КОСМОС

Осъзнаваме, че не сме сами на този свят.Природата, която ни заобикаля,животните-наши приятели или врагове, ни убеждават,че на земята съществува по-висш порядък, който   трудно можем да разберем.Погледнем  ли към небето, сме поразени от огромния брой звезди, планети, други космически обекти.И до днес, науката не е успяла да даде изчерпателно и непротиворечиво обяснение на възникването на Вселената, която ни заобикаля.Надникнем ли вътре в себе си откриваме, че неизвестното  за нас е повече от това, което знаем.
Независимо от технологичния прогрес, новите методи и средства за изследване, не са успели да разгадаят макрокосмоса, който ни заобикаля и микрокосмоса в самите нас. Затова,  в нашите представи понятието „Космос“ се свързва по-скоро с неизвестното и непознатото.Искаме или не, точно това е светът, в който живеем и трябва да се опитаме да обясним.
Защото, „неизвестното“ може да носи знанието за нашето развитие и спасение.Трябва да се опитаме да погледнем отвъд   непосредствените си разбирания и представи, за да разгадаем бъдещето на човешкия род на земята. Колкото по- скоро направим това, толкова по-добре.
Swedenborg_liten_webЕмануел Сведенборг/1688-1772 / е шведски учен- енциклопедист. Завършва университета в Упсала /Швеция/.В периода 1716-1718 година издава популярното списание „Северен Дедал“.В труда си „Принципи на природата“/1729-1734/, излага космологичните си и космогенични хипотези и концепции.
Според него, планетите са се формирали в резултат от възникването и постепенното развитие в Слънцето на вихър от материя, който ускорявайки се, се разширява под действието на центробежни сили.Тази космогенична хипотеза, става основа за теориите на великите философи и естествоизпитатели, граф дьо Бюфон и Имануел Кант.
В космологията, науката за вселената като цяло, развива учението, че всички процеси и явления в природата се подчиняват на общи принципи, независимо от мащаба.Млечният път, според него,е реално съществуваща система от звезди, които заедно се удържат  от физически сили. Той е един от първите, който изказва идеята за космическата йерархия на сложните звездни системи. В тях, елементи са цели галактики, като Млечния път, които на свой ред се състоят от звездни купове, скупчвания от звезди.
В една от своите работи /1718 година/ стига до извода, че периодите на обикаляне около слънцето и тези на околоосното въртене на планетите, постепенно нарастват.През 1740 година, става член на Шведската АН, почетен член е на Петербургската АН.
Със своите фундаментални постижения, Сведенборг става един от създателите на космологията- раздел от астрономията, който изучава Вселената, като единно цяло и космогонията- науката за произхода и развитието на космичните тела, и техните системи- галактики, мъглявини… Признат е и за един от най- големите философи и мистици в историята на познанието.
„Космическата“ мисъл на Сведенборг „просветлява“ космоса вътре в нас и около нас.
Автор: Георги Караджов    
 таг: Космос 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>