РАДИЕСТЕЗИЯТА – КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Резултат с изображение за махало и багети   Резултат с изображение за махало и багети

Думата радиестезия, се състои от две части – ради – значи изпускане на лъчи, естезия – чувстване, усещане.

Това е един метод, който ако се усвои, ще бъде полезен във много сфери на живота.

Раздвижване на багетата или махалото при пресичане на една вълна, не е нищо друго, освен реакция на организма, причинено от въздействието на тази вълна върху него на това, става осезаемо.

МЕТОДИ НА РАБОТА

1. ФИЗИЧЕСКИ (ДИРЕКТЕН). При него боравим директно със самата вълна. Багетата или махалото играят ролята на истински детектор на вълната, който реагира при появата на резонанс и индукция между тях.

При този метод се намираме на мястото, където ще изследваме.

2. МЕНТАЛЕН (МИСЛОВЕН ИЛИ ИНДИРЕКТЕН). Чрез мисълта извикваме обекта и го изследваме. Знае се, че мисловният процес е реална вибрация на електромагнитните частици. Те си взаимодействат и допълват.

ПРИ РАБОТА НА ДВАТА МЕТОДА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

1. Не трябва да влагаме собствена мисъл. Да използваме метода на безмълвието!

2. Необходимо е да оставим вълните да говорят сами по себе си!

3. По време на работа трябва да бъдем концентрирани!

4. Въпросите, които задаваме, трябва да бъдат точни и ясни!

ИЗПОЛЗВАНЕ РАДИЕСТЕЗИЯТА В МЕДИЦИНАТА

КАРТА НА ЗДРАВЕТО

1. Температура

2. Пулс

3. Кръвно налягане

4. Кръвна картина – всички показатели

5. Урина

6. Най-добро лечение или лекарство

а) оптимално въздействие

б) дозировка

в) време на ползване

7. Степени на заболяване

а) от 0- I

б) I- ва

в) II- ра

г) III- та

е) последствия

КАРТА НА БОЛЕСТНИТЕ ПРОЦЕСИ (СКЕЛЕТНА)

НАЧИН НА РАБОТА

При предварително начертаната карта на здравето, споменаваме отделните органи. Започваме от главата и стигаме до крайниците.

Тук, който не е запознат с устройството на тялото, необходимо е да вземе Атлас на човешкото тяло!

Започваме с махалото да изследваме по отделно всички органи. Щом се завърти на дясно над някой орган, това ще рече, че има болестен процес.

Когато изследваме кръвна картина, урина и др. показатели, необходимо е да знаем какви са нормалните показатели!

ВОДЕН ИЗТОЧНИК

1. Трасе на контура – обсег

а) ширина

б) дълбочина

в) дължина на водния поток

2. Вид на източника.

а) река

б) езеро

в) море

г) океан

д) басейн

е) канал

3. Дълбочина и дебелина на водния пласт

4. Добра ли е за пиене или заразена

5. Състав и терминалност при минералния извор

6. Подходящо място за сондиране и какви пластове ще се срещнат

7. Силата на водното течение.

НАЧИНА НА РАБОТА

Заставаме с махалото или багетите на мястото, което сме определили. Започваме да броим от едно, две и т.н., като същевременно можем да отброяваме с един крак така, докато багетите започват да се кръстосват или махалото да се върти.

КАРТА ЗА СДЕЛКА, СРЕЩА, СЪБИТИЕ

1. Информация за сделката.

2. Дата и къде ще се състои.

3. Договорни страни.

4. Може ли да се разчита на партньора (от какво да се предпазим и от кого).

5. Как да постъпим – чрез интуицията

6. Трябва ли да се състои

7. Ще имаме ли успех или не

8. Да пътуваме ли

9. Как да се предпазим от неуспех – чрез интуицията.

КАРТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРАДНАТИ КОЛИ

1. Пътна карта на града, ако е село – описание.

2. Място на живеене – улицата, от което е изчезнало.

3. Описание на лицето или колата.

4. Проследяване по картата – пътна мрежа, магистрала, селата наоколо.

5. Краен пункт с проследяване на събитието.

 НАЧИН НА РАБОТА

Работи се с махалото. Започва се от начален пункт. От там по картата. То показва, от къде е минало превозното средство. Къде е спирало. Докато се завърти там, където се намира откраднатата кола. Сега е ред да питаме: ”Тук ли е колата?” Махалото ще отговори със завъртане по посока на часовниковата стрелка.

Всички методи упоменати до тук, не служат за вземане на пари от хората, които са изпаднали в беда, а само да им се помогне или да помогнете на себе си!!!!!!!

 Мария Герасова

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>