ИЗКУСТВО

Изкуството е неразделна част от нашия свят.Наслаждаваме се на картините на големите художници.Възхищаваме се от филмите на големите творци в киното.Телевизионните програми и сериали, ,ни показват нови и различни гледни точки към живота,който живеем.Интернет пространството ни залива с продукти на изкуството с различно,дори не стойностни качества.Всеки човек има отношение и оценка за художествените творения, дори когато не ги разбира.
Думата е толкова популярна,  че придобива нови,неподозирани значения.Говорим за изкуството да живееш пълноценно или за способността да се насладим на добрата храна или компания.Комуникацията,толкова важен проблем в днешния свят, също се характеризира с термини,характерни за художествените творения.В нашето съзнание, това понятие е свързано и с усета ни да открием красивото и неповторимото или с неговата липса.Според някои големи творци, именно изкуството ще спаси нашия свят.
Едно е сигурно-без него животът ни би бил много по-безсмислен и скучен.
adornoТеодор Адорно /Adorno/ /1903-1969/ е  немски философ, социолог,музиколог и един от най-значимите представители на критическата социална теория от Франкфуртската философска школа /Германия/.
Наред с великите философи, Лудвиг Витгенщайн и Мартин Хайдегер, допринася най- много за радикалния прелом във философията на 20 век.Той е изключителен познавач на модерното изкуство и особено на музиката.
Автор е на едно от най-значимите философски произведения на нашето време „Диалектика на Просвещението“/съвместно с Макс Хоркхаймер/.С най- голям принос за разбиране на изкуството е неговото последно съчинение- „Естетическа теория“ издадено посмъртно.
Според Адорно, изкуството е единственото средство,с което може да се разкрие и пречупи наложеното с помощта на разума господство върху природата и обществото.Разглежда го,като форма на мисленето и езика,която позволява осъзнаване на половинчатата рационалност на „логиката на тъждеството“ и която със своята радикалност дава шанс и запазва опита от особеното, от „нетъждественото“.
Прочути са неговите сентенции,като например:
„В клавиатурата на всяко едно пиано е скрита една цяла Апасионата,композитора просто трябва да я извлече, но затова очевидно е необходимо пианото на Бетховен“.
Счита, че  изкуството е „предопределено от онова,което то някога е било, но се легитимира с това,в което то се е превърнало и е  отворено към онова,което иска и вероятно може да стане“.
Има различни,понякога противоположни разбирания, за понятието „изкуство“.
Философът Адорно подчертава непреходното му  и решаващо значение, за целия съзнателен човешки живот!
Автор:Георги Караджов      
 
 
 
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>