СВЕЩЕНОТО ЗНАНИЕ НА ПЪРВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ БР.199

Как бихте реагирали на твърдение, че в България е открита най-древната наука на света?
Става дума за загадъчната цивилизация, оставила в на­следство Варненския неолитен некропол. Той е открит през 1972 г. и е прочут с най-старото обработено злато в света. Датировката му е на­правена от водещите лаборатории за радиовъглероден анализ в Европа. Предизвиква възхищение от Япония до Франция и Америка. Впечат­лява с художествения гений на нашите предшественици от каменно-медната епоха. Но сега ни поразява и с гениалното мислене на хората отпреди седем хилядолетия. И сензацията продължава – от археология към архео-ЛОГИКА. Зажалост вече не е между живите археологът Иван Иванов, който прави разкопките на Варненския некропол. Той осмисля и популя­ризира находките със самочувствие, достойно за голя­мото откритие. Дължим признателност на него и ко­легите му! Дължим поклон на българската археология, която стопля измръзналите ни от прагматизъм умове с прозрения за далечното време. Вярно е, че от грижи за днешния ден българинът не може да мисли спокойно за утрешния. Какво остава за времето преди 6500-7000 години. Археологията не дава хляб на съвременниците. Но може да им даде дух, стига да имат силата да го носят. И така възможно ли е именно в България да се е зародила най-древната цивилизация, кодирала научни знания върху най-старото злато на света? Не е ли Вар­на първата културна столица на Европа? И не изглеждат ли пресилени твърденията за научно мислене две хиля­ди години преди Хеопсовата пирамида и Стоунхендж? Става въпрос за епоха 40 века преди Питагор! И все пак Варненското златно съкровище е факт и датирането му е съвсем категорично. А там върху златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см са закодирани няколко правоъгълни триъгълника. Един от тях, със страни 3, 4, и 5 единици, е прочутият триъгълник, наречен много векове по-късно Питагоров. Върху същата фигурка на бик през специално отбелязани структурни елементи могат да се прокарат ъгли от 90, 70, 65, 60, 45 и 30 градуса. Най-вероятно именно тази цивилизация е открила значението на перпендикуляра, както и факта, че 4 прави ъгъла са равни на 360-те градуса на окръжността. Потвърждения на тази хипотеза намираме в глинени съдове от V и V хилядолетие преди Христа, които украсяват праисторическите зали на Археологическия музей във Варна и Националния исторически музей в София. Правите ъгли са мате­риализирани в двете злат­ни плочи от Варненския некропол,ед­ната от които се пази в НИМ -София. Специално място има правият ъгъл и в златни­те фигури на бик, който из­глежда е бил свещено жи­вотно по онова време. Хиля­долетия по-късно такива са били и биковете Апис в древ ноегипетската култура. Тук е мястото „да хванем бика за рогата!” Пък и време­то е символично-сега е годи­ната на земния бик, който трябвало да се изобразява в жълто. За разлика от популярните Апис-и върху нашите златни бикове са изобразени ъглови и чис­лови съотношения. Числата са представени като множества от точки (с техни околности, или „пъпки”) по външния контур на фигури­те. На пръв поглед те са укра­са на златните предмети. Но това е само на пръв по­глед… Наблюдателният читател ще забележи колко пропорционални са двете ние”. Нещо повече, свърза­ната с него прогресия на фибоначи, поредицата от числа 3,5,8,13,21,34,55… е зако­дирана в двете фигури на бикове. Самият код е прост и еле­гантен – по-скоро представя, а не скрива математически­те свойства, включително и операциите с числа. Съще­временно фигурите елементи – разстояние меж­ду предни и задни копита, чела и др. е много близко до легендарното „златно сече на бика могат да се използват като златен еталон за изработване на първите уреди за навигация и движение по азимут. Намерен е древен предмет (на дясната снимка долу), който би могъл да служи за бърза ориентация в пространството въз основа на са от кост или мрамор; наричат ги „идоли” и търсят мястото им в свещенодействия и култови ритуали. Но в проекта „Архео-Логика на свещените символи” заедно с Христо Михайлов и Владимир Божилов мо­жем да осмислим практическа функция на тези странни идоли. Те дават възможност да се поддържа или ко­ригира курсът на кораб, да се следва маршрут при пътешествие. Това позволява да се използват стандартни процедури за бърза ориентация по Слънцето, звездите и други свещени обекти. Свещеният им характер не е произволна приумица, а психологическо признание на факта, че те помагат за оцеляването и евентуалното завръщане след странстване. А че не всички са се завръщали – за това може би говорят множеството символични погребения (б. р. – без покойник) във Варненския некропол. Но все пак – отново и отново – тези храбри хора са пътешествали. И свещените им знания са се разпространили на хиляди километри, за хиляди години… Матрицата на тези знания може да се „сглоби” от артефактите на Варненския некропол. Те са учудващо ми­ниатюрни като размери, но заредени с информация, която две хилядолетия по-късно ще се въплъти в гигантските строежи на следващите цивилизации. Такива са Голямата пирамида в Гиза и загадъчният Стоунхендж. И в двата грандиозни проекта са използвани структурни закономерности, които откриваме в матрицата от Варна. Например по външния пе­риметър на Стоунхендж се намират 56 кръгли дупки, известни като дупките на Оубри”. Точно 56 са и „пъпките” по контура на по-големия златен бик от Варненското съкровище. В самия център на комплекса във форма на подкова е разположена група от 5 трилита, т. е. пет по три грамадни камъка, сгло­бени като буквата П. „Подковата” е ограждала дъга от 19 сини камъка, които са били особено важни. Дъгата съответства на извивката под корема на малкия златен бик от Варна. Нещо повече – броят на „пъпките” по контура на тази част от бика е точно 19… Тези и други съответствия могат да бъдат обосновани по-подробно: това е една от целите на изследователския проект „Архео-Логика на свещеното знание”. Колкото и парадоксално да звучи, златните бикове от Варна може би са миниатюрен прототип на Стоунхендж, или най-малкото са имали сходни научни функции. Колкото до Голямата пирамида от Гиза ще отбележа само някои по-характерни съответствия. Височината й е 1 46,608 м, което е 56 по (Ф на квадрат). Тук ф е числото на фибоначи 1,618. От друга страна, камерата на фараона има два отдушника, т. е. канали, които извеждат навън. Единият е с поглед на север, под 30 градуса, към звездата Алфа от Дракон. Другият гледа на юг под 45 градуса, към съзвездието Орион. Точно такива ъгли се получават и при по-големия златен бик: ако свържем върха на опашката с перпендикуляр към основата на фигурата, ъгълът е 30 градуса. Ако пък свържем върха на муцуната със същия перпендикуляр, ъгълът е 45 градуса. Убедени сме, че не става въпрос за случайни съвпадения. Налице е принципно съвпадение между историческото и логическото развитие на познанието. В този процес Първата европейска цивилизация трябва тепър­ва да се преоткрива. Това изисква не просто пренареждане на фактите, а истинска революция на смисъла. Изгревът на европейското научно мислене е свързан именно с цивилизацията от Варна. За мнозина това мо­же да е неочаквано и дори неприемливо поради ненаучни предубеждения. Но както казват рицарите тамплиери – истинската светлина идва от изток.
Могат да се открият лю­бопитни съвпадения   В броя и под­редбата   на дупчиците и пъпчицитепо двата злат­ни бика, открити    във Варненския некропол (вляво). Може би предметът     на снимката вдясно е служил за бърза ориентация в пространството.
Доц. д-р Христо   Смолянов
http://smolenov.com/articles/p05.php
 тагове: свещеното, знание, първата, цивилизация  

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>