ВЪЗМОЖНОСТ

Установяване на проблема е само началото на неговото разрешаване.Живеем трудно,защото трябва да се справяме с много препятствия,спънки,противоречия.Те сякаш ни заливат отвсякъде.Оставим ли се на тяхното течение животът ни се превръща в непрекъснато бреме.
Затова не бива да губим време.Още щом идентифицираме спора е необходимо да започнем да търсим начина за неговото разрешаване.Неразрешения спор е като непочистена рана- скоро се получават усложнения,които все по-трудно можем да преодолеем.
Друг важен етап от медиацията е намирането на  възможности и решения. В него медиатора и страните трябва да вземат под предвид много фактори- сложността на проблема,готовността на страните да го преодолеят,рамките, в които българското законодателство позволява той да бъда разрешен.Не на последно място се взимат под внимание финансовите възможности на спорещите и времето,което могат да отделят за постигане на споразумение.В тази фаза на процедурата се преценява дали спорните въпроси ще трябва да се решават в своята  цялост или  стъпка по стъпка.Медиаторът предлага максимално широк кръг от възможни решения и стимулира колективното им обсъждане от страните.Самите участници също имат правото да предлагат свои предложения,които да обосноват.Дискусията е толкова по-ползотворна,колкото повече възможности се разгледат,преценят и оценят.Не е изключено да са необходими повече от една сесия,за да се избистрят вариантите за разрешаване на конфликта.
Важен елемент от обсъждането е оценката на медиатора доколко възможностите съответстват на българското законодателство.Защото това е предварително и незаобиколимо условие за валидността им.
Накрая на етапа медиатора обобщава своите предложения и тези на страните и ги излага пред тях.Участниците трябва да постигнат съгласие за това кои възможности следва да бъдат използвани,за да се постигне съгласие между тях.Това съгласие определя комплекса от инструменти,чрез които може да се разреши проблема.То изгражда и рамката,в която трябва да действа медиатора до края на процедурата по медиация.
Ние трябва да се научим не просто да констатираме проблемите, но и ефективно да търсим тяхното разрешаване.Така значително повишаваме възможностите си за по-добър живот.
Медиацията позволява в свободна и творческа атмосфера да изберем най- ефективния и успешен път за преодоляване на противоречията помежду ни
Георги Караджов

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>