Имената на Пловдив и техният произход

Един от нàй-старите градове в света е Пловдив. Първоначалните селища са възникнали в Райската градина и около нея,там където са живяли Адам и Ева и техните деца.А те са: Каин, Авел и Сит. Когато Каин убива брат си Авел – Господ го изгонва от Рая в Земята Нод-това е Небето от твърд или Едем. Каин основава селище и го кръщава на името на първородния му син Енох (Битие 4:17). Следите от най-старите селища са отдавна заличени. За много от тях научаваме от археологически разкопки и иманярски набези, което е важно доказателство за нашето пра древно минало. Макар и много артефакти да са загубени все е останало нещо с което можем да разкрием част от нашата история. Много важна част от доказателствата е топонимията. Макар и видоизменяни имената на селищата и другите географски обекти също крият част от многохилядната ни история. В това число е и Пловдив – вторият по-големина град в България, известен още и като Града на Седемте хълма. А те не са хаотично разпръснати,а са подредени в строго определен план. Те представляват звезди от съзвездието Голяма мечка (Урса) и са част от едно миниатюрно звездно небе от скали,което е построено от Бог,както е описано в Битие 1:14-19.
Дългогодишното му съществуване е причина звездният град да притежава много имена. Някои от тях са известни и описани в книгите за Пловдив,други имена са скрити и непознати за повечето от нас.
plovdiv2
І  Известни имена
Най-напред ще се спра на имената,които са известни и разпространени за Пловдив. За някои от тях има опити да се докаже произхода им,но за повечето липсват. Ето защо ще се  опитам да внеса нещо ново ,с което ще се засили интересът за нови търсения за истината и значимостта на нашия град.
1.Ясъ тепе
Това е  селищна могила. Всъщност има две селищни могили с това име. Едната се намира в кв.”Филипово” по пътя за Брезовско шосе,но тя е напълно унищожена и всичко върху нея е застроено. Другата се намира в кв.”Лаута”. Изследвана е от археолога Йордан Детев и част от нея все още е запазена. Намира се край стадион “Локомотив”. И двете могили е установено ,че са на възраст -7000-6000г. Пр.Хр.Както се вижда , по археологически път е доказано,че около най-високите тепета е имало селища на възраст,която е по-голяма от тази на Месопотамия и Египет.
Името Ясъ е видоизменено,ще го открием в “Книгата на Йов” като Аса(съзвездието Голяма Мечка),в Египет Роаш(пирамидата Абу Роаш).
Произхода на името е свързан с Небесната ос – съкратено Н. Ос,което се превръща в Нощ и следва объркване,дори в Библията. Специалното положение на съзвездието Голяма мечка,да бъде сред около полюсните съзвездия  и през нея да преминава Небесната ос(погледнете звездната карта)е причина тук в Пловдив да са построени звездни знаци,които на съвременните релефни карти,и на другите географски карти се наричат условни. Този Божи звезден знак е причина Пловдив да е наричан Оса или Божията ос. Енох я нарича Център на Земята,гърците ОМФалос,а местните жители Пъпа на Едем или на Божията Небесна твърд.
Държа да поясня,че под “Център на Земята”не се разбира центъра на Земята като планета и вътрешният и център изграден от никел и желязо,а нулевия меридиан,ето защо и Енех ,когато го посещава пише че това е едно благодатно място.
Onfalosdelfoslou (1)
Омфалос
2. Пълдин
Произхода му е описан и името е дошло от Пъпъладин. Превода и на Пълдин ,а също така и на  Пъпълдин и Пъпъладин означава Пъпа на Божията Твърд небесна. Тъй като нашият град е наследил това име, но с времето е видоизменено, трябва да знаем ,че то е свързано със специалното положение на Пловдивските тепета да бъдат избрани за център на Земята(Едем).
От старото име са запазени следните букви “П”,”Л”,”Д”(“Т”). “Н” е преобразувано във “В” -това не е изолирано явление в топонимията.
От името на града е произлязло името на Палада,превърнато в богинята Атина Палада и т.н. В измислените легенди и митове можем да открием много истини за Пловдив и България.
520px-Cameo_Athena_CdM_Babelon17 (1)
Атина Палада
3. Филипопол
Името е дошло от Филипополатин,което е същото като предходното с добавка отпред на Филип или Фила. Съкращава се на Филипополис,Филипопол,Филипо,Филипи и накрая Филибе.
От къде идва това Фили или Фила. От всичко друго,но не и от името на македонския цар Филип ІІ Македонски. Фила има друго значение. Най-вероятно то е свързано със мерките,които са кодирани в земното съзвездие и златното сечение Фи. Преведено Фи ла означава “Божието Фи”. Таксим тепе на което е бил звездния знак и като звезда Делта се е наричал Дел-ос и Дел-фи. И в по-късен етап Фила-Делфи,както е имало Фила Орфеида-надпис,на една от мраморните седалки в Античния театър.
5
Античен театър Пловдив
4.Пенеролис
Превода на това име е Град на крадците. Но истината е съвсем друга. Името е свързано с Хермес Трисмегист. Може дори да го наречем Града на Хермес. Няма нищо общо с крадци,въпреки че и за съзвездието има измислени истории за крадена мома от Плеядите или за крадена слама.
Хермес е известен и описан в митологията като син на Юпитер и на Плеядката Мая,първоначално аркадски бог на ветровете и дъжда и изпълнител на божествени поръчки,на търговията,измамата и съобщенията,както и покровител на крадците. От тук и Крадец,особено като се знае,че е откраднал стадото от крави на Аполон(Метаморфози,Овидий-книга ІІ-ра).
Хермес преди да отиде в Египет е живял в Пловдив,за което има много доказателства.Достатъчно е да разгледаме по-внимателно
Археологическия музей.
hermestrismegistus1 (1)
Хермес Трисмегист
5.Кендрисос
Сведенията са,че това име е било най-старото от всички. Имало е Кендризийски игри,подобни на Олимпийските. Имало е място,специално предназначено за този вид игри,а именно стадиона.
Част от него е запазена и до днес и е туристическа атракция в момента. Откритото пространство се намира на площад “Джумаята”. Никой до сега не е установил от къде идва този топоним. Античният стадион е достигнал до стълбите на Сахат тепе и при строителни работи се разкриват множество мраморни седалки. Няма спор,че той съществува,а за да има Античен стадион е имало и традиционни състезания описани в митологията.
По-трудно е да разгадаем какво означава това загадъчно име. Смятам,че то е съставено от знаците К,Н,Д,(Т),Р и накрая Исос.
К-идва от Хелиос- Слънце или още Кесил (Орион).
Н Т е обозначение за Небесна твърд.
Р е знака на Бог.
Исос означава не само името Исус,но и че Той е на оста. Превежда се Божията Небесна твърд- Слънцето на Исус.Личното име на Исус не е случайно,то също е свързано със Слънце (Светило) и ос като в това число роля играе и земното съзвездие Голяма Мечка на латински език Uros (Ursa).
gallery_100 (1)maket-na-antichniq-stadion-v-plovdiv
Античен стадион Пловдив
6. Пулпудева
Било е Пулпу Дена – в превод  Божият пъп на Твърдка Небесна. Л е знака на Бог(от Ел). Той е между Пу-Пу затова и пъпъ е наречен Божи. В случая гласната е различна от Попо или Пъпъ или Папа. Гласните се променят ,но съдържанието остава.
7. Тримонциум
Най-разпространената хипотеза за този топоним е ,че произлиза от трите планини-тепета в Стария град.Монт е планина,но остава Циум. Как да разтълкуваме или преведем Циум? А може и да е Сион или обърнато Ноис или Слънцето- С на Йон.
От митологията е известно ,че Ной е погребан в Пловдив -нещо което ще уточня в следващите редове.Знаели ли са римляните тази тайна? И не се ли крие зад Тримонциум понятието и топонима Тритония.
Зад името Тритония се крие Атина Палада,но вече знаем,че зад Паладина не се крие богиня,а Божият пъп на Едем. В случая може да предположим ,че Три означава Рид (Рът), Тон има значение на Твърд небесна, Циум е Сион. Вижда се,че произхода на името отново е обвързано със земното съзвездие,каквото е Голямата Мечка.
Afyna_rym_kopyia_so_statuy_Praksytelia_1
Тритония (Атина Палада)
8. Евмолпия
 о от Евмолп,който е живял в Пловдив.Той произлиза от рода на Ерехтей. Последният е известно,че е баща на Егей,на Орития,отвлечена от Борей,на който е родила близнаците Калаис и Зетес.За този род има объркани и противоречиви сведения, ето защо трябват още доказателства,за да докажем,че не само Евмолп (ис) е живял в Пловдив,но и Егей.
Това ,което знаем за Евмолп е ,че е бил посветен от Орфей в тайните на Небето от Твърд или Небесното царство. Евмолп е бил, както Орфей жрец и свещенослужител. Имал е изящен глас и обаяние сред населението не само в Паладината крепост.Евмолп се е страхувал от него и не го е допускал до крепостта. Евмолп е живял в кв. “Каменица”(Ойкомен). Заради враждебното отношение на Егей към него се премества в подножието на Бесапарските хълмове близо до днешните села Огняново и Синитево. Светилището,което основава и в което служи е известно като Олимп в Писа-Ида. То е известно още като Елевзин. Преведено Хелен или Слънце.Ниса или Писа това е името  на святата планина Ниса на Омир и Парнас,променян многократно през вековете. В надписа от Пистирос е записан Прасени.
Топонимията е нещо изключително.В подножието на най-високия от Бесапарските хълмове,които са земния куп Хиади в съзвездието Бик се разкри светилище,посветено и на Небесната майка.Макар и разграбено археолозите от Пазарджик разкриха много находки,които доказват не само съществуването на светилище,но и на следи от съзвездието Близнаци,което се намира в съседство. На звездните карти алфата на съзвездието Бик се намира в звездният куп Хиади. Следователно,може да се досетим,че алфата Алдебаран  и в-х Еленин или Елевзин имат едно и също местоположение.
Евмолп загива в близост до с.Огняново.Виновникът е Егей,който идва с войници в Елевзин,и го убива. Навярно е имало и схватка и желание Евмолп да остане жив. От Егей няма никакви следи. Малцина ще повярват в тази истина,защото той е бил лош човек. Самият той се самоубива ,нàвярно от скалите на Джамбаз тепе или на Небет тепе.
Евмолп обаче остава в историята на града завинаги.
639px-Polyphemus_Eleusis_2630
9.Мечкюр
Бих желала да се спра и на селищна могила Мечкюр,наричана още Плоската могила.Село Прослав-сега квартал на Пловдив,е носил това име. Неговото съдържание е ясно-състои се от Мечка и Ур.Могилата не е унищожена-намира се между с. Златитрап и Прослав.
До тук може да направим извод,че повечето от имената на Пловдив са свързани с Релефа на града-хълмове,наричани планини, днес тепета,които са светило от твърд и част от Небесното царство на Исус Христос. Те са същевременно и място,избрано да бъде както небесна,така и земна ос. Тук е имало обсерватория,за измервания и наблюдения на небесните тела и на оста. Наричана е Палат на времето. Намирала се е на Сахат тепе.
Две от имената са на личности,свързани с града. Това са Хермес и Евмолп.
Автор: Парашкева Фичева

 

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>