НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА Е ФИЛОСОФИЯТА НА ЛЮБОВТА БР.147

Romantic Wallpapers 1Философията на живота седи в това да знаем, де сме прави, т.е. где сме в съгласие със законите на общия живот. И когато животът и космичното съзнание влезе у нас, ние ще имаме нова философия, нова мисъл. Новата философия се занимава с великото учение на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Значи, човешкият дух и човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. Само тогава човек ще се прояви като душа, а не като ум и сърце само.

Отдалечаването от Бога, от Любовта води към лишения, страдания, мъчнотии, нещастия, болести и смърт. Това е философията на егоизма, на материализма. Да се приближиш към Бога, значи, да се обърнеш от човешката към Божествената Любов. Божествената Любов е безгранична, необятна. Тя не ограничава никого. Откажете се от старата философия и пожелайте да познаете Бога така, както сте Го познавали. Вие Го познавате в себе си като Любов, Мъдрост, Истина, като Милост и Благост. Тогава, защо хората са се отдалечили от Бога? Защото не вярват на себе си, в своята душа, а вярват във философията на „учените”. Някои искат първо да уредят живота си и тогава да търсят Бога. Така никога няма да Го намерят. Вие ще намерите Бога само в нещастията и страданията. Защото само те ще ви разкрият безсмислието на личния, егоистичен живот. В това се крие съвременната нова философия на любовта. В какво се състои тази философия? В света съществува само един Принцип, едно Начало – Бог. И Този Бог е Любов, Принцип на Любовта. Той носи безграничния живот в Себе Си. Той освобождава съзнанието на човека и разширява неговия ум. Той прониква навсякъде: в сърцето като топлина, в умовете като светлина и в душите като сила и свобода. Бог е източник на живот, на светлина, на свобода. Всяка мисъл, която излиза от Бога, е запалена свещ. Всяко Божествено чувство е запален огън. Като вътрешен Принцип на живот, Бог ни подтиква към доброто и възвишеното. Чрез него душата може да придобие своя първоначален живот и да се облече в безсмъртието. Бог е необятна Светлина, която прониква вселената. Дето влезе тя, всичко чисти. Бог е светлина, непреривна светлина. На тази светлина растат и се развиват всички дарби и способности, всички добродетели в човека. Бог е разумна, мощна сила в природата. Най-реалното нещо в света е Бог. Бог е абсолютен живот, абсолютна свобода. Бог е наш Отец, нашите души са лъчи от Бога. Следователно, той е Слънцето на живота, без Него нищо не би съществувало. Природата е най-разумното, най-реалното проявление на Бога. Каквото е Слънцето за физическия живот, това е Бог за съзнанието на човека. Бог е Виделина, Която освобождава човека от всички противоречия, от всички ограничения и заблуждения, от всичко отрицателно, от болести и смърт. Бог е Слънце за човешката душа, велика Реалност, единствен обект, който никой не може да отнеме от човека. Бог е достъпен за всички. Той е в нас и в цялата вселена, навсякъде. Той е в светлината, във въздуха, във водата, в хляба. Ние Го познаваме като жива Любов, като жива Мъдрост и жива Истина, които ни освобождават. Един е Бог на Любовта, на Мъдростта и Истината, Който се разкрива на всички народи като правда и свобода. Това е основата на новата философия: Бог е Любов и ние можем да проявим Божията Любов в живота. Всичката философия в живота седи в следното: Дръжте връзката си с Господа на Любовта! Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, философията, науката, изкуството, общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания, с нов стремеж към красивото и възвишеното.

Помнете: В Битието всяко същество, колкото малко и да е, е част от Цялото. Когато малкото, частта страда, с нея заедно страда и Цялото. Цялото човечество, цялата вселена е общ организъм, затова всеки трябва да приложи своята дейност за благото на Цялото, за благото на общия космически организъм. Това е новата философия: Живот за Цялото – чрез приложение на любовта, чистата, безкористната любов, каквато има на Слънцето. Човек трябва да търси щастието, благото не само за себе си, но като общ закон, който се отнася до цялото човечество, за всички същества. Любов към всички, желание благото на всичко живо! Това е законът!

Човек се ражда, за да изучава великия закон на самопожертвуванието. Бог го е изпратил да учи великия закон на любовта.

Казвам: Философията на живота е тази да познаете, че вие сте дошли отгоре да изпълните волята на Онзи, Който ви е пратил преди милиони години на земята – Отец на светлините. Вие сте жив слънчев лъч, разумна светяща душа, образ и подобие Божие. И затова е дошъл Христос: да донесе закона на Любовта. И Той каза: Само по закона на Любовта вие може да изпълните волята на Бога, понеже Той е Любов. И там, дето е Любовта, там е и Духът, това Начало, Което движи силите и носи живот и свобода. Христос донесе едно учение, една философия на любов и свобода, да направи всички хора вътрешно щастливи и свободни от егоизма, греха и смъртта. Бог създаде света, като едно велико училище, за да учим, да пеем и да се веселим. Той облече всички свои създания в различни облекла и ги изпрати на земята да живеят в мир и любов, в правда и светлина. Той не благоволява в тяхната смърт, в убийствата, в неправдите и престъпленията. Обърнете шишето надолу да изтече старото съдържание – лъжливите философски учения на книжниците и фарисеите, на материалистите и черковниците, които оправдават стария живот на гъсениците. Отворете сърцата и душите си за новата светлина на Слънцето и приемете новата философия на Любовта и Мъдростта. Тя е опитна философия и тя само може да донесе истината и свободата. Сега вие сте затворени в телата си като в гробове и питате какво да правим, как да излезем вън. Познайте себе си като живи слънчеви лъчи, излезли от Бога, Слънцето на живота, събудете се от хипнозата на материализма и кажете: „Аз съм син на Отца на Светлините, Син Божи; аз мога да мисля и да любя като Бога; мога да правя добро като Него”.

В благовестието на Христа има една велика философия, чрез която можем да пресъздадем своя живот, съобразно законите вътре във вселената. „Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни”. „Това е живот вечен да познаете Бога на Любовта, Мъдростта и Истината”. Всеки човек може да оправи своя свят. Външният свят ще се оправи, когато всеки човек оправи своя вътрешен свят. Гъсеницата трябва да се превърне в пеперуда, да разпери криле, да хвърчи. Човек трябва да се познае като дух на светлина и любов, да почне да свети и топли, да живее в безграничната Божия Любов. Нужно е работа върху себе си, вътрешно преобразование, вътрешна революция, коренен преврат. „Учи, люби, свободен бъди!” Това е девизът на новата философия, на слънчевата любов. Това е единствената философия, която може да ви помогне да излезете от гроба на егоизма.

Боян Боев

 тагове: новата, философия, любовта

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>