Monthly Archives: ноември 2023

ПРЕДСТАЯНЕ НА КНИГАТА ДОКТОР КИСЯКОВ КМЕТА

На 29-ти  ноември 2023 година, в Дома на учителите- Стария град- Пловдив, се състоя представяне на книгата ” Кисяков кметът.” Неин автор  е  писателят Мария Герасова., автор на 22 книги и 5 ационани олманаха за проза и поезиа. Георги Караджов  престави книгата по един обидителен  начин, който ангажира вниманието на присъгващите. Като начало, той представи автора Мария Герасова. Изненадата бяха присъстващите, които взеха отношение върху  личността  на автора. Повечето от тях охарактеризираха Мария Герасоав, като един честен и силен човек Нейна близка, която познаваше Мария каза  много ласкави думи за нея.  Нейна съседка   също каза за нея, че е      тих и  скромен човек.
Мария Герасова  е член на Съюза на неазвисимите български писатели, член на Съюза на българските журналисти, Военеен съюз, издател и главен редактор на международен еликтронен вестник Сияние и председател на Съюз “Духовно възраждане- България, общественик.  От акушерка,,  след клинична смърт израства професионално. Придобива ново съзнание. Работи безвъзмезно. Издава вестник Сияние, безвъзмезно, ръководи Съюза безвъзмезно. Издава книгите си в огроничен тираж със собствени средства и повечето ги подарява. С пенися 500 лева , тя се издържа и ръководи Сюза. На представянето на книгата беше представена и тя, която в това техко време доказва, че човек може да се справи сам. Когато я запитате, как се справя, тя отговоря, с малко икономии.  Мария е един пример за подражание.

ВДЪХНОВЕНИЕ

  Едно от най- красивите способности на човека е неговият творчески потенциал.Не е възможно да си представим развитието на човечеството без многобройните творения на човешкия ум, въобръжение и умения.Но за да ги има е необходимо зрънце..вдъхновение.Големите вдъхновители в историята, както и големите творци не се срещат често…
Една от най-големите революции в изкуството, философията, културата се случва по времето на Ренесанса.Всред великите му творци откриваме забележителната 
Витория Колона – Уикипедия  Витория Колона.Знатната благородничка принадлежи на прочутата фамилия Колона.Дъщеря е на херцога на Урбино, а става маркиза на Пескара.Но най-голямата й слава е на вдъхновителка на титана Микеланджело. Независимо че е талантлива поетеса най-популярните и произведения са писмата й от богатата кореспондеция с него.Не случайно той я признава за своя муза и едно то най-силните влияния в живота си.Призната е “за жената с най-богата култура,чувствителност и душевност на своето време.”В едно от произведенията,посветени на Микеланджело дори я обявяват за истински негов водач в света на чувствата и отношенията между хората.
В края на 18 век времето на творците енциклопедисти сякаш приключва.Тогава в Италия се
раждаВиторио Алфиери – Уикипедия  Виторио Алфиери.Творчеството му е огромно.Създава първите речници,в които описва характерните думи и изрази на родния му пиемонстки език и тяхните аналози на френски.Възхищението му от Френската буржоазна революция прераства в остра критика на политиката на Наполеон,която превръща Франция от република отново в монархия.Така става символ на интелектуалеца от Италианското възраждане през 19 век,което завършва с обединението на Италия в 1871 година.Пише трагедии ,мелодрами ,проза ,политически анализи,сентенции,епиграми.Много от тях се играят и изследват и до днес не само в Италия, но по света.Създава класически произведения в областта на сатирата,поезията и превода.Превежда от латински “Енеида” на Вергилий, от гръцки “Перси” на Есхил и “Филоктет” на Софокъл.Не случайно дава името си на най-важното италианско училище в Пловдив през първата половина на 20 век.
Друг италианец -Антонио Сент Елиа полага основите на едно от най-важните движения на изкуството през 20 век-футуризма.Създава първите проекти за въздушни комуникации,подвижни къщи,нови технологии,които завладяват въображението на Европа и света.Разглежда света,като единно пространство на земя,небе и вода.За първи път свързва архитектурата с изискванията на науката за градовете-урбанистиката.Той е истинското вдъхновение зад вечната филмова класика “Метрополис” на великия немски режисьор Фриц Ланг.
Усещаме полъха на тези вдъхновители и днес в 21 век.
 Георги Караджов

СРЕЩА РАЗГОВОР С АРХИТЕКТ ДЕЧКО ДЯКОВ

Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство | Plovdiv В архитектурата на Пловдив  

Г-н Дяков. Вие сте един от архитектите от нашето минало и настояще  Работили сте в архитектурния отдел в Община Пловди. А по настоящем сте пенсионер, но това не  Ви спира да работите за изграждането на нашия град. Вие сте пълен с идеи, които е необходимо да давате на младите строители на Пловдив да расте, както е  емблемата   на града ни “Древен и млад” Пловдив расте, но не старее. Какво  е за пловдивчани тази даденост – един от най- древните градове  в Европа? А не можем ли да го наречем  и градът с дълбоко историческо минало, с което България може да се  гордее.

 Арх.Дяков- За пловдивчани, това в голяма степен е преценка на функционалността и красотата на любимия град, на спомените за него от близкото и далечно минало. Вечен ориентир за сравнение са неговите природни дадености – реката и хълмовете. В последно време, всички с интерес наблюдаваме светлинната спирала – осветлението на пътя до върха, красиво обгръща Джендем тепе (Младежки хълм) и всички очакваме, тя да завърши на върха със светлинен венец, коронясващ бъдеща обиколна алея, с поглед към всички посоки от него. Така, със скромни средства, но с въображение бихме завършили отдавна започнатите мероприятия за достъп и ползване, както на радиолокационното съоръжение на върха, така и на величествената гледка от хълма, към всички посоки на родината ни.

- А какво ще кажете  за площада на върха на Данов хълм (Сахат тепе)?
Арх.Дяков- Макар и добре оформен, е изключен от гледката към града и околната природна среда. А тя е много живописна, постоянно снимана , търсена от гражданите и достъпна от неформални площадки, достигани по пригодена пътека. Ако тези, маркирани от посетителите места, се оформят в унисон с цялата околна среда, като площадки за поглед на юг и изток към града, Родопите и хълмовете, те ще станат привлекателни туристически обекти, лесно достъпни за гражданите и гостите на града от близките централни улици, и площади. Източната от тях  разположена точно в ос на стълбите Каменица, най накрая ще ги осмисли, като главен пешеходен достъп до хълма. Това е отново едно евтино и лесно строително мероприятие с огромно значение, за ползването, и възприемането на града.
- По същия начеин, гражданите категорично са маркирали северния край на Трихълмието, като място от което се открива 180 градусов безкраен поглед към Тракия и Стара планина.
Арх.Дяков - Не случайно там, сред руините на древния град, винаги се срещат (и виждат от улиците) романтично настроени млади хора, което е най – голямото доказателство за възпитателното значение на историческите и природни забележителности на Пловдив.
- Г-н Дяков, дали ще се намери архитектурно решение на този обществен и природно-градоустройствен акцент? Градът между хълмовете се е и следва да продължи да се изгражда съобразено с тях и заварената застройка по височина, обем и застроителни линии.
Арх. Дяков – И в това отношение, въпреки непрекъснатия натиск за изграждане на високи сгради, несъобразени с околната пловдивска среда или нарушени десетилетно изграждани застроителни фронтове големи грешки не са допускани. Има обаче проблеми, по които предстои решение и които следва да бъдат поставени на масата за професионално и обществено обсъждане.
- Отдавна е ангажирано вниманието на пловивчани относно улица Иван Вазов Но до този момент няма категорично  решение.
 Арх.Дяков- Смело  можем да твърдим, че ул. Иван Вазов е между най-красивите и мащабни композиции в страната. Поради нейното продължително, единно обемно изграждане и озеленяване, разделянето и на пешеходна и за автомобилно движение части, не е подходящо. Тя по скоро би трябвало да се разглежда като част от етоалния предгаров площад, завещан ни от Й. Шнитер като недвусмислен европейски жест и да изпълни своята роля на транспортен лъч, като премине през централния площад и се свържи с бул. Княз Борис III, както впрочем правят и отлично изпълняват другите два красиви лъча, бул. Руски и бул. Васил Априлов, до северната част на града. Това ще върне едно традиционно и подходящо за мащаба на града решение, ще облекчи транспортното движение, ще редуцира големия и доскоро непоносим размер на централния площад, ще запази оригиналната въздействаща красота на ул. И Вазов, на Пловдив!
- Какво е другото  наложително решение в бъдеще?
 Арх.Дяков -  Друго наложително  след разширените разкрития и консервационно- рестврационни работи на Римския Форум и неговото експониране. Бъдещето на бившата Пощенска Палата, пряко свързана с него, е на сграда с музейно- културна функция и предназначение ú ръководството на града, трябва да се подготви за сложността на това по- ранно или по- късно превъпл
.щение.
- А какво е вашето виждане относно  актуалното и решение  за последната градоустройствена разработка на Централната градска част?
Арх. Дяков -  Да се запази северната регулационна линия на ул. Гладстон, която не можа да се проведе преди няколко десетки години, а сега пречи улицата да запази съществуващия пловдивски мащаб и възможностите на кино Космос да се развият до евентуална концертна зала, каквито предложения отдавна съществуват, но остават, може би, незабелязани.
- Прави впечатление и неуспехът с проектирането на застройката на квартала на премахнатия Музей на тракийската култура.
Арх.Дяков – Там, наиситна изискванията на Общината и НИНКН трябва да са синхронизирани, за изграждане на квартал в мащаб, и единство с околните квартали, ограждащи Трихълмието,   със задължителното експониране на римското наследство на място.
- Без решение, въпреки проведения конкурс, остана и кръстовището ул. Гладстон- ул. Авксентий Велешки,
Арх.Дяков – Разделянето на транспортното движение и създаването на необходимото площадно пространство пред културния дом „Борис Христов“ е очевидно и лесно постижимо. 
- Не сме постигнали напредък и в определянето на терен за пловдивска Опера .
Арх Дяков - Да.Нужни са нови професионални и обществени обсъждания на въпроса. Както в последния случай, така и в строящия се „пробив“ под гаровия етоален площад се вижда едно надценяване на транспортните проблеми и  тяхното пряко решаване в изградена историческа среда. Това е един вид „технологично мислене“ в среда, където други културни ценности са по важни. Неслучайно, решението за „пробив“ е от преди няколко десетки години. Някои се опасяват, че инфраструктурата на този обект е трудно решима ефективно, други смятат, че най- близкото кръстовище на „В Априлов“ до болницата ще заприлича на колелото след Панаирния мост, неимоверно затрудняващо движението от южна и западна посоки, трети се безпокоят, че, поради новите вливания на пътища в него, това вече няма да бъде европейския площад, приложен в десетки европейски градове и завещан ни от Й. Шнитер, безкористния строител на модерен Пловдив.
- Всички , ние очакваме  това  да видим в реалното му функциониране.
Арх. Дяков - Пословичното правило, че парите са необходимост, но не са достатъчни да се намери подходящото решение на една задача, се доказва още веднъж от сградата на римската базилика. Както неудовлетворителния обем, изглед, местоположението и даже функционирането на сградата се оказаха разочарование.
Да. Представете си само, че от площадното пространство към Католическата църква и булеварда трябва да слезете по несъразмерно тясна и дълга стълба на нивото на подземното автомобилно преминаване, за да влезете в нея!
Арх.Дяков - Причината на този и други неуспехи най-често е изпреварващото финансиране и липсата на проектна готовност. А тя не става бързо и лесно, иска си своето „технологично“ време на проучване и съзряване. Изходът е, нейната предварителна подготовка за всеки възникнал. трептящ проблем на града, а за Пловдив, те са много и разностранни: масова жилищно строителство, инфраструктурни проблеми, опазване на историческото наследство, археология, територия. Със състав от специалистите на сегашното направление по ТСУ на Общината, подобен на всеки петдесетхиляден областен град в страната, решаването на задачите стоящи пред „столицата на културата“ на България, е невъзможно.
 -Какво предлаагте в случая?
Арх.Дяков  АПЕЛИРАМСъздаването на звено за проучване и подготовка на архитектурните проблеми на града към Кмета и Главния архитект, е наложително. Сега наличният състав е затрупан от всекидневните нелеки проблеми на 350- хилядния Пловдив и прилежащите му територии. Тази идея трябва да се обмисли, опит в страната ни за такъв подход има, а Пловдив има неотложна нужда от него.   Всички  новоизбрани членове на общинската власт да обмислят тези проблеми , да се задълбочат постепенно в тях, да осъзнаят първостепенната им важност и най-важна, предпоставка за неговото успешно развитие.

  интервюто взе журналист Мария Герасова

ПЛОВДИВ

Пловдив е най-старият жив град / който съществува и днес/ в Европа и шестият най-стар в света.Според британски археолози, Пловдив се нарежда веднага след градоветеЙерихон,Библос,Алепо,Дамаск,Суза,и Сидон.В списъка са включени само градове,които съществуват и днес.
Херцогство Филипопол е историческа кръстоносна държава,васална на Латинската империя,която съществува от 1204 до 1248 год. на територията на днешна Южна България.Вероятно латинската власт във Филипопол е окончателно ликвидирана през 1246-1248 год., когато земите на херцогството са завладени от войските на на никейския император Йоан II Ватаци.
Първите градски автобуси в Пловдив са пуснати през 1934 год.

АРЛ ДЬО ГОЛ: ПОЛИТИКЪТ И ВОЙНИКЪТ В ПИЕСА, КОЯТО ИГР АЯТ ЗАЕДНО БР.277 (2 ЧАСТ)

.Мирното време носи поводите на търкания между военни и управляващи, тези последните търсещи намаляване на цената, първите – тласкащи към разходи. Случва се някой неотдавнашен урок или близка заплаха да ги поставят в съгласие. Без съмнение политиците, сръчни в манипулирането на хората, се споразумяват да разбият съпротивата на професионалистите. Факт е обаче, че мерките, свързани с отбраната на страната, рядко са спирани без разисквания, където се противопоставят изискванията на едните и на другите, сред обидите на трибуните.
Но рано или късно, предвидено или не, развихрена с умисъл или изтърпяна с ужас, ето войната! С първия блясък на сабите редът на стойностите е объркан. Излизащ от полусянката, военачалникът изведнъж е обграден с плашещо обаяние. В един миг неговите права, както и задълженията му, достигат крайните си граници. Животът на другите е поставен под негово разпореждане. Бъдещето на отечеството зависи внезапно от това, което той реши. Цял един народ обръща към него своята тревога. И министърът с учудване вижда тази грандиозна и свирепа власт, изскочила изпод земята – до неговата собствена.

Най-напред, понесени от саможертвата и загрижени от примера, който трябва да дадат, управляващият и войникът се съгласуват, най-често без трудности. Няма нужда от оптимизъм – всеки открива в партньора хиляди качества, за които дотогава съвсем не е подозирал. Виждаме политика, забравил горчивината и иронията, да множи доказателствата на доверие към войника, докато този, последният, късащ със студенината си, понастоящем излага откровена лоялност.

Но ето, войната изкарва своя кортеж от скърби и разочарования. Страстите на тълпите нарастват до най-високата си степен. Тяхната страшна вълна, малко или много задържана от дигите на предаността и на закона – държавните мъже не я чуват без замайване. Кръвта и богатствата на народа, които те отнасят към полето на битките и за които те отговарят, управляващият трябва да се отдаде на съдбата на гражданите, на тази на страната, да вижда своята лична съдба, на далечните мъже, чието ревниво изкуство никак не допуска натрапници.

Тази тревога, свързана с това безсилие – ето в такива моменти е най-лошото изпитание за властта. Чувства се, че обикновено нейният ефект е някаква нервност. Предишните предубеждения се раждат отново. Изисква се безпокойствата да бъдат потиснати. Тъмнината става непоносима. Къде сме? Какъв е планът? Колко рискове трябва да бъдат поети? Защо това бързане или тези срокове? Нека генералите се обяснят! Прочее, това е необходимо, за да се направлява нацията, да се преговаря навън, да се подготвят нови средства. И политикът обръща смутено лице към главнокомандващия.

Този, последният, стои начумерен и отговаря без благосклонност. Понесеният товар удвоява теглото си. Да напрегне ума си, да концентрира душата си, да усили природата си и тази на другите. Във вълната от мнения, доклади, сводки, да отдели истинското от фалшивото, основното от второстепенното; сред страстите, които се надигат от разни стойки, без съмнение да устои, да забрави страха, да остане глух за интригата; каквито и да са съдбата, суматохата, бързината, да изглежда спокоен, да не се отказва никога и въпреки уверенията отгоре и подчинението отдолу, да не чува нищо, освен себе си и да знае, че е сам пред съдбата – тези задължения, които се налагат на командира не са, за да го укротяват.

Проникнат от техните изисквания той трудно схваща терзанията на министрите. Прочее, нямаше ли той самият да се оплаква? Тези средства, които му липсват, не са ли подготвени? Този съюзник, който си трае, не би ли могло да бъде накаран да действа по-добре? Тези възгласи на общественото мнение – най-напред да бъдат успокоени! На всичко отгоре командването се застъпва в задачата си за пълна свобода на духа и отрича, че това е за да го омаловажи, отколкото да отбележи съмненията си.

Ако славата не закъснее, неудобството бързо е заличено. Никакви караници в щастието! Но ако заплахата нараства, язвителността се разпростира, изостря се до степен на публичен смут. Около управляващите нищо, освен мрачни фигури, заплашителни погледи, уста, готови за упреци, едновременно с тревожна критика, която опетнява действието на армиите. Въпреки това се намират министри, за да подкрепят генералите в един моментен обрат. „Един провал не е престъпление”, пише Карно на нещастния Ош при Кайзерслаутерн. „Според усилията съдим за хората, а не според събитията.”

Въпреки всичко самообладанието, патриотизмът често пречат на съперниците да достигнат до крайностите. Но понякога определена степен на обществена заплаха достига такава точка на страстите, че те разкъсват предпазните диги. Разстроени от кризата, политикът и войникът изведнъж намират за непоносима тази взаимозависимост, в която те се виждат оковани. Амбицията да се доминира, която възбужда тези вечно стремящи се към силата, която е техният подтик, тяхното величие и тяхното страдание, ги отвежда до спречкване.

Пред действието, с което се опияняват, всеки претендира да бъде единствен в изпълнението му. Скоро държавникът завзема терена на командването и на обаянието, диктува стратегията. Скоро военният, злоупотребяващ със силата си, подрива публичните власти. Но триумфът на единия от партньорите е парализа за другия. Ето пречупено равновесието, нарушен редът, смазани поривите. Занапред действието става непоследователно. Бедствието не закъснява.

ch de g ad

Шарл дьо Гол и канцлерът Конрад Аденауер заедно сред жителите на германската столица Бон

Политици и войници, най-добрите служители на държавата, рядко са най-гъвкавите. Господарите трябва да имат душа на господари; лошо направена е сметката да се отстранят подчертаните характери под претекста, че те са трудни. Служейки си с удобства в непосредствените отношения, се рискува да се загуби всичко, когато великите дни са дошли.

Някога, вървейки по най-простия път, народите предоставяха грижата за направляване на политиката и армиите си на волята и съдбата на един единствен човек. Александър, цар и генерал, превзема Азия за десет години. Рим, във време на големи заплахи, установява диктатура. Фридрих II кове държавата, управлява дипломацията и води войските по такъв начин, че всичко се слива с рисунъка, който той си е направил.

Наполеон донася равенството на военното изкуството и управлението. Трябва да се признае, че това съотношение ще придаде на военното усилие безброй пъти особена сила. Но то е видяло и жестоки обрати. На него се дължи Ватерлоо след Аустерлиц. Колкото и малко да изневери водачът – то завършва при Седан.

Това се отнася до факти и изключителни мъже. Срещу тази дисхармония на едновременно съществуващи правителство и командване, дисхармония стара като войната, ще рече като света, мъдростта на нациите би искала да открие лекарства. Дори днес се предлагат такива. Тези толкова трудни отношения могат ли да бъдат регламентирани? Защо от действието, извършвано заедно, да не се направят две части и за да се осигури реда, да се установи някаква система, на която би бил посветен законът? Не!

Защото в действителност, ако се разграничат две области, не би могло да се разделят. Прочее управлението на войната принадлежи на държавника, операциите са полето на военния. Но къде всеки от тях трябва да спре? До каква степен стратегията и политиката ще реагират едната на другата? Кой трябва да се разпростре и кой да се ограничи? Това не може да се предпише предварително, нито дори определено. Най-напред обстоятелствата слагат своя изменчив отпечатък: национални институции, състояние на общественото мнение, характер на борбата, естество на средствата и сто други условия на момента, които карат подходящата организация коренно да се промени.

И още – дали личността на действащите хора е основен елемент на нещата? Достатъчно е да се прецени по колко много различни начини играта е била водена в няколко случая, завършили с победа, за да се види добре как талантът подчинява в своя полза и в полза на обстоятелствата доктрината и способите и че възможностите на действието не се обвързват с формули.

… Развитието на нещата днес съвсем не поставя политиците и войниците да изпълняват общо действие, нито дори да се познават добре. Смътно водачите на народа и началниците на войските изпитват нещо като взаимно привличане. Виждайки се да теглят без отдих, по протежение на двата противоположни бряга на реката, кораба на своите амбиции, тези встрастени от обаянието хора изпитват един към друг приглушената почит на силните към силните.

Но какво? Те стоят на песъчливия бряг. Техните желания, техните грижи, техните действия имат много малка прилика, за да им се случи движение за приближаване. Те не намират никакъв случай, с изключение на някои комисии или конференции, на които военните, определени като „експерти”, държат на техниката си, както и в публичните церемонии, където всеки, на своето равнище, слуша речите или следва траурните процесии.

Една предвиждаща държава би могла да подготви политически, административен и военен елит – чрез ученето да управлява, в случай на нужда, военното усилие на нацията. В случай на конфликт такава институция би могла в мирно време да осветли дискусиите и законите, които се отнасят до военната сила на страната. Защото факт е, че в действителност поради липсата на доктрина, изработена според моралния и физически облик на Франция, ние постъпваме много често като народ, роден вчера.

Но висшите възгледи, върховната мъдрост, откъдето произлиза съгласието на войника и политика, не могат да бъдат извлечени от една наука. Отнася се до интуиция и до характер, които никакъв декрет, никакво образование не могат да внушат, но най-вече дарбата, размишлението и особено тази латентна жар да се играе ролята, откъдето произлизат мощните сили. Защото в крайна сметка трябва да се стигне именно там: нищо велико не се извършва без велики мъже и те са такива, защото са го искали. Дизраели привикваше да мисли като премиер-министър още от юношеството. В уроците на Фош, смътно още, прозираше генералисимусът.

Колко войници и политици искат, въпреки службите и противоречивите предразсъдъци, да се потопят вътре в подходящата философия. Не е толкова важно, че в това се опитват посредствените, които биха потърсили в трудностите по-скоро да се гарантират, отколкото да ги овладяват. Но биха могли да бъдат обзети от такава жар честолюбивите от първия ред – артистите на усилието и подквасването на нравите – които не виждат в живота друг смисъл, освен да отпечатат със свой белег събитията и които от брега, където обикновените дни ги установяват, мечтаят за вълната на Историята!

Тези, последните, въпреки суматохата и илюзиите на века, нека не се оставят да бъдат излъгани: няма в оръжията славна кариера, която да не е служила на една необятна политика, нито велика слава на държавник, която не е позлатила блясъка на националната защита.

Източник: gaullismebg.wordpress.com;

Княгините Комнина и Ружина – последните господари на Валона бр.276

Основано през втората половина на размирния XIV в., от българския деспот Йоан Комнин (брат на цар Иван Александър), Валонското княжество бързо приема ролята на търсен търговски и политически партньор от могъщите средиземноморски републики Венеция и Дубровник.
Стратегическото разположение на Валона върху Адриатическия бряг и контрола върху Онтарския провлак позволяват на българското владение да просперира в условията на засиленото търговско корабоплаване, преминаващо през неговите акватории. Този период на разцвет е доведен обаче към своя край със смъртта на Александър Комнин – синът на Йоан Комнин, в полетата на Черномен през 1371 г., където българинът дава живота си в защитата на Балканите от османците.
Кончината на Александър довежда до политически вакуум и властови сътресения, които скоро хвърлят Валона в дълбините на сложната геополитическа обстановка на Балканите.
Наследник на Александър на валонския престол е личност, останала в историята само като Комнина. За тази мистериозна владетелка се знае много малко и нейните връзки с валонските Срацимировци са обект на дебати. Според някои медиевисти въпросната Комнина е представителка на албанската фамилия Музаки и вдовица на покойния валонски деспот Александър.
Други виждат в нея дете от първия брак на самия основател на Валонското княжество – Йоан Комнин и съответно сестра на последния валонски владетел. Двете хипотези всъщност не са взаимоизключващи се, тъй като е възможно въпросният първи брак на Йоан Комнин да е бил именно с благородничка от фамилията Музаки, което и обяснява техните по-късни претенции за произхода на Комнина от техните среди.
Карта на региона
Завоевателните походи на сръбския крал Стефан Душан, в служба на когото е бил българския деспот през 40-те години на на XIV в., на териториите на Албания със сигурност са предоставили на Йоан Комнин възможността за такава връзка с фамилията Музаки. Скромните сведения, с които историографията разполага в момента се базират основно на кратката хроника на фамилията Музаки, съставена през 1515 г. от Джовани Музаки, която обаче, според скорошни тълкувания, е пълна с неточности и преувеличения и може да се окаже съзнателен опит за мистификация от страна на албанския благородник. Подобни опити за „изграждане“ на родословие далеч не са били прецедент през периода последвал османското завоюване на Балканите, в който без нужните средства за проверка на достоверността на претенциите на даден род, тяхното родословие било приемано „на доверие“.
Несигурна в своята власт във Валона, както изглежда, Комнина търси подкрепа в лицето на амбициозния зетски княз Балша II. Бракът на българската благородничка с Балша е осъществен през 1372 г., като с този династичен съюз Валона и Зета стават една държава, макар парадоксално да нямат обща териториална граница.
Самата Комнина явно подхожда с известни резерви към своя нов партньор, защото не се примирява с ролята на консорт на Балша, оставайки равноправен владетел и изрично договаря властта във Валона да се прехвърля само по линия на нейните потомци. По всичко изглежда обаче, че жителите на Валона не са били във възторг от своя нов господар или от съюза със Зета, тъй като във венецианските архиви е засвидетелстван наплив от валонци напуснали родината си и търсещи протекции от републиката на Сан Марко.
Ситуацията в новата държава още повече се усложнява, когато през 1378 г. почива братът на Балша и така съпругът на Комнина се оказва единствения владетел на Зета. Решен в отсъствието на обща граница между Валона и Зета да прокара такава, налагайки същевременно властта си в Албания, Балша поема на поход срещу херцогство Дурацо, което смята да покори в името на амбициите си. В хода на тригодишна кампания от 1382 до 1385 г., Балша успява да овладее столицата на Дурацо – Драч и да надвие съпротивата на неговия владетел Карло Топия.
Самопровъзгласявайки се за херцог на Албания, Балша е на върха на своя триумф, който обаче скоро е помрачен от появата на османците на границите на владенията му. Тяхната интервенция в този момент всъщност не е случайна – измъкналият се от рухващите си под ударите на Балша владения, Карло Топия търси помощ от емир Мурад в желанието си за реванш срещу Балша. Вероятно без необходимостта от някакви сериозни убеждения, османците откликват на поканата и още през 1385 г. Хайредин паша разгромява силите на Балша в битката при Савра, където албанският херцог намира смъртта си.
Появата на османците в непосредствена близост до нейните владения и разгромът на Балша, отрезвяват Комнина, която скъсва всички отношения със Зета, в надеждата, че нейните владения няма да бъдат замъкнати към дъното на гибелта заедно с тези на съпруга й. В отчаян опит да се измъкне от безизходната ситуация, Комнина търси помощта на дългогодишния партньор на Валона в търговски и политически начинания – Венеция. Разчитайки могъщия флот на републиката на Сан Марко да спаси владенията ѝ, валонската господарка е готова на значителни териториални отстъпки към средиземноморската република. Венецианският съвет взема под внимание предложението, но отговорът им е колеблив, а впоследствие и отрицателен. Твърде вероятно е на този етап Венеция да не е желаела да се въвлича в едно рисковано начинание с много неизвестни и трудно прогнозируем изход.
Крепостта Драч
В този тежък за Валона период, Комнина намира съюзник единствено в лицето на своята етърва Теодора, вдовица на брата на Балша – Джурадж. Сходната съдба на двете благороднички и общите интереси го подтикват към идеята за сключването на династичен съюз между дъщерята на Комнина – Ружина и сина на Теодора – Мръкша. Подобно действие обаче определено не се харесва на православната църква, в очите на която Мръкша и Ружина се падат първи братовчеди, макар синът на Теодора да е от неин предишен брак и реално е просто припознат от втория ѝ съпруг Джурадж. След известни убеждения Охридският архиепископ дава разрешението за брак „по снизхождение“, който бива сключен през 1391 г.
Виж още: Валонското княжество – българският диамант на Адриатическия бряг
Макар да осигурява съпруг на дъщеря си, който да ѝ оказва подкрепа в бъдещите изпитания, Комнина далеч не бърза да се оттегли от властта. Дори нейното замонашване през 1393 г. под името Ксения не отказва валонската господарка от светските дела. По това тя значително се доближава по съдба до своята предполагаема леля – Елена Българска, владетелката на Серското княжество. До смъртта си през 1396 г., Комнина продължава да се опитва да изтъргува владенията си в договорка с Венеция, с надеждата да продължи аристократичните привилегии на семейството си на териториите на републиката на Сан Марко. По всичко изглежда, че валонската владетелка е считала княжеството си за обречено и се е опитвала по-скоро да осребри стойността му за негов еквивалент във Венеция.
След смъртта на Комнина, на валонския престол застава нейната дъщеря Ружина, известна още в изворите като Рузина, Ругина, Ружица и прочее. Някои изследователи са склонни да виждат в нейното необичайно име променената транскрипция на гръцкото женско име Ефросина, докато други акцентират върху подозирителните сходства между нейното име и това на княз Фружин – синът на Иван Шишман, което и посочват като поредното доказателство, че Ружина и майка ѝ Комнина са от българската династия на Срацимировците.
Подобно на Комнина, и Ружина продължава да зове Запада в лицето на Венеция да се притече на помощ на княжеството ѝ, но за разлика от майка си не се опитва да го изтъргува в името на личната си безопасност. Когато през 1415 г. съпругът ѝ Мръкша умира, Ружина остава като самотен стълб на стабилност за поданиците си в условията на разпадащите се Балкани. През 1416 г. към владенията ѝ започват да проявяват апетити вече не само османците, но и представителите на албанските фамилии Балшичи и Музаки, които по същото време водят своя борба срещу нашествениците от Мала Азия. Венецианците от своя страна продължават да отговарят на молбите на Ружина за помощ с уклончивост и несигурност.
Според преданията, на края на силите си, обградена отвсякъде от врагове, Ружина се сбогува с поданиците си в Канина и Валона и отплава през 1416 г. към Зета на дубровнишки кораб от пристанището Химара. Трюмът на плавателния съд бил напълнен с пръст от владенията ѝ, тъй като тя, последната валонска господарка, отказвала да живее на друга освен на родната си земя.
Църквата Ружица в Белград
Краят на Валонското княжество настъпва през 1417 г., когато в лятната си кампания османците без особени трудности преодоляват вялата съпротива на малкото останали защитници на Валонското княжество. Вероятно едва тогава Венеция с ужас осъзнава, значението на това османско завоевание за търговските ѝ интереси в региона и се опитва да откупи владенията на Ружина от новите им притежатели, но това така и не се случва.
Останала без владения, Ружина намира убежище в земите на баща си, където племенникът ѝ Балша III ѝ предоставя управлението на град Будва. След нейната смърт през 1430 г., около личността ѝ се създава цял епос от легенди, като в българския фолклор, Ружина става известна като Будимската кралица.
Нейното име се среща и в така наречените бугарщини, които представляват юнашки песни на народите от западните Балкани. В днешна южна Албания редица географски топоними носят името на накогашната валонска владетелка, а през XV в. в сръбския Белград ѝ е отдадена почит с построяването на църквата Ружица, съществуваща и до днес.
Според митовете, заобикалящи смъртта на Ружина, неиният последен дом е манастирски метох на гръцкия остров Понтикониси, в близост до Корфу. Там тленните ѝ останки били положени в гроб, чиято пръст била заменена с тази откарана от нея през 1416 г. от Валона. Обикновен кръст маркирал мястото с епитаф: „Тук лежи Ружина, рабиня Божия – положена в собствената си земя“.
https://bulgarianhistory.org/komnina-rujina/
Таг     Княгините Комнина   Ружина  последните господари на Валона  

Ернст Моро – лекарят, който спаси хиляди бебета със супа бр.276

Ернст Моро - лекарят, който... - На Гости На Бяло Сладко | Facebook

Днес името на Ернст Моро (1874-1951) вероятно не говори нищо на повечето хора. Но за австрийските педиатри и за медицината като цяло това име означава много.
Ернст Моро е педиатърът, който спасява хиляди бебета чрез метод, който все още се използва в медицината.
Bright Side публикуват историята на Ернст Моро, който въвежда прост метод в медицината за лечение на силна диария при кърмачетата. Като чуе човек диария, би си казал, че не е кой знае какъв проблем. Но знаете ли, че смъртността на кърмачетата в миналото е била близо именно 25%, като се оказва, че диарията е една от главните причини за това?
Доктор Моро успява да промени тази страшна статистика – намира начин да спаси болните деца, а лекарството му е едновременно просто и гениално. Той предлага да се даде на бебетата супа от моркови, приготвена само с 3 съставки: 500 г моркови, 1 литър вода и щипка сол. Лекарят съветва първо да се сварят морковите, след това да се пасира готовата смес и докато е още топла, да се добави малко сол.
Тази проста консистенция се оказва мощно оръжие срещу диарията – дори и в тежките й форми. По-късно проучванията показват, че олигозахаридите, открити в тази моркова супа, пречат на бактериите да се придържат към чревните стени, като по този начин спират диарията. С течение на времето това лекарство е заменено с антибиотици, но в миналото тази рецепта е била единственото средство за лечение.
Освен тази знаменита животоспасяващата супа от моркови, доктор Ернст Моро има още редица ключови открития, превърнали се в основи при обучението на педиатрите. Той създава метод, чрез който навреме се открива спастична церебрална парализа при кърмачета. Моро разработва обикновен кожен тест за туберкулоза, който се използва чак до 60-те години.
Не на последно място името му носи детски рефлекс, който е показателен за развитието на нервната система при новородените и кърмачетата. Рефлексът на Моро се свързва със стряскането на бебето от силен шум или звук. Първата реакция е рязко и широко разтваряне на ръчичките – с разперени пръсти и изпънати крачета. Секунди по-късно ръцете се връщат в естественото си положение. Рефлексът се появява няколко дни след раждането и е нормално да продължи докъм 5-ия месец. Липсата на този рефлекс или неговата хиперпроява и продължителност може да говори за нарушения на нервната система.
От 1901 до 1902 г. работи с Теодор Ешерих във Виена, откривател на бактерията Escherichia coli.
Доктор Моро се пенсионира като преподавател към университета в Хайделберг през 1936 г. и продължава да работи като педиатър до 1948 г.
https://www.obekti.bg/medicina/ernst-moro-lekaryat-koyto-spasi-hilyadi-bebeta-ss-supa
 Таг Ернст Моро – лекарят хиляди бебета  супа

24 МЪДРОСТИ НА ЕДИН ТИБЕТСКИ МОНАХ БР.276

 Няма налично описание на снимката.
1. Харесва ти – кажи.
2. Не ти харесва – кажи.
3. Не разбираш – попитай.
4. Искаш да бъдеш разбран – обясни.
5. Някой ти липсва – обади му се.
6. Искаш нещо – помоли.
7. Искаш да срещнеш някого – потърси го.
8. Не спори.
9. Ако си виновен – признай си и не се оправдавай.
10. Помни, че не си длъжен на никого.
11. Помни, че никой не ти е длъжен.
12. Всеки има своята истина и тя може да не съвпада с твоята.
13. Не общувай с хора, с които не се чувстваш добре.
14. Проблемите на човек са само в главата му.
15. Светът около теб не е нито добър, нито лош – той е такъв, какъвто е.
16. Опитай се да се насладиш на всеки миг.
17. Животът е тук и сега.
18. Живей днес, защото вчера вече го няма, а утре може да не настъпи.
19. Днешният ден е най-добрият.
20. Не пести време и пари, за да опознаваш света.
21. Вярвай в себе си.
22. Доверявай се на своите усещания.
23. Ако си в лошо настроение, помисли си, че и това ще мине.
24. Най-важното в живота е любовта, всичко друго е суета.
Таг 24 МЪДРОСТИ НА ЕДИН ТИБЕТСКИ МОНАХ

 

Проф. Влади Симеонов и неговото дело бр.275

Автор: Мария Вълчанова
Влади Симеонов в ООН, Ню Йорк

Влади Симеонов: цигулар, диригент, педагог и общественик, е български музикант, който с пълно основание може да бъде причислен към будителите на нашето време в сферата на изкуството. Основател на цели 7 български оркестрови състава, сред които първия български камерен оркестър (1937 г.), Пловдивския симфоничен оркестър (1945), Симфоничния оркестър на Националното радио и Учебния симфоничен оркестър на Българската държавна консерватория (днес Академичен симфоничен оркестър на Националната музикална академия).Разбира се, когато се спомене името на Влади Симеонов, в съзнанието на повечето български музиканти, както и на почитателите на високото класическо музикално изкуство, безспорно засиява венецът в жизнения му и творчески път – основаният от него през 1952 г. първи по рода си детско-юношески симфоничен оркестър, впоследствие Младежка филхармония “Пионер”, с която е свързан най-плодотворния период в живота му, и която той ръководи до края на земния си път през 1990 г.Влади Симеонов и Филхармония „Пионер“

Влади Симеонов и Филхармония „Пионер“

В изданието си на 16 май 2023 г. от 19.30 часа предаването “Студио “Музика” отдава заслужено внимание и почит към личността и делото на проф. Влади Симеонов. Освен музика, прозвучала под негово диригентство в изпълнение на различните оркестрови състави, с които е работил, в предаването свои съкровени преживявания и спомени от общуването с Влади Симеонов и неговото изкуство споделят и трима от неговите възпитаници, преминали през школата на Младежка филхармония “Пионер”, която през 2023 г. отбелязва 15 години от възстановяването си през 2008 г.: проф. Владислав Григоров, един от доайените на българската валдхорнова школа, доц. д-р Александър Пешев, изпълнителен директор на фондация “Проф. Влади Симеонов” и Весела Господинова – вицепрезидент на фондацията. По публикацията работи: Росица Михова

 https://bnr.bg/hristobotev/post/101823883/prof-vladi-simeonov-i-negovoto-delo?fbclid=IwAR1QK9NuOzMhQbQOjwuwy9VrxqOWCS11-kPVthSz5dlRWNQZmHEg0t20vCw
  Таг Проф. Влади Симеонов  неговото дело

Елеонора Българска – забравената царица бр.276

Царица Елеонора – "сестра на герои" | Българска история
1671
Българската княгиня Мария Луиза умира през 1899 г., след като е родила четири деца. За тях княз Фердинанд търси нова грижовна майка. Насочват вниманието му към Елеонора, известна с благородство, милосърдие и скромност. От пристигането си в България, в следващите девет години Елеонора поставя безрезервно своите сестрински заложби в разположение на новото си отечество. Сватбения си подарък от българите в размер на 150 000 лв. тя влага в изграждане на санаториум за гръдноболни деца. Учредява клонове на Българския червен кръст из страната. Посвещава остатъка от живота си на благотворителност и помощ към пострадалите от войните българи. За нея Иван Вазов пише:
„Жена венценосна, сестра милосердна,
Сестра на геройте из боя жестоки,
Царице, ти цяла любов си победна,
Душа изтъкана от чувства високи…”
 https://bulgarianhistory.org/eleonora/
Таг Елеонора Българска   царица