УЧЕНИЕ ЗА МИСЛОВНАТА СРЕДА

Учение за мисловната среда (УМС)

Базирано на квантовата физика

Разработка

Мисълта е начален импулс, който има насоченост, чрез силата на желанието.

Мисълта не е материална, а конструктивна- изменя, променя нещото. Следователно, тя е енергия, която под въздействие на силата, се движи със скоростта на мълнията- мигновението и се насочва към дадения обект.Тя има насоченост, чрез желанието на субекта. Чрез нея се градят форми.

В пространството всичко се движи. Съществува хаоса и закона на индукцията.

Последователността е: движение- хаос; индукция – трептене – вихри .

Всъщност, като цяло, съществува силно електрично мисловно поле, в което трептят електрични частици,  с определен интензитет-   силен, слаб

Телепатията се развива в полето на индексираната действителност. Индексираната действителност е полистатична, вертикална- вестибуларна, вазотомична. Вазотомична- която се предава по кръвоносните съдове по нервните окончания, чрез нервен импулс.

По пътя на кръвта, тя стига до мозъка, който я преработва  в мозъчните килийки -клетки, които я асимилират-осъзнават и от там наново я изпращат до съответния медиатор.

Медиаторът е този, който дава или показва правилния път , за да бъде осъществен и реализиран планът. Планът е задачата, поставена от източника, от който идва. Реализацията е източникът, който е готов да я изпълни. По отношение  на изпълнението се влага въображение и творчество, съобразно възможността на източника.

Средата също оказва влияние. Комуникацията е от голямо значение. Реализацията се осъществява чрез комуникацията. Това е творчески процес. Затова се говори за Твореца- изпълнител.

От Анализатора зависи нивото на Творението. Нивото на Разума е от голямо значение. Съвършеното Творение зависи от начина на изпълнението. Висшето ниво на Разум реализира висше изпълнение на творението.

Телепатията е мерна единица в информационното поле на човешките медиуми. Може да се идентифицира и в животинското поле. Тя е част от цялата Природа. Телепатия  се осъществява между  субект и обект. Съществуват два вида телепатия:

Когато информацията има насоченост т.е. отправна точка-обект.

Със скоростта на мигновението от мисловното поле  първата сричка от  дадена дума     отскача по индукция по мембраната, която трепти и чрез нервен импулс   информацията тръгва по вертикален мисловен лъч-подобен на стрела и се изстрелва навън в пространството, в посока на обекта. Следва следващата сричка от думата, по същия начин тръгва по друг мисловен лъч и в полето на магнетизма двата лъча се привличат, т.е. информацията от двете срички се обединява и дава една цяла дума,  цялата информация се облича във форма.

Големината на формата е в зависимост от големината на думата. Вече готова, тази   форма, информация, тръгва   по хоризонтален мисловен лъч, като се насочва към обекта, към който е изпратена.Той я приема на подсъзнателно ниво и тя отскача по индукция  по мембраната и пак чрез нервен импулс информациятта от думата -формата  се изстрелва по вертикалния мисловен лъч и се насочва към субекта. И  по същия път стига до анализатора на субекта- източника, който е изпратил началната информация и я осъзнава.

Субект- източник на информация  и обект- приемник на информация взаимно са си предали една и съща информация. В случая, вече осъзната от двете страни. Ако се направи една графика, получават се два правоъгълни триъгълника, които се обединяват и дават ромб. Три страни плюс три страни става шестоъгълник- шестограма.

Предадената  и приетата информация са право и обратно пропорционални.

Когато информацията няма насоченост т.е. отправна точка (обект)

Тук нещата се повтарят.

Със скоростта на мигновението от мисловното поле  първата сричка от  дадена дума,     отскача по индукция  по мембраната, която трепти и чрез нервен импулс   информацията тръгва по   вертикалния мисловен лъч-подобен  стрела и се изстрелва навън в пространството. Следва следващата сричка от думата, по същия начин тръгва по друг мисловен лъч и в полето на магнетизма двата лъча се привличат, т.е. информацията от двете срички се обединява и дава една цяла дума-  цялата информация се облича във форма.

Големината на формата е в зависимост от големината на думата. Вече готова, тази   форма- информация тръгва   по хоризонтален мисловен лъч, но остава в пространстовото и започва да трепти. Тук вече съществува принципа на случайното попадение. Може да попадне на случаен обект, който я приема по горе споменатия начин и ако съвпада с негови идеи, той я облича във форма, придава й смисъл и я реализира.

Ако формата не намери източник, тя остава в пространстовото. В духовните среди се използва думата „рее”, т.е. трепти самотна в пространството и разнася своята информация.

Извод: В нашета пространство, в целия свят се разнася информация, която идва от нашата човешка мисъл. В случая, нашите мисли са изпъстрени с множество нюанси от обърканост, негативизъм, омраза, агресия, алчност и  пр. и затова съществува хаосът, в който сме потънали и не можем да се измъкнем. Може би е време да се  научим да мислим правилно и за добро. Защото добрата мисъл излъчва озон, който свети, а  отрицателната – радий, който замърсява пространството около нас.

Еманация на мисловната среда:

НОЕВ КОВЧЕГ

а)Нещо обединяваща единната Вселена

б) Ковчег- Мисъл форма

НОЙ- Нещо обединяващо безкрая, й-  безкрай

Понятия: 

1.мигновена единица (1me)-  1 милиардна част от атома

2. 1 скорост мигновение( S mig ) е равно на 1 милиардна част от секундата

Мария Герасова

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>