Monthly Archives: декември 2022

СТИХОВЕ НА ПИСАТЕЛЯТ МАРИЯ ГЕРАСОВА БР.265

Да бъда и да те обичам  

Любов, за мен какво си?
Една  искра във време тъжно.
Изгряла в сърцето морно,
за да се превърне в пламък.

Когато срещнах те внезапно,
поспрях, послушах, не повярвах.
Дали си истинска, без корист,
или оазис в пустиня.

Когато вярата загубих,
пристъпи нежно и ми каза.
Любов, дойдох при теб
и искам да бъда винаги до тебе.

И двамата в ефира да танцуваме,
за миг да спрем, да си отдъхнем.
И после вихрено с полета на вятъра,
да литнем към върха сияен.

И обичта ни с кръст Господен,
да бъде вярност  в безкрая.
Любов, завинаги обрекох,
да бъда и да те обичам.

Гласа ти чувам в душата си 

Сред нощна тишина, облечена в бяло, 
с трепет чакам изгрева. 
Прегръщам се с ефира и летя безропотно, 
така политам в безкрая. 

И търся те сред сенките в здрача, 
а ти си някъде далеч. 
В очите ми воал от мрак се спуща. 
Една искра проблесна в нощта. 

Гласът ти чувам в душата си, 
където тишината се таи. 
Един щурец с цигулката засвири, 
светулки заиграха в нощта. 

И образът ти в светлина облечен е, 
сияе и трепти сред нощната тъма. 
Трептенията се превръщат в сияние, 
което осенява моята душа.

от книгата ” С поглед към времето”

 писателят Мария Герасова

История на исляма бр.265

История на исляма
За една пета от населението на Земята ислямът е не само религия, която изповядват, но и начин на живот. Това огромно море от хора следва заветите на пророка Мохамед, а те са мир, милосърдие и прошка.
Като религия ислямът не е нещо ново и напълно отделено от останалите вярвания по света. Ислямът си кореспондира с другите религии, най-близо е до християнството, и изповядва подобни ценности. Все пак тази последователите на религията днес оставят различни впечатления у хората по света, които не принадлежат към нея, затова е добре да се познават основните постулати на учението, за да се разбере – възникване, история, същност и завети.
Възникване на исляма
Когато пророкът Мохамед се родил в Мека през 570 година, християнството все още не било установено като официална религия на Стария континент. Малко след раждането на Мохамед баща му умрял, а 6 години по-късно момчето загубило и майка си и той бил отгледан от чичо си.
Пророкът произхожда от не богат, но почитан род, а самият Мохамед бил известен с качества като честност, милосърдие и искреност, заради което хората го избирали да решава споровете им. На 25 години Мохамед се оженил за 40-годишната богата вдовица Хатидже. Често Мохамед ходел на върха на планината Джабар ан Нур, близо до Мека. Там му се явил архангел Джибраил и му предал първото откровение от Бога.
Божиите завети Мохамед получавал от Джибраил в продължение на 23 години и те станали основата на свещената мюсюлманска книга Коран.
В началото неговите малобройни последователи били подложени на гонения.
През 622 година Мохамед се преместил в Медина и това е началото на календара при мюсюлманите. Мохамед починал през 632 година, а един век след това неговата религия вече се разпространила от Испания на запад до Китай на изток.
Същност на исляма
Ислям
Като религиозно учение ислямът не е нов. В основата му са божиите истини, които са разпратени на всички народи и религии. С наставлението да им се отдадат. Ислям означава отдаване.
Пет са стълбовете на тази религиозна система - молитва, грижа за нуждаещите се, пречистване, поклонение в Мека, за който може да отиде до там, и вяра, че няма друг Бог освен Аллах и Мохамед е неговият пророк.
Всеки ден трябва да се извършват 5 задължителни молитви, които се наричат саллах. Те се изпълняват на арабски, или на родния език на поклонниците.
В самата религия съществуват течения: сунити и шиити, които са в конфликт помежду си, защото има разлики в някои елементи на вярата.
Сунитите признават властта на Бога и в материалния свят, включително политическата и обществената сфера и се приемат за представители на традиционния ислям. Болшинството вярващи в исляма са сунити.
Шиитите ценят мъченичеството и саможертвата за вярата.
Основни принципи на исляма
Закат – да се разбира като пречистване. Определен процент от доходите всяка година трябва да се дава за бедните.
Пост – през свещения месец Рамадан се спазва пост от изгрев до залез слънце и той е задължителен.
Поклонение (хадж) – това е годишно поклонение в Мека, за тези, които имат възможност да отидат. Там се носи специфично облекло. Хаджът е поставен от пророк на име Ибрахим и включва обикалянето на Кааба(мястото на поклонение) 7 пъти. Сега краят на този празник завършва с фестивал с празнична молитва и разменяне на подаръци.
Основни термини в ислямаИслямското право се нарича шириат. Той трябва да защитава и опазва статуса на малцинствата. Под защита са всички места на богослужение на хора от други религии. Към християнството ислямът се отнася с уважение, а животът на представителите на всички религии е неприкосновен.
В религията на исляма съществува термин джихад, който е много известен. Буквално това понятие означава преборване, стремително усилие. Според исляма джихадът е 2 вида – вътрешна борба срещу злите сили и вътрешна борба срещу собствените егоистични стремежи, като целта е постигане на вътрешно спокойствие и духовно благоденствие.
Свещената книга Коран - Коранът е запис на точните думи, които Бог казал на Мохамед чрез архангел Джибраил. След това Мохамед ги диктувал на своите последователи и те били записани от книжниците. Отделните глави в книгата се наричат сури и са 114 на брой. Нито една от тях не е променяна през вековете, така че Коранът си остава уникален текст, предаден на Мохамед преди 14 века.
Като цяло свещената книга на мюсюлманите е основен източник на вяра и живот за всеки вярващ. Занимава се с всички въпроси, които вълнуват човека – учение, богослужение, житейска мъдрост, право, а основната тема е връзката на Бога с хората. Книгата дава насоки за повече справедливост в обществото, правилно човешко поведение и икономическа система, изградена на принципите на справедливостта.
Суна – практиката и примера на пророка Мохамед – казаното, направеното и одобреното от пророка. Вярата в Суна е част от вярата в исляма.
Ислямът и семейството.
Ислямска жена
Семейството е в основата на ислямското общество. Най-важното положение в исляма е поддържане на мира и стабилността на семейната единица. На това се гледа като на основа за духовно израстване на членовете на семейството. Хармонията в социалния ред се поддържа от разширени семейства, а техният приоритет са децата, които почти никога не напускат дома и семейството си преди сватбата си.
Жената в мюсюлманското семейство – без значение на нейния семеен статус – е пълноправен член на обществото. А в мюсюлманското семейство жените може да бъдат повече от една, но при положение че мъжът е в състояние да се грижи еднакво за всяка една от тях. Бракът е правен договор, в който всяка от страните може да изяви своите условия, а разводът е рядко явление.
Грижата за възрастните членове на семейството се счита за чест, благословия и възможност за духовно израстване. На грижата за възрастните родители се гледа като на изискване от Бога, на което трябва да се отговори с максимално състрадание и отговорност. Особено почитана е майката и нейната воля не се пренебрегва.
Представата за смъртта според исляма
В тази си представа мюсюлманите не се отличават много от евреите и християните. В исляма съществува вяра, че земният живот е само подготовка за бъдещия живот в небесното царство. Основните елементи на вярата са също като при християните – те включват вяра в Деня на Страшния съд, Възкресението, Ада и Рая. Мюсюлманите погребват своите покойници, увити в бяла кърпа, и ги изпращат с проста молитва в деня на смъртта им. Това, което се вярва, че ще помогне на починалия след смъртта му, е милостинята, която е давал, знанията, които е предал, и молитвите, които неговите потомци са отправили към Бога за него.
Основни положения в храненето при последователите на исляма
Храненето при мюсюлманите е много по-опростено откъм правила, отколкото е при евреите и ранните християни. Забранени храни при тях са свинското месо и спиртните напитки. Пророкът учи своите последователи, че тялото ще надделее над тях и затова здравословната храна и здравословният живот са тяхно религиозно задължение.
Ислямът и войната
Виждането за войната на исляма не се различава съществено от това на християните. Войната е допустима за самозащита или защита на вярата, а самото провеждане на войната изключва нанасянето на вреда на мирни хора и разрушаването на техните домове, култура и начин на живот.
Радикалният ислям е течение в религията, което не се подчинява на мирната същност на учението и представлява проблем и за самата 
Ислямът и войната
Виждането за войната на исляма не се различава съществено от това на християните. Войната е допустима за самозащита или защита на вярата, а самото провеждане на войната изключва нанасянето на вреда на мирни хора и разрушаването на техните домове, култура и начин на живот.
Радикалният ислям е течение в религията, което не се подчинява на мирната същност на учението и представлява проблем и за самата религия.
 https://sanovnik.bg/n-125940-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0
тагаве ислямът, семейството,, войната, храната

Прославили България пред света бр.265

Юлия Кръстева – УикипедияЮлия Кръстева
Юлия Кръстева е френско-българска изследователка – психоаналитик, лингвист, семиотик, философ, както и видна феминистка. Работата й заема изключително важно място в постструктуралната мисъл и литературна критика. Тя е и известна писателка, като част от романите й имат за тема България и Балканите.
През декември 2004 г. в норвежкия град Берн става първата носителка на новоучредената международна награда в памет на Лудвиг Холберг, норвежко-датски писател, за принос в граничните области между език, култура и литература, както и към теорията на феминизма. Доктор хонорис кауза е на Харвардския университет в САЩ.
Tsvetana Pironkova - WikipediaЦветана Пиронкова 
Цветана Пиронкова е българска тенисистка. Личен треньор е нейният баща Кирил Енчев. През 2000 г. тя става изгряващата звезда на България. На финала на държавното първенство за жени на закрито, Пиронкова стига до полуфинал. Следва добро представяне на редица турнира от календара на международната тенис асоциация. В момента българката е неизменна част от родния отбор за Фед Къп. През 2006 г. печели олимпийска стипендия и бе обявена за тенисистка номер 1 на годината.
Същата година е и нейният най-голям успех – победата над Винъс Уилямс още в първия кръг на Откритото първенство по тенис на Австралия (Australian Open). Мачът завършва 2-6, 6-0, 9-7. Стига втори кръг в Париж като квалификантка, в Истанбул и на Откритото първенство на Франция (French Open), както и в Будапеща. На Уимбълдън (Wimbledon) побеждава в първи кръг номер 16 в света Ана Лена Грьонефелд. В Стокхолм, Швеция достига до полуфинал.
През 2010 г. става първата българка, която достига до полуфинал на Уимбълдън. Най-високата й позиция в Световната ранглиста на WTA е 31 място, постигнато през септември същата година.
Четири години по-късно Пиронкова достига до исторически първи финал в кариерата си. На „Апия Интернешънъл“ Сидни 2014 тя стартира от квалификациите, а след това побеждава последователно Кърстя, Лепченко, Ерани и се класира за полуфиналите. Там среща шестата в Световната ранглиста на WTA Петра Квитова и я надиграва с 6:4, 6:3, като по този начин става първата квалификантка в историята на турнира, достигнала финал в състезанието.
Модни съвети от дизайнерката София Борисова | Rozali.comСофия Борисова
София Борисова е най-популярният и утвърдил се в родината ни български моден дизайнер. Тя е създател на популярната модна къща „Романтика Фешън“, която вече 24 години заема лидерски позиции на пазара за официални и булчински облекла в страната ни.
Тя е двукратен носител на най-престижния приз за мода и стил в България „Златна Игла“ 2013 и 2015 г. в категорията „Най-добър дизайнер на годината“. Нейната модна къща „Романтика Фешън“ също е удостоена през 2013 г. с високото отличие в категорията – „Модна къща на годината“.
София Борисова е единственият български дизайнер, който е направил самостоятелно ревю на булчински тоалети в световната столица на модата Милано.
Alexandra Jekova (@alexandrajekova) / TwitterАлександра Жекова
Александра Жекова е българска сноубордистка. Тренира при баща си Виктор Жеков. Състезава се на международната сноуборд сцена от 11-годишна. Практикувала е всички сноуборд дисциплини, но в последните години се специализира в Сноуборд крос, която е най-младата, динамично развиваща се и атрактивна за зрителите дисциплина. Българката е носител на множество титли от европейски и световни първенства, както и от световни купи – част от календара нваа Международната Ски Федерация – FIS. Състезавала се е на Зимните Олимпийски игри в Торино, Ванкувър и Сочи и три пъти в Winter X Games – САЩ. Родната спортистка печели златен медал от Зимната Универсиада през февруари 2015 г. в Сиера Невада (Испания).
Жекова е 13 пъти Национален шампион на България в периода 2003-2014 г. и 54 пъти в топ 10 за Световната Купа по Сноуборд, както и на първо място в общото класиране на Европейската купа през 2006 г. През 2010 г. носи знамето на България на откриването на Олимпийските игри във Ванкувър
 От интернет
тагове прославили, България , света

12 инженерни чудеса, които са наистина гениални бр.265

От колелото до електрическите автомобили, имахме едно дълго пътуване и кой знае какво е следващото голямо нещо, което ни очаква. Ставаме толкова безумно напреднали, че никога дори не успяваме да оценим или дори признаем новите инженерни постижения. Те са незабележими за повечето от нас, но това не прави напредъка по-бавен и това е доста очевидно от инфраструктурното развитие, което виждаме в момента в целият свят. Нека се потопим по-дълбоко в света на инфраструктурата и разгледаме тези 12 инженерни чудеса, които са наистина гениални.
1. Акведукт Велуве
Акведуктът Велуве в Хардервейк, Холандия е построен по изключително невероятен начин. Той позволява на водата да преминава през пътя, за разлика от нормалните акведуктни мостове, които преминават над водното тяло. 
Въздушен изглед на акведукта. Кредит на изображението: Shutterstock
Акведуктът Veluwemeer е канал с дълбочина 3 метра, и е изключително изграден, защото позволява на лодки да преминават над магистралата. Разположен на езерото Велуве, каналът е свързан с холандската магистрала N302 и Флеволанд, най-големият изкуствен остров в света. 
Акведуктът използва 22 000 кубически метра бетон, за да задържа водата над пътя под него. Средно пътят с две ленти пропуска 28 000 автомобила през него на ден, като междувременно пропуска и лодките от горния тесен воден акведукт по всяко време на деня.
Тесният акведукт е изграден защото изграждането на тунел, ферибот или мост е скъпа и непрактична задача. Затова инженерите излизат с креативна и уникална идея, която също се оказа бюджетна. Общото необходимо финансиране за акведукта е 61 милиона долара. 
Той също така има изградени тротоари, за да могат хората да се разхождат и да се насладят на живописната гледка.
Последвайте ни и във Facebook, за да научавате още интересни новини и факти от сферата на архитектурата и дизайна
2. Колелото Falkirk
Колелото на Фолкърк в Шотландия е единственото по рода си в целия свят. Това е въртящ се лодков лифт, който свързва двата канала, а именно канала Forth и Clyde и канала Union. Колелото повдига лодките 24 метра, за да ги транспортира от един канал в друг.
Колелото Falkirk е въртящ се лодков лифт във Фалкърк, Шотландия, свързващ канала Forth и Clyde с канала Union. Кредит на изображението: Shutterstock
Двата канала първо са били свързани чрез механизъм от 11 ключалки. Механизма е деконструиран през 1933 г., защото е неефективен, тъй като отнема цял ден за транспортирането от единият канал до другия. Каналите остават прекъснати до 2002 г., когато колелото е завършено и най-накрая отворено като част от проекта Millennium Link. 
Кредит на изображението: Shutterstock
Въртящото се тяло се намира в град Falkirk и затова му дават името „Falkirk Wheel“.
Гигантското колело е високо 35 метра, което е еквивалентно на осем двуетажни автобуса, подредени един върху друг, и побира 500 000 литра вода. Енергията, която се изисква за едно завъртане, също е относително ниска, като е само около 1,5 kWh енергия на завъртане. 
Около 400 000 туристи посещават тази уникална технологична иновация и общо 5,5 милиона души са я посетили от откриването й през 2002 г.
3. Нефтено находище Драуген
Нефтеното находище Драуген, разположено в Норвежко море, е сложна и завладяваща структура с дълбочина под водата 250 метра. Мястото е открито през 1984 г., а производството на нефт започва през 1993 г.
Нефтното поле Draugen произвежда нефт предимно от два резервоара. Кредит на изображението: Heine Schje
Планът за производство и развитие на обекта е одобрен четири години след откриването на нефт. Долната част на платформата е изработена от бетон като материал с високо интегрирана горна част. 
Нефтеното находище произвежда петрол от два големи пласта и съхранява петрола в резервоари в мазето на платформата. Съхраняваното масло по-късно се изнася чрез танкери, в които маслото се разтоварва с помощта на плаваща товарна шамандура. 
Нефтената компания, която запали океана
4. Панамския канал
Панамският канал е значителен, изкуствен воден път, който свързва Атлантическия океан с Тихия океан през тесния Панамски провлак. Това е важен и стратегически маршрут, защото се използва като пряк път от корабите за пътуване между двата океана, като се избягват иначе дългите и опасни маршрути около южния край на Южна Америка. 
Кораб, преминаващ през Панамския канал – шлюзовете Гатун. Кредит на изображението: Shutterstock
Морската търговия стана по-лесна поради 83-километровия Панамски канал до голяма степен, тъй като пресича тясната земя на Панамския провлак, осигурявайки преминаване на корабите от един океан в друг.
Преди да бъде построен каналът през 1914 г., корабите трябваше да поемат по маршрута на нос Хорн, което изискваше пътуване по целия южен край на Южна Америка. Каналът спестява 15 000 километра ненужно разстояние, а другият маршрут е не само дълъг, но и животозастрашаващ. 
Кредит на изображението: Shutterstock
Каналът помага на корабите да се придвижват от един океан в друг, като използват система от шлюзове. Корабите преминават през много етапи в Панамския канал, започвайки от езерото Гатун, най-близо до Атлантическата страна на канала.
Тук, при езерото Гатун, три кораба се повдигат на височина 25 метра над морското равнище, корабите минават през шлюз Culebra, водещ ги до езерото Miraflores, като ги спускат с 9 метра. След като пътуват около два километра в езерото, корабите се спускат обратно до морското равнище в Тихия океан чрез шлюзовете в края.
Изграждането на канала е завършено през август 1914 г. от САЩ. Следователно САЩ са единственият орган отговарящ канала до 1979 г., когато той е предаден на Комисията за Панамския канал, а по-късно през 1999 г. на Панама.
5. Тунел под Ла Манш
Тунелът под Ламанша има най-дългата подводна част от всички тунели в света. Това е железопътен тунел, който свързва Великобритания и Франция и минава под Ламанша.
50-километровият тунел понякога е известен и като „Евротунел“. Вътре в тунела има три основни участъка, от които два са заети от железниците, а средният за услугите и сигурността.
Той съкращава пътуването от една страна в друга до само 35 минути, тъй като максималната скорост, по която се движи железницата е 160 километра в час. Железниците се използват както от пътници, така и за товари. Той свързва Фолкстоун от страната на Обединеното кралство и Сангат от френска страна. 
Инфраструктурата на тунелния канал. Кредит на изображението: getlinkgroup
Копаенето на дългия тунел започва през 1987 г. и приключва за четири години, но официално отварянето отнема още четири години. И така, тунелът официално започна да се използва на 6 май 1994 г. 
Общите средства, използвани за строителството, са изчислени на £ 9 милиарда, което е далеч над прогнозираната сума от £ 5,5 милиарда. Тунелът обаче е третият по дължина железопътен тунел в света.
През Юни-Юли, 2015 г. тунелът става причина за мигрантска криза, причинявайки редица политически проблеми. Стотици мигранти от източна Африка в опита си да достигнат до Обединеното кралство се качват на вагоните в движение и десетки от тях губят живота си в опита си. В последствие и двете правителства предприемат мерки за сигурност, за да предотвратят преминаването на мигрантите през границите.
Вижте най-опасните влакови маршрути
6. Национален стадион в Пекин или „Птиче гнездо“
Невероятната сграда на Националния стадион в Пекин се нарича още „Птиче гнездо“ и с право. Всъщност изглежда така, както е описано. Стадионът беше домакин на Олимпийските игри през 2008 г.
Националният стадион в Пекин, известен още като Птиче гнездо. Кредит на изображението: Shutterstock
Прекрасната сграда отнема три години и 428 милиона долара за цялостното строителство. Стадиона се намира в южната част на центъра на парк Olympic Green и има капацитет от 91 000 души, но след Олимпиадата през 2008 г. е намален до 80 000 души. Главният архитект зад проекта е Li Xinggang с различни други фирми, работещи заедно.
Самият модел на стадиона е вдъхновен от невероятната китайска керамика. Първоначално моделът е трябвало да бъде представен като рай, но в крайна сметка се оказа птиче гнездо.
Стадионът е официално открит на 28 юни 2008 г. с очакване да стане национален паметник на Нов Китай. След откриването са се очаквали медийни представителства и ужасно много туристи, които не се оправдават, но все пак се оказва, че стадионът генерира огромни печеливши приходи. 
Гнездото на птиците е използвано за летните олимпийски игри през 2008 г. и вече е насрочено за зимните олимпийски игри през 2022 г. Освен спорта, той дава възможност на много артисти да провеждат концерти, а Джаки Чан беше първата, която направи това през 2009 г. 
7. Палмови острови
Палм Джумейра, един от трите острова сред красивите Палмови острови, приличащ на палмово дърво отгоре. И трите острова са разположени край брега на Дубай, ОАЕ и са изкуствено направени с частни резиденции и хотели, построени върху тях. 
Palm Jumeirah прилича на палмово дърво отгоре. Кредит на изображението: Shutterstock
Строителството на острова, заедно с другите два острова, наречени „Deira Islands“ и „Palm Jebel Ali“, започнва през 2001 г., до голяма степен финансирано от огромното богатство на Дубай, създадено от петрола. Компанията зад развитието на острова е Nakheel.
Това е компания за недвижими имоти, публична собственост на правителството на Дубай. Основното инфраструктурно строителство приклюва през 2004 г. и са необходими още три години за развитието на сградите. Жителите най-накрая успяват да му се насладят през 2007 г.
Интересното се крие във факта, че целият остров Палм Джумейра изобщо не включва бетон или стомана за строителството. Островът е изцяло изграден от пясък и скали. Това е заповедта от владетеля на Дубай, който също е и човекът зад идеята и дизайна на островите. 
Островите разполагат с всички удобства, вариращи от търговски центрове до огромни вили за пребиваване. Приблизителният брой на хората, живеещи на Palm Jumeirah, е повече от 10 000. Другите два острова са по-големи от Джумейра, но развитието им е спряло поради икономическата нестабилност и се предполага, че приличат на карта на света от върха. 
8. Златна мина TauTona 
Златната мина TauTona в Южна Африка е най-дълбоката мина в света, с асансьори, които се движат със скорост до 16 метра в секунда. Мината е с дълбочина 3,9 километра и също е една от най-ефективните мини в страната. 
TauTona Mine – най -дълбоката минна оперираща в света. Кредит на изображението: worldking
Мината TauTona се намира в близост до град Carletonville и работи от 1962 г. Името „TauTona“ намира своето значение в езика на Сетсвана и се превежда като „голям лъв“. 
Мината работи много ефективно, дори и във времето, когато цените на златото падат. Тя има тунели с дължина 800 километра, в които работят над 5600 миньори. Не е изненадващо обаче, че мина от този мащаб е животозастрашаваща за работниците, а статистиката показва, че средно петима служители умират всяка година.
В най-дълбоките точки в мината става изключително трудно да се диша, тъй като температурата се повишава, когато човек навлезе по-дълбоко в мината. Като решение, климатиците се използват за охлаждане на температурата в мината. 
Мината TauTona първоначално не е била най-дълбоката от всички мини в света, но стана такава през 2008 г., побеждавайки Източната рандска мина с 400 метра. Конструираните в мината асансьори са достатъчно бързи, за да транспортират работниците от повърхността до дъното за един час. 
Мината е собственост на световна златодобивна компания AngloGold Ashanti, която притежава две мини, Mponeng и Savuka.
Вижте гротескната красота на минните отпадъци
9. Международно летище Кансай
Международното летище Кансай е построено в средата на залива Осака. Летището основно се намира на изкуствен остров, а един от терминалите му е най -дългият летищен терминал в света.
Летище Кансай е построено с цел да се облекчи пренаселеността на летище Итами в Осака. След откриването на летище Кансай на 4 септември 1994 г. летище Итами обслужва само вътрешни полети. 
Летище Кансай има общо два терминала, а първият, който е най-дългият летищен терминал в света, е с дължина 1,7 километра. 
Островът се намира на 38 километра от гара Осака, край брега на Хоншу. Островът е с дължина четири километра и ширина 2,5 километра, построен с прецизно управление на риска от земетресения и цунами.
Общата стойност на строителството е изчислена на 20 милиарда долара през 2008 г. Летището обаче спечели популярност и признание за своите услуги. През 2020 г. летището беше отличено с най-добрия летищен персонал в света, а също и най-доброто летище в света за доставка на багаж.
Вижте най-красивите летища в света
10. Виадукт Мийо 
Виадуктът Мийо е най-високият мост в света с невероятните 336,4 метра. Това е въжен мост, който свързва Париж и Барселона и се смята за една от най-добрите инженерни структури на съвременността.
Въздушен изглед на виадукт Мийо. Кредит на изображението: Shutterstock
Разположен в долината Джордж близо до Мийо в Южна Франция, Виадуктът Мийо е официално открит на 14 декември 2004 г. Идеята за изграждането на огромния мост идва като решение на нарастващия трафик по маршрута от Париж до Барселона в Мийо. Строителството започва през октомври 2001 г. и са необходими 424 милиона долара, за да се плати целия проект. 
Дизайнът на виадукта и целият екип са ръководени от двама души, инженер Мишел Вирло и архитект Норман Фостър. 
Една от интересните характеристики на дългия мост е, че той не е съвсем прав. Причината за такъв дизайн не са някакви геоложки ограничения, а идеята, че прав път евентуално може да даде странно усещане за плаване на водачите. Затова по средата има дълъг 20-километров завой, а целият път също е леко наклонен с 3%, за да се увеличи видимостта. 
Поради изключителния си дизайн и конструкция, Международната асоциация за мостови и конструктивни инженерства почете моста, като му присъди наградата за изключителна конструкция през 2006 г. 
11. Morning Glory Spillway
Известен още като „Дупката на славата“ е огромен дренаж на язовир Монтичело в езерото Бериса в Северна Калифорния. Той действа като преливник на езерото и поглъща вода със скорост 48 800 кубически фута в секунда през извънгабаритна тръба.
Morning Glory Spillway
Дренажът е построен между 1953 и 1957 г. Диаметърът на устието е 22 метра, а на изхода се стеснява до 9 метра. Не е активен по всяко врем, а поема вода само когато равнището достигне най-малко 134 метра.
Morning Glory е кръстен на цвете, което е известно със същото име, защото цъфти сутрин и умира през нощта.
Езерото не е безопасно място за плуване. Всъщност студент е погълнат от тръбата през 1997 г. и загива.
В сухите сезони обаче се използва от скейтбордисти като рампа. 
12. Сарт канал
Сартският канал е 20,9 километров живописен воден път за лодки, който свързва град Нерми и Сенефе в Белгия.
Сартов канал.
Известен е още като „Canal du Center“ той свързва изкуственото езеро Grand Large в Нирми и канала Брюксел-Шарлероа от страната на Сенефе. Целият канал има общо шест шлюза, пет от които са с дълбочина 4,2 метра, а последният е на 2,2 метра.
Местните жители винаги са искали канал, който да свързва двата града, затова такъв е построен през 1888 г. и е пуснат в експлоатация през 1919 г. Този канал многократно се нуждае от ресурси, така че скоро става невъзможен за поддръжка.
Новият канал или каналът Сарт е открит през септември 2002 г.
https://naedin.click/engineering-marvels/
тагове инженерни, чудеса ,гениални

НОВОТО УЧЕНИЕ БВС БР.265

Продължение

* Правете това, което желаете, но при условие, че от е изискано.

* Говорете прямо и без увъртания спрямо другите.

* Когато се обръщате към някого, избягвайте всякаква категоричност, настойчивост и заповедничество.

* Бъдете любезни.

* Всеки път, когато молбата ви се изпълни, трябва да благодарите.

* Бъдете изключително вежливи към възрастните, жените и децата.

* При всеки случай им отстъпвайте, давайте им път.

* Полагайте грижи, за да им бъде удобно.

* Бойте се от ръвнодушните. Те не убиват и не предават, но с тяхното мълчаливо съгласие съществуват на земята убийството и предателството.

* Запазете любовта в семейството, защото те са взаимно свързани.

* Стремете се към Доброто. Обичайте го и го търсете, за да влезе във вашето сърце.

* Сливайте се с него, чрез обичта и любовта на другите като вас.

* Бъдете благородни. Защото то е цената на вашето достойнство. То е мерило на а вашата нравственост.

* Бъдете правдиви. Защото правдата е благородна и мъдра постъпка на човека.

* Проявявайте взаимопомощ и уважение чрез етичните норми на поведение.

* Проявявайте самоконтрол и самодисциплина.

* Ангажирайте своя ум с мисли за спокойствие, мъжество, здраве и надежда.

* Никога не ес опитвайте да разчиствате сметки с  враговете си, защото ще причините на себе си много повече вреди.

* Извършвайте благодеяния, но не очаквайте благодарност, а радостта, която ще ви достави.

* Не подражавайте на другите.

Мария Герасова

Приложни науки бр.265

Приложни науки са науките, поставящи си за цел решаването на социално-практически проблеми.

Непосредствената цел на приложните науки е да се приложат знанията и резултатите, придобити във фундаменталните науки за целите на решаване не само на познавателни, но и на социално-практически проблеми.

Делението на научните изследвания на фундаментални и приложни е доста условно, тъй като отделни резултати на фундаменталните науки могат да имат непосредствена практическа ценност, а в резултат на приложните изследвания могат да се получат научни открития.

Научните изследвания се превръщат в задължителен елемент при процеса на вземането на управленски решения.
Обемът и сложността им се определят от конкретния проблем, но те винаги имат когнитивна структура, а резултатът се основава на прилагането на научни методи.

Структурата на онтоложкия модел на изследванията, необходими за приемането на управленски решения: може да бъде представена със следната последователност: постановка на задачата, построяване на модел, сбор и обработка на информация, анализ и корекция на модела, получаване на решение, внедряване на резултата в практиката.
При това границите на отделните етапи няма строго определен характер.

https://sites.google.com/site/naukata20225/prilozni-nauki
тагове научни ,знания ,приложна  наука

Сугестологията бр.265

Сугестологията е наука, създадена от проф. д-р Георги Лозанов – български учен, доктор по медицина, специализирал психиатрия и неврология, а по-късно и физиология на мозъка, завършил и второ висше образование по педагогика и психология.
Предмет на сугестологията са сугестията (внушение) и десугестията (освобождаване), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното ѝ приложение е в педагогиката, известна като сугестопедия, десугестопедия, резервопедия или десугестивно обучение.
Сугестията—десугестия, която е предмет на сугестологията, се противопоставя на хипнозата и клиничното внушение като средства, които ограничават свободата на избор и творчески израз на личността и имат команден, потискащ характер. Тя цели да пробуди желанието на обучаващите се или на пациентите за изживяване и постигане на творческо състояние, което е в хармония с очакването на преподавателя или психотерапевта. Поддръжниците на метода твърдят, че при този тип общуване се дава възможност на личността да избира според своята структура и диспозиция измежду широк спектър от комплексни стимули, които сложно се асоциират, сгъстяват, кодират, символизират и усилват. Стимулите постъпват отвън или възникват в личността не само в тесните рамки на съзнанието, но едновременно и в по-голяма степен — и в различните многобройни нива на парасъзнанието. Несъзнаваните периферни перцепции и емоционалните стимули заемат важно място в сугестологичната теория за внушението.
На базата на теорията на сугестологията от средата на 60-те години на ХХ век, започва експериментирането, разработването и прилагането на учебно-лечебната десугестивно–сугестивна педагогическа система — сугестопедагогика, или т.нар сугестопедия — десугестивна педагогика.
Според сугестопедичната теория съществува ограничаваща социално и исторически изградена норма за нивото на човешката памет, бързината на автоматизирането и за „мъката” от ученето. Ето защо една от най-важните задачи на сугестопедията е в значителна степен да освободи (да десугестира) обучаващите се от тази обществена сугестивна норма.
Сугестопедията освобождава и стимулира не само паметта, а цялата личност – интересите, възприятията, интелектуалната активност, мотивацията, креативността; смекчава агресивните тенденции в характера, като оказва благоприятен психохигенен, психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект.
Сугестопедията или резервопедията е метод за бързо и трайно усвояване на голям обем информация. Изненадващо, методът не е просто известен, той е признат за “най-иновативният метод за учене в света”, според UNESCO, Американската асоциация по ускорено учене и Виенската академия на науките.
Курсът “метачетене” е курс по четене, който чрез игра те учи как да усвояваш голям обем информация – 70-80% от една книга, за кратко време – около един час за 200 страници, според личната ти цел и желание. Курсът се базира на законите и методите на сугестологията.
https://parallelworlds-bg.blogspot.com/2014/03/blog-post_26.html
тагове   сугестологията наука сугестия

КРАСОТАТА НА БЪЛГАРИЯ БР.265

България – нашата родна земя, нашият “земен рай”, подарен ни от природата и сътворен от човека. Красотата на България започва от красивите изгреви на Дунавския бряг и с писъка на чайките над Черно море. Този изгрев се плъзга нежно над високи планини и равни поля, за да се превърне в пурпурен залез. България е много малка, но много красива. Един път разходи ли се из Рила, човек не може да забрави хладната рилска вода, величествените гори, красотата на рилските езера, нежно галени от топлите слънчеви лъчи. Може би на много от нас им се иска да бъдат слънчев лъч, който всяка сутрин да може да докосва всичките прелести на нашата малка родина. Къде на тази планета има друго късче земя, толкова малка и с толкова много прелести. Живописна и обагрена с всичките цветя е нашата красива страна.
На изток безкрайни, златно жълти пясъци, които от векове са плискани от солените и пенести вълни на красивото Черно море. На юг малката ни Родина е оградена от високите зелени баири на Родопа планина, която като верен щит е пазела народа ни през вековете. На север дълбоките води на тихия бял Дунав мият бреговете на плодородната Дунавска равнина и златната Добруджа. На запад планинските вериги на красивите планини Беласица, Осоговска, Краище и Западна Стара планина ограждат красиви живописни долини.
Picture
Такава е долината на река Струма и поречието на река Ерма с живописното Ждрело на реката, реката която векове е дълбала скалите и по един уникален начин сега се промъква между две страховити скали, които пролет са обкичени с прелестни синьо-лилави благоуханни люляци. Навсякъде в нашата малка Родина има прелестни кътчета, неповторими по своята красота.
Може би ни се иска да сме утринна роса и да бъдем всяка сутрин на различно място и да бъдем навсякъде, във всички кътчета на прелестната ни Родина. Мнозина писатели и поети са се опитвали да опишат красотата на България, но все нещо липсва. България е страна, за чиято красота думите не стигат. Дали защото като цяло тя е една “райска градина”, или защото погледнати поотделно    красотите й са безкрайни.
В България има забележителни планини, долини, реки и градове Всяко едно кътче притежава своя чар и обаятелност. Българският народ е един щастлив народ, че живее в такава красива страна. Можем да изгубим всичко друго, но нея никой не може да ни я отнеме. Тя е част от нас и ние сме част от нея.
Picture
Picture
https://my-bulgaria.weebly.com/
тагове красотата ,България