Квантовата физика потвърждава езотеричните знания бр.157

В края на ХХ век, в допълнение към теорията за физическия вакуум и торсионните полета, физикът А. Мишин откри основния закон на ефиродинамиката. По време на експериментите е доказано, че материята и пространството са различни форми на вихровълнови движения на свръхфлуидния етер, причинени от въртенето на Вселената като цяло. Оказа се, че именно това въртене генерира първичните торсионни полета – основните пространствено-времеви вихри с дясна и лява ротация, които не пренасят енергия, но пренасят информация незабавно във всяко място във вселената за всички възможни събития и явления в миналото, настоящето и бъдещето.
Както отбелязват учените, основният закон на ефиродинамиката, открит от A.Mишин позволи да се разбере физиката на йерархията на вихровите структури на Вселената от планетарен до междувселенски мащаб и експериментално потвърждава теоретичните разработки на академиците A.Aкимов и Г.Шипов.
Изучавайки Вселената, законите, чрез които тя съществува, все повече и повече учени стигат до заключението за Върховното разумно начало – Бог, присъстващ във Вселената като един вид цялостна информационно-вълнова структура информация вълна.
Ето например какво казва за това академик Ф. Шипунов: “Съществува наука, наречена квантова механика, изследваща частицата като физическа структура и едновременно като вълна или енергия. Извън пределите на елементарните частици: неутрони, позитрони и други -  материалният свят не съществува, остава само техния вълнови компонент. Оказва се, че Вселената е съставена от някаква субстанция, която не може да се нарече материална. Това е духовна субстанция, която има вълнова природа. Именно това изгражда целия физически свят.
Изследванията са показали, че има вълни, които могат да се разпространят незабавно до всяка точка на Вселената. Поради това, всяка изречена дума или станали събития се запечатват във всяка точка на Вселената завинаги. Следователно има Висша сила, която вижда целия свят мигновено и веднага, благодарение на функциите на вълната …
В учебниците няма формули на квантовата механика, а ако те са били публикувани, светът щеше да е прозрял! За съжаление, така нареченото “научно Гестапо” не позволява да се публикуват. Знаем само формулата на Айнщайн: E = ms², която е погрешна, защото й липсва духовния вълнови коефициент.
Надявам се, че в близко бъдеще ще бъде публикувано уравнение, което доказва съществуването на духовния свят, както сега с математическа точност е доказано съществуването на творческите сили на Вселената, от които зависи целия материален свят и ние с вас. Това е последното откритие на квантовата механика, което се смята за последната дума в областта на науката”.
По този начин, най-новите научни открития са потвърдили съществуването на висша сила, паралелни реалности, енергоинформационно поле, т.е. всичко това, което е описано в древните езотерични източници.
http://neonula.blogspot.bg/2015/08/blog-post_27.html
тагове:Квантовата физика,    езотеричните знания

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>