Monthly Archives: август 2016

ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕТО БР.167

 Знание, което не дава новораждане, не произлиза от Духа – това е мярка. Дълбокото разбиране променя живота на човека без усилия. Знанията носят на човека информация, напрежения, полза, болести и безпътица. Себепознанието носи за човека Дух и живот. Знанията са свързани с Дървото на скръбта, наречено още Дърво за познаване на доброто и злото. Това означава, че знанията са свързани с полюсите на живота. Тук никога не се постига целта на живота, т.е. там, където има болести.
Целта на живота, това е единението с Бога, според еврейската Кабала. Себепознанието е свързано с несътворената част на човека. Затова е казано, че само Несътвореното може да твори – това е твоят Дух.
Умът не може да твори, защото той е създаден като вторичен. И затова неговото творчество е илюзии и заблуждения, защото неговата природа е нереалност. По друг начин казано: Много хора си строят живота по законите на ума и накрая изгубват всичко. Така завършва илюзията. Но умът е много упорит, той не се отказва. Когато вашата душа отиде в другия свят, той отива заедно с нея и обикаля, търси дълго време ново тяло, за да има нови илюзии. Защото така твори илюзията. А илюзията и умът след време ще изчезнат.
Но това, което е себеродено, самородено, то никога няма да изчезне, никога не може да бъде унищожено. Когато познаеш това, вече няма никакво значение дали има земетресение, потоп, смърт и т.н. Защото когато се познаеш като дух ще разбереш, че материята не съществува, тя е само проекция, скрит образ на енергията, т.е. излъчване навън. По друг начин казано: тази материя и този стол, които използвам в случая, не са реални. Изглежда, че са тук, но нямат нищо общо с Реалността. Ако ги изгорим, ще остане малко пепел, но и тя не е реална. Това означава, че реалност, която може да изчезне, не е истинска Реалност. Т.е. истинското никога не може да изчезне, никога не може да бъде изгорено, никога не може да бъде наводнено. Тогава ще изчезне страхът от тези потопи, от тези болести и т.н. – когато човек върви по този път.
Всяко нещо, което е самородено, е Истина и свързано с безсмъртието, е безсмъртно. То е абсолютно недосегаемо за разрушителните сили на природата. За разлика от ума, Духът има свое начало в самия себе си. Умът няма такова начало. Това означава, че Той, Духът, се самозаражда в себе си, във все по-дълбоки измерения. Такъв е пътят на мъдреца – от дълбочина в дълбочина. Това означава, че Духът сам си е начало и край. Той е алфа и омега. Това означава още, че всеки, който се самозаражда, става недосегаем и вечен като Божеството.
Себепознанието означава, че човек е въведен в себе си, в своята несътворена същност, в Духа. И точно тук се намира истинското знание. Това знание е тайнствен процес на Духа, няма нищо общо с ума; умът е отстранен чрез абсолютно овладяване и пречистване. Умът или губи, или печели – това е неговият път. Когато печели, той пак губи. Той няма никога успех, само се увеличават неговите илюзии, неговите надежди. Докато Духът е толкова извисен над всички победи и загуби, че това не може да се опише, няма такава мярка. Духът живее вечно и е над всички предели. За него загуби и победи са чужди неща; щастие и нещастие, добро и зло, даже и тъмнина и светлина, нямат никакво значение. Според окултната наука и Кабала, при себепознанието човек е дух. Човек е винаги свят при себепознанието, без изключение.(Ако му направят 100 пъти зло, той няма да отговори 99 пъти с добро, а един път със зло – това е една от мярките на себепознанието: винаги свят, винаги търпелив, винаги спокоен, винаги благодарен. При себепознанието никога няма имитация на култура, нито общочовешка, нито космическа, нито никаква. Защото Духът е Истината, не се нуждае от по-висока култура. Духът носи Истината в себе си, а тя е мярката за нещата.
Чистотата на този, който е познал себе си, е вечна и нерушима и не зависи от грешките, които прави съответния човек. Обяснение: при себепознанието човек може да прави някои грешки, разбира се, те не са човешки, а духовни. Защо? Защото грешките се явяват за него, за да го упътят в една по-дълбока истина. Понеже той е винаги буден, винаги съвестен, винаги свят, чрез тези грешки той расте в дълбочина. Значи, те не идват да го отклонят, защото те не могат да го отклонят; те идват да го задълбочат. Защото според окултната мъдрост и най-голямата мъдрост се нуждае от задълбочаване, независимо дали е мъдростта на Христос, на Учителя и на който и да е.
Който познае себе си, е всезнаещ, но не в човешки смисъл. Обяснение: Всезнаещ означава, че Духът трябва да разбира всичко, тъй като в този свят има цяла верига излишни неща, които просто не се нуждаят от разбиране. Обяснение: Всезнаещият е посветен в същността на живота, в несътвореното и в пълнотата на живота. Той е посветен във вечната радост и за такъв посветен, мъдрец, учител, и т.н. не е необходимо напълно да знае частите на един самолет; няма значение дали той пътува в самолета, дали самолетът ще катастрофира. Той никога не катастрофира, защото има духовни крила, които са извън самолета. Не се нуждае да разбира частите на радиото, телевизията, науката за земетресенията, не се нуждае от метеорология, времето не му влияе, защото в Духа няма студ, няма топлина. Значи, всички тези науки за него са безполезни. Можем да кажем, че Духът е невежа в това отношение, невежа за всички тези науки, така, както не знае нищо за лъжата и няма нищо общо с нея.
Когато човек се себепознае, той живее в Духа или в Божествения свят. Тука никога няма загуби и никога няма победи. Това е качество на Божествения свят и по това се познава дали живееш в Божествения свят. В този свят никога не изпитваш загуби или победи, тук има вечност и пълнота. Себепознанието означава да живееш в самия себе си, в своята Божественост, в своята душа и в своя дух, в своята пълнота, в своята вечност. С това искам да ви кажа, че себепознанието е посвещение. Посветеният нищо не придобива отвън. Той практикува тайната святост винаги и всичко получава отвътре. По този път се движат особено китайските даоси, говорих ви за Лао Дзъ. Такива мъдреци като него има над 300, голяма част от които ще влязат в томовете “Мъдреци и мистици”. Ще видите техния начин на мислене, който е много богат, много дълбок, много независим от всички промени, които стават и в този свят, и в космоса, без значение.
 
Снимка на Необятното Продължава Да Говори.
Снимка на Необятното Продължава Да Говори.
Снимка на Необятното Продължава Да Говори.
https://www.facebook.com/316097505070381/photos/pcb.783035008376626/783034788376648/?type=3
 тагове: самопознание

Квантовата физика – между науката и мистицизма бр.167

Нека най-напред направим някой най-общи разяснения за квантовата физика, за да сме наясно за какво иде реч.
За родоначалник на квантовата физика се счита Макс Планк, който през 1900 г. издава изследването си на така нареченото “Черно тяло”.
Всъщност, идеята за кватовата механика или квантовото мислене се задава още от
 древните мистици/казвам идеята, тоест същността, а не квантите-формата/ от Платон през Плотин и Тома Аквински, да не изброявам средновековните мистици, та чак до наши дни.
Тук става дума за научно обосноваване на една нова територия на физиката/с математически доказателства/, която до този момент се е опирала само на априори познанието/мистичното знание/, и “изгубения спомен” за същността на космоса. Затова истинския родоначалник на съвременната квантова физика /както считам аз и поради което се заех да напиша тази статия/обединяващ в едно и мистицизъм, и наука/ е Артур Шопенхауер. Някога физиката и философията са били една наука. Ние и светът сме само представа на себе си  И той успява философски да обоснове научните постулати, до които стигат по-късно Макс Планк, Нилс Бор, Айнщайн и ред други учени.
Нещо повече – Шопенхауер дава приоритет не само на божествената същност на човека, но и на неговата/собствена сама по себе си/ изначалност..Той, човекът, е не само еманация на Бога, но и на собствената си свободна воля..В неговото основополагащо произведение ”Светът като воля и представа” той не противопоставя човека като дух и материя, а обосновава същността му като “битие в себе си и за себе си”/по Кант/. Оттук започва новото възпримане на света – реален и метафизичен, което ние не оценяваме/по-точно не осъзнаваме/, но което играе огромна роля върху нашето битие и мислене. Имам предвид това, че ако основния постулат на квантовата физика е, че материята не съществува, а всичко е енергия, вълни и вибрации, то какво ни остава да признаем, че всичко това се задвижва от някаква невидима ръка,която Шопенхауер упорито не желае да назове.
Хитър старец е бил той.
Според повечето физици, занимаващи се с квантовата механика, материята наистина не същесвува/на микро- и макрониво/, а тя се проявява само тогава, когато се наблюдава от съзнателно същество. Или, по-точно казано, материята се материализира, когато е  наблюдавана.
И оттук вторият постулат на квантовата физика – нищо не е плътно.Всичко е идея и
вълни, които преминават, пулсирайки от една енергия в друга, от един атом или фотон
в други още по-неуловими и блуждаещи като звездите в безкрая на небосвода.
Дотук ще спрем за това какво обединява мистицизма и науката при квантовата
механика и ще се спрем на това,какво е реалното й въздействие върху хората.
Днес е ясно  едно, че сме на път да сменим тотално не само нашата представа за живот, но и нашето мислене,да сменим посоката на нашите търсения.
Явно, старата нютонова физика/до 1905г./ вече се отрича и самоотрича с всеки ден,
но как да постъпим и какво да направим, като сме лоялни към нашите навици и
представи, а още повече ние сме в началото на новата физика. Убедени сме, че тя е
вярна, но за това все още нямаме никви крайни доказателства, че тя е последната истина, с която може да се обясни в сичко. Ами ако и двете/старата, все още единствено жизнена/ физика и новата/да я наречем условно Планк,Айнщайн,Бор/ физика, макар и конфронтиращи се в същината си, са вярни сами по себе си? Как ще ги съвместим. И дали разумът или вярата се сближават или отдалечават? Тук ще направя едно леко лирическо отклонение за това, че едното не противоречи на другото. Айнщайн се е борил, както се казва, със зъби и нокти, че неговата теория не противоречи на реалността/тоест той е бил отявлен реалист, да не казвам материалист/, но дълбоко в себе си е бил силно вярващ човек и това, което не е
успявал да обясни, го оставял на Бога. Хайде, тълпата не е необходимо да те разбира, но когато и учените… Всъщност, той е имал доста пререкания с Нилс Бор по въпроса за връзката на източния мистицизъм с научната квантова физика. А в дейсвитеност Айнщайн помирява теорията на относителността с квантовата физика.
Дотук с отклонението и да се върнем към същността. За двете физики/едната, която ена ниво теоретични доказателства, но заемаща все по-голямо място сред напредничавите умове/, и другата, все още жизненоспособна, но губеща своите поддръжници. И тука всеки би се възпротивил, особено обикновения човек, че всичко е измишльотина и има един-единствен свят, в който живеем. Дори да приемем, че сме вибрираща енергия, то пак с всички сили/несъзнателно/ ще се борим да запазим статуквото си на плътна маса, заемаща определен обем и време. Ако някой, примерно, накара войниците да мислят с категориите на квантовата физика и те изведнъж се променят и вместо да се бият, започнат да се прегръщат и радват, че са разбрали истината за безмислието на всяка война и убийства, на земята ще настъпи рай.
Но, недай си Боже всички да започнат да мислят по този начин, тогава ще настъпи АД.
Защото все още никой не е доказал откъде идва тази енергия /каквато представляваме ние/, земята ще се пренасели и всички ние ще умираме щастливо, пулсиращи от глад. Нашата материалност едва ли тутакси ще се превърне в светещи от енергия вълни, неизпитващи никакви земни щения.
Така че нека не изпреварваме събитията, а да изчакаме да открием други светове, вселени и черни дупки, където всичко това,може би е решено по някакъв справедлив начин.
Ако дотогава, разбира се, не свърши животът на земята. Макар че и това не е от значение,  защото според Робърт Ланза: “Хората вярват в смъртта, защото така са научени, че “умират”.
Нашето съзнание така е устроено, че свързва живота с тялото ни, а ние знаем, че то умира.- и продължава, че всичко, което може да се случи, се случва в едно и също време в мно-гобройните вселени. Затова смърт няма.”
И както казахме вече, светът е море от енергии и безкрайни вълни, които за миг се изгубват, после бързо се връщат, така и животът, и смъртта,ту се появят, просветнат, изгубят се в “тъмното тяло” и после пак засияят в светлина.                                
И така в един момент мистиката се превръща в реалност.
http://e-lit.info/essey/1048-kvantovata-fizika-mezhdu-naukata-i-mistitzizma.html
 тагове: квантова, физика, наука, мистика

Невероятното племе на Догоните бр.167

Невероятното племе на Догоните и техните познания за Вселената

Невероятното племе на Догоните
Както е известно всичко ново е добре забравено старо. Но понякога се случва да открием, че нашите предци са били доста по-осведомени в определени въпроси от съвременния човек.
Точно такъв е случая с африканското племе „Догони“.
Културата на догоните до скоро е била Terra Incognita (непозната земя) за света, но благодарение на един френски етнограф, който по една случайност открил този народ през XX век, света не само научил за това племе, но и останал смаян от знанията за вселената, които те предавали от поколение в поколение. Самата природа като че ли е криела аборигените от „цивилизованото“ общество в гънките на трудно достъпните възвишения на Бандиагара – величествено скалисто плато с дължина почти 200 километра.
Невероятното племе на Догоните
С какво е интересен този народ за съвременната наука? Интересно е да се отбележи, че племето на догоните все още живее в първобитнообщинния строй. Най-голям интерес за учените обаче представлява културата на догоните, съхранена в митове и легенди. Изучавайки наследството на африканския народ, наяве изникват много интересни факти, разширяващи разбиранията ни за много процеси във Вселената, а също така разкриващи тайната на нейния произход.
Интересно е да се отбележи, че заради своите уникални знания народа на догоните е наричан – посланиците от Сириус. При изследването на бита на аборигените, през 1950 година етнолозите Жермен Дитерлен и Марсел Гриол съобщават за много интересни факти в своя статия. Учените открили много любопитна информация за звездната система Сириус. Догоните разказали на етнолозите, че във “небесните висоти“ се намира “прекрасната звезда Сигуи“ а около нея обикаля звездата “По толо“. На езика на догоните По означава “житно зрънце“. Забележителен е факта, че съвременните астрономи са нарекли тази звезда Дигитария, което от превод на латински означава “житно зърно“. Дигитария не може да бъде видяна с не въоръжено око. Нейния размер не е голям, но се явява най-тежкия обект в системата Сириус. По думите на вожда една обиколка на Дигитария около Сигуи е с продължителност 50 години. Между другото, именно един път на 50 години този народ с особена пищност отбелязват празника , посветен на тази звезда. Догоните също съобщили за още две звезди в системата Сириус – Емма Я, превишаваща по размер Дигитария, но четири пъти по лека и спътника на звезда Сигуи намиращ се на значително разстояние от нея и кръжаща в противоположна посока. В потвърждение на своите разкази, догоните показали на изследователите скални рисунки с орбитите на звездите в системата Сириус.
Невероятното племе на Догоните
Удивителен е факта, че информацията на аборигените постепенно се потвърждава чрез научни открития. До скоро учените смятаха, че системата Сириус се състои само от две звезди. Тоест това, че в системата има четири звезди са знаели само догоните. И едва през 1997 година френските учени открили, че Сириус-А има още два спътника, параметрите, на които съвпадат с тези на догоните. През 1970 година пък, била направена фотография на Сириус-B (Дигитария) и изчислено времето на една пълна обиколка около Сириус – точно 51 години. Учените определили, че размерите на Дигитария практически съвпадат с размерите на Земята, като уникалното в случая е нейната маса – 50 тона на кубичен сантиметър. Това потвърждава разказа на вожда на племето, че едва една чаена лъжица от веществото на звездата е равна на масата на Луната! Звездата също така се оказала първото “бяло джудже“ открито от учените. Даже в наши дни имайки впредвид развитата техническа база на учените, звездната система Сириус остава слабо изучена.
Невероятното племе на Догоните
Но с това не свършват удивителните познания на догоните в областта на астрономията! Освен за Сириус, този народ притежава знания за други звезди и планети. Например те знаят за съществуването на пръстена на Сатурн, спътниците на Юпитер, осведомени са за планетарното устройство на Слънчевата система и твърдят че е съставена от 12 планети, също така са определили границата на Млечния път.
Този уникален народ споделил с изследователите и знанията си за сътворението на Вселената. По техни сведения в началото е бил само Амма, реещ се в пустотата. Амма представлявал света във вид на овална форма и освен него не е съществувало нищо друго. Не е имало нито време, нито пространство, всичко било едно цяло. Но в един момент Амма отворил очи и неговата мисъл излязла от корема му във формата на спирала обозначаваща разширяването на Вселената, те фактически са знаели за спираловидния строеж на света. Удивителното в случая е, че този разказ почти съвпада с теорията за произхода на Вселената в съвременната физика.
Невероятното племе на Догоните
Откъде този първобитен африкански народ е можел да знае толкова много? Кой ли им е предал тези уникални знания за Вселената? Реално погледната ако погледнем обективно на древните артефакти, скалните рисунки и митологията на другите древни народи по земята, то ще забележим явни съвпадения в представите на нашите предшественици за света.
Оказва се, че знанията за строежа на Вселената винаги са съществували! Тогава си задаваме въпроса, защо съвременния човек е изгубил наследството на дедите си? Може би заради изгубените знания на предците ни се случват всички тези негативни събития по света. Но както се казва, никога не е късно да се научим! Благодарение на съвременните технологии човек има почти безграничен достъп до книги, статии, видео, онлайн музей и какво ли още не. Единствено човек трябва да внимава да не потъне в този мощен информационен поток, и понякога е доста сложно да се достигне до истината.
Съвсем наскоро, на бял свят излезе книгата “АллатРа“ за всички хора жадуващи да разширят своя кръгозор и знания относно строежа на Вселената. В тази книга със събрани знания от различни области на науката, започвайки от археология и завършвайки с квантовата физика и астрономия. Ще ще представлява изключителна ценност за тези, които искат да сглобят информацията от много различни източници и да разберат, какво са се опитвали да дадат на бъдещите поколения древните в своите митове и легенди.
Ето и откъс от книгата на Анастасия Нових:

“Ригден: Но света е разбрал за космологичната система на догоните не от трудовете на дадения етнограф а от трудовете на астронома, който се е увличал и от археология и от етнография, и е успял да съпостави всички тези знания. Така, че догоните и тяхното родствено племе бамбара са – едни от малкото народи, съхранили изначалните сведения практически с минимални изкривявания, даже не осъзнавайки смисъла на тази информация. А информацията е такава, че на много изпреварва достиженията на съвременната наука
 
Анастасия: Любопитно…
Ригден: В космологията на догоните, така също и на бамбара има сведения за значимата първостепенна роля на вибрация, спираловидното движение в сътворяването на Вселената. В митологията на догоните има върховно божество – бог творец, създател на света Амма. В един от техните космологични митове се разказва, че света произлиза от думата “Амма“.
Анастасия: Много интересно: при африканските догони – “Амма“, а при индийците съгласно легендите Вселената е произлязла от вибрацията на свещения звук “Ом“. При Ведите този звук също така се счита за приближаването на Душата до света на Бога и се изобразява с особен знак…
Ригден: Разбира се, всички тези легенди някога са имали една и съща основа – Знанието. Така, че съгласно митологията на догоните света е произлязъл от думата “Амма“. Освен тази дума не е имало нищо друго. Тази първа дума е дала началото на безкрайно малкия основен елемент съставляващ света, което догоните наричат “кизе узи“ (или зрънцето По).
Посредством вътрешната си вибрация “кизе узи“ се е превърнало в “света под формата на яйце“. В света на догоните Амма се именува също като “въртящ се вихър“, с обозначено движение по спиралата. Нещо повече, описват се и самите творени на Амма, в това число се споменават седемте светове, Слънцето и Луната. По точно слънцето е обвито от осем оборота червена медна спирала. А луната обвита от същата спирала, само че от бяла мед. Удивителното е, че съвременната физика още не е достигнала до научно обяснение по тези въпроси. Но това не е най-интересното. Нека се върнем към сътворението на света… След създаването на “зрънцето По“ и завъртането по спиралата, “невидимият Амма“ започнал да създава знаците, които определят всичко в света: два “насочващи знака“ принадлежащи на Амма и осем “главни“…
Анастасия: Знаци? В този ред на мисли, Шамбала също комуникира и създава събития с помощта на знаци… Знаците – това изобщо е особена тема. Във връзка с горе споменатата легенда в читателите може да възникне въпрос, какво означават “направляващи и главни знаци“?
Ригден: Първо, самия факт, че догоните са притежавали такива знания, свидетелства за това, че техните прадеди са ги получили благодарение на палеоконтакт. Двата “направляващи знака“ – това са знаци, които може да използва само този, който те в своята митология са наричали Амма. А осемте “главни знака“ – това са съзидателни знаци, към които ако се приложи определена сила, образно казано както ключ към ключалка, разкриват дадени възможности за управление, както съзидателни така и разрушителни процеси. Много рядко, но се случва и така, “главните знаци“ да станат достояние и на човешките същества.“
http://allatra.bg/articles/incredible-dogons/
тагове: племе, догони

АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВБР.167

Александър Паскалев

Александър Паскалев (1876-1946) е виден български книгоиздател, един от основателите на съвременното книгоиздаване. След няколко годишна работа като учител, през 1904-1905 г. е уволнен заради прогресивните му убеждения и нарастващата му популярност от училищната инспекция и властите в града. Тогава решава да се откаже от преподаването. По това време се записва като студент в Юридическия факултет, но не след дълго е принуден да напусне поради липса на финансови средства. През 1908 г. А. Паскалев създава първата българска агенция „Куриер” за разпространение на вестници и списания. Той е основноположник на модерното книгоиздаване, напомнящо на това в напредналите страни в Европа. За кратко време издателството се превръща в културна институция от висока класа, чиято първостепенна задача е да предлага на читателите най-хубавото от родната и чужда литература. С изключително добра култура и висок професионализъм той успява за кратко време да обедини около своето книгоиздателство почти всички майстори на българското слово, най-талантливите дарования на България през онова време. Родолюбецът, наследил възрожденския български дух на дедите си, за първи път в България рискува и издава многотомни събрани съчинения на български писатели: Л. Каравелов, Хр. Ботев, А. Константинов, Ив. Вазов, П. Славейков, П. Яворов. Издава отделни книги на Е. Пелин, К. Христов, А. Страшимиров, Й. Йовков, Д. Дебелянов, Н. Лилиев и още много български литературни творци, чиито произведения днес са в основата на класическото ни литературно наследство. Особена роля изиграва неговата “Всемирна библиотека”, която започва да излиза 1910 г. В началото на века тя съдържа 800 заглавия. Някои достигат до фантастични за времето си тиражи от около 20000 екземпляра. Това е нещо изключително в културния живот на България през този период. Ал. Паскалев дарява на Ботаническия факултет на Софийския университет богатата си колекция от растителни видове и минерали. Наред с това той прави и многократни дарения под парична форма на различни институции. Уважаван на младини, в края на жизнения си път, той се усамотява в родното си село Нова Надежда и умира на 31 октомври 1946 г.
http://www.haskovo-bulgaria.com/bg/page_235_104.html
 тагове: Александър Паскалев

НАЙ- СТАРИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТКРИТИ ДО СЕГА БР.167

Най-старата протеза (3 000 г.)

1

Най-старата протеза в света е на около 3 000 г. и е открита в Египет.
Двата изкуствени палеца за крака, единият от които е открит на стъпалото на древна египетска мумия, са първите функционални протези на света.

Реалистичният палец, направен от египетско папие-маше – лен, лепило и гипс, се съхранява в колекцията „Гревил Честър“, а другата протеза – стъпало от три части, изваяни вещо от дърво и кожа, е на показ в Египетския музей в Кайро.
В рамките на проучването на находките, проведено от д-р Джаки Финч от Манчестърския университет, двама доброволци, изгубили десните палци на краката си, изпробвали египетските артефакти и ги намерили за много удобни и функционални.

Най-старата чанта (4 500 г.)

2

Най-старата чанта в света е на около 4 500 г. и е открита в Германия.

На снимката е предната й част, която е покрита с кучешки зъби.

Най-старият презерватив (370 г.)

3

Презервативът за многократна употреба от 1640 г. е открит в Швеция и е изработен от овча кожа.

Той е непокътнат и придружен от написана на латински инструкция, съобщава електронното издание NEWSru. Презервативът трябвало да се потопи в мляко преди употреба, за да се избегне заболяване.

Най-старата дъвка (5 000 г.)

4

Британската студентка Сара Пикин, която работи като доброволка на разкопки във Финландия, откри дъвка, чиято възраст е 5 000 години.

Основна съставна част на “дъвката” е смола от кората на бреза, съобщава The Times. Електронното издание The Scotsman уточнява, че разкопките се извършват в Киерики.

През епохата на неолита кората от бреза се е използвала като антисептик за лекуване на инфекции на венците и като лепило. Антрополозите са живо заинтересувани от находката, защото върху парченцето има добре запазени следи от зъби, коментира учителят на Сара Пикин – Тревър Браун.

Най-старата записана мелодия (3 400 г.)

5

Най-старата записана музика е открита в Угарит, днешна Сирия. Мелодията е за лира.

Най-старата монета (2 700 г.)

1

Най-старата монета в света е открита в Турция, в Ефес. Тя има изображение само от едната страна – глава на лъв.

Най-старият глобус (на 510 г.)

2

Миналата година белгийски учени откриха най-стария глобус на света, който изобразява Новия свят, съобщава cbsnews.com, цитиран от Дневник. Той датира от началото на ХVІ век и е най-вероятно бил изработен във Флоренция, Италия. Направен е от две долни половини на щраусови яйца и е с размерите на грейпфрут. Глобусът принадлежи на австрийски колекционер, който се е сдобил с него по време на London Map Fair през 2012.

С помощта на радиовъглеродно датиране, компютърен томографски тест и изследване на мастилото белгийският учен Стефан Мисин доказва, че сферата е създадена през 1504 г. Това означава, че изработката му предхожда с 6 години направата на смятания за най-стар глобус, изобразяващ Америка – „Ленокс“. Той се намира в обществената библиотека на Ню Йорк.

Глобусът изобразява детайлно териториите, открити от Христофор Колумб и Америго Веспучи. Върху него има илюстрации на вълни, морски чудовища и корабокруширал моряк. Северна Америка присъства под формата на множество разпръснати острови с изречението HIC SVNT DRACONES („Тук са драконите“), написано помежду им.

Южна Америка пък е обозначена като Mundus Novus (Нов свят), Terra de Brazil (Земя на Бразилия) и Terra Sanctae Crucis (Земя на Свещения кръст).

Кой е създателят на глобуса от щраусово яице остава мистерия, но Стефан Мисин има основание да предполага, че той може да е свързан с дейността на Леонардо да Винчи. Причината за това е, че някои от илюстрациите съвпадат по стил с тези на ренесансов художник от обкръжението на Да Винчи.

http://xfakti.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3/

 тагове: старите, предмети

НА ЗЕМЯТА БАВНО СЕ ОФОРМЯ НОВ СУПЕРКОНТИНЕНТ бр.167

317

Земетресението в Непал отново показа, че земните маси вече са в процес, с който се образува нов суперконтинент Амазия, съобщи в. „Дейли мейл“.

Това твърди д-р Чжън-Сян Ли от университета „Къртин“, който е изучавал в Непал сблъсъка на Индийската и Евразийската плоча.
Въпреки че вече е свързана с Евразия, Индийската плоча продължава да се движи на север с няколко сантиметра годишно. Това причинява тектонична дейност.
Другите континенти също се движат един към друг, а Тихият океан се стеснява с няколко сантиметра годишно.
В крайна сметка процесът ще предизвика сблъсък на Америка с Евразия.
Австралия също се движи към Азия със 7 см годишно.
„Ще изминат десетки милиони, дори стотици милиони години, преди новият суперконтинент да се формира напълно“, заяви Ли пред в. „Сидни морнинг хералд“.
Идеята, че на Земята се образува нов суперконтинент, наречен Амазия, не е нова. По-съвършената техника обаче позволява промените да се следят по безпрецедентен начин.
Специалистите не са единодушни къде ще се образува новият суперконтинент. Според някои центърът му ще е Африка, но учени от университета Йейл мислят, че той ще е около Северния полюс.
Според тяхното изследване от 2012 г. Северна и Южна Америка ще се слеят, Карибско море и Северният ледовит океан ще изчезнат, а Азия ще се слее с двете Америки. Това може да се случи след 50 до 200 милиона години.
Новата техника – сеизмична томография с висока резолюция, географски информационни системи и все по-голямата компютърна мощ, позволяват на учените да проследяват тези промени по безпрецедентен начин. Те например могат да ги сравнят с предишните суперконтиненти Родиния и Пангея, образували се съответно преди един милиард и 300 милиона години.
„Тези технологии ни позволяват да свързваме сегашната тектоника на плочите с динамични процеси дълбоко в мантията, а също и с древни геоложки данни“, заяви още д-р Ли.
http://xfakti.com/%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD/
 тагове: земята, суперконтинент

Пресушиха река, БР.167

  но това, което откриха на дъното разтресе науката!

557-e1444020255840

Част от река Карнатака в Индия е била планирано пресушена с цел изграждането на напоителната инфраструктура в района.

 

Това, което откриха на дъното обаче тотално хвърли учени и ентусиасти в шах, предава disclose.tv.

На дъното на реката върху обли камъни са издялани с прецизна точност странни геометрични фигури. На някои от камъните има и заоблени от водата божества от индийската митология.

Представляват кръгове и улеи. Това със сигурност не приличат на статуи, по вероятно е да са имали някакво практическо приложение, но какво!?

 

Според учените тези камъни са били на дъното на реката над 10 хиляди години!  Според традиционната история, тяхното съществуване е невъзможно.

Очевидно е, че са издялани с лазерна прецизност – подобна изработка би била невъзможна с примитивни инструменти.

Алтернативните изследователи видяха поредното доказателство за извънземно присъствие на Земята в далечното минало.

Според уфолозите тези изумителни перфектно издялани камъни са били използвани за нещо съвсем практично от гостите на нашата планета, но тяхното предназначение остава абсолютна мистерия./Bradva.BG

 

http://xfakti.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD/

 тагове:река, дъното, науката

МИСТЕРИОЗЕН ЛЕТЯЩ ГРАД СЕ ПОЯВЯВА НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА ПО СВЕТА БР.167

летящ град

През 1988 г. екипажът на чилийски патрулен самолет, прелитащ над планинска пустинна местност, неочаквано забелязва някакъв загадъчен град, застинал неподвижно на голяма височина над земята.
Виждайки ярките светлини под себе си, изумените пилоти първоначално решават, че това е град Антофагаста, разположен на брега на Тихия океан в северната част на страната, но точното местоположение на самолета, което уредите показват в този момент, категорично изключва подобна вероятност.
Диспечерът, с когото своевременно се свързват, за да потвърди координатите им, също ги уверява, че летят в правилната посока и под тях не би трябвало да има каквото и да било населено място.
Няколко минути по-късно, докато продължават все така изумени да наблюдават мистериозния град, той неочаквано започва да се движи в посока северозапад, плавно увеличавайки скоростта си, докато не изчезва сред облаците в далечината.
Необикновеният летящ град е видян отново през 1996 г., когато екипажът на друг самолет го забелязва да преминава над Андите, а през 2006 г. той е видян в района на Галапагоските острови от екипажа на частен самолет, летящ от Колумбия за Полинезия.
„Изведнъж от облаците изплува огромно светещо петно – голям град, изпълнен със светлини, сгради с модерна архитектура, пресичащи се под прав ъгъл улици и необичайни летателни апарати, движещи се по и над повърхността.
Наблюдавахме всичко това не повече от минута, след кoето градът напълно изчезна в гъстите облаци наоколо“, разказват впоследствие за необикновеното преживяване пилотите на самолета.
http://xfakti.com/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%89-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80/
 тагове: мистериозен, летящ, град

Човекът, живял 256 години бр.167

li-ching

Ли Чинг-Юн е известен като най-дълго живелият човек в историята, въпреки че рождената му дата така и не е определена до този момент. Удивителната му история става известна през 1933 година, когато във вестник New York Times се появява некролог, който твърди, че човек на име Ли Чинг-Юн, на възраст 256 години, е починал.
Китаецът бил известен като много образован човек, вещ билкар, учител по бойни изкуства и тактически съветник.
Всъщност, самият Юн твърди, че е роден през 1736 година, което, до смъртта му през 1933 г., прави живот от 197 години.
Въпреки това обаче, през 1930 г., в New York Times се появява статия, посветена на удивителния дълголетник. В нея се казва, че Ву Чанг Шин, професор в университета Минкуо, открива правителствен документ, според които Лий е роден през 1677 година и, че китайското императорско правителство го поздравява за неговия 150-годишен юбилей, както и още някои документи, които отбелязват 200-годишнина му през 1877.
Две години по-рано, през 1928 година, кореспондент на щатския вестник пише, че много възрастни мъже от квартала на Ли в Съчуан са били убедени, че техните дядовци са го познавали, когато са били момчета, като по това време той вече е бил зрял мъж.
Ли започнал да събира билки от билото на планината, когато бил на 10, както се захванал с изучаване на различни учения за дълголетие. Той оцелявал на диета от билки и оризово вино.
По този начин китаецът изживял първите 40 години от живота си.
През 1749 година, когато бил на 71 (може би), се преместил в провинция Кай Ксиан, където се присъединил към китайската армия. Там започнал да обучава войниците на бойни изкуства. Ли станал още и тактически съветник.
Един от учениците му, разказал историята на учителя Ли: На възраст от 130 години китаецът срещнал един отчетник в планините, който по думите му бил към 500-годишен. Отчетникът научил учителя Ли на някои специфични техники на дишане, движения, координирани с издаване на специфични звуци и специална диета.
Ли започнал да практикува наученото всеки ден, стриктно и отдадено. По този начин той изкарал още 120 години живот.
Легендата твърди още, че Ли Чинг-Юн оставил над 200 наследника и 23 съпруги.
http://xfakti.com/%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%BB-256-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
 тагове: човекът 256 одини

ПЕТ НЕОБЯСНИМИ СЛУЧАИ БР.167

Защо странното и необяснимото будят толкова много любопитството ни? Карат ни да се чудим и вълнуват въображението ни. За щастие, историята е белязана от странни, нелогични събития, които да ни вдъхновяват за всякакви теории.

1. Ледената жена

 Frozen_body_62-1045x784-950x713 
Природата е способна на много неща, но е съвсем друго, когато човекът премине границата на нормалното. В Ленгби, Минесота била мразовита сутрин, когато един мъж се натъкнал на своята съседка, 19-годишната Джийн Хилиард, лежаща в снега. Цялото й тяло се било вкочанило от ниските температури през нощта.
Явно Джийн се опитвала да стигне до съседа си за помощ, след като колата й излязла от пътя. Когато тялото й било открито, тя веднага била откарана в местната болница, където състоянието й озадачило лекарите. Според една от сестрите Джийн била „толкова студена, че сякаш си отворил фризера“, а „лицето й бяло като платно, с бледо, мъртво изражение“. Джийн била и сериозно премръзнала, а никой от крайниците й не можел бъде сгънат или помръднат.
Лекарите направили всички възможно, но шансовете за Джийн били нулеви. Дори тя да дойдела обратно в съзнание, щяла да страда от сериозни мозъчни увреждания, а заради измръзването и двата й крака щели да бъдат ампутирани.
Семейството й се събрало и започнало да се моли, надявайки се на чудо. 2 часа по-късно Джин изпаднала в гърч и дошла в съзнание. Била напълно здрава, умствено и физически, макар и малко объркана. Дори краката й постепенно се оправили. 49 дни по-късно я изписали от болницата с леки белези и един ампутиран пръст.

2. Железният стълб в Делхи

Untitled20150608182231
Желязото се използва за всичко и навсякъде, но за съжаление не може да избяга от съдбата си и рано или късно се превръща в ръжда – с изключение на този феноменален стълб. Той е висок 7 метра и тежи повече от 6 тона, но най-забележителното е, че успява да избегне корозията вече 1600 години. Но как може нещо изработено от 98% желязо да издържи толкова дълго?
Днес учените са намерили отговора на този въпрос, но как древните хора са го научили преди толкова години все още никой не може да обясни.

3. Изчезналото езеро

Untitled20150608182337
През май 2007г, едно езеро в Патагония, Чили буквално изчезнало, оставяйки след себе си дълбока 30м яма, айсберги и суха почва. За последно геолозите видели езерото през май същата година и не забелязали нищо странно в него. Нещо обаче явно се случило, защото езерото не само изчезнало, но и реката, която го захранвала се била превърнала в малко поточе.
Според най-популярната теория, езерото вероятно е изчезнало в следствие на земетресение, макар такова да не е било засечено в региона. Междувременно, НЛО ентусиастите твърдят, че космически кораб е източил езерото.

4. Животни в камък

5693144909_0722e28b43 (1)

Има документирани случаи на жаби и други малки животни откривани затворени в твърд камък – живи. Понякога пък дървосекачи откриват множество жаби във вътрешността на отрязано дърво. Още по-странното е, че хората са откривали животни не само в естествени формации като камъни и дървета, но и в създадени от човека.
През 1976г строители от Тексас разбили бетон, който били излели преди година. За тяхно изумление, в бетона открили жива зелена костенурка. Как е успяла да оживее толкова време никой не знае.
5. Дони Декър
DonDecker
Получил прякора Момчето Дъжд през 1983г, Дони Декър бил на гости у приятел, когато изведнъж изпаднал в нещо като транс. Моменти по-късно, от тавана започнала да капе вода и мъгла изпълнила стаята. Приятелите му веднага извикали хазяина, които бил стъписан от видянот
Известно време по-късно Дони бил в ресторант със свои познати, когато над главите им завалял дъжд. Собственикът на ресторанта веднага ги изгонил. След няколко години Дони попаднал в затвора заради дребна кражба и причинил истински хаос, когато в килията му завалял дъжд. След като ядосани съкилийници се оплакали, той обяснил, че можел да прави дъжб когато поиска и дори го демонстрирал на надзорника.
След като бил пуснат от затвора, Дони започнал работа в ресторант. Не е известно къде се намира в момента, нито каква е била причината за мистериозния дъжд. Колкото и налудничаво да звучи историята му, тя всъщност е подкрепена от десетина души, включително улегнали и уважавани полицаи, които се кълнат в истинността й.
http://iskamdaznam.com/oshte-5-ot-naj-neobyasnimite-sluchki/
 тагове: пет, случаи