Monthly Archives: август 2017

“Майсторството” от РОБЪРТ ГРИЙН – ръководство как да намерите цел в живота си бр.191

Този, който има защо да живее, може да мине с почти всякакво как. – Ницше. В житейския път трудностите, пречките и разочарованията са неизбежни. Но не всеки е засегнат от тези неща по еднакъв начин. Има хора, които са осъзнали своята причина и цел за съществуването си. Те виждат трудностите като предизвикателства, които да бъдат преодолявани, и дори изправени пред изпитания живеят задоволителен живот.

За да намери своето “защо” човек понякога преминава през редица житейски “бури”, а това, което го крепи, е вярата. Затова и намирането на цел в живота е може би най-същественият фактор, който допринася за едно удовлетворително съществуване.

Това, което ни липсва в модерния свят е усещането за повисшцел в живота ни.

Някои хора лесно се заблуждават от социално наложения мит, че удовлетворението може да се постигне с количеството пари, с голяма къща, слава или други подобни, които обществото поставя на преден план. Тези, които се подхлъзнат по този тънък лед, скоро ще открият, че такъв живот е всичко друго, но не и задоволителен. След като се сблъскат с този факт, повечето хора затъват още по-дълбоко в нуждата си от по-голяма къща, по-красив партньор, по-висока позиция в кариерата. От друга страна не са малко и тези, които осъзнават безсмислеността на цялата тази надпревара. Те обаче започват да се питат каква е алтернативата и водени от прекалено вторачване в проблема, стават пасивни и това ги води до безпокойство и депресия.

Има и трета възможност и тя е тази на овладяването на майсторството. Това е и темата на книгата на Робърт Грийн. Подходът, описан там, е валидиран от различни хора, достъпен за всеки и най-важното – осигурява цел в живота. Но какъв е пътят на  съвършенството?

Когато се родите, едно семе бива посято. Това е семето на вашата уникалност. То иска да расте, да се променя и да разцъфти с целия си потенциал. То притежава естествена енергия. Вашата задача е да помогнете на това цвете да разцъфти, да изразите уникалността си чрез вашата работа. Имате мисия, която да осъществите. Колкото по-силно я усещате и овладеете, толкова по-голям е шанса да изпълните своята цел и да овладеете съвършенството.

Грийн осъзнава, че твърде често енергията, която притежаваме да осъществим целта на живота си, е подтисната още в детските ни години заради очакванията на по-възрастните в семейството към нас и скритото неприемане от тях, че сме отделни личности.Това може да ви отведе по един много опасен път. Този, при който избирате професия, която всъщност не ви пасва. Вашите желания и интереси намаляват, а от това страда професионалното изпълнение на задачите ви. Започвате да виждате удовлетворението и удоволствието като неща, които са извън работното ви място. На всяка цена трябва да избегнете подобен развой на събитията. Процесът на осъществяване на вашата цел в живота може да започне по всяко време – той не е точно определен периодГрийн описва три стъпки, които смята за решаващи за разпалването на искрата, която подтиква човек да осъществи потенциала си и да поеме по пътя на усъвършенстването:Първо трябва да се свържете или разграничите от това, което обичате да правите – онова усещане за вашата уникалност. Първата стъпка винаги е вглеждане навътре. Претърсвате в спомените си за този вътрешен глас, който ви подсказва от какво имате нужда. Потушавате всички останали гласове, които ви разсейват – на родителите и на “доброжелателите”. Търсите същината на вашия характер, която трябва да разберете колкото е възможно по-добре.

След като сте установили връзка със себе си, трябва да погледнете и към работата, която изпълнявате в момента, или която ви предстои да започнете. Изборът да продължите или да промените работното си място, е от огромно значение.

Накрая трябва да гледате на своята кариера или професионален път като на пътешествие с обрати и обърквания, вместо като предначертана пътека. Започнете, като изберете позиция или място, което да се припокрива с това, което обичате да правите. Подобна позиция ще ви даде поле за изява и възможност да учите и да се развивате.

В крайна сметка, ще откриете своята ниша или възможност, която ви пасва перфектно. Ще я разпознаете, щом я намерите, защото ще събуди у вас онова детско вълнение и учудване, че я чувствате като правилното нещо. Веднъж щом се изпречи на пътя ви, всичко ще си дойде на мястото.

http://chetilishte.com/robert-greene/

 тагове:майскторството, Робърт Грийн

Австралийското съвременно фигуративно изкуство и ЛИЗ МАККЕЙ бр.191

Лиз МакКей е млада художничка от Австралия с невероятно въображение и особен усет към цветовете.

Същността на творбите й извира от опушени барове с носталгична джаз и суинг атмосфера, романтични двойки и  европейски кафенета, които са съчетани по интересен начин със спомени от детството.

Изображенията са издържани в стил Ар нуво и разказват за любов, музика и детското въображение:

http://chetilishte.com/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2/

 тагове:Австралийското, съвременно, фигуративно, изкуство,   ЛИЗ МАККЕЙ

Единна теория на полето бр.191

 доказателство на уравнението на Айнщайн!

Няои изходни позиции:Нека разгледаме и гравитационният закон на Нютон в неговият класически вид:

F = fo (ma. mb)/ r², където:

Ÿ   ma и mb са масите на взаимодействащите тела в kg

Ÿ   r- разстоянието между тези тела в m

Ÿ   fo- универсална гравитационна константа – 6,67.10 -11 N. m² . kg- ²

Какъв е смисъла на r2 в гравитационният закон на Нютон? Ако погледнем чисто математически, получава се гранична повърхност с страна r ! Как ви се струва, има ли смисъл?

Но ако осъзнаем, че това е един израз на взаимното им влияние е вече нещо друго! Процеса е двупосочен с едновременно влияние между масите на двете тела - r2.

А сега да разгледаме в светлината на направените по-горе разсъждения и формулата на Айнщайн:

E= m C2

Очебийно е че Енергията - E и материята - m са в някакво отношение изразено чрез скоростта на светлината – C2. Но C има константен характер и пределната й стойност “във вакуум” е 2,9979250(10).10 8m.s-1 и не зависи от прехода Енергия → маса (Е → m) или прехода маса → Енергия (m → Е). По скоро тези преходи се извършват с такава скорост! Тогава C2 какво е?

Идва най-странното! Имаме С2 - двата прехода Е → m  и  m → Е протичат едновременно и със еднаква (константна) скорост.

С2= (Е→ m) / (m→ Е)

Процеса е едновременен и двупосочен – C2 !

Какъв е извода?

Съществуват два свята в които двата прехода  Е → m  и  m → Е  са израз на взаимната им  проява в  Цялото

Два свята - Духовен и Материален и между тях гранична зона  в която те загубват себе си, за да създадат реалности.

Симетрия спрямо оста х: Намалявайки Е, за да се запази константният характер на скоростта на светлината Е/ m= С2, намалява съответно и m. Наблюдава се ефекта на огледалото!

Симетрия спрямо оста у: На измененията в дясно (Е и m намаляват - бъдещето се свива, за да се прояви), съответстват изменения в ляво (Е и m се увеличават - миналото се разширява, за да се върне към първопричината.

Едновременността  на преходите Енергия - материя и материя - Енергия е и израз на ПЪРВИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ на ЦялотоТо, за да е в движение трябва да е двойствено. Два свята - видим (скорост →0) и невидим (скорост →∞) в едно.

Нека разложим силите!                      

Свиването и разширяването на двата свята е източника на движение – формира потока време - пространствотечащ от бъдещето към миналото!

Бъдещето е невидимо (нещо се свива, за да се прояви като нещо), а миналото е видимо (нещо се разширява – разпада на нещо! Проявеното (тук и сега) се разпада, за да даде начало на нещо ново…

Бъдещето не може да се види, защото е многовариантно до момента на проявата на варианта, който трябва да изживеем!

Миналото може да се наблюдава – може би затова виждаме една разширяваща се Вселена, а не в следствие на първоначален взрив!

Какво представляват двата свята?

Невидим вълнов свят изпълнен със съдържание - скорост, разтваряща в себе си формите!

Видим материален свят изпълнен с форми (фрактали) – скорост затворена от форми!

Съдържанието търси форма, формата пък съдържание! Стремежът един към друг създава двоица сили “сгъстяващи” времето и пространството и те стават видимо действащи! Новото съдържание изпълва новите форми и  процеса продължава до безкрайност! Изживените “неща” под действието на разширението се разпадат и остават като минало (спомен или форма).

Изводи:

§  Съществува Първично Цяло, състоящо се от два свята;

§  Първично Цяло е в равновесно състояние (основна характеристика) - То“има сила” да го възстановява винаги;

§  Двата свята са със несъвместими параметри! В Невидимият има само вълни, а в Видимия - частици;

§  В Невидимият – вълнов свят скоростта клони към безкрайност, а във Видимият – материален святскоростта клони към нула;

§  В Невидимият свят има теория – информация, а във Видимият материален свят – практика;

§  Процесите в двата свята са едновременни и двупосочни и са в равновесие;

§  Те са Енергията и Силата;

§  Съществува гранична зона (преход) между тях – емулсия от два несъвместими свята, благодарение на повишените вибрации на Невидимият свят;

§  Тя е двуслойна (огледало) - Невидимият свят се “оглежда” в материалния;

§  Спрямо х действат равновесните сили между двата свята;

§  Спрямо у действат равновесните сили но в двата свята;

§  Двата свята се ”свиват” за да се проявяват като бъдеще – съдържанието се затваря от форма;

§  Двата свята се ”разширяват” за да се проявяват като минало - съдържанието се освобождава от формата, връщане към Първично Цяло;

§  Свиването  е невидимо - разширяването е видимо;

§  Като съвършени части от Цялото, Ние сме в центъра на събитията;

§  Съществува симетрия спрямо х - възможност за двата свята да се проявят тук (време) и сега (пространство) в един умствен свят оформяйки потока на живота като реалност;

Приемането на двата свята обяснява:

§  Граничната зона между тях като емулсия пораждаща светът на нашите реалности – теорията за първичният бульон;

§  Двойствената същност вълна-частица - процесът е едновременен и двупосочен;

§  Принципа на Хайзенберг – ние не можем да “измерваме” едновременно в тях, защото сме позиционирани в третият свят – на реалността;

§  “Тъмната материя” е материя лишена от съдържание! Има само “остарели празни форми на пространство”! Празнота “жадна” за ново съдържание!

§  Константният характер на скоростта на светлината - Цялото съхранява равновесието си. Тя е такава за нашият светлинен свят, за нашата реалност;

Вижте за какво става дума:

Науката не приема двата свята но иска до осъзнае Цялото, религията приема двата свята, но не иска да Го осъзнае!

Най-разпространените заблуди за животните бр.191

Овце

Златните рибки могат да оцелеят и без вода, а овцете не са толкова глупави, колкото хората смятат. Много често се поддаваме на заблуди, които са широко разпространени, но специалисти, занимаващи се цял живот с представители на животински видове, ги опровергават.

Факт е, че рибите не могат да оцелеят без вода, затова съществува изразът “като риба на сухо”. Но това се оказва заблуда – защото златните рибки, например, могат да издържат по няколко часа извън аквариума.

Има случаи, в които златна рибка, паднала от аквариума, оцеляла след повече от 8 часа на пода. Това се дължи на способността на златната рибка да забавя процесите в тялото си, ако се окаже внезапно в среда с малко кислород. След като се върне в аквариума, тези процеси се възстановяват до нормалния си ритъм.

Златна рибка

Овцете се смятат за изключително глупави животни и дори съществува понятието “овчи инстинкт”. Но желанието на тези животни да тръгнат заедно с останалите се дължи на механизъм на оцеляване, защото овцата е наясно, че ще стане лесна плячка, ако е сама.

Според последните изследвания овцете имат средно ниво на интелект – те могат лесно да запомнят различна информация, лесно се адаптират към промени, могат да планират, да предвиждат и да съставят наум карта на определена местност.

Една от разпространените заблуди за животните е, че те не се стресират много от смъртта на други представители от своя вид, изключение правят майките, чиито малки са убити.

Слонове

Лисиците обаче много зле понасят смъртта на свои роднини – нивото на хормони на стреса в организма им е толкова силно, че те са като пребити няколко дни след това. Лисиците понякога погребват с клонки своите мъртви роднини или ги заравят, но след това не посещават това място.

Слоновете също погребват мъртвите си приятели и роднини, като ги затрупват с изскубнати дървета и храсти. Всяка година стадото се връща на мястото, където са погребани членовете му, и след като постоят няколко минути над купчината дървета, отново продължава по пътя си.

http://miau.bg/n36-81086-%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

тагове:заблуди, животни

Реалистични портрети от плодове и зеленчуци б191

Анна Токарска (Anna Tokarska) е автор на осем портрети-фотографии, които са направени отплодове и зеленчуци.

Картините на полската фотографка са вдъхновени от портретите на Джузепе Арчимболдо (Giuseppe Arcimboldo) – известен италиански ренесансов художник, живял през XVI век.

Да разгледаме! 

Снимки: Anna Tokarska Studio

 

http://www.highviewart.com/gurme/realistichni-portreti-ot-plodove-i-zelenchutsi-8638.html

 тагове: реалистични, портрети

Класа, елегантност и женственост бр..191

Класическа, женствена, шикозна  - така най-кратко може да представим колекцията висша мода (Haute Couture) за сезона есен-зима 2017/2018 г. на творческия тандем Ralph & Russo (Тмара Ралф и Майкъл Русо).

Да видим пълната колекция от 58 модела на Ralph & Russo, които са толкова стилни, че ще се харесат и най-взискателните дами. 

 

 http://www.highviewart.com/moda/klasa-elegantnost-i-zhenstvenost-ot-ralph-russo-za-esen-zima-2017-2018-g-8410.html

 тагове: класа, елегантност, женственост

Направи си сам: практични идеи за старите дънки БР.191

Може би всеки има в гардероба си стари дънки, които се кани да изхвърли. Преди да го направите обаче вижте следващите предложения как може да им дадете нов живот.

Не, няма да ги носите повече, но може да им измислите практично приложение в дома си – да станат част от интересна лампа, да се превърнат в покривала за столове и възглавници, дори в чанти и бижута.

Хвърлете един поглед и си откраднете оригинална идея.

Снимки: littlepieceofme.com

http://www.highviewart.com/dizajn/napravi-si-sam-praktichni-idei-za-starite-danki-7490.html„

тагове: практични, идеи

Вземете решение да давате бр191

Снимка: pixabay.com

Когато срещнете някого, вие можете мълчаливо да му изпратите благословение, да му пожелаете щастие, радост и повече смях. Този вид мълчаливо дарение притежава огромна сила.

Едно от полезните неща, които научих в детството си, и на които уча и другите, това е никога да не влизам в нечий дом с празни ръце. Ще кажете, как да давам, когато и аз съм в недоимък?

Вие можете да занесете цвете. Едно цвете.

Можете да занесете картичка или просто бележка, в която да напишете нещо мило на човека, у когото отивате.

Можете да поднесете комплимент.

Можете да занесете молитва…

Вземете решение да давате, където и да отидете, когото и да срещнете. Благодарение на чудесното действие на този закон, колкото повече давате, толкова повече увереност ще придобивате. А когато вие получавате, вашата способност да давате повече също ще расте.

Нашата истинска същност е богатството и изобилието. Ние сме богати от природата, защото тя поддържа всяка наша потребност и желание. Ние нищо не губим, защото нашата същност е чиста потенциалност и безкрайни възможности.

Аз непрекъснато се опитвам да предам на хората колко ценно e това да имаш добро сърце. Тази проста черта от човешката природа може да се превърне в огромна сила.

Когато имате добро сърце и мъдрост, вие автоматично придобивате правилна мотивация и желание да правите това, което е необходимо. Ако в своите постъпки хората започнат да се ръководят от истинско състрадание, тогава ние можем да спасим и себе си, и околната среда.

И да направим това е много по-лесно, отколкото да се приспособяваме към тежките и непредвидими условия, които се прогнозират за бъдещето.

Из реч на Далай Лама / Източник: gnezdoto.net

http://www.highviewart.com/cvetno/vzemete-reshenie-da-davate-8628.html

Невероятна петуния – сякаш гледаш небето през нощта бр.191

 сякаш гледаш небето през нощта

Цветовете на този вид красива лилава петуния (Night Sky Petunia) са обсипани с бели точки, които приличат на малки звезди, разпръснати сред нощното небе.

Интересното растение, което цъфти през пролетта и лятото, е особено популярно сред градинарите и любителите на цветята. Няма как да е иначе, защото където и да бъде поставено – вкъщи, на терасата или в двора, то ще изпъстри пространството по наистина невероятен начин.

Насладете се на прекрасната петуния, наподобяваща ясно нощно небе.

Снимки: mymodernmet.com

http://www.highviewart.com/eko/neveroyatna-petuniya-syakash-gledash-nebeto-prez-noshtta-8375.html

тагове: Невероятна, петуния , небето, нощта

Само щастието привлича още щастие Б.191

Снимка: pixabay.com

Някои го осъзнават, други пък въобще не, но всеки има нужда от щастие, за да живее истински. Едни го търсят, други мислят, че то идва само, когато си реши. Но понякога времето минава, щастието все още го няма и човек започва да се пита какво да направи, за да му помогне.

Разсъждавайки над това, често минаваме през различни етапи на разбирането си за функционирането на живота. Започваме с мислите, че първо трябва да страдаме, за да заслужим щастието си. По-късно осъзнаваме, че това не е така, защото всеки един човек заслужава да бъде щастлив.

Преминаваме нагоре и осъзнаваме, че сами трябва да се борим за щастието си, че то е в нашите ръце. След това, обаче, ни става ясно, че все още има нещо, което не сме разбрали и продължаваме да се лутаме. Изкачвайки се, се чудим как на щастливите хора им се случват още по-щастливи неща и се замисляме сериозно. Тогава ни идва една идея, много проста на пръв поглед, но и толкова дълбока – ами, ако щастието се привлича с щастие?

Може би, ако си позволиш да бъдеш щастлив точно сега, ще успееш неусетно да промениш събитията, които предстоят да ти се случат. Може би, ако ти писне от всичко, зарежеш безсмисленото тъпчене на едно място и решиш, че още днес ще се направиш щастлив, без да искаш ще обърнеш развитието на съдбата си. Може би, ако си угодиш, ако започнеш точно сега да правиш това, което толкова си искал, ако избереш любовта вместо страха, ще се срещнеш лице в лице с онова голямо щастие, което тайно знаеш, че съществува някъде там.

Защо да чакаме и какво да чакаме? В щастието има нещо толкова велико, толкова свещено дори! То може да прави чудеса, да накара човека да надхвърли физическите си сили, да промени съдбата ти! С щастие можеш да заразиш напълно непознат, да преодолееш страховете си… велико нещо е щастието! Дори Господ му се радва, празнува заедно с него. Той дарява истинското, чистото човешко щастие с още такова, прави реалността ни по-хубава от мечтите. Сякаш има магия във всичко това…

Щастието привлича още щастие! Затова, ако искаме да бъдем щастливи, трябва да започнем още сега - без да му мислим толкова, без да се тревожим напразно, просто да изберем щастието тук и сега, а то ще ни донесе още безкрайно много от себе си.

“Следвай щастието си и Вселената ще ти отвори врати там, където има само стени” – Джоузеф Кембъл

http://www.highviewart.com/cvetno/samo-shtastieto-privlicha-oshte-shtastie-8620.html

 таг: щастето