ТЕ ОТДАДОХА СВОЯ ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ

 1. Трифонов, Трифон Йорданов 

  Роден: 20.11.1895 в София.
  Образование: Военното училище (35-и випуск – 1916). Военната академия в София (1929).
  Военна служба: 
  1916 – Военното училище в София;
  1916 – 3-и артилерийски полк;
  1917 – Софийски укрепен пункт;
  1918 – 2-о планинско артилерийско отделение;
  1919 – 3-и артилерийски полк;
  1929 – Домакин във 2-и дивизионен артилерийски полк;
  1930 – Командир на отделение във 2-и дивизионен артилерийски полк;
  1931 – Началник на секция в Щаба на армията;
  1933 – Командир на дружина в Пехотната школа във Велико Търново;
  08.1934 – Началник-щаб на 4-а пехотна дивизия;
  1935 – Началник на Оперативното отделение в Щаба на армията;
  1936 – Началник на Мобилизационното отделение в Щаба на армията;
  03.1937 – Началник на Оперативния отдел в Щаба на армията;
  09.1938-11.1938 – Командирован в Германия за обмяна на опит в областта на Военноучебните заведения;
  1939 – Командир на 22-и пехотен полк;
  1939 – Началник на Оперативния и Мобилизационен отдел в Щаба на войската;
  1940 – Командирован в Германия за проучване на укрепената линия “Зигфрид”;
  1941 – Командир на Беломорския отряд, който впоследствие става 16-а пехотна дивизия;
  22.11.1943 – Командир на 2-и (окупационен) корпус;
  11.05.1944-06.09.1944 – Началник на Щаба на войската;
  06.09.1944 – В запаса.
  Офицерски звания: 
  12.03.1916 – Подпоручик;
  14.10.1917 – Поручик;
  12.01.1923 – Капитан;
  05.05.1930 – Майор;
  26.08.1934 – Подполковник;
  03.10.1938 – Полковник;
  06.05.1943 – Генерал-майор.
  Умира: Разстрелян на 15.03.1945.
  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Trifonov_Trifon.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	442 <br /><br /><br /><br />
Size:	141.5 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	637 
 2. Хаджипетков, Никола Петков

   Роден: 28.01.1891 в Търново.Образование: Военното училище в София (1910). Военната академия в София (1923-1925).
  Военна служба: 
  1910 – Военното училище в София;
  1910 – 18-и пехотен полк;
  1911 – 3-та рота на 1-ва дружина на 18-ти пехотен полк; 
  1912-1913 – Командир на 3-та рота в 18-и пехотен полк;
  1916-1918 – Командир на 1-ва тежкокартечна рота в 18-и пехотен полк;
  03.1918 – Началник на Картечното училище при 1-а армия;
  1919 – Завеждащ курса по картечно дело във Военното училище;
  ? – 31-ви пехотен полк;
  ? – 19-ти пограничен участък;
  ? – 10-ти пограничен участък;
  ? – 10-та пехотна дружина;
  16.07.1923 – Завеждащ строевата подготовка на 5-и пехотен полк;
  27.07.1923 – Началник на Търновското бюро за набиране на доброволци;
  22.09.1923 – Помощник-командир и завеждащ горската служба в 13-а жандармерийска дружина;
  17.05-01.10.1926 – Началник на секция в Щаба на армията;
  12.10.1926 – Командир на 1-а жандармерийска дружина;
  10.1926-07.1928 (1929-1930?) – Командир на учебната дружина в Школата за ротни, батарейни и ескадронни командири. Завеждащ тактико-стрелковата подготовка в пехотния отдел на Стрелковата школа.
  1928 и 1931 – Началник на отделение в Щаба на армията;
  10.05.1932 – Командир на 6-и пехотен полк;
  05.1934 – Началник на отделение в Щаба на армията, после Началник на Пехотната школа;
  05.1935 – Началник на Военната академия;
  04.1936 – Командир на 8-а пехотна дивизия;
  1936 – Началник на Военните учебни заведения;
  12.10.1936-17.02.1937 – Началник на Военното училище;
  05.04.1937 – Завеждащ курсовете за ротни, дружинни и полкови командири.
  03.1938 – Помощник-началник на Щаба на армията;
  10.12.1938-11.08.1941 – Началник на Щаба на армията;
  11.08.1941 – В запаса.
  Офицерски звания: 
  04.09.1910 – Подпоручик;
  05.08.1913 – Поручик;
  16.03.1917 – Капитан;
  12.08.1920 – Майор;
  26.03.1925 – Подполковник;
  06.05.1931 – Полковник;
  06.05.1937 – Генерал-майор;
  06.05.1940 – Генерал-лейтенант.
  Умира: 06.11.1949 в София.
  Награди: 
  Орден “За храброст” 4-та степен, 1-ви и 2-ри клас;
  Орден “Свети Александър” 5-та степен с мечове по средата, 3-та степен без мечове;
  Орден “За военна заслуга” 2-ра и 5-та степен на военна лента
  Други биографични данни: 
  1941 – Уволнен по собствено желание, защото не приема обвързването с Тристранния пакт;
  09.1944 – Арестуван и изпратен на разпит в СССР;
  03.1945 – Съден, оправдан и освободен от Народния съд.

  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Hadjipetkov_Nikola4.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	3 <br /><br /><br /><br />
Size:	418.4 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	31455   Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Hadjipetkov_Nikola.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	724 <br /><br /><br /><br />
Size:	157.7 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	674   Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Hadjipetkov_Nikola2.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	309 <br /><br /><br /><br />
Size:	339.6 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	15698 
 3. Янчулев, Кирил Димитров 

  Роден: 19.02.1896 в Прилеп, Македония.
  Образование: Военното училище в София (1916). Военната академия в София (1923-1926).
  Военна служба: 
  1916 – Военното училище в София;
  1916 – 6-и (македонски) пехотен полк;
  07.1917 – 64-и пехотен полк;
  1918-1928 – 3-а, после 15-а пехотна дружина;
  1928 – Преподавател по военна история във Военното училище;
  1929 – Командир на рота в Пехотната школа в Търново;
  1931 – Командир на специалния батальон в 7-и дивизионен артилерийски полк;
  1932 – Началник на секция в Инжинерната инспекция;
  1934-1936 – Военен аташе в Париж;
  1936 – Началник-щаб на 3-а военноинспекционна област;
  1938 – Началник на Военната академия;
  1940 – Командир на 22-и пехотен полк;
  26.10.1940 – Командир на 3-а пехотна дивизия;
  11.08.1941 – Началник на отдел в Щаба на войската;
  16.03.1942 – Помощник-началник на Щаба на войската;
  11.05.1944 – Началник на Кабинета на министъра на войнатал
  06.09.1944-13.09.1944 – Началник на Щаба на войската;
  13.09.1944 – В запаса.
  Офицерски звания: 
  12.03.1916 – Подпоручик;
  14.10.1917 – Поручик;
  30.01.1923 – Капитан;
  15.05.1930 – Майор;
  26.08.1934 – Подполковник;
  03.10.1938 – Полковник;
  06.05.1943 – Генерал-майор.
  Умира: 04.1961 в София.
  Награди: 
  Орден “За храброст” 4-та степен, 2-ри клас.
  Автор: 
  “Руско-турската война 1877-1878 г.” (1941) 
  “Тежките картечници в настъпателния бой”, Тежките картечници в отбранителния бой”, “Нападателния бой спред германски и французки схващания”, “Отбранителния бой спред германското и френското схващане” – статии във “Военен журнал” (1931-1940).
  Други данни: 
  Репресиран и заточен в лагер в Белене през 50-те.Attached Thumbnails

  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Yanchulev_Kiril.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	1834 <br /><br /><br /><br />
Size:	140.8 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	675
 4.  Велчев, Дамян (Дамян Велчев Дамянов) 

  Роден: 20.02.1883 в Габрово.
  Образование: Военното училище в София (1903). Софийския университет в София – право (1928-1932).
  Военна служба: 
  1903 – Военното училище в София.
  1912-1913 – Командир на рота в 22-и пехотен полк;
  1915-1918 – Командир на дружина в 22-и пехотен полк;
  1921 – Уволнен в запас;
  1923 – Помощник началник на Военното училище;
  1926-1927 – Командирован във Франция за запознаване с обучението във Френските военноучебни заведения;
  1927 – Началник на Военното училище;
  05.09.1928 – Уволнен в запас;
  09.09.1944-25.09.1946 – Министър на войната;
  26.09.1946 – В запаса.
  Офицерски звания: 
  01.01.1903 – Подпоручик;
  01.01.1906 – Поручик;
  01.01.1910 – Капитан;
  27.02.1917 – Майор;
  20.08.1919 – Подполковник;
  06.05.1928 – Полковник;
  11.09.1944 – Генерал-майор; 
  10.11.1944 – Генерал-лейтенант;
  06.05.1945 – Генерал-полковник.
  Умира: 25.01.1954 във Франция.
  Награди: 
  Орден “За храброст” 3-та степен, 1-ви клас, 4-та степен, 1-ви и 2-ри клас;
  Орден “Свети Александър” 5-та степен с мечове по средата;
  Съветски орден “Суворов” 1-ва степен.
  Автор: 
  “Статии, речи и заповеди (януари 1945-април 1946) (1946)
  Други биографични данни: 
  1921-1923 – Банков чиновник;
  Участник в три преврата – 09.06.1923, 19.05.1934, 09.09.1944;
  Член на Военния съюз от 1919. Член на ръководството на Военния съюз от 1922. От 1929 член на Тайния Военен съюз. Секретар на Централното управление на Тайния Военен съюз от 11.1930;
  02.1935 – Отстранен от Военния съюз;
  07.1935 – Емигрира в Белгия;
  02.10.1935 – Завръща се нелегално в България, арестуван е и съден на военен съд;
  22.02.1936 – Осъден на смърт чрез обесване;
  03.1936 – Присъда заменена със “Строг тъмничен затвор”;
  09.1940 – Освободен;
  1943 – Член на ОФ като представител на “Звено”;
  24.07.1945 – Оглавява българската делегация на парада на победата в Москва;
  1945-1946 – Народен представител в XXVI ОНС;
  08.1946 – Обвинен в конспиративни връзки с Югославия;
  09.1946-10.1947 – Пълномощен министър в Швейцария;
  25.10.1947 – Отзован, но отказва да се завърне.  

  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Velchev_Damian3.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	191 <br /><br /><br /><br />
Size:	12.9 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	17769   Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Velchev_Damian4.JPG <br /><br /><br /><br />
Views:	91 <br /><br /><br /><br />
Size:	100.4 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	22836   Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Velchev_Damian.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	457 <br /><br /><br /><br />
Size:	124.7 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	695  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Velchev_Damian2.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	345 <br /><br /><br /><br />
Size:	105.6 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	14061   
   
 5. Абаджиев, Георги Киров 

  Роден: 22.07.1859 в Стара Загора.
  Образование: Военното училище в София (1-ви випуск 1879).
  Военна служба: 

  1877-1878 – Опълченец в 7-а дружина;
  1878-1879 – Военното училище в София;
  1879 – Командир на взвод в 5-та дружина на Източнорумелийската милиция;
  02.08.1894-13.01.1895 – В запас;
  ?……?
  1900 – Командир на 21-и пехотен полк;
  ? – Командир на 18-и пехотен полк;
  ? – Командир на 2-а бригада от 7-а пехотна дивизия;
  27.03.1910-1913 – Командир на 1-а бригада от 5-а пехотна дивизия;
  11.1915 – Командир на 12-а сборна пехотна дивизия;
  1917 – Началник на Бургаския укрепен пункт.
  ….
  Офицерски звания: 
  10.05.1879 – Прапорчик;
  11.1879 – Подпоручик;
  09.07.1881 – Поручик;
  09.09.1885 – Капитан;
  17.04.1887 – Майор;
  02.08.1891 – Подполковник;
  14.02.1900 – Полковник;
  14.09.1913 – Генерал-майор;
  (14.05.1937) – (Генерал-лейтенант).
  Умира: 21.02.1940 в София. 
  Награди: 
  Орден “За храброст” 3-та степен;
  Орден “Свети Александър” 3-та, 4-та и 5-та степен;
  Орден “За военна заслуга” 3-та степен;
  Орден “За заслуга” на обикновена лента;
  Персийски орден “Лъв и слънце” 2-ра степен.
  Автор: 
  “12 пехотна дивизия през Общоевропейската войнапрезъ 1915-1918 год.” 

  Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Abdajiev_Georgi.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	506 <br /><br /><br /><br />
Size:	128.9 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	707 Click image for larger version. </p><br /><br /><br />
<p>Name:	Abadjiev_Georgi2.jpg <br /><br /><br /><br />
Views:	285 <br /><br /><br /><br />
Size:	70.2 КБ <br /><br /><br /><br />
ID:	16474

   

  http://forum.boinaslava.net/showthread.php?t=6033&page=3&p=104502#post104502
  Следва продължение

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>