Monthly Archives: май 2016

Кимерийският произход на българите допълва иранската хипотеза на П . Добрев. бр.161

В нашата страна все още се пропагандира грешната стара теория, че хуните идват от Средна Азия и са тюрки.

Хсионг-ну от Средна Азия на китайска ваза.
Още след 1945 г., благодарение на редица западни учени, между които Хелфен (1945), Томпсън (1948) и др., е ревизирана руската теория от 1900 г. на Иностранцев за произхода на европейските хуни от средно-азиатските монглоиди хсионг-ну (теория възприета и от българския историк Златарски в началото на ХХ в.).
 От много време от историците на запад се приема, че няма никакви етнографски и археологически данни за преселение на хсионг-ну от Средна Азия, т.е. европейските хуни (хони, хион) не са от Средна Азия и нямат нищо общо с хсионг-ну и хсионг-пи от Жълтата река и Ордос.
Хсионг-ну от Жълтата река на китайска ваза. Атила и неговите европейски хуни, които в Европа от ХVІІІ в. до средата на ХХ в. грешно отъждествяват с монглоидите хсионг-ну.
 
 
След излизането през 1973 г. на монографията на Хелфен “Светът на хуните”, това е image031 (1)общоприето в целия свят, с изключение на Русия, България, Казахстан и Турция…
 
Книгата на Хелфен
 books.google.bg/books
Руски превод, публикуван от Дориян Александров

           А сега за кимерийците!

Руснаците имат само едно неясно изречение при готския историк Йордан от VІ в., според което венети и анти са славяни. От това те направиха пан-славянска теория. 
Българите имат няколко огромни пасажа при Прокопий, че българските племена утигури и кутригури са кимерийци, но това остана без следа в нашата наука, а и в световната. 
Проблемът бе, че допреди 30-35 години се знаеше много малко изобщо за кимерийската история, но сега – след трудове на неколцина руски и германски учени като Иванчик, Паркер, Медведская и др. – нещата се промениха кардинално и ние вече можем да потърсим историческата реалия в сведенията на Прокопий, че хуните утигури и кутригури, които са ядрото на хунския съюз, са кимерийци.
 

 Who Were the Cimmerians, and where Did They Come From?

                Anne Katrine Gade Kristensen

 
„В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури. Всички те  живеели на едно и също място, имали едни и същи обичаи и начин на живот, и не общували с хората, които били на западната страна на Меотида  (Азовско море – бел. ред.), защото те никога не били ходили отвъд  тези води и нямали представа, че могат да ги пресичат;  имали някакъв страх от това толкова лесно начинание и даже не се опитвали да пробват. На отсрещната страна на Меотида и до Черно море живеели така наречените готи-татраксити […], значително встрани от тях били готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричали също скити, понеже всички племена заели тези места се наричали с общото име скити, а някои били наричани савромати, маланхлени. По техните разкази, ако  легендата е вярна, един път няколко млади кимерийци гонели с техните кучета сърна по време на лов, но тя навлязла във водата. Младежите обладани от хъс, обхванати от страст или пък подведени мистериозно от  волята на божество, се втурнали след сърната и заедно с нея стигнали до отсрещния бряг. Там преследваното животно в миг изчезнало [Кой може да каже как е било точно? Според мен, животното имало само тази цел да причини нещастие на живеещите по този бряг варвари.], но младежите, които претърпели неуспех в лова, успели в друго: открили неочаквани възможности за битки и трофеи. Върнали се те възможно най-бързо при своите и уведомили всички кимерийци, че водите не са пречка и са преодолими. И тогава целия народ се въоръжил и преминал на отсрещния бряг. По това време вандалите  се били изнесли от тези места и се утвърдили вече в Либия, а визиготите се заселили в Испания. Тогава кимерийците внезапно нападнали живеещите по тези равнини готи и много от тях убили, а другите обърнали в бягство. Онези, които можели да бягат, взели децата и жените си и напуснали родните си места и през р. Истър (Дунав – бел. ред.) стигнали до земите на римляните. Те причинили в началото доста зло на живеещото тук  население, но след това с позволението на императора се заселили в Тракия“ (Прокопий. Войната с готите, кн.ІV.5).
От този пасаж става пределно ясно, че хуни, кимерийци и българите (утигури и кутригури), са едно и също.
Теорията на Петър Добрев за българската прародина се съгласува с кимерийската теория, защото според често цитирания от Добрев арабски историк ал-Бируни, на териториите където Добрев търсеше българската прародина, е била държавата на кимерийците.
Именно Бируни, в спор с персийските древни книги, отбелязва:„Първият човек е бил не Гаюмарс, а Гомер, син на Яфет, син на Ной“. И добавя: „Той е бил вожд на племе и е имал дълъг живот. Заселил се в горите Дунбавед и властвал там, докато не станало делото му велико, независимо, че тогава хората все още живеели в началото на света и по време на първите творения. Гомер и някои от неговите потомци завоювали всички области на земята. В края на дните си Гомер се възгордял и се назовал Адам и рекъл: „Всеки, който ме нарече с друго име, ще остане без глава“.( Бируни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений Пер. и прим. М. А. Салье // Избранные произведения, Том I. Ташкент: Фан, 1957.)
Добрев не бе обърнал внимание, че хуни и българи имат общ произход от Имеон. Ако сравним любимия цитат за произхода на българите на Добрев от Михаил Сириец, с този за произхода на хуните от Агатий, ще видим един общ произход. Няма как и да е иначе, просто термина хуни (хини, хони) е бил външно название за кимеро-българите.
Според Михаил Сириец от ХІІ в., Булгар бил един от трима братя, които дошли от планината Имеон на р. Танаис (Дон). „Тогава излязоха от вътрешна Скития трима братя, водейки 30 хил. души. Те пътуваха през зимата, за да намират вода и направиха път от 60 дни от склоновете на планината Имеон до река Танаис“.
Така именно южните склонове на планината Имеон около Памир стана място за прародина на българите в теорията на П. Добрев.
Но от Имеон са и хуните, според летописеца от VІ в. Агатий Миринейски: „Хуните някога обитавали около тази част от Меотийското езеро (Азовско море), която била обърната на изток и живеели северно от р. Танаис (Дон), както и другите варварски народи, които обитавали в Азия зад Имейската планина. (кн.V,11)“
 Според античните и късно-античните географи Азия е започвала веднага на изток след р. Дон, това е била азиатската част на Сарматия. Пак според тях, цялата планинска верига от кримския Тавър, през Кавказ, през месопотамския Тавър до Памир, е било една планина – Имеон.
 
 
Публикувано от  
тагове:кимерийският, произход, българите,иранска

НАЙ- ДОБРАТА АКТРИСА 1980 – 90 БР.161

Сиси Спейсик в радио-и багажник рокля за дъщеря Coal Miner е един

1981 Сиси Спейсик в радио-и багажник рокля за дъщеря Coal Miner е един

Катрин Хепбърн не присъства на церемонията, когато тя спечели за На златното езеро

1982 Катрин Хепбърн не присъства на церемонията, когато тя спечели за На златното езеро

Мерил Стрийп в Christian Leigh за избор на Софи

1983 Мерил Стрийп в Christian Leigh за избор на Софи

Шърли Маклейн в Фабрис за Условия за обич

1984 Шърли Маклейн в Фабрис за Условия за обич

Сали Фийлд в Holly Арфа на места в сърцето

1985 Сали Фийлд в Holly Арфа на места в сърцето

Джералдин Page в Гейл Купър-Hecht за пътуването до Изобилие

1986 Джералдин Page в Гейл Купър-Hecht за пътуването до Изобилие

Марли Матлин в Theoni V. Олдрич за деца на Бог по-малко

1987 Марли Матлин в Theoni V. Олдрич за деца на Бог по-малко

Cher в Bob Mackie за Moonstruck

1988 Cher в Bob Mackie за Moonstruck

Джоди Фостър в радио-и багажник рокля за обвиняемия за

1989 Джоди Фостър в радио-и багажник рокля за обвиняемия за

Джесика Тенди в Giorgio Armani за Driving Miss Daisy

1990 Джесика Тенди в Giorgio Armani за Driving Miss Daisy

тагове:най- добрите, актриси

НАЙ- ДОБРАТА АКТРИСА 1950 – 60 БР.161

Вивиан Лий не присъства на церемонията, когато тя спечели за Трамвай Желание, но по-късно приема наградата си в Лондон

1951 Вивиан Лий не присъства на церемонията, когато тя спечели за Трамвай Желание, но по-късно приема наградата си в Лондон

Джуди Холидей приема наградата си за Born Вчера в Ню Йорк

1952 Джуди Холидей приема наградата си за Born Вчера в Ню Йорк

Шърли Бут за Come Back, Little Sheba

1953 Шърли Бут за Come Back, Little Sheba

Одри Хепбърн в Hubert де Живанши за Roman Holiday

1954 Одри Хепбърн в Hubert де Живанши за Roman Holiday

Грейс Кели в Edith Head за Провинциалистката

1955 Грейс Кели в Edith Head за Провинциалистката

   Ана Маняни не присъства на церемонията, когато тя спечели за Rose Tattoo

1956 Ана Маняни не присъства на церемонията, когато тя спечели за Rose Tattoo

Ингрид Бергман не присъства на церемонията, когато тя спечели за Анастасия

1957 Ингрид Бергман не присъства на церемонията, когато тя

спечели за Анастасия

Joanna Woodward в една домашна рокля за трите лица на Ева

1958 Joanna Woodward в една домашна рокля за трите лица на Ева

Сюзън Хейуърд за искам да живея!

1959 Сюзън Хейуърд за искам да живея!

Симон Синьоре в Жан Десе за стая на върха

1960 Симон Синьоре в Жан Десе за стая на върха

 тагове:най- добрата, акриса

КИТАРИ БР.161

'85 Уейн Charvel САЩ Phoenix персонализирана Electric Guitar w / OHSC & Подписано Book:

Teye La Индия охлюви .:

Персонализирана Flame Bass:

Vintage 1976 Бърнс Флайт Electric Guitar:

Another beautiful guitar pick:

ВиК Китари:

Вече тушира ​​тази в черно, но това все още е болен ...:

 :

Les paul precious rebels psychedelic #Guitar http://ozmusicreviews.com/christmas-gifts-for-guitarists:

НЕВЕРОЯТНА ръчно резбовани китари:

Персонализирана Les Paul:

Unusual Carved Wood Guitar, http://www.collthings.co.uk/2009/01/cool-guitars.html#:

Ангел Guitar:

Original края на 1952 г., началото на 1953 Fender Telecaster, мерзавец, който е имал тяло репаратура само в карамел блондинка от Клайв Браун:

Fender Telecaster Thinline:

Cool Guitar Designs | Best and Worst Guitar Designs. - Page 2 - MarshallForum.com:

Guitar:

страхотно китара:

Това е абсолютно красива китара ...:

Разбито стъкло Gibson Les Paul Zakk Wylde около 1988:

6 струни на китара + 2 струни на бас = 8 нанизи от страхотно! На 8 лостовете на тялото могат да бъдат използвани, за да се постигне струни или да ги навлажнете .:

ESP Джеймс Хетфийлд Metallica:

Alpine цитра (Arion Арфа Model) от Франц Шварцер, Вашингтон, Мисури, 1888. Знам. Той е трябвало да бъде на музикален инструмент, че няма да има и най-малка представа как да се използва. Но за мен това е едно произведение на изкуството .:

Steampunk custom guitar.:

Това Millenium Falcon китара е изграден с помощта на 140-парче комплект от емблематичните Star Wars космически кораб, командван от Хан Соло .:

музикален инструмент - НЕ китара знам, но все още чист - Гай зад има волан. Дамата и човекът зад надясно и двете са с помощта на вятъра щит чистачки. Car част инструмент ?:

1960 Gibson ES-335 TDC Cherry Semi-Hollow Electric Guitar:

Les & Paul: Les Paul по поръчка (в снимка), моят номер едно Axe .:

Мартин китари:

1963 Eko 360-2V флорентински. // Уау ... не е, че доста ...?:

violin:

J. Backlund Design JBD-100 #oneofakind #electric #guitar:

Bootsy Collins, got to be the funkiest bass player ever!:

DIMEBAG DARREL:

Дийн: Razorback:

https://www.pinterest.com/explore/vintage-guitars/?utm_campaign=fji&e_t=c6e55013a2cb4e46b1fe80f927096535&utm_content=947532907222&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2009

 тагове: китари

ДЕЦАТА НА СВЕТА БР. 161

Модни деца. Блоги. Руски момиче в традиционна рокля .:

 Русия

Mika - Tahitian solo @ SakeOne Pacific Rim Festival:

 Таити

traditional maori dress - Google Search:

маорско

"All we are saying is give PEACE a chance." - Japan:

 Япония

Традиционен Тайландски рокля. Толкова сладко!:

 Тайланд

Guatemala:

 Гватемала

Шведски Великден вещица!

 Швеция

... Африка:

 Африка

Esta es mi hija Franca, vestida para las festividades de "Charro Days" que se celebran cada mes de Febrero para hermanar las ciudades de Matamoros, Tamps. y Brownsville, TX. #PicsByAlma:

 Тексас

www.liberatingdivineconsciousness.com:

Камерун:

Камерун

"Народът на Мексико: Una princesita chiapaneca":

Мексико

hungarian child in folk wear:

 Унгария

Papua New Guinea.:

Нова Гвинея

Moroccan girl. Berber traditions:

 Мароко

Little turkish girl:

 Турция

by Monica Forss on Flickr. Children of the Himalayas, young girls from Dharamsala, India.:

 Хималаите

Social Studies: Traditional Mexico outfit : I would use the artifact to talk about ancestry and about different cultures. I would have students research their family backgrounds and present their findings to the class. In my box I do have a traditional outfit.:

 Мексико

Sri Lanka - so pretty:

Шри Ланка

Западен Сибир, Русия .:

Сибир

Niña против vestido Tipico ал ла фиеста; Сантяго Yucuyachi, Оаксака, Мексико:

Мексико

Girl from Quezon City, Philippines:

Филипините

Young Sami (Lapp) girl, Northern Sweden:

Северта Швеция

Moroccan Girl in traditional wear:

Мароко

Smile From Bermuda:

 От Bermuda

South Pacific Islanders:

Южно тихоокеански острови

Руската бебе:

 Русия

Two cute girls in their traditional costumes. Kautokeino, Norway .... Kautokeino is in the northern part of Norway called Finnmark. .... Just look at those warm-looking shoes, probably made of reindeer skin. These certainly are cute little kids, and they look very happy!:

Норвегия

**Aboriginal girl with Kangaroo, Australia. S):

Австралия- абуриген

Guatemala.:

Гватемала

Austrian Children in Traditional Costume, Austria:

Австрия

Young Girl, Zambia So cute! ❤:

Замбия

Polish girl in national costume Krakow:

Полша

Baby boy with traditional dress, Pakistan:

Пакистан

Усмихни ми се! Малко момиченце от Don Det (Южна Лаос) <клас = "/ търсене /? Q =% 23provestra & RS = маркер диез" отн = "Nofollow" pintag searchlink "данни заявка ="% 23provestra "данни тип =" маркер диез "HREF = "заглавие =" търсене # provestra Pinterest "> # provestra </a>

Южен Лаос

Miao child of the village QINGMAN. Guizhou Province, southwest China:

 Област Гуейджоу, Югозападен Китай

 Belleza . Niña Mexicana.:

Мексико
Laos:
Лаос
little girl in czech folk costume:
Чехия
adopt a Baby girl from south korea (where my sister is from):
Корея
Ukraine:
Украйна
Момиче от Бахрейн
Бахрейн
Финландия-Лапландия-костюм:
Лапландия северна  Финландия
Lisu girl, Northern Thailand:
Северен Тайланд
tashmccarroll:  Smiles are free & can light up your life! A sweet little friend of mine, Rwanda:
Руанда
bolivia:
Болиивя
children of Morocco:
Мароко
Sardinia, Italy:
Сардиния Италия
Лица на Испания:
Испания
faces, Tibet:
Тибет
Two girls and two boys from Marken in costume #NoordHolland #Marken:
Маржен
<3 , Ukraine, from Iryna:
Украйна
Mongolia:
Монголия
Colombia:
Колумбия
Karpathos, Greece:
Гърция
Mayan #Guatemala:
Маити
Холандия:
Холандия
Little баварски, Мюнхен, Германия, Октоберфест
Германия
Scottish lad:
Шотландия
Децата в традиционни дрехи, Бавария - Германия
Бавария
Guanbiano Children in Colombia 03 | Flickr - Photo Sharing!:
Колумбия
Little girl from Brittany, France:
Бреган- Франция
Little Arab boy with those eyes!:
арабско
Serbia:
Сърбия
Guambianos /Colombia:
Колумбия
Vietnam | Portrait of a Flower H’mong hill tribe girl wearing traditionally colourful clothing, in a small village between Coc Ly and Cao Son. Lao Cai | | © Kimberley Coole:
Виетнам
Africa | "LIBYA" A girl wearing a folk costume participates in Carnival Benghazi Capital of Culture 2013 | ©Essam Al Fetori:
Либия
A little Somali girl:
Сомалия
Darling little cutie pies in traditional costumes from Tajikistan. Asia:
Таджикистан
A Girl from where lifes by the River Boca da Valeria Boca Amazon.:
Воса Амазонка
The Miao live primarily in southern China, in the provinces of Guizhou, Hunan, Yunnan, Sichuan, Guangxi, Hainan, Guangdong, and Hubei. Some members of the Miao sub-groups, most notably the Hmong people, have migrated out of China into Southeast Asia (northern Vietnam, Laos, Burma (Myanmar) and Thailand).:
Тайланд
Irish traveller girl in Dublin. Apple cheeked, ginger curled, cutie!:
Ирландия
Tamil Nadu kid , India:
Индия
Момиче от Амазонка, Манаус, Бразилия:
Бразилия
♥ Cute native American Indian ♥:
индианец
Liberia:
Либерия
Native American Girl - South Dakota:
Южна Дагота
Bhutan:
Бутан
Dyak момиче в Борнео гори / Борнео / Индонезия.
Индонезия
Child of Cambodia:
Камборджа
Iran:
Иран
Африка | Либийският момиче в традиционни облекла | © Мустафа EL-shridi:
Либия
Afghan girl:
Афганистан
Nepal:
Непал
Indian baby girl. Her smile and costume is so lovely. She wears a Indian traditional clothes:
Индия
Asia: Hazara girl, Afghanistan:
Афганистан
Adopt a little girl from China. China announced they are continuing 1 child per family policy. pic of a young girl with traditional costume at Guilin - China.:
Китай
Oman | Portrait of a young girl:
Оман
A little girl in traditional Minho costume a region in the north of Portugal..:
Португалия
Sweet дете, Гана
Гана
Хавайският танцьори изпълняват в Kapiolani парк естрада на ден май, също известен в Хавай като леи ден
Хавай
Мианмар, права Бирма на човека в Бирма са дългогодишен проблем за международната общност и правозащитни организации. Налице е консенсус, че на военния режим в Бирма е един от световните най-репресивните и злоупотреби режими. Изображение от: Candida Fedeli:
Бирма
https://www.pinterest.com/dr3376/sorrisi-dal-mondo/
 тагове: децата, света