10-те най-големи физици в историята бр.207

10-те най-големи физици в историята
Започнах да мисля преди няколко дни – не за първи път – за най-големите физици в историята. Размишлявах върху факта, че вероятно има наистина велики физици, чиято работа е била или е непрестанно блестяща, но никога не съм чувала за тях, защото освен блясъкът им работата им е сравнително неясна.
По-лесният подход е да попитате кои са били най-влиятелните физици в историята. Аз дойдох с този Топ 10.
Опитах се да избера най-влиятелните физици в осъществяването на целта на науката, която грубо определям като дейност, която увеличава разбирането ни за поведението на вселената и всичко, което съдържа. Също така взех под внимание влиянието на работата им върху други учени.
Ето моите снимки – в исторически ред. 
Анаксимандър
Изображение за Анаксиданд
Живял c. 610 г. пр. Хр – в. 546 г. пр. Хр.
Анаксимандър е отговорен за идеята, че земята не се нуждае от нищо под нея, за да я подкрепи. Той каза, че земята плава в центъра на безкрайността, заемана в позиция, защото е еднакво разстояние от всички останали части на Вселената. По този начин той преобразува начина, по който мислим за нашата планета, и същевременно въведе идеята за сила на привличане между земята и планетите и звездите в небесата.
Карл Попър “По мое мнение тази идея за Анаксимандър е една от най-смелите, най-революционните и най-претенциозните идеи в цялата история на човешката мисъл.” 
Карл Попър, 1902 – 1994 Философ на науката
Архимед
Изображение за Архимед
Живял c. 287 г. пр.н.е.
Най-великият учен от древни времена, Архимед бутна математиката, физиката и инженерството на нови висоти. Той създава физическите науки на механиката и хидростатиката, открива законите на лостовете и ролките и открива едно от най-важните понятия във физиката – центърът на тежестта. Той прилага напреднала математика във физическия свят и оцелелите му творби вдъхновяват както Галилей Галилей, така и Исак Нютон, за да разследват законите на движението.
Галилео Галилей
Резултат от изображението за "Галилео Галилей"
Живял 1564 – 1642 г.
Галилео беше един от първите хора, които проучиха небето с телескоп. Той е първият човек, който открива луни в орбита над друга планета, откривайки четирите най-големи луни на Юпитер. Той откри, че Венера има фази като нашата луна – първите практически, а не математически доказателства, че слънцето е в центъра на Слънчевата система. Той открива Закона за махалото.
Той откри, че гравитацията ускорява всички неща еднакво, независимо от масата, и че ускорението на обектите чрез гравитацията е пропорционално на квадрата на времето, когато те падат. Той заяви принципа на инерцията – с други думи, откри първия закон за движение на Нютон. Неговите открития в областта на механика разбили погрешната физика на Аристотел, който доминира западната мисъл в продължение на две хилядолетия.
Йоханес Кеплер
Изображение за Йоханес Кеплер
Живее от 1571 до 1630.
Йоханес Кеплер счупи традицията на хилядолетна астрономия, откривайки, че небесните тела следват елиптични пътеки. Законите на Кеплер за планетарно движение бяха абсолютно важен пробив в разбирането ни за Вселената. Третият закон на Кеплер дава възможност на Исак Нютън да установи противоречивия закон за гравитацията.
Самият Кеплер открива обратната квадратна закон за интензивността на светлината. Той откри, че очите ни обръщат образи и мозъкът ни коригира образите надолу. Той е първият човек, който доказва как работят логаритмите, позволявайки на физическите ученици да използват тези основни инструменти без тревога.
Исак Нютон
Изображение за Исак Нютон
Живее от 1643 до 1727 година.
Исак Нютон изобретил смятане, математиката на промяната, без която не бихме могли да разберем поведението на обектите като малки като електрони или толкова големи като галактики. Най-известната му работа, Principia, е една от най-важните научни книги, писани някога. В Principia Newton използва математиката, за да обясни гравитацията и движението. Първоначално едва ли някой разбра новата физика на Нютон. Когато един ден Нютон мина покрай тях, един студент отбеляза на друг:
“Идва човек, който е написал книга, която нито той, нито някой друг разбира.”
Нютон открива закона за универсалната гравитация, доказвайки, че Луната орбитира по земята точно по същата причина, че ябълката пада от дърво. Той формулира три закона за движение – законите на Нютон – които са в основата на науката за движението. Освен това той доказа, че слънчевата светлина се състои от всички цветове на дъгата и той е построил първия работещ отразяващ телескоп в света.
Майкъл Фарадей
Изображение за Майкъл Фарадей
Живее от 1791 до 1867 година.
Майкъл Фарадей е може би най-големият експериментален физик в историята. Чрез промяна на магнитното поле той произвежда електрически ток в тел и така откритата електромагнитна индукция, средствата, чрез които почти цялото електричество се генерира от електроцентралите днес. Той открива електромагнитната ротация – предшественик на електрическия мотор – и открива, че диамагнетизмът е свойство на всички материали.
Неговите закони на електролиза лежат в основата на електрохимията, която играе голяма роля при основаването. Измислил е Фарадей Кейдж, който предотвратява мълния, вреди на нещо в него и предотвратява външни смущения, засягащи чувствителни електрически и електронни експерименти. Той откри, че магнетизмът и светлината са свързани, като показват, че магнитното поле върти равнината на светлинната поляризация.
Той е първият човек, който втечнява газовете, и открива изключително важното химическо съединение бензол.
Джеймс Клерк Максуел
Изображение за Джеймс Клерк Максуел
Живя 1831-1879.
Работата на Джеймс Клерк Максуел предвещава нова епоха във физиката – той обединява електрическите и магнитните сили, показвайки, че те са основно същата сила. Неговите уравнения показаха, че когато електрическите заряди ускорят, те освобождават вълни от електромагнетизъм, движещи се със скоростта на светлината, установявайки, че самата светлина е електромагнитно явление – като по този начин обединява електроенергия, магнетизъм и оптика.
Неговата кинетична теория за газовете точно обяснява произхода на температурата и въвежда теория на вероятностите във физиката на много малките, които днес са крайно необходими. Той беше първият човек, който някога произвеждаше цветна снимка; и с огромна математическа и физическа интуиция той обясни поведението на пръстените на Сатурн над 100 години, преди космическият кораб “Вояджър” да потвърди, че е абсолютно прав.
Ърнест Ръдърфорд
Изображение за Ърнест Ръдърфорд
Живя 1871-1937.
Ърнест Ръдърфорд е бащата на ядрената химия и ядрената физика. Той откри и наименува атомното ядро, протона, алфа-частицата, бета-частицата и прогнозира съществуването на неутрона. Той откри концепцията за ядрения полуживот и постигна първата умишлена трансформация на един елемент в друг, изпълнявайки една от древните страсти на алхимиците.
Необичайно голям брой млади учени, които прекарваха време в работата си с него, спечелиха Нобелови награди, включително Джеймс Чадуик, Сесил Пауъл, Нилс Бор, Ото Хаан, Фредерик Соди, Джон Коккрофт, Ърнест Уолтън и Едуард Епълтън.
Алберт Айнщайн
Изображение за Алберт Айнщайн
Живя 1879 – 1955 г.
Алберт Айнщайн пренаписа законите на природата. Той напълно промени начина, по който разбираме поведението на нещата като основни като светлината, гравитацията, пространството и времето. Той установи, че всеки, независимо от собствената си скорост по отношение на светлината, измерва скоростта на светлината на 300 милиона метра в секунда във вакуум.
Това доведе до странната нова реалност, че времето минава по-бавно за хората, които пътуват с много висока скорост, отколкото за хората, които се движат по-бавно. Следователно пространството и времето всъщност се сливат в единствения феномен на пространство-време.
Той откри емблематичното уравнение E = mc2, което показва, че енергията и материята могат да се преобразуват един в друг. Той пренаписва закона за гравитацията на Нютон, който не бил оспорен от 1687 г. В своята обща теория на относителността, Айнщайн показа, че материята причинява пространствено-времеви криви, което произвежда явлението, което наричаме гравитация; той показа, че пътят на светлината следва гравитационната крива на пространството; и той показа, че времето минава по-бавно, когато гравитацията стане много силна.
Той също демонстрира фотоелектричния ефект, установявайки, че светлината може да се държи както като вълна, така и като частица.
Нилс Бор
Свързано изображение
Живял 1885 – 1962 г.
Нилс Бор напълно трансформира нашата гледна точка към атома и света. Осъзнавайки, че класическата физика не е катастрофално, когато нещата са атомни или по-малки, той ремоделира атома, така че електроните заемат “разрешени” орбити около ядрото, докато всички други орбити са забранени.
По този начин той основава квантова механика. По-късно, като водещ архитект на копенхагенската интерпретация на квантовата механика, той помага да преформулира нашето разбиране за това как природата действа в атомната мащаб.
Вернер Хайзенберг
Изображение за Вернер Хайзенберг
Живял 1901 – 1976 г.
Вернер Хайзенберг играе решаваща роля в създаването на квантова механика, разработвайки формулировката на матричната механика, установявайки, че поведението на атомните частици е много различно от по-големите обекти, понякога с странни последствия.
Въпреки че Алберт Айнщайн не го хареса, Хайзенберг показа, че Бог непрекъснато играе зарове с вселената. Принципът на несигурност на Хайзенберг установява, че частиците имат сродни свойства, които не могат да бъдат известни точно. Например, ако знаете позицията на частиците с висока точност, не можете да знаете нейната инерция с висока точност – винаги съществува ниво на несигурност. 
Ервин Шрьодингер
Изображение за Erwin Schrodinger
Живя 1887 – 1961 г.
Ервин Шрьодингер създава формулата на вълнова механика на квантовата механика, която, за разлика от матричната формула на Вернер Хайзенберг, позволява известна визуализация. Шрьодинг изобразява електроните като вълни, разположени по-скоро вместо в дадено местоположение.
Той показа, че неговите вълни и матричните формули на Хайзенберг, макар и повърхностно различни, са математически еквивалентни. В по-късните си години Шрьодинг става недоволен от квантовата механика и е известен с експеримента на мисълта за котки на Шрьодингер, в който се опитва да покаже абсурда на копенхагенската интерпретация на квантовата механика.
Изненадващо за физик, любимата му книга на всички времена е “Произходът на видовете” на Чарлз Дарвин. Книгата на Шрьодингер от 1944 г. “Какво е животът”, макар и не напълно оригинална, имаше дълбок ефект върху бъдещето на генетиката и молекулярната биология. Шрьодингър пише, че генът е апериодичен кристал – кодекс за живота.
Книгата му е вдъхновила редица учени – включително трима от основните играчи в откриването на структурата на ДНК – Франсис Крик, Джеймс Уотсън и Морис Уилкинс – да провеждат изследвания в тази област.
Пол Дирак
Изображение за Пол Дирак
Живял 1902 – 1984 г.
Пол Дирак напълно преформулира квантовата механика с удивителното Диракско уравнение. Диракското уравнение обяснява поведението на електроните, включително тези, които пътуват с относителна скорост, и предсказва съществуването на антиматерия. Дирак също е в състояние да заключи съществуването на вакуумна поляризация, разкривайки, че онова, което някога вярвахме, че е празно пространство, всъщност е заличено с краткоживеещи двойки частици-античастици.
Дирак е основал квантова електродинамика, отчитаща създаването и унищожаването на светлинни фотони в атомите, а неговата лаграненска формулировка на квантовата механика води до интегралите на Ричард Файнман. Дирак показа, че квантуване на електрически заряд се получава естествено, ако магнитен монопол съществува някъде във Вселената. Той също така създаде теория на прототипните низове.
Ричард Файнман
Изображение за Ричард Файнман
Живял 1918 – 1988 г.
Ричард Файнман разработи лагрангианската формулировка на квантовата механика на Dirac в пълен използваем метод, използвайки интегралите на пътя. Оттам той разработи новия математически език на диаграмите Feynman, който направи възможно прецизните изчисления в квантовата електродинамика, както е възможно, така и удобно.
Файнманските диаграми са необходими за изчисленията в теориите на квантовото поле, включително стандартния модел на физика на частиците. През 1957 г. Файнман обяснява нарушението на паритета в слабите взаимодействия на ядрената сила – теорията е известна като теорията Feynman-Gell-Mann Sudarshan-Marshak.
Нанотехнологията беше създанието на Файнман. През 1959 г. той издава своето изобилие от стая в долната лекция в Калтек. Високопоставеният разговор на Файнман помислил, наред с други неща, какво би могло да бъде постигнато, ако учените могат да манипулират отделни атоми. Въпреки че визията на Фейман не е имала достатъчно влияние по това време, технологията напоследък е наваксвала идеите му.
Харизматичният и ангажиращ начин на говорене на Фейнман за физиката остави дълбоко впечатление, вдъхновяващо учени и не-учени да научат повече за начина, по който работи светът ни.
http://sciencetechworld.com/10-greatest-physicists-history/

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>