили, те са ти дали възможността да се появиш на този свят. Бъди благодарна за това!
- Аз съм благодарна. – произнесе жената. – И наистина много ми се иска да им простя.
- Децата нямат право да съдят родителите си. Родителите не прощават. От тях се иска прошка.
- За какво? Нима аз съм им направила нещо лошо?
- Ти си направила зло на самата себе си. Защо държа тази обида толкова дълго в себе си? Защо непрекъснато те боли главата? Какъв камък носиш в сърцето си? Какво трови кръвта ти? Защо животът ти не тече като пълноводна река, а се процежда като пресъхнал ручей? За какво се бориш – за правдата си или за здравето си?
- Нима всичко това е заради тази обида към родителите ми? Това ли е, което ме разболя?
- Аз те предупреждавах – напомни й Ангела. – Ние винаги предупреждаваме – не трупайте обиди, не ги носете, не се тровете с тях… Но ако човек направи своя избор в полза на обидата, ние нямаме право да се месим. А когато направи избор в полза на прошката – тогава сме длъжни да помогнем.

- Все още ли мога да разруша този коралов риф? Или вече е късно?
- Никога не е късно да опиташ. – меко каза Ангела.
- Но те вече са мъртви! Как да им поискам прошка сега?
- Ти поискай прошка. Те може да те чуят. Може и да не те чуят. Но в края на краищата, ти го правиш за себе си.
- Мили родители, – започна тя. – Простете ми, моля ви, за това, че… Изобщо простете ми за всичко.

Тя говори известно време, после замълча и се заслуша в себе си. Никакво чудо не се случи – сърцето я стяга, главата я боли. Никакви особени чувства. Всичко си е както преди.

- Аз самата не си вярвам, – призна си тя. – Минаха толкова години…
- Опитай по друг начин, – посъветва я Ангела отново. – Превърни се отново в дете.
- Но как?
- Коленичи… и се обърни към тях, както в детството: Мамо, татко…

Жената се поколеба за миг и се отпусна на коленете си. Събра ръцете си, обърна поглед нагоре и произнесе: „Мамо, татко…” Очите й бяха широко отворени и неусетно се напълниха със сълзи. „Мамо, татко… аз съм… вашето момиче… простете ми…. простете ми!”

Тя се разтресе в ридания и сълзите рукнаха от очите й като река. А тя повтаряше и повтаряше: „Простете ми… Простете ми… Моля ви, простете ми… Нямах право да ви съдя. Мамо, татко…”

Мина доста време преди да секнат сълзите й. Омаломощена, тя стоеше на пода.
- Как си сега? – попита я Ангела.
- Не знам… не разбирам. Чувствам се напълно празна. – отговори тя.
- Прави това всеки ден в продължение на 40 дни, – каза Ангела. – Като курс на лечение. Като химиотерапия. Или, ако искаш, вместо химиотерапия.

- Да, да… Ще го направя. 40 дни…

В гърдите й нещо пулсираше, през тялото й сякаш премина огнена вълна. Може би това бяха отломките от кораловия риф…
За пръв път от много, много време, просто без причина, главата не я болеше.

http://www.gnezdoto.net/pritchi-motivirashti-istorii/1946-ne-moga-da-prostia

 тагове: простя, никога

ИСТИНАТА ЗА СИЛНОТО ПРИВЛИЧАНЕ И СЛОЖНАТА ЛЮБОВ БР.147

Истината за силното привличане и сложната любов

Привличането между хората има своята роля. То не е просто „щастлива случайност”. В привличането, което усещат двама души, се крие информация от първостепенно значение.

Важно е да знаем какво представлява привличането, за да имаме повече любов в живота си. На никого не му харесва да няма контрол. А винаги ще се усещаме извън контрол, докато не разбираме как работи любовта.

Не се тревожете, не сте загубили власт над ситуацията. Просто сте влюбени. И има причина да се чувствате толкова силно привлечени от точно определени хора. Именно това ще обсъдим сегa.

Често чувам хората да говорят за привличането, сякаш е нещо лошо. Както и че ние се притесняваме най-много от хора, към които сме силно привлечени. И разбирам защо това се превръща твърде често в притеснение: Точно тези хора изваждат на повърхността нашите вътрешни противоречия.

Вярно е, че силното привличане ни прави да се спускаме стремглаво в любовта, без да се замисляме за последиците. Но въпросът е дали това наистина е нещо лошо?

Някои хора ще кажат да. Разбира се, че ако предпочитате животът ви да бъде лесен, една такава любов не е за вас (Бележка: Това ли е по-лесният път? Аз все още се опитвам да разгадая тази загадка). Разбира се, всички искаме любовта да бъде без излишни усложнения, но не трябва да забравяме, че хората сме сложни същества. Как тогава очакваме взаимоотношенията ни да са прости?

От духовна гледна точка, любовта би трябвало да бъде стремглаво препускане през неизвестното. Това не означава, че трябва да останем обвързани в отношения, които ни карат да се чувстваме нищожни или ни карат да се чувстваме зле. Говорим за любовта, която ни провокира да разгърнем своята най-добра същност. И това не е никак лесно!

Чувства като несигурност, съмнение, страх, ревност, осъждане и ненавист (всички чувства, произтичащи от Егото) могат да се появят към хората, които желаем най-много. Поради това много от нас категоризират тези изключителни отношения като „лоши” или “нездравословни”. Духовно погледнато, обаче, тези отношения правят точно това, за което са предназначени - те провокират вашето Его да излезе на повърхността, така че да можете да го трансформирате.

След като си припомним, че предназначението на връзките е да ни помогнат да израснем, вече възприемаме „лошото” по много по-различен начин. Осъзнаваме, че зад всяко предизвикателство се крие урок, който ще ни помогне да заздравим връзката си.

Уроците по любов приемат много различни форми. Понякога предизвикателството е свързано с това, да напуснеш връзката, друг път – да останеш и да се борите заедно за отношенията си. А понякога урокът е свързан с това, да се научите да прощавате на парньора си или на себе си.

Да, всички ние искаме хармонични отношения, в които да усещаме безкрайно блаженство и любов. И когато не са такива, се чувстваме изгубени и ни трябва тласък, за да се върнем обратно в релси. Но да не забравяме, че това е начинът, по който растем.

Не омаловажавайте привличането, което изпитвате; помнете, че това привличане не е случайно. Тези, които ви привличат най-силно, са вашите най-добри учители по любов. Останете отворени за уроците, които те имат да ви предадат!

 http://www.gnezdoto.net/izkustvoto-na-lubovta/2045-istinata-za-silnoto-priwlichane-i-slojnata-lubov

тагове: истината, силното, провличане, сложна, любов

ГЛАВЧОВЦИТЕ ОТ ГРОБА БР.147

Причина за изкуствената деформация на черепите може да е, че притежателите им са искали да откроят потеклото си. Какво правят обаче слугите редом до господарите в последния им дом? Допустима ли е теорията, че тези останки са на същества с извънземен произход?

world-mysteries.com
Разликата между обикновения и удължения череп.
 

imageshack.us
Имало е времена, в които това е било еталон за женска красота и величественост.

imageshack.us
Музеен експонат – един от десетките, а може би стотиците намерени в наши дни.

abovetopsecret.com
Тази визия определено е извънземна.

mysterycasebook.com
Техника за удължаване на черепите, използвана от маите.

В края на миналата година световните агенции разпространиха новината за цяло гробище в мексиканското градче Онавас, където поне 1000 години са лежали скелетите на странни създания. Те приличат на хора, но не съвсем. Различават се по удължените си черепи. Какво е това? Някакво заболяване, извратена мода или наистина главчовците, погребани там са били извънземни?

Ако има някаква изненада, то не е в самата находка, а в количеството на тези мутанти. Според археоложката Кристина Гарсия Морено, която е ръководител на изследователския екип членовете на индианското племе, живяло по тези места, са намерили начин да отличават представителите на висшите съсловия от простолюдието. Но защо в такъв случай господари и слуги са погребани на едно място? И каква е причината пет от скелетите да са със специално повредени зъби, сякаш са били малтретирани нарочно и то още в ранното си детство. И защо сред намерените 25 скелета има само един, който е женски? Тайната им все още не е разкрита.

Това всъщност е втората такава находка. През ноември 2011 г. са открити мумифицирани останки на човекоподобно същество с подобна глава. То е открито близо до град Андахуайлилас. Когато открива странния череп, Ренато Давила Рикелме, антрополог от перуанския музей в Куско, възкликва: „Абсолютен извънземен!”Странният човек или поне това, което е наподобявало на човек, е като излязъл от филм на ужасите. Размерът на главата от брадичката до темето е 50 сантиметра. Дължината на тялото и краката е приблизително същата. Очите са по-големи, отколкото хорските. Зъбите са на възрастен човек, но на темето има фонтанела. Главното обаче е удълженият череп. „Големоглавият” не съответства на нито една етническа група, която живее на планетата”, твърди Рикелме.Такива черепи не са рядкост в Южна и Централна Америка. Изследователят Робърт Конъли, който събира материали за древни цивилизации, е фотографирал много такива деформирани черепи: удължени, като балон, с обем на мозъка над 3000 кубически сантиметра обобщава резултатите от своите изследвания и ги записва на компактдиск. Работата получава наименованието „В търсене на древната мъдрост”. Конъли е заинтригуван от теорията за извънземния произход на „големоглавите“, припознали Земята като своя родина. В същото време науката твърди, че има болни хора, обременени наследствено от подобни мутации, а също и жертви на „механична обработка” на главата. Учените даже назовават причините за такива операции. В мезоамериканските култури черепната деформация се е използвала за разделяне на хората по социален признак, както и за религиозни цели, твърди Кристина Гарсия Морено, цитирана от Daily Mail. За други народи това е естетика – тези с издължените черепи се открояват от другите.Известно е, че първите деформирани черепи са намерени в Перу и описани в началото на XIX век. Европейските учени веднага ги отнасят към многобройните диващини на Новия Свят. Но през 1820 г. череп със следи от изкуствена деформация е намерен в Австрия. Той попада в ръцете на граф Брейнер, който му прави отливки и ги разпраща до различни музеи в Европа под наименованието „череп на авар“, защото е намерен в останки от аварско укрепление.Първите изкуствено деформирани черепи (ИДЧ) са описани в Перу в началото на 19 в. Европейските учени веднага ги обявяват са част от „чудесата” на Новия Свят. Но в 1820 г. череп със следи от ИДЧ е намерен в Австрия. Той става собственост на граф Брейнер, който предоставя негови отливки в различни музеи на Европа под название “череп на авар”, тъй като находката била намерена в останки от аварско укрепление. Заключението на шведския антрополог и анатом Адолф Ретциус, който го е изследвал е, че това си е перуански череп, озовал се по някакъв начин в Австрия. Но през 1846 г. аналогичен череп е открит и във Виена и по подразбиране е обявен пак за аварски. Следват и други подобни находки, произволно обявявани за “сарацински”, “франкски”, “хелветски”, “келтски”, “готски”, “хунски”, “татарски” и т.н., съобщава в труда си по темата д-р Живко ВойниковПонастоящем има десетки, ако не и стотици такива находки, затова академичната наука има добра представа за изкуствено деформираните черепи. Има основания да се предполага, че такива упражнения са правили още неандерталците. Има описан неандерталски череп на 50 000 години, намерен в пещерата Шанидар в Иракски Кюрдистан. Но според учените това е по-скоро някакво изключение.За първия достоверен случай на изкуствена деформация на черепа учените признават находка от австралийския щат Нов Южен Уелс, възрастта на която се определя на 13 000 години. След това изкуствената деформация получава широко разпространение в Източното Средиземноморие. Намерени на територията на Ливан, Кипър и Крит черепи се датират към VII-II хилядолетие пр. н. е. и са предимно женски. Смята се, че деформацията се е провеждала в рамките на култа към Богинята-майка Астарта (виж карето), която покровителства майчинството и плодородието.

Култ към Богинята-майка
Черепи с изкуствена деформация на черепа (ИДЧ) от времето на неолита са откривани и на територията на Франция (Pereira da S.M.A., Cussenot O., 1989; Maureille B. еt al., 1995), пише д-р Живко Войников. В труда си той цитира мнението на Дж.Фрейзър (1984), че Бибъл (Библос) в Сирия и Патос на о.Кипър се явяват “центровете на възникване на мита за Адонис и тържествените ритуали посветени на този Бог”. Поклонението на Адонис-Ваал “има поразително сходство с култа към Озирис”, което показва че египетския Озирис е аналог на Адонис. Водещо значение сред древните народи на Близкия Изток има култа към Великата Богина-майка, покровителка на майчинството и плодородието. Жителите на Бибъл и Патос са почитали Афродита, по-точно нейният близкоизточен аналог – богинята Астарта. Именно Бибъл се е явявал “свещено место, религиозна столица” на този култ. В големия храмов комплекс, посветен на Астарта е имало голям конусообразен обелиск, смятан за свещен знак на тази богиня”. Богинята-майка е въплъщавала възпроизводителните сили на природата и конусообразният обелиск е символизирал мъжкото начало – фалоса. Ритуалът е представлявал символичен полов акт, в който богинята встъпва с Адонис-Ваал-Озирис, богът-син, символ на Небето и Слънцето. Ролята на Адонис се изпълнява от царя на страната, явяващ се и върховен жрец. Предполага се че именно издължената форма на черепа е белег на Астарта и затова първите които започват да практикуват ИДЧ са нейните жрици. Широкото разпространение на обичая в Средиземноморието се потвърждава и от изображенията на дъщерите на фараона, религиозен реформатор Ехнатон, от стенописите на двореца в Амарна. Главите на принцесите са издължени. С деформиран череп, както се вижда от запазените бюстове и фрески с изображението му, е и фараон Тутанкамон (предполага се че той е син на Ехнатон, роден от втората му жена, митанийската принцеса Кия, а не от първата ­ царица Нефертити). До времето на Ехнатон (ок.1372-1354 г.пр.н.е.), ИДЧ не се е практикувала в Египет, а по времето на XVIII династия (ок.1567-1320 г.пр.н.е.) култът към Астарта и Адонис получава широко разпространение край Нил.Фалическата форма предавана чрез ИДЧ, символизираща самата Богиня-майка, се явява кастов белег, достъпен само до най-висшето жреческо съсловие, към което принадлежат нейните жрици.
от интернет
тагове: главчовците, гроба