МОИСЕЙ

(изход гл.1-18 )
Потомството на Иакова в Египет. Потомството на Иаков забогатели и скоро се размножило. Те станали цял народ, наричан еврейски или израилски. Еврейският народ се делял на 12 колена, според броя на Иакововите синове.Всяко коляно се ръководило от старейшина и носело името на тоя Иаковов син, от който произлизало.
Докато египтяните и техните фараони  помнили Иосифа и добрините му, евреите живели добре в Египет.Но дошъл фараон, който не знаел нищо за Иосифа. Той започнал да притеснява евреите и да им възлага тежки работи- да копаят канали, да правят тухли и да строят градове и крепости, да носят тежки камъни за пирамиди и т. н. Друг фараон пък издал жестока заповед: всяко новородено дете у евреите да бъде умъртвено.
Бог дал на евреите водач, който да ги изведе от Египет и ги върне в Ханаанската земя.Тоя водач бил Моисей.
Раждането на Моисей. Една майка от коляното на Леви, родила син. Тя го крила вежливо цели три месеца.Повече не могла да го пази. Тогава взела насмолена кошница, турила в нея детенцето и я пуснала между тръстиките на реката Нил. Сетне поръчала на дъщеря си Мириам, да наглежда отдалече кошницата с детето.
Скоро, при реката дошла фараоновата дъщеря.Тя съгледала кошницата и заповядала  на прислугата си  да ú я донесат. Отворили кошницата. Царската дъщеря видяла в нея хубаво детенце, което плачело. Тя се съжилила и заповядала да го приберат, макар да се сетила, че то е еврейче.
Мириам видяла всичко. Отишла при царската дъщеря и ú казала, че може да намери дойка за детето. Царската дъщеря се съгласила. Мариам довела майка си, която взела своя син и го кърмила.  След три дни, детето било заведено във фараоновия дворец. Царската дъщеря го осиновила  и му дала името Моисей, което значи “изваден от вода”. 
Моисей във фараоновия дворец.Моисей бил възпитаван като царски син, но останал с твърда вяра в Бога и милеел за сънародниците си.Веднъж, видял как египтянин биел жестоко един евреин. Моисей не  се сдържал и убил египтянина, за да спаси сънародника си.Фараонът се научил за станалото и се разгневил. Моисей избягал в далечната Мадиамска страна.
Моисей- водач на народа си.В Мадиамската страна, Моисей станал пастир при един свещеник.След време, Бог му заповядал да се върне в Египет и да застане начело на народа си.
Заедно с брата си Аарона, Моисей отишъл в Египет.Той се явил няколко пъти пред фараона и му казал, че по Божия воля, трябва да пусне еврейският народ да се върне в отечеството си.Фараонът не само, че не го послушал, но заповядал да наложат на евреите още по- тежка работа.По Божия воля обаче,тежки бедствия сполетели египтяните- болести налегнали добитъка, град унищожил посевите, скакалци изпълнили нивите, явили се смъртоносни мухи.Фараонът оставал непреклонен. Той дори заплашил Моисей, че ще го убие, ако продължава да се явява пред него. Тогава, Бог изпратил на египтяните тежко наказание. В една нощ измрели всичките им първородни синове Не бил пощаден и фараоновия дом.Фараонът толкова се изплашил. Той повикал Моисея и Аарона, и ги помолил по- скоро да изведат евреите от Египет.
Евреите напущат Египет.Еврейският народ знаел деня на своето освобождение и тайно се приготвил за него.По Божия заповед, всяко еврейско семейство заклало агне, опекло го и го изяло с безквасен хляб и горчиви треви.
Това било Пасхата, която означавала  избавянето на евреите от тежкото египетско робство. Бог заповядал на евреите да се спомнят всяка година, деня на своето освобождение, да го празнуват като празник на Господа и да ядат пасхално агне.Тоя празник, бил наречен Пасха.
Евреите се запътили към своето отечество.Те взели със себе си и костите на Иосифа. Скоро стигнали брега на Червено море и се разположили на стан.
Фараонът се  разкаял, загдето освободил евреите. Той тръгнал с многобройна конница да ги върне.Тогава, Моисей, по Божия заповед вдигнал жезъла си  и ударил напряко морето.Появил се силен вятър.Той раздвоил морската вода. Морското дъно се показало.По него, като по сух път, евреите минали на отсрещния бряг. Египтяните  се впуснали да ги гонят. Моисей пак ударил напряко пътя. Морската вода се сляла. Фараонът загинал заедно с конниците си.Тъй се избавил еврейският народ. Той с молитва благодарил на Бога и с хвалебствени песни възпял силата му.
Робството на евреите траяло 430 години.Когато Иаков се заселил в Египет, потомството му наброявало 75 души. Когато евреите напуснали Египет, те броели 600 000 души само мъже, годни  да носят оръжие, без жените и децата.
предостави Мария Герасова

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>