ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА НА ЕДЕМ

Трудно е да се убеди съвременното човечество не само,че на Земята има построено Небе,което е самият релеф,но и къде се намира то.Не е лесно да си представим,че релефа на Земята е построен от Бог,след като има толкова много книги по геология и палеонтология,които ни внушават точно обратното.Според науките за Земята в продължение на милиони години в резултат на сложни нагъвателни движения на земната кора някъде тя се издигала,другаде потъвала.Съществувала е интензивна и ефузивна магмена дейност и активен тектонски живот и така някаква природна закономерност е създала геосинклинали и антикви нали,планински системи ,заравнени и вдлъбнати повърхнини. Построена е и специална т.нар. стратиграфска таблица за историята на Земята,която убедително ни учи за ерите и периодите през които е минала нашата планета и за нагъвателните фази предизвикали издигането или потъването на планини и морета,на суша и вода…Малцина са се замисляли колко е издържана тя и възможно ли е магмата до такава степен да се активизира,че да издигне планини като Хималаите,Андите,Алпите,та дори и Рила. Има още много неща за релефа,които продължават да бъдат загадки. Например гранита е много разпространена магмена скала,но тя не е образувана от земната магма.Тогава от къде е дошла скалата?Въпрос без отговор…
Главата ни е натъпкана със знания за релефа на Земята,но дали всичко,което е записано в университетските и училищни учебници е вярно?!
Като географ със специалност по геоморфология и картография съм мислила по тези въпроси и особено за образуването на Пловдивските тепета,които съзерцавам всеки ден . Скалата,която ги изгражда е сиенит,наричат ги още Сиенитни хълмове.Извисяват се в равната като тепсия Горнотракийска низина сякаш безразборно разхвърляни и величествени.Сиенита е също вулканична скала,образувана под повърхността,затова интензивна. Но и сиенита както гранита не е образуван от земната магма.За съжаление не ми е известно български геолози да са писали за Пловдивския сиенит освен немския геолог д-р Гюнтер Мьобус,който е впечатлен от състава и строежа на скалата,която не приличала на другите сиенити в света или поне на тези,които е изследвал . Кръщава я пловдивит…Тогава от къде е дошла скалата?Най-бързо можем да отговорим,че това е метеорит или малка луна паднала от Космоса.
Най-старите селищни могили в Пловдив носят името Ясъ тепе. Тяхната възраст е доказана от археолога Йордан Детев-7000-6000 г.пр.Хр. Това е доказателство,че на територията на Пловдив,а и на България е имало цивилизация по-древна от тези на Месопотамия и Египет.Имаме сериозни основания да вярваме,че потопа от времето на Ной е станал в Черно море и страните от Черноморският регион в ,които влиза и България.
Ной е живял в Едем и е бил свидетел на живота преди потопа и след него.Най -вероятно в кораба е имало и книги,които е написал Енех-наричан Писар на Правдата.От десетките книги на Енох до нас е достигнала само една,но и тя е достатъчна да ни помогне за определяне на географското положение на Едем-името и е “Книгата на Енох”.
Археологията и местоположението на Всемирния потоп описан в библията доказват по безспорен начин,че Едем се намира на Балкански полуостров-източна част.
Трета много важна особеност в източната част на Балкански полуостров е релефа.Той представлява карта на звездното небе-това, което виждаме с очите си.
Пловдивските тепета са най-яркия пример за съзвездие от скали.Хълмовете са подредени така както са звездите в съзвездието Голяма мечка.Всяко тепе отговаря на звезда в това съзвездие.
Звездите в горното съзвездие се изменят и заемат различно положение с течение на времето,но Пловдивските тепета-звезди си остават на едно и също място, така както са построени от Бог.Ако прочетем “Книгата на Йов”глава 9 ще научим,че Бог създаде Аса,Кесил и Хима, а това са : Голяма Мечка,Орион и звездния куп Плеяди…
Едва,когато разпознах,че Пловдив представлява съзвездие, което се състои от милиарди звезди,можах да разтълкувам,казаното от апостол Павел във “Послание към Филипяни”(Пловдивчани) изречение:”Нашето гражданство е на небесата…”Филипяни 3:20
През последните столетия и особено в последните години първоначалният релеф на тепетата е променен.Три хълмисто е почти изцяло заострено.Къщи са накацали и по останалите тепета.Марково тепе беше напълно разрушено,за да се построи МОЛ.Много от тепетата са разкопавани за добиване на павета от сиенита.

IMG_20160907_194723

И въпреки това има достатъчно белези и поставени знаци,които могат да послужат за доказателство,че Пловдив представлява град през който преминава небесната и земна ос. Затова и е Аса дошло от Оса . Пловдив е малкото светило за което пише в Битие 1:14-19, което е нулевият меридиан или пъпа на Твърдта небесна- Едем. Днес нулевия меридиан минава през Гринуичката обсерватория в Лондон, но той е определен да бъде там не от Бог,а от хората. Божият нулев меридиан е Пловдив.
Самото име на града е възникнало от това специално предназначение.Първоначално името на града е било Пъпъ ла тин, променя се на Пълдин и накрая става Пловдив.Пловдив е имал и други имена, от които най- известно е Филип ПОПО ЛА ТИН ,където името е същото,но е прибавено Филип.Но това не означава, че градът е създаден,благоустроен или кръстен на Филип ІІ Македонски. Фила има съвсем друго значение.
Енех описва Центъра или пъпа на Земята в глава 25 стихове1-3
Ето какво пише в тях:
1.Оттам аз се упътих към центъра на земята и забелязах едно благодатно и плодородно място,където дърветата разпускаха непрестанно вечно зелени клони.Там видях също една свещена планина и по- надолу, на източния склон,вода която течеше на юг. Още забелязах на изток също тъй извисена планина всред дълбоки но тесни долини.
2.Водата течеше към планината,към западната и страна:по-надолу се издигаше друга една планина.

IMG_20160907_203120

Изменение и видимо разположение на най-ярките звезди в съзвездието Голяма Мечка вследствие на собственото и движение.
3.В полите на тази планина имаше тясна долина,а в средата към планината-краищата на тези три планини,други дълбоки и сухи долини.Всички тези долини дълбоки и тесни, се състояха от една пространна скала на,която имаше посадено едно дърво. И в моята възхита аз се дивях от скалата и долините.
Написаното се отнася за Пловдивските тепета,които Енех нарича планини.За него център на Земята е бил нулевия меридиан или Небесната ос,а не центъра на земното кълбо.
Дърво,което се вижда на Трихълмието е  знака за Нулевия меридиан,което е било скален фалос.Гърците го наричали ОМФалос
Той е бил построен на Таксим тепе,което е звездата Делта.От тук и о-в Делос и Делфи.За него пише античния поет Пиндар от Беотия
“Ти чудо неподвижно
върху широката земя,
теб,който смъртните наричат Делос,
 а на Олимп безсмъртните -звезда,
 блестяща отдалеч върху земята синя…”
Водата,която описва Енех е била Бунарджика.В резултат на потопа и земетресенията,а също и от намаляване на дебита и този твърде буен извор вече е под повърхността и водите му,които са текли към Симеоновата градина днес се оттичат към бул. “6-ти септември” и ул.”Ген.Данаил Николаев”в Пловдив.
По дълбоките долини между тепетата днес минават главни пътни артерии. През тях профучават леки коли и рейсове.Всичко наоколо е застроено.Едва ли някой си представя как е изглеждал града без къщи и улици.В района е имало езеро или поне такова е рисувано около тепетата.Неговите очертания са били като на бяла мечка,затова и понятието “Студна мечка”-както са я наричали гърците. Съществуващото море или сладководно езеро Горнотракийската низина по време на Троянската война и утаяваните в него наноси от реките е запълнило първоначалните дълбоки долини,така че и височината на тепетата е претърпяла промени…
След като се уверих,че Пловдивските тепета и Пловдив представляват съзвездие започнах да търся следи и за други такива.  След като използвах звездната карта,географски карти и литература достигнах до разкриването на почти всички стари съзвездия рисувани в старите карти и атласи.
Съзвездието Малка Мечка,макар и да се смята,че  ще бъде по-малко по площ от съзвездието Голяма Мечка се простира на голяма площ.Опашката на Малката Мечка е потънала по време на потопа. Там се е намирала Полярната звезда,но са останали само тялото и главата на Малката Мечка.Тялото това са Чирпанските възвишения. Името е дошло от народното наименование на съзвездието Чирпак. Същото име носи и град Чирпан.На Голямата Мечка са казвали Тигана. Между двете съзвездия с еднаква форма на звездната карта е разположено съзвездието Дракон-част от това съзвездие е планината Драгойна,която се нарича на името на Дракона. От Дракон е възникнало името траки,което става обединително име за всички други племена обитавали Едем.Интересно е да се каже,че племената, които са живели по българските земи са носели името на съзвездието или звездата от твърд.Ето защо, когато се знае местоположението на дадено съзвездие може да се уточни и местоположението на племето.
Съзвездието Херкулес е разположено в Източни Родопи.Най-отличителният белег за това съзвездие на територията на България са две високи петдесетметрови скали.Те се намират в Кърджалийско и се наричани Херкулесови стълбове.В тях, старите астрономи и жреци са виждали краката на Херкулес.По тях може да се докаже,че столицата на Едем е Атлантида,която е потънала заедно с храмовете и каменните стени, се е намирала близо до Кърджали-в района на Димитровград, Стара Загора или в Старозагорското поле и е на сушата,а не в Средиземно море или Атлантическият океан.
Професор Диню Канев, преподавател по геоморфология в Софийски университет, описва в книгата си “Към тайните на релефа в България”Керменското клетъчно чудо,което всъщност е малка част от стените на Атлантида,които по някакво чудо са се показали на повърхността.
Забелязах,че народната памет е съхранила много имена,които са свързани с Едем.Вярванията на всички тракийски племена са насочени към Бога на Слънцето. Всъщност, хората са вярвали в бога, който построил Слънцата от камък.Този Бог е бил построен в Райската градина,там цял рид е бил оформен като Бог Отец,както се изобразява по иконите.Също така е наричан Звезда,Слънце,Зевс. Молитвите на троянските воини са започвали приблизително като Господнята молитва “Татко наш Зевсе,който си на Ида,велик и прославен…”Формата на рида наподобява буквата Р ,ето защо този знак е Божия знак(Ра).Мястото,където е главата прилича на буквата Л,от където и ЕЛ,което също е едно от имената на Бог.
Поради картината на Бог и неговото лице разкрито на хората,съзвездието Орион се е наричало от народа Ра лица,което ще рече “Лицето на Бог”.А Райската градина е в съзвездието Орион.
Има съзвездия или части от тях на територията на Гърция,и на другите съседни страни.Например съзвездието Скорпион е изцяло в Гърция.

GardenOfEden3

От изследванията,които съм направила в продължение на много години установих,че Едем е разположен между реките Вардар и Южна Морава на запад и Черно море на изток.От север е река Дунав,на юг Тракийско море -неправилно наричано Егейско море.В така очертаните граници площа е 205,350 кв.км.
Цялата тази площ е с разнообразен релеф и скали,но те са били построени така,че да приличат на водна костенурка,на която шията е протегната на Северозапад към Сърбия.Скалите,които изграждат шията са най-старите скали познати на земята.Предните крака на костенурката са запазени,едното краче това е Халкидически полуостров.Другото краче се впива в Железни врата на река Дунав. Задните крачета са потънали в Черно море по време на потопа.
Територията,която описах и която е била известна на много просветени мъже и жени в древността като царството на Исус Христос,което Той е познавал преди да е имало човеци на Земята.
В книгата”Посланието към филипяните” от Алек Мотиър на стр.98 има едно кратко стихче,което е пророческо:
“Ето!В яслите лежи,Този който съгради звездното небе.”
Ясно е ,че става дума за Исус.Ето защо Енох нарича Едем на името и Земя.на Исус- Месията,видоизменено на Семия и Земя.

IMG_20160907_204021

Нашата планета носи името на Исус Христос-Месията.Всички планети от Слънчевата система са кръстени на богове.Нашата планета не прави изключение. Тя също носи името на Бог,на Божия син,който е архитекта и главния строителен инженер на най-сложния и най-грандиозен строеж на Земята-Звездното небе от камък.
 И това е очакваното Божие царство,което ще се проповядва по целия Свят.
Автор: Парашкева Фичева
 тагове: географски, граници, големина, Едем

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>