ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАЙ ХОРА ОТ ЦЯЛ СВЯТ БР.139

 

Първи май е ден на труда в Бъл­гария, Европа и света.  Първи май е ден на всеки чес­тен, порядъчен човек на наем­ния труд, на хората, съз­даващи блага, на пен­сионерите, които в миналото са отдавали сили и знания в произ­вод­с­т­вото, в науч­ните инс­титути, в земеделието. Той е ден и на мнозина от дреб­ния и среден биз­нес, на тези пред­п­риемачи, които работят солидарно, като колеги с работ­ниците, които пазят и уважават тех­ните социални права. Първи май е ден и на социал­ната солидар­ност, ден, в който изразяваме уважението си към сънарод­ниците ни изпад­нали в беда, лишени от работа, но меч­таещи отново да отдават труда си при нор­мални условия. Първи май е наис­тина преди всичко праз­ник. Именно затова пожелаваме на всички  хора по света един слън­чев, ведър Първи май – ден с усмивки и вяра в бъдещето!

от редакцията

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>