ЦАРЬТЪ СИ ОТИДЕ, НО БЪЛГАРИЯ ОСТАВА БР.148

 Възванието на Българските писатели.

Вестникъ „ Утро” 3 септемврий 1943 година

BASA-3K-7-342-28-Boris_III_of_BulgariaПо случай смъртта на Н.В. Царъ Борис III Съюзътъ на българските писатели е издалъ едно възвание къмъ българския народъ, въ което,

между друго, се казва:

Народътъ ни осироте, небосклонътъ му се помрачи, гаданията за утрешния му денъ се увеличиха. Отмина си царътъ, отмина си българинътъ, чието дело носи вече  светостта на Неговия великъ едноименикъ. И при Царътъ  Кръстителъ се нареди Царътъ  Обеденителъ. Сънародници, ударътъ е тежъкъ,непоносимъ. Съдбата ни отне най- опитния кормчия, който съ сигурна ръка презъ цело четвъртъ  столетие съуме да проведе държавния ни корабъ през най- опасните подмоли на развихреното у насъ и около насъ море. Останахме ние- водените от Него- без своя водачъ. Но да скръстимъ ли ръце, за да гледаме безучастно, какъ корабътъ потъва? Не, пътятъ е посоченъ отъ великия Покойникъ и тоя пътъ извежда къмъ една единствена целъ- обединена България- най- божествената целъ, която са преследвали и неизброимите поколения преди насъ. Българи, големи са изпитанията, които ни предстоятъ, но голема требва да бъде верата ни, че ще можемъ да ги преодолеемъ. Нека никога не забравяме, че най- големото зло не е онова което е дошло мимо насъ, а това, което ние сами си докараме.

И тъкмо въ тия тежки дни българскиятъ писателъ ви подканя да не отпадате духомъ. Сполетялата ни беда нека да ни учи: денемъ да работимъ, нощемъ да бдимъ.

Братя, Царьтъ си отиде, но България остава. Да се грижимъ трепетно за нея, та да я поверимъ следъ време целостна и непокътната на най- галената народна рожба Царъ Симеонъ II. И както ние сме изпълнени съ чувства на боготворение къмъ Неговия Августейши Родителъ така и Той да бъде преизпълненъ съ същото чувство къмъ насъ, Неговите сънародници, щастливъ, загдето е повиканъ от Провидението да представя и да ръководи единъ достоенъ, единъ богоизбранъ народъ, верната служба към когото требва да бъде не само Неговъ дългъ, но и Негово съзнание.

Българи, да се преклонимъ предъ тленните останки на Царъ Борис III ! Да вдигнемъ глава за Царъ Симеонъ II ! Да живее България !

 

      Личен архив: Стефчо Кирин

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>