БЪЛГАРИТЕ ЖИВЕЯТ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ БР.107

  През VІ в. готският историк Йордан, чийто летопис учените датират към 551 г., посочва, че местоположението на българите е -Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes - по северния бряг на Черно море.

 

        Точно век по-рано на същото място летописецът Приск Панийски  упоменава, че са акатирите. “Аз отидох към жилището на Атила с подаръци за неговата съпруга. Името й е Крека. Атила имаше от нея три сина, от които най-големия е владетел на акатирите и на другите народи, заемащи припонтийска Скития“ (фр. VІІІ).

 

    Всъщност, както става ясно от разказа на Приск, първородният син на Атила, чието име при преписа на Йордан (Касиодор) е съхранено като Елак (Еllac), точно по време на посолството на Максимин и Приск в града на Атила през 448 г., е отсъствал, заедно с хунския сановник Онегесий, понеже е бил при акатирите, за да им стане владетел.

 

Кои са акатирите (Άκάτιροι / Άκάτζιροι) ? При Йордан са изписани „агазири“?


Приск в бяло…

Приск (фр. VІІІ): „Онегесий през това време бил изпратен с най-големият син на Атила при акатирите, скитски народ, покорил се на Атила по следната причина: Акатирите имат много вождове и родоначалници, на които Теодосий ІІ изпратил дарове, за да ги обедини да се откажат от съюза с Атила и да станат федерати на римляните. Пратеникът обаче раздал подаръците не по старшинство. Куридах, главният между тях по власт, получил втори по ред подарък и се почувствал обиден и лишен от полагащата му се награда. Той се обърнал към Атила за помощ против другите съначалници. Атила веднага му изпратил голяма войска. Едни от акатирските вождове били убити, а други принудени да се покорят (във фр. ХХХ  Приск вече пише за „хуни-акатири“, което означава, че победените не минали под властта на Куридах, а под тази на Атила, както между другото става ясно и от текста във фр. 8, който представяме тук – бел. К.М.). След това Атила поканил Куридах да дойде да отпразнуват победата, но Куридах, подозирайки заговор, отговорил на Атила, че е трудно човек да погледне Бога: ако за човек е непосилно да гледа към слънцето, то би ли могъл без да си навреди да погледне на най-великият от боговете. По този начин Куридах останал на земята си и запазил своите владения, докато целият останал акатирски народ се подчинил на Атила. Желаейки да издигне за  владетел на този народ най-големият от синовете си, Атила изпратил и Онегесий, за да бъде всичко направено както трябва.
По времето на Йордан през средата на VІ в. акатирите живеят между естите и българите.
През 1860 г. Г.С.Дестунис към второто руско издание на откъсите на Приск (първото е на баща му Степан Дестунис), отбелязва: “Къде са живели акацирите? Съгласно Приск от V в. те са били на северния бряг на Черно море, но при Йордан от VІ в. в V глава на Гетика, те са по-северно, в средната полоса на Русия. Ето думите на Йордан: „Ad littus Oceani, ubi…fluenta Vistulae… ebibuntur, Vidoiarii resident, ex diversis nationibus aggregati (вж. и гл. 17), post quos ripam Oceani item Esti tenent, pacatum hominum genus omnino. Quibus in austro adsedit gens Agazzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes… и т. н.“ Указанието на Йордан не е пряко, а косвено, понеже се извежда от мястото заемано от акацирите към местности заети от други народи и посочени доста точно от Йордан. По негово указание видоярите (вивидарии) живеят на долна Висла, при морето. До тях по морето са естите. Но в какво направление от видоярите живеят естите? На запад или на изток от тях? Разбира се на изток, защото по-нататък е казано, че акацирите живеят между естите и българите, заемащи тогава северния бряг на Черно море“ (коментар 74).
quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugem ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. (На юг от тях се разполага най-големият народ  агатзири, незнаещ селското стопанство и живеещ от стадата си и от лов).
Дестунис продължава: „При това обяснение ние се държим към общоприетата поправка и четем  item Esti, а не Itemesti, както се четеше до поправката. И така, в общи черти Йордановите агатзири са поместени между народите живеещи по Балтика и народите населяващи северния бряг на Черно море, т.е. акацирите живеели, както ние посочихме вече, по нашата средна полоса. Но как да съгласуваме указанията на Приск и Йордан относно местожителството на акацирите? Предлагам следното съображение: тъй като акацирите по Приск са живеели в V в. на северния бряг на Черно море, а по Йордан в следващият век намираме на тяхно място българите, а тях на север, то и може да заключим, че акацирите са се задържали само отчасти на старите си места и то под господството на българите, а останалите от тях били притиснати от българите на север“ (пак там).
 
 Кирил Милчев

тагове:  Аила, местообитаване, българи, северно черномориейорданлетописи, приск, елак, акатири, онегесий,551,

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>