ПРАВОГОВОР БР.219

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

Сия Колковска
Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на сказуемото. Вероятно малцина биха направили комплимент с израза Госпожо, Вие сте прекрасни вместо правилното Госпожо, Вие сте прекрасна! В този случай правилото за съгласуване изисква прилагателното да бъде в единствено число.
Много повече проблеми създава съгласуването в учтиви изказвания, в които в състава на сказуемото се включва минало страдателно причастие със завършек -н или -т или минало деятелно причастие със завършек -л.Трудността идва от това, че според граматичната норма в тези два случая действат различни правила. В състава на учтиво изказване глаголните форми на –н и –т се употребяват в единствено число. Коректни са изразите Господине, Вие сте одобрен за участие в конкурса (а не: Вие сте одобрени…) и Госпожице, Вие заета ли сте довечера? (а не: заети ли сте).
Най-много грешки се наблюдават при спазване на третото правило, според което в състава на учтиво изказване причастията на –л се употребяват в множествено число. Единствено в този случай глаголната форма се съгласува по число с местоимението Вие. Коректен е изразът Господине, Вие сте казал, че… (а не: сте казали, че…). Правилната форма на учтив въпрос към непозната жена е Госпожо, бихте ли посочили адреса си? (а не бихте ли посочила…).
Коректният езиков изказ в случаите на съгласуване в учтива форма изисква не само езиков усет, но и знания по езикова култура и поради това е показател за по-високо равнище на владеене на българския език.
 http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/vie-zaeta-li-ste-zaeti-li-ste-dovetchera/

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>