СИНАЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

786971
На третия месец след излизането си от Египет, евреите се разположили на стан, около планината Синай. Бог се явил на Моисей и му казал: ” Спомни на Иаковото потомство, че Аз го изведох от Египет  и го запазих до тук. Нека, то слуша гласа Ми и изпълнява Моите  заповеди.”
Моисей събрал  народните старейшини и им предал Божията воля. След това заповядал на народа, да се приготви да чуе Божиите заповеди.
Народът прекарал три дни в пост, молитва и въздържание. 
На третия ден, рано сутринта, черен облак покрил Синай. Светкавици една след друга заблестели.Гръм затрещял. Заехтяла цялата околност. Моисей повел народа към планината. Чули се тръбни звуци. Дим като от пещ се издигал от планината, която цяла се тресяла.Всичко това свидетелствува, че Бог присъствува на Синай. Всред дим, огън и гръм, се чул гласът на Бог., който изрекъл следните десет заповеди:

IMG_20160925_113405

1. Аз съм Господ Бог твой. Да нямаш други богове, освен Мен!
2. Не си прави кумири ( идоли) и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата, под земята. Не им се кланяй и не им служи!
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог!
4. Помни съботния ден, за да го пазиш свято; работи шест дни и в тях свърши всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог; недей върши в него никаква работа!
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята!
6. Не убивай!
7. Не прелюбодействувай!
8. Не кради!
9. Не лъжесвидетелствай!
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жена му, нито осела му, нито никакъв негов добитък- нищо, което е на ближния ти!
Народът с трепет изслушал Божиите заповеди и се върнал в шатрите.Моисей останал на планината и престоял 40 дни и нощ в пост и молитва. Там, той получил от Бога  две каменни плочи(скрижали), на които били написани 10- те Божии заповеди. На едната плоча били написани първите четири заповеди, които определяли как  да живеят хората помежду си.
Евреите прекарали цяла година около нея. По Божия заповед, Моисей  им определил постоянно място за молитва- една голяма палатка,наречена Скиния. Моисей наредил да служат в нея само лица, избрани от коляното на Леви.Негов брат Арон станал първосвещеник.
Бог наказва евреите. От Синай, евреите се запътили  за Ханаанската земя. Понеже дотогава живели все в робство, те били научени на самостоятелен живот. Вярата им в Бога  и в собствените им сили не била достатъчно закрепнала.  Затова се уплашили да превземат  обетованата земя със сила. Тогава, Бог ги наказал да се скитат из пустинята 40 дни.През това време, евреите получили нови наредби и закони. Излезлите от Египет, постепенно измирали.Младите пък се възпитавали по новите наредби и закони, без да познават робството.Така, еврейският народ се възродил  и подготвил за своята самостоятелност.
Смъртта на Моисей.  В края на живота си, Моисей събирал народа, благословил го и му дал последните си съвети. Той предсказал, че ще дойде Спасителят, който ще съобщи на хората Божията воля.” И ще накаже Бог ония, които не послушат Него ( Спасителя), защото Той ще говори в Божие име”- казал Моисей. После посочил за свой заместник  храбрия Иисус  Навин, отдалечил се в планината Нево и там умрял. Народът оплаквал любимия си водач цели 30 дни.
Моисей написал историята на еврейския народ в пет книги, които са част от библията. 
 предоставя: Мария Герасова

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>