Monthly Archives: май 2017

Тайнствените свойства на божура бр.185

Тайнствените свойства на божура

Божурът е едно от най-разпространените у нас растения, което по нищо не отстъпва на царицата на цветята – розата. Отличава се с розово, жълто, кремаво, бяло, лилаво и оранжево обагряне, както и с несравним завладяващ аромат.
Без съмнение, това императорско цвете трябва да присъства във всяка една градина, не само заради кичестите си цветове, но и заради някои други тайнствени свойства, за които само малцина знаят.
Смята се, че божурът има способността да скрепява брака, да внася романтика в отношенията. Божур в спалнята пък може да разпали позатихналите страсти и да накара дори дългогодишни партньори да се чувстват като млади влюбени. Ето защо, специалистите по окултните въпроси, го препоръчват горещо на хора с разклатени семейни взаимоотношения.
Това обаче не е всичко. Смята се още, че божурът дарява дома с хармония, щастие и позитивна енергия. Предпазва от зли очи и магии. Дарява с хубост и ведрина младите девойки и им помага по-лесно да срещнат партньор, който да ги обича, уважава и почита цял живот.
Божурът е и символ на богатството. Мнозина твърдят, че започнеш ли да го отглеждаш веднъж в градината си, благоденствието няма да те подмине. За да се случи това обаче, всеки който стопанисва царственото растение, трябва да се отнася с много внимание и нежност към него. Божурът иска не само слънце и вода, но и обич.
http://sanovnik.bg/n4-75879-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0
 тагове: тайнствените, свойства, божура

Интерактивният учебен час: как точно? бр.185

Серия от статии, съдържащи полезни идеи за провеждането на интерактивни учебни часове по чужд език 
Статия 1:
15 начина да замълчим
“Мълчанието в подходящия момент е по-красноречиво от говоренето.” Martin Fraquhar Tupper 
В практиката ми на обучител, който подготвя учители по езици, един от вечните проблеми се състои в понятието “време за говорене на учителя” – тоест колко думи излизат от устата на учителя; съотношението между времето, в което говори учителят, спрямо времето, в което говорят учениците; както и какви са начините да променим това съотношение в максимална полза за ученика. 
Дали си струва да се борим за тази промяна е съвсем отделен въпрос. Нека за момента да приемем за даденост, че е по-добре учителят да говори по-малко, и да преминем направо към списъка: 
Не повтаряйте като папагал. Ето един често-срещан сценарий от класната стая: (П – преподавател; У – ученик)
П: И така, дайте идеи къде да отидем.
У1: В Боливия.
П: Боливия, да, чудесно, можем да отидем в Боливия. Къде другаде?
У2: На Маршалските острови.
П: Брей, на Маршалските острови, да, ще сложим и Маршалските острови в списъка, добре… 
Въпреки че урокът до известна степен е интерактивен, учениците нямат причина да се слушат един друг – учителят повтаря всичко, което трябва да бъде чуто. 
- Но те може да не се чуват! – ще кажете. Ами тогава ще ги помолите да говорят по-високо. Или което е още по-добре, ако някоя ученичка не чува, тя би могла сама да помоли другите да говорят по-високо. 
- Но как да работя с целия клас, ако не мога да говоря? 
Ето как. При горния сценарий, достатъчно е учителят да произнесе точно 4 думи. Първо учителят пише на дъската: “Идеи за пътуване”. Учителят държи маркер в ръка и стои до дъската, готов да записва идеите. Чака. Ако не се появят идеи, учителят пита класа: “Къде можем да отидем?” – и изчаква отговорите, които учениците ще дадат. 
Изчаквайте. Учениците имат нужда от време, за да чуят и обработят казаното от вас – и вие не им помагате, ако продължавате да говорите. Да замълчите и да изчакате – ето какво им помага.  
- И така, къде можем да отидем? (пауза от секунда и половина) Да направим списък, ще запишем идеите тук, какво ще кажете за това? (пауза от секунда и половина) Какво ще кажете за Тиера дел Фуего, това хубаво място ли е, да го запиша ли? Да, добре… 
Единственият начин гласовете на учениците да влязат в стаята е учителят да отвори място за тях. След като зададете въпрос, изчакайте. Изчакайте дълго, ако трябва.
Не отговаряйте веднага. Напълно вероятно е даден ученик да знае отговора – при условие че учителят си замълчи. Сравнете двете ситуации: 
У1: Защо се казва така?
П: А, да, вижте – нали тук имаме спомагателен глагол, и затова дрън-дрън…У1: Защо се казва така?
П: Хммм. (Учителят прави пауза, оглежда въпросително учениците, изчаква)
У2: Мисля че защото… въпрос…
П: (мълчи подканващо, използва езика на тялото, изчаква)
У3: Да, така защото въпрос, както в урока вчера. 
Тук не само учениците говорят и учителят мълчи, но като премия получаваме мислещи ученици, които показват, че са усвоили материала! Шестица от тотото!
Работата по групи е за предпочитане – винаги. Понеже учениците си работят по групички, вие нямате възможност да говорите. Не че е невъзможно – но се опитвайте да устоявате на изкушението да прекъсвате работата по групи “само за момент” за да “обясним още едно нещо”
Задавайте отворени въпроси. Те изискват повече от учениците и съответно – по-малко говорене на учителя. Сравнете: 
П: Това момче или момиче е?
У-ци: Момиче.
П: Да, момиче е. Как мислите, това момиче щастливо ли е
У-ци: Да
П: Да, разбира се. Щастлива е. Може би е получила висока оценка на контролното, нали така?
У-ци: Да.
П: Погледнете. Какво е това? (мълчи)
У1: Момиче.
П: (продължава да мълчи)
У2: Тя е ученичка.
У3: Тя отива на училище, има чанта за учебници.
У4: Не, отива вкъщи, щастлива е. (смях в стаята)
Използвайте писмените материали. Ако в учебника има инструкции за упражнението, защо трябва да губите ценно време от часа, за да обяснявате надълго и широко как се попълват празните места? 
Това беше. Е добре – не станаха 15, така че можете да ме осъдите.
_________________ 
Изготвен през юни 2008 година от Томас Топхъм
Рамка за провеждане на час по чужда литература
В един предишен постинг Anikolova постави въпроса за мотивирането на учениците да четат задължителните произведения по езика. Предлагам ви да изпробвате описаната по-долу процедура, за да представите даден текст, да провокирате интереса на учениците и да ги ангажирате както в езиковата, така и в съдържателната страна на произведението.
За тази задача е необходимо да подготовите кратък откъс (една страничка) от романа или разказа.
Изпълнение:
Първо раздайте фотокопия на корицата на книгата и нарисувайте около изображението въпроси с балончета. Освен това нарисувайте и празни балончета. Въпросите трябва да са от типа на “За какво според вас се разказва в книгата?”, “За възрастни или за деца е произведението?”, “Комедия, трилър или ужаси – как предполагате?”
Учениците работят по двойки върху отговорите на тези въпроси и измислят собствени въпроси относно книгата, като ги вписват в празните балончета. След известно време питате за идеите им.
Следващата задача е за търсене на лексика в текста. Кажете им да подчертаят в откъса думите, които категорично не знаят и да оградят думите, за чието значение на са сигурни. След това им дайте време за взаимна помощ с непознатите думи, за да намалят броя им. Разпределете ги по двойки, за да се опитат заедно да се досетят за значението на останалите изрази.
Чрез въпроси към класа “пренесете” окончателния списък с думи на дъската, а също така “измъкнете” от учениците думите отляво и отдясно в текста (колокациите). Прегледайте заедно списъка и уточнете всички неясноти около значението, като провокирате учениците да участват максимално в тази задача.
Учениците обръщат листа с лицето надолу и, като си помагат с информацията върху дъската, се опитват да възстановят текста (в разговорна форма) по двойки. Можете няколко пъти да повторите това упражнение, като разменяте партньорите.
Като заключително упражнение, дайте на учениците задача да напишат един-два параграфа като продължение от мястото, където свършва откъсът. След това всички четат и сравняват версиите си.
Финализирайте часа с дискусия по въпроса дали биха искали да прочетат цялото произведение и как ще се развие по-нататък сюжетът според тях.
David Read, The Modern Institute
Как да насърчаваме автономното учене

В един предишен постинг Anikolova питаше какво мисля по въпроса за автономното учене. Това е една обширна тема, по която бих могъл да изпиша цял ферман, но покрай работата и семейството няма да ми се удаде :) Все пак искам съвсем накратко да споделя вижданията си за автономното учене и неговото насърчаване в клас.
“Автономно учене” – една от онази вълшебни фрази в чуждоезиковото обучение. Всички казват, че е нещо положително и че вярват в него, но опиташ ли се да обясниш какво представлява, ще се затрудниш с едно толкова широко понятие. Според моите разбирания, това е повишаване отговорността на учениците към ученето както в, така и извън часовете. Повече хора днес осъзнават, че не е достатъчно да се мернеш в няколко часа на седмица, да правиш упражненията и да си пишеш домашните. Учениците сами трябва да могат да установят какво искат да учат, как да учат с по-добри резлутати, както и да търсят начините да повишават езиковите си умения без помощта на учителя. Предлагам на вниманието ви няколко идеи за популяризиране и насърчаване на автономното учене, които могат да се изпробват в час:
Старайте се да отучите учениците си от постоянната им зависимост от учителя. Давайте им задачи за работа по двойки или групи. Карайте ги да проверяват отговорите си самостоятелно или със съученик. Да използват речници, за да търсят значението на нови думи.
Заедно с учениците се опитайте да определите кой е техният предпочитан стил на учене и ги насърчавайте да го използват при ученето, напр. на нови думи и пр.
Представяйте различни начини за записване на лексиката (асоциативни карти, категоризации, картончета с думи и др.) и обсъждайте кой е най-ефективният начин за тях.
Мотивирайте учениците си, като често им показвате колко са напреднали. Може да бъде непринудена похвала – или пък самооценка, където ученикът сам отчита новите неща, които е научил(а).
Предложете начини за подобряване на английския извън класната стая, например чрез гледане на оригинални филми, слушане на радио, четене на списания, книги и др. на английски.
Наблегнете на стратегиите, с които учениците могат да си служат при говорене/слушане на английски. Например, как да се досетят за точното значение, когато не разбират всичко казано, или как да се изразят, ако не знаят дадена дума.            
 http://teacher.bg/forum/details/21996
 тагове: интерактивен, учебен, час

ЗАМЪЦИТЕ БР.185

Мон Сен Мишел, Нормандия, Франция:
Мон Сен Мишел, Нормандия, Франция
Замъка Нойшванщайн през есента цветове, Бавария, Германия .:
Замъка Нойшванщайн през есента цветове, Бавария, Германия.
Мон Сен Мишел, Франция:
Мон Сен Мишел, Франция
Colomares замък, Беналмадена, Андалусия, Испания:
Colomares замък, Беналмадена, Андалусия, Испания
Colomares Castle, Беналмадена, Малага, Коста дел Сол, Испания .:
Colomares Castle, Беналмадена, Малага, Коста дел Сол, Испания.
Stone шлеп в Vizcaya, Испания:
Stone шлеп в Vizcaya, Испания
Ангкор Ват е най-големият хиндуистки храм комплекс и най-големият религиозен паметник в света.  Храмът е построен от крал Суряварман II в началото на 12 век в Yasodharapura, днешна Ангкор, столицата на Кхмерската империя, тъй като неговото състояние храм и евентуално мавзолей .:
Ангкор Ват, гигантски изправен в храм Байон
Храм на Ангкор Ват - Ангкор, Камбоджа:
Храм на Ангкор Ват – Ангкор, Камбоджа
Библиотеката на Целзий в Ефес, Измир, Турция:
Библиотеката на Целзий в Ефес, Измир, Турция
Петра (на арабски: البتراء, Al-Batrā', древногръцки Πέτρα) е исторически и археологически град в южната част на йорданската губернаторство на Маан, който е известен със своята рок нарязан архитектура и водопровод система .:
Петра (на арабски: البتراء, Al-Batrā’, древногръцки Πέτρα) е исторически и археологически град в южната част на йорданската губернаторство на Маан, който е известен със своята рок нарязанd архитектура и водопровод система.
Светлината на боговете (Изследване) |  Khajuraho Индия |  Жул Бери |  Flickr:
Светлината на боговете (Изследване) | Khajuraho Индия | Жул Бери | Flickr
Тамил Наду, Индия:
Тамил Наду, Индия
Meenakshi храм ~ Мадурай, Индия от Серина:
Meenakshi храм ~ Мадурай, Индия от Серена
Аджанта Аурангабад Индия:
Аджанта Аурангабад Индия
Елора, Махаращра, Индия, е най-вдъхновяващо място, което някога съм бил.  Тази пещера, № 16 от 34, е единичен скулптура, издълбан в планината през поколенията, включително огромни стаи и фигурите и дизайни в тях.  Нищо, което виждате е добавен или построена.  Скалата е толкова трудно, пикап марка на артистите все още трябва да ерозира от стените на пещерата, след хилядолетия .:
Елора, Махаращра, Индия
Портата на Ангкор Том, Камбоджа.  Впечатляващо!  #Travel #Places #Photography:
Портата на Ангкор Том, Камбоджа.
Храмът Байон в древния град Ангкор Том вътре в Wat парк Ангкор в Камбоджа:
Храмът Байон в древния град Ангкор Том вътре в парк Ангкор Ват в Камбоджа
.... храм в Ангкор Ват:
 храм в Ангкор Ват
https://www.pinterest.com/pin/452048881323293037/repin/?utm_campaign=category_rp&e_t=b34a4e003a2145b58e4fb2d1e4ae0377&utm_content=452048881323293037&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012
 тагове: замъците

Биолог отглежда човешки уши от ябълки бр.185

На думи това напомня магия, но в действителност е сериозна наука – статията за отглеждането на човешки уши от ябълки е публикувана в изданието PLOS One.
За да се отглеждат тъкани и органи от клетъчни култури, е необходим скелет, който да задържа клетките. Андрю Пелинг (Andrew Pelling) от университета на Торонто и екипът му използва ябълката като целулозен „скелет“.
Учените изчистват от късче ябълка сорт Макинтош клетките, съдържащи ДНК, и остава целулозното скеле с множество кухини. Върху това скеле може да се „посадят“ всякакви клетки – мускули на мишки и човешка кожа – всичко расте еднакво добре.
уши от ябълки
Пелинг и колегите му отглеждат уши на ябълково скеле не само защото могат – ябълките, за разлика от напечатаните на 3D изкуствени скелети от биосъвместими материали, са много евтини.
Това позволява съществено да се свали стойността на производството на изкуствени органи и тъкани.
Сега Пелинг работи над нов проект – той се опитва да разбере как може да се използват порестите стъбла на аспержите за отглеждане на изкуствени кръвоносни съдове, нервни клетки или гръбначен мозък.
http://megavselena.bg/biolog-otglezhda-choveshki-ushi-ot-yabylki/
 тагове: биолог, човешки, уши, ябълки

19 СТЪПКИ, С КОИТО ДА ВЪВЕДЕТЕ РЕД В ДОМА СИ ЗАВИНАГИ БР.185

 19 стъпки, с които да въведете ред в дома си завинаги

Мари Кондо е лайфстайл знаменитост, която притежава чудотворната способност да помага на хората да въведат ред в домовете си завинаги. Тя е написала две книги, едната от които е „Магията на подреждането“, и дори си е заслужила място сред стоте най-влиятелни личности на списание „Тайм“ за 2015 г.
Кондо помага на своите клиенти и читатели да подреждат домовете си по метода „КонМари“, който тя усъвършенства още откакто е била японска тийнейджърка с мания за подреждане.
Какъв е ключът ли? Пазете само нещата, които ви „носят радост“ или ви карат да се чувствате добре. Според Кондо, ако нещо в дома ви не ви носи радост, трябва да му благодарите за работата, която ви е свършило, и да се отървете от него.
За да разберете как да прилагате техниките на Кондо, вижте тези 19 лесни стъпки за прилагане на метода й.
1. Мари Кондо вярва, че трябва да прочистите дома си от всичко, което не ви носи радост. Като разчистите всичко наведнъж, „можете чувствително да промените умствената си нагласа“.
2. Преди да започнете с чистенето, си представете как искате да изглежда вашият дом и вашият живот. „Мислете в конкретна насока, за да можете ясно да си представите какво би било усещането да живеете в подреден дом без излишни вещи“, пише тя в „Магията на подреждането“.
3. Във втората си книга Кондо отбелязва колко е важно да си създадете ваше собствено дзен място, без значение дали това ще е спалнята, кухнята или ъгълът на някоя стая. Това място ще ви прави щастливи и ще ви дава енергия.
4. За да започнете с подреждането, съберете на едно място всички еднотипни вещи от цялото жилище, било то дрехи, книги или тенджери и тигани, и докоснете всеки предмет поотделно. Запитайте се дали ви носи радост.
5. Всичко, което не носи радост, се изхвърля. Ако дадена вещ ви радва, Кондо казва, че „ще усетите прилив на енергия”.
6. Разчиствайте в правилния ред. Започнете с дрехите, след това книгите, всички видове листове и документи, различните дреболии и чак накрая предметите със сантиментална стойност. Докато стигнете до вещите за спомен, вече ще сте се настроили на вълната на Кондо.
7. Не понижавайте дрехите си до домашно облекло. Ако няма да носите някоя тениска, я махнете. Кондо сравнява домашните дрехи с патерица, която ни помага да задържим това, от което би трябвало да се отървем.
8. Навик ни е да пазим и неща, които мислим, че може някога да ни потрябват. „Повярвайте ми, никога няма да потрябват - пише Кондо в последната си книга. - По-добре ще ви е без тях”. Ако все пак ви потрябват, можете да си купите нови, които ще ви носят радост.
9. Също така не си правете труда да складирате сезонни дрехи. Според Кондо веднага щом изчезнат от погледа, си отиват и от съзнанието и ги забравяте.
10. Ако ви е трудно да изхвърлите нещо, помислете защо сте привързани към него? Купували ли сте рокля, която никога не сте носили? Благодарете на предмета, задето ви е служил в живота, и продължете напред.
11. Отървете се от всичко ненужно, преди да започнете да мислите за места за съхранение. „Щом се научите да подбирате притежанията си както трябва, ще ви останат само тези, които идеално ще се побират в пространството, с което разполагате в момента.“
12. „Експертите по съхраняване на неща са вещомани“, пише Кондо в първата си книга. Вместо да купувате разделители или да прилагате най-новите техники за нареждане, бъдете честни със себе си и първо се отървете от всички ненужни вещи.
13. Кондо твърди, че след прилагането на нейния метод всичките й клиенти са стигнали до момент, в който „изведнъж са знаели точно какво количество е достатъчно“. Тя го нарича „точния момент на прищракване“, след който никога вече няма да се върнете към старите си навици.
14. Щом подберете дрехите, които ви носят радост, е време да ги сгънете и приберете. Кондо смята, че сгъването трябва да е основен метод за съхраняване, и сгъва всички дрехи в идеално оформени правоъгълници, които могат да стоят изправени в шкаф.
15. Техниките за вертикално подреждане ще предпазят дрехите ви от намачкване. Също така ще можете да виждате всяка една дреха в шкафа.
16. Ако имате много чанти, най-добрият метод за съхранение е да ги слагате една в друга. Дръжте кожени чанти в кожени и платнените чанти – в платнени.
17. Създайте си навика всеки ден да изваждате всичко от чантата си, след като се приберете у дома. „Определете място на съдържанието на чантата“, настоява Кондо. С този навик ще позволите на чантата да си почине и никога няма да губите важни документи или разписки.
18. Недейте веднага да складирате новите си покупки. Махнете им етикетите и опаковките незабавно. „Приканвам ви да се въздържате от трупане на неща в излишък - пише Кондо. - Мисля, че чак когато разопаковате нещо, можете наистина да го наречете свое”.
19. Нека си го признаем – методът „КонМари“ е колкото предизвикателен, толкова и променящ живота. Но във втората си книга тя пише да не се напрягаме прекалено много заради него. Починете си, ако сте напрегнати, и запомнете, че „дори и да се провалите, къщата ви няма да гръмне“.
http://www.gnezdoto.net/fakti/2586-19-stypki-s-koito-da-vyvedete-red-v-doma-si

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е НАЙ – СВЯТОТО НАШЕ ПРЕДАНИЕ! БР.185

 
Твърди”Книгата   БългАрите”,bulgarite.com/category/category-1-kniga-na-bylgarite/feed/и ние стъпили на това високо стъпало на Посвещението, навлизаме в тайните на Българския свещен език и писменост,в чиито непристъпни трезори сега ни въвеждат Исус и Богородица.Защо Българският език и писменост са СВЕЩЕНИ,какво съдържа тази висша категория на човешкия интелект и цивилизационно постижение? Официалната версия на отговора обяснява това сакрално прилагателно за езика и писмеността ни с уж извоюваното право от Св.Св.Кирил и Методи да използват създадената от тях азбука и писменост за превеждане на Светото Писание и проповядване на Божието слово на Български език,наравно с другите три Свещени езика-гръцки,еврейски и латински.Литераторите се отклоняват възторжено и лирически,и твърдят,че езикът ни е свещен,защото  е:–свързан с разноликата историческа съдба на народа ни и въплащава страданията, добродетелите и душевността му…–с чувство на възторг и патриотична гордост Вазов се прекланя пред неговата красота,богатство и могъщество…–защото езикът ни има свещена мисия за връзка между поколенията и за съхранение на Българската национална идентичност…–защото е език на рождената майка,език на изплаканата мъка през вековете…–защото епитетът СВЕЩЕН е емоционално и патриотично натоварен…–защото езикът има богати художествени възможности…–свещен е,защото е неделимост от историческата съдба на народа ,–защото е бил мелодичен,красив,съвършен…–защото е национална светиня…–защото е годен за стихотворни форми,богат на рими и има музикален стих,има          необятни езикови възможности,звучен е,победил е догмата на триезичниците да се  проповядва Словото само на гръцки,еврейски и латински…–защото поражда представата за дълговечност и древност на Българите …“ Все верни литературни дефиниции,от възвишени по възвишени,но винаги някой цензурира внимателно най-същественото и точно определение за понятието СВЕЩЕН,САКРАЛЕН,а то е,чеСВЕЩЕН означава посветен на Боговете,СВЕЩЕН означава отнасящ се само и изключително и задължително до Боговете и Божественото,в широк смисъл това е всичко,което има пряка и косвена връзка и отношение към Божественото, религиозното,небесното,ирационалното,мистичното,отличаващото се от травиалното и ежедневното,защото категорията СВЕЩЕН представлява идеите и образа на Бог.Сакралното съдържа във висша степен изискване за тайна,за секрет и херметичност за материята,за която се отнася!  Към тази официална енциклопедийна формулировка на категорията СВЕЩЕН,ние ще прибавим сакралната семантична дешифровка на думата,която ще проумеете след като бъдете просветени с Тайната на Свещения шифър,и която дешифровка безапелационно казва и фиксира истинското значение и обекти на отношение на думата и понятието:СВЕЩЕН=СВЕШТЕН=Богиня Диана и Исуш=Богиня Диана и ИсусСВЕЩЕН=СВЕШТЕН=ВЕШЕСТЕН=БЕШЕСТЕН=БЕЗИСТЕН–най–свещеното место на Света,сътворенческата демиургова база и лаборатория на Боговете,Първосвещеният дом и храм  в Ямбол на Бога Отец и Великата Богиня Майка Едно момиченце с чистата си още неманипулирана Душа е писало,чеезикът е ключ към вратите на нови и непознати светове,към съкровени тайни на Българите от древността,той е тайнство,чието разгадаване отнема време и усилие,но накрая достигаме до прозрение и открития…,но по-нататък не му е позволено да разсъждава в тази посока,да не би случайно да тръгнем и ние към търсене на Древно–Български съкровени тайни,сиреч тайни за Боговете ни,в писмеността и езика ни!Всички официални академични историци,археолози,лингвисти и др.учени,както и всички изследователи,езотерици,посветени духовни хора и мъдреци,различните явни и тайни общества и всички тайни служби-както и обикновения читател,знаят категорично, че Информацията през всички времена винаги се е считала за свещена и абсолютно неприкосновена,и затова всички нейни носители и най-вече езиковите и писмените,са се държали и съхранявали в най-дълбока секретност с непробиваем шифър и код!Винаги в тях се е съдържала засекретена информация на няколко посвещенчески нива, която се е държала в дълбока тайна с цената на всичко! А висшата свещена информация в своята дефиниция означава познание,сведение за Боговете на народа,в случая на Българския! Затова толкова се мълчи по тази тема и се манипулират Българите-да не би да тръгнат в посока на търсене на информация за Боговете си в свещения статут на езика и писмеността си,и да открият нещо,което се крие вече векове от тях с всички средства,обобщени с наименованието ПЛАНИРАН И РЕЖИСИРАНО ПРОВЕЖДАН ПЕРМАНЕНТЕН ГЕНОЦИД И ЦЕНЗУРА!Когато тръгнем в посока да търсим сакралното в Българския език и писменост-сиреч да изследваме имплантирани и скрити богове в тях,ние с изненада откриваме много богове-многобожие с най-разнообразни параметри и характеристики,което оправдава официалната щампа ЕЗИЧЕСТВО,наложена за многобожие.Ако обаче започнем да превеждаме тия много богове под един общ знаменател или по-точно ако започнем да разшифроваме техните параметри със шифровъчният ключ,чрез който са задължително закодирани като Свещена секретна информация,ще започнем с възхищение и възторг да откриваме,че огромният брой богове се интегрират и оформят като едва само ДВА бога! И тия два бога вече ще трябва да се изписват задължително с главно Б,като имената и параметрите Им започват да приличат поразително и категорично на два много добре познати на съвременните хора християнски идола:
http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546
 тагове: български, език, свято, наше

Жените героини в българската история бр.185

Всеки народ има свои герои, с които се гордее, които го вдъхновяват и служат за пример. Ние, българите, знаем и се прекланяме пред Левски, Ботев, Бенковски, Раковски, Любен Каравелов, Гоце Делчев, Яне Сандански и още много, много други. Някои от тях са дали живота си в името на вярата в едно по-добро съществуване, други са жертвали собственото си благоденствие и спокоен живот, за да направят нещо за сънародниците си. Дали се сещаме, обаче, за жени от българската история, чиито имена да стоят до тези на мъжете, които ние всички познаваме. По-плахи, по-малко дейни ли са били жените в миналото, или просто ние по-малко знаем за тях.
Ето имената само на част от дамите в българската история, пред които си заслужава да се преклоним.

Райна Княгиня
Всички сме чували за Райна Княгиня, която развява знамето на Априлското въстание.Истинското име е Райна Попгеоргиева Футекова-Динчева. Родена през 1856 г, тя е била учителка в девическото училище в родното Панагюрище. При избухването на бунта тя е само на 20 години, когато Бенковски й предлага да ушие знамето на въстанието. След потушаването му, тя е заловена от турците и подложена на жестоки страдания. Била е бита, малтретирана и оставена на хляб и вода за повече от месец в Пловдивския затвор. Освободена е от затвора след намесата на чуждестранни дипломати, които се застъпват за нея. Пак с помощта на чужди дипломати заминава да учи медицина в Москва и става акушерка при завръщането си в България. Малко известен е фактът, че Райна Попгеоргиева издава всъщност първата книга за Априлското въстание „Автобиография“, най-напред на руски, а чак през 1924 г и на български език. Райна изпраща 32 панагюрски сирачета в Москва, на които съдейства да уредят живота си. Работи като учителка в Търново, връща се отново в родното Панагюрище, където се омъжва за Васил Дипчев, който е кмет на града. Живеят в Пловдив и имат 5 сина. Райна осиновява и едно момиченце. Умира на 61-годишна възраст през 1917 г. 

Баба Тонка Обретенова
Друга българка, достойна за уважение е Баба Тонка Обретенова . Родена е през 1812 г в Русе. Тя оказва сериозна организационна, морална и финансова помощ на Русенския революционен комитет, който е основан от сина й Никола Обретенов. Била е най-изтъкнатата куриерка, която снове между Букурещ, Гюргево, Русе и Търново. Има четирима сина, които участват в революционни чети и са убити или изпратени на дълго заточение. Има й дъщеря, Анастасия, която се омъжва за Захари Стоянов. Нейни са думите „Четирима сина загубих – двамата не са живи, другите – полуживи. Но още четирима да имах, пак щях да ги накарам да носят българското знаме със златния лъв“.

Анастасия Димитрова
Революционерка за времето си се явява и първата българска светска учителка Анастасия Димитрова . Дете на бедни родители, Анастасия е отгледана от майка си-прислужничка на врачанския епископ. Продължава образованието си в Калоферския девически манастир. Тук тя учи не само при калугерките, но и при учители като Ботьо Петков и Райно Попович. През 1839 г открива в родния си град Плевен първото девическо взаимно училище, което се е издържало от врачанския епископ Агапий. Девойките, които завършвали това училище, откривали впоследствие нови девически училища в други градове на страната. След като се омъжва Анастасия Димитрова напуска училището и преподава от дома си на други девойки Ученичките на Анастасия Димитрова са едни от най-дейните и будни за времето си жени в българското образование, които дават принос не само в развитието на обучението, но и на издигането на приноса на жената в обществото като цяло. Самата Анастасия Димитрова е била изключително религиозна, отива на поклонение в Йерусалим, където приема монаществото под името Анна и малко след това умира. 

Мара Бунева
Всяка година през месец януари в Скопие се отбелязва годишнина от героичната смърт на Мара Бунева . Името й днес е символ на българщината в Скопие. Тя е само на 26 години, когато на 13 януари 1928 г извършва атентат срещу скопския юрист Велимир Прелич. Родена е през 1901 г в Тетово, тогава част от Османската империя, а днес град в Македония. Учи в Софийския университет и се омъжва за офицера от българската армия Иван Хранков. Братът на Мара Бунева я привлича в редовете на ВМРО. Революционната организация я избира да извърши убийството срещу Велимир Прелич. Той е известен с омразата си към българите в Македония. През 1927 год български студенти в Скопие са били подложени на жестоки изтезания – стягане на главите с менгеме, чупене на ръце и дори заравяни живи заради българското си самосъзнание. Мара Бунева го разстрелва в центъра на Скопие, на стария Камен мост на река Вардар. След това се самоубива, умира на следващия ден от раните си. Когато на местопрестъплението пристига сръбски офицер и пита защо е убила Прелич, Мара Бунева отговаря „Заради мъченията, които той извърши над моите братя българи. Защото обичам отечеството си.“ Атентатът е с голям отзвук в Европа. Започва открито да се говори за съдбата на българите под гръцка и сръбска власт. През 1941 г на мястото на самоубийството на Мара Бунева е поставена паметна плоча. 3 години по-късно плочата е разрушена от секретаря на Македонската комунистическа партия. През 2002 г български патриоти поставят нова плоча и извършват панахида в памет на Мара Бунева. Всяка година тази плоча е брутално чупена и премахвана от вандали в Скопие, и съответно, отново поставяна от български доброволци. През 2008 г в навечерието на честване на годишнина от смъртта на Мара Бунева Скопие осъмва с надпис, поставен до Българския културен център “ Смърт на българите и предателите на 13 януари“. Мара Бунева остава в историята като всеотдайна родолюбка, жертвала собствения си живот, за да запази честта на сънародниците си. 

Макар имената на жените герои в нашата история да са по-малко от тези на мъжете, трябва да им отдаваме заслужена почит, уважение и признание. В онези далечни „мъжки“ времена, ролята на жената е била сведена основно в кухнята и край децата, което прави издигането им над битовите задължения още по-трудно и достойно за признателност.

http://www.hera.bg/s.php?n=2491
 тагове: жените, героини, българска, история