СИЛА НА МИСЪЛТА БР.210

Лекцията на Мария Герасова изнесена на 24 септември 2016г в Открит университет по Природни и Вселенски знания.
На двадесет и четири часа, сутрин преди изгрев слънце от Космоса към земята се подава енергия наречена животворяща, която захранва цялата Природа. А Природа, значи Живот.
И така, от Космоса, енергията се приема от човека, като част от цялата Природа. Рецепторите на кожата или детекторите първи я приемат и по пътя на нервните окончания чрез импулс се насочват към Центъра на мисълта, който се намира в епифизата – жлезата, чийто етиопатология не е открита. Тя е малка капсулована жлеза, в която не може да се проникне и изучава.
Тук се намира и Центъра на вярата.
Центъра на мисълта разпределя мислите на чисти и нечисти. Чистата космическа мисъл съдържа озон, а нечистата радий.
А сега да продължим да разглеждаме пътя на енергията, изпратена от слънцето. Част от енергията попаднала в Центъра на мисълта се излъчва в околното пространство, а друга част от нея пак чрез импулс по пътя на кръвта се насочва към депата, т.е. вътрешните органи.
Тук се намира и Центъра на вярата. Символично, ако лампичката светне,това означава, че ние сме проявили вяра и пътя на насочване на енергията е отворен. Обратното, ако тя не светне означава, че ние сме проявили неверие и пътя на енергията е затворен. В такъв случай, тя не може да влезе в нашия организъм, а спира още горе и тогава нищо не може да ни помогне, освен ако ние сами не се преборим с неверието.
Когато лампичкта светне – в такъв смисъл сме проявили вяра, енергията както казахме отива в депата, т.е. вътрешните органи. Тя запълва клетките им. Но тъй като всеки орган има свои пулсации, като част от общата пулсация на целия организъм, а той е част от пулсацията на цялата ВСЕЛЕНА, а тя е част от пулсацията на целия Космос. Това е една непрекъсната взаимозависимост, която никога не може да бъде спряна или разкъсана. И така, като отделните органи пулсират, т.е. се свиват и разпускат, така преработената енергия по индукция се насочва към периферията му и образува енергиен двойник, който го обвива като воал. Но тъй като всичко е един кръговрат и съществуват енергийни центрове на тялото, наричат ги чакри. И така концентрираната (преработена) енергия, преминава през съответния център и излиза извън тялото. Сега тя образува енерго-информационно поле, което обгръща цялото физическо тяло, във формата на яйце. Тук е цялата информация за дадената личност – физическо и психическо здраве, емоционален потенциал, мисли, чувства, сетива. Или е целия багаж, който носи със себе си. Това енерго-информационно поле е индивидуално за всеки човек, но информацията, която носи, може да се предава на околните, защото съществува земния магнетизъм. Ние самите не можем да бъдем затворена система, поради тази причина. Енергията от информационното поле попива в нашите дрехи, в нашето и чуждото пространство. По точно в нашия дом, град, държава, в която живеем, а и в целия свят. Това са Акашиевите записи, т.е. информацията, която е натрупана през вековете и нашето време. А ако съумеем да я прочетем, ще се върнем години назад и ще разберем как са живели нашите предци, времето, техните култури и пр., без да четем от книгите. Както се казва в пословицата: \Няма скрито покрито. Всичко излиза на бял святизлиза на бял свят\”. Ето защо трябва да мислим много, когато вършим нещо, още повече, когато казваме нещо. Защото изречените мисли се превръщат в думи, които имат голяма сила. Да не говорим за действията. Всичко се запечатва около нас и после се завръща с двойна сила срещу нас. Сега вече знаем, защо времената могат да станат тежки или леки, а не че животът е тежък. Той е много красив и е такъв, какъвто ние си го направим. Не е необходимо да казваме, че Бог така казва, а да си помислим, че ние самите се наказваме чрез своите мисли и действия. Провидението е Учителят, който дърпа ушите ни за непослушание и казва: \”Внимавай! Бъди по-добър и давай любов на човеците, животните растенията, цветята, дърветата, камъните! Давай любов и на малката тревичка, която я желае! Защото всички те са част от голямата любов на Твореца. Ако дадеш любов, ще получиш любови и обратното, ако направиш зло, ще намериш зло.
Във Вселената съществува Единен информационен център, който приема и подава енергия по микровълнов път, на принципа на телепатични сигнали. Както вече казахме, в човешкия мозък се намира „Центъра на мисълта”, който има функция да разпределя мислите на чисти и нечисти, следствие което енергията тръгва по пътя на кръвта и се настанява в клетките на органите. Да си представим само, какво ще стане, ако излъчваме само нечисти мисли? Нечистата енергия (токсична), а тя съдържа радий, се настанява в клетките и започва да ги руши. А щом като клетката е непълноценна, съответно настъпват изменения в органите и те започват да се изразходват, т. е. да боледуват. Ако искаме да помогнем на някой, ние използваме енергията на мисълта, чрез силата на Любовта. Ето защо, за да помогнем на някого, да отнемем болката му, значи да дадем голямо количество Любов. Това се казва, да направиш Добро. А седемте висши Космически енергии, които правят чудеса са: Любов, Сила, Вяра, Истина, Чистота, Свобода и Мъдрост. Седемте кръга или седемте стъпала, по които трябва да тръгнем и вървим уверено. Какво представлява пирамидата? Знания, Опит и върхът Мъдростта. Всичко започва от Знанието, от което се натрупва Опит, а Мъдростта сама идва. Това трябва да помним и винаги да търсим Мъдростта!
Всяка мисъл гради форма. Колкото по-съвършен е човешкият разум, толкова по-съвършени форми гради. Да вземем художниците, музикантите. Колкото по-голямо въображение влагат, те творят и създават съвършени форми. Ще вземем следния пример: Искаме да изградим къща. На лице е идеята. Изграждаме плана и правим проучване. Всичко става чрез мисъл-форма. Когато всичко в мисловен план е готово, превръщаме го във физична величина. Ето как двата свята Духовен (Мисловен – мисъл-форма) и физичен, са паралелни и не могат един без друг, за да има разбиране между двата, т. е. да има хармония и да не живеят в противоречие. Това ще стане като влагаме разум в мисълта си. От тук става ясно, че каквато мисъл-форма се вложи, такава ще се материализира, т.е. ще се превърне във физична величина. А каква е нашата мисъл? Това са желания, недоброжелания, идеи, обещания – изпълнени и неизпълнени, форми на отмъщения, заклинания, закани, лъжливи елементи. Това е нашият Ноев ковчег – Нещо, Обединяващо, Единната, Вселена. Ковчег – мисъл-форма, която е градеж на нашата Карма. Сам по себе си Ной значи Нещо, Обединяващо, Безкрая. Чертичката отгоре е понятие за безкрай.
Като пътеводител на Кармата/ закон на равносметката/ се явява Желанието, което ще рече, че духовното ни ниво се гради чрез желанието ни да творим. Ако ние не желаем да се учим, да се усъвършенстваме, ако не желаем да сме добри, да лъжем, да мамим, да крадем и всички други пороци, а те са разкрити в Десетте Божии заповеди. А също и да даряваме много Любов, това се нарича Желание. Убийствата и самоубийствата също са наши Желания.
По закона на Кармата, чрез Провидението, което е нашия Учител, не спазваме закона на Доброто, а то е Кармата, ще страдаме ако не в момента, то след време. Първо се дава болката, а тя е тази, която кара сетивата, т. е. сърцето да страда. По пътя на нервните окончания чрез нервен импулс, болката се предава на съзнанието. То я преработва чрез размисъл. Тъй като тази мисъл идва от състраданието, то тя преминава по пътя на пречистването от токсините на нечистата мисъл, следствие което страдащият придобива голяма сила. Силната мисъл, изгражда сила у човека, както казва Фройд: „Силният Аз”.
От друга страна осъзнаване на болката, изчакването й да премине, поражда търпение, а то от своя страна изгражда силата на духа (волята). Честите страдания правят човека силен и от тук се изгражда състрадание към другите. След като човек знае що е болка, той ще прояви състрадание, а то изгражда Добродетел. Човек, който не знае що е страдание, той не може да проявява Добродетел. Този, който не може да съчувства на другите, не може да притежава качеството.
Мисълта има форма на сфера, в която са поместени седем такива, една в друга. В центъра на всяка сфера има петънце, което променя степента на светенето си. Ако нашата мисъл е чиста, то е светло-прозрачно. Образно казано, космическата енергия представлява светлина, която се отразява чрез нашата мисъл и от там и нейната степен на светене. Ако мисълта ни е нечиста, петънцето е черно, подобно на катранено вещество, което закрива светлината.
Знаем, че цялото ни тяло е съставено от клетки, а всяка от тях се състои от ядро, в което е заложено генетично Доброто и Злото. Има още и енергийни канали, които са запълнени с енергията на Духа. Те представляват множество нишки (апарата на Голджи), които се виждат под микроскоп и течна материя (плазмата), която е живата материя, така наречената енергия на Живота. Това са трите вида енергия – твърда (ядрото), въздушна (на импулса или Духа) и течна (на Живота).
Всяка информация подадена отвън се подава на подсъзнанието, която по индукция се предвижва към съзнанието, което я преработва и осъзнава. Човешкият мозък е йонизиращ слой от атоми и молекули настанени в килийки, а те от своя страна поставят началото на отделните центрове. Човек е този, който сам може да развие все повече нови центрове, стига да пожелае.
ИНФОРМАЦИОННИЯТ КАНАЛ представлява съвкупност от центрове и се намира по протежението на целия гръбначен стълб – от първи гръден прешлен (най-изпъкналия след шийните) и стига до опашната кост. Към него се включва шията и главата.
ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ПЪРВИ – СЕКСУАЛЕН. Намира се в основата на опашната кост и дава информация за сексуалните органи.
ВТОРИ – КОРЕМЕН. Намира се на два пръста под пъпа и дава информация за коремните органи – тънки, дебело и право черво, апендикс, перитониум, коремна аорта и вагус (най-големия човешки нерв).
ТРЕТИ – СЛЪНЧЕВ СПЛИТ. Намира се на нивото на стомаха и дава информация за стомаха, дванадесетопръстника, част от дебелото черво, панкреаса, черен дроб, жлъчка, слезката, диафрагмата.
ЧЕТВЪРТИ – СЪРДЕЧЕН. Намира се на нивото в основата на сърцето и дава информация за белите дробове, сърцето, гръдния вагус, гръдната аорта, трахеята.
ПЕТИ – ЕМОЦИОНАЛЕН. Намира се в основата на шията, там, където е кладенчето. Дава информация за щитовидната жлеза, гласните струни, част от трахеята, гръкляна, сънната артерия, зъбите и челюстите.
ШЕСТИ -ТРЕТО ОКО, ЕПИФИЗАРЕН. Намира се между веждите и дава информация за очите, синусите, епифизата, хипофизата, носната кухина и ушите.
СЕДМИ – КОСМИЧЕСКИ. Намира се на темето, където е голямата фонтанела и дава информация за всички части на мозъка и съответните сетивни центрове.
ЕНЕРГО – ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ, може да се нарече енергиен или астрален двойник, който променя цвета си според настроението и състоянието на човека. Наричат го и аура, която свети като спектъра на слънцето.
Като финал. Енергията, която се подава от космоса на цялата природа е неконцентрирана. Защото е чиста. Затова трябва да ходим по- често сред природата, за да се зареждаме с нея и да изчистваме токсините от себе си.
От по- горе разбрахме, че когато премине, тази енергия през нашето тяло, тя е концентрирана, защото вече не е в чист вид, а преработена.
автор Мария Герасова

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>