ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Времето е едно от най- важните понятие на днешния свят….Работното време определя продължителността на работния ни ден.В науката определя периода,в който се случват физичните или химични събития.В литературата условно определя съществуването на литературните герои и събития.Във философията придобива по-абстрактен смисъл,като величина,строго индивидуална,която трудно може да бъде разбрана и дефинирана.В историята говорим за историческо време- епохи в човешкото развитие,които бележат значими промени на нашата планета.
Един от най-важните въпроси,свързани с този феномен е проблемът за неговото измерване.Подходите могат да са различни с оглед разбиранията за времето в различните области на познанието.Защото дори човешкия живот се измерва и във времеви величини.Толкова по-важно е да изработим обективни критерии и процедури,които да позволят максимално обективното измерване на феномена време.
Martin_Heinrich_Klaproth (1)Martin Klaproth /Мартин Клапрот/1743-1817/ е германски химик.Открива урана /1789/,циркония/1789/ и церия/1803/.От 1810 година е един от първите професори след създаването на Берлинския университет.
Има забележителни приноси в аналитичната химия и минералогията,които систематизира и поставя на научни основи.Той е един от първите международно признати германски учени.През 1795 година става член на Лондонското кралско дружество. Записва името си със златни букви в историята на науката с първите изследвания в областта на археометрията- науката за приложение на научни техники при датирането на археологически находки.Днес тя намира широко приложение в областта на археологията и историята на изкуството.
Сина му Юлиус Клапрот /1783-1835/ е германски лингвист,историк,етнограф,автор,ориенталист и изследовател.Основоположник на науките за изучаване на Източна Азия.Владее китайски,манджу,арабски,персийски,кавказки.
Пионер в индивидуалното разглеждане на различните азиатски държави в контекста на континента Азия за разлика от акцента върху тясната специализация на науката през 21 век.
Баща и син Клапрот разкриват богатството и комлексността на понятието време и дават решителен принос в процеса на неговото измерване.
Автор:     Георги Караджов      
 
 
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>