ОТКРИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ И ВСЕЛЕНСКИ ЗНАНИЯ

нигата на Мари Шуан

 

ОТКРИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ ЗНАНИЯ

ПРОГРАМА \” ОВЛАДЕЙ СЕБЕ СИ\”

 

Първа лекция

 

ЧОВЕКЪТ – ТВОРЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

 

На двадесет и четири часа, сутрин преди изгрев слънце от Космоса към земята се подава енергия, която захранва цялата Природа. А Природа, значи Живот. След физическата смърт енергията се отделя от тялото и се слива с околното пространство и се превръща от един вид в друг.

И така, от Космоса енергията се приема от човека, като част от цялата Природа. Рецепторите на кожата или детекторите първи я приемат и по пътя на нервните окончания чрез импулс се насочват към Центъра на мисълта, който се намира в епифизата – жлезата, чийто етиопатология не е открита. Тя е малка капсулована жлеза, в която не може да се проникне и изучава. Тук се намира и Центъра на вярата.

Центъра на мисълта разпределя мислите на чисти и нечисти. Чистата космическа мисъл съдържа озон, а нечистата радий.

А сега да продължим да разглеждаме пътя на енергията, изпратена от слънцето. Част от енергията попаднала в Центъра на мисълта се излъчва в околното пространство, а друга част от нея пак чрез импулс по пътя на кръвта се насочва към депата, т.е. вътрешните органи.

Всяка мисъл има форма на сфера.

S – ще отбележим скоростта на мисълта

M – масата

S sf – скорост на сферата

КМЧ – космическа мисъл чиста

КМН – космическа мисъл нечиста

КМЛ – космическа мисъл любов

КМНе – космическа мисъл неверие

Да вземем за база, че S на КМ = 1/100 от сек., а то да представлява

100 на квадрат като маса. А от горното стана ясно, че когато космическата мисъл е чиста, съдържа озон, а когато е нечиста – радий.

От тук следва:

1КМЧ = 100.100 на квадрат sf On (озон)

1КМН = 100.100 на квадрат sf Rd (радий)

1КМЛ = 100.100на квадрат.10 на квадрат sf (On.)

1КМНе.100.100 на квадрат.10 на квадрат sf  (Rd.)

От тук следва, че ако от Центъра на вярата лампичката светне, това означава, че ние сме проявили вяра и пътя на насочване на енергията е отворен. Обратното, ако тя не светне означава, че ние сме проявили неверие и пътя на енергията е затворен. В такъв случай, тя не може да влезе в нашия организъм, а спира още горе и тогава нищо не може да ни помогне, освен ако ние сами не се преборим с неверието.

Когато лампичкта светне – в такъв смисъл сме проявили вяра, енергията както казахме отива в депата, т.е. вътрешните органи. Тя запълва клетките им. Но тъй като всеки орган има свои пулсации, като част от общата пулсация на целия организъм, а той е част от пулсацията на цялата ВСЕЛЕНА, а тя е част от пулсацията на целия Космос. Това е една непрекъсната взаимозависимост, която никога не може да бъде спряна или разкъсана. И така, като отделните органи пулсират, т.е. се свиват и разпускат, така преработената енергия по индукция се насочва към периферията му и образува енергиен двойник, който го обвива като воал. Но тъй като всичко е един кръговрат и съществуват енергийни центрове на тялото, наричат ги чакри. И така концентрираната (преработена) енергия, преминава през съответния център и излиза извън тялото. Сега тя образува енерго-информационно поле, което обгръща цялото физическо тяло, във формата на яйце. Тук е цялата информация за дадената личност – физическо и психическо здраве, емоционален потенциал, мисли, чувства, сетива. Или е целия багаж, който носи със себе си. Това енерго-информационно поле е индивидуално за всеки човек, но информацията, която носи, може да се предава на околните, защото съществува земния магнетизъм. Ние самите не можем да бъдем затворена система, поради тази причина. Енергията от информационното поле попива в нашите дрехи, в нашето и чуждото пространство. По точно в нашия дом, град, държава, в която живеем, а и в целия свят. Това са Акашиевите записи, т.е. информацията, която е натрупана през вековете и нашето време. А ако съумеем да я прочетем, ще се върнем години назад и ще разберем как са живели нашите предци, времето, техните култури и пр., без да четем от книгите. Както се казва в пословицата: \”Няма скрито покрито”. Всичко излиза на бял свят\”. Ето защо трябва да мислим много, когато вършим нещо, още повече, когато казваме нещо. Защото изречените мисли се превръщат в думи, които имат голяма сила. Да не говорим за действията. Всичко се запечатва около нас и после се завръща с двойна сила срещу нас. Сега вече знаем, защо времената могат да станат тежки или леки, а не че животът е тежък. Той е много красив и е такъв, какъвто ние си го направим. Не е необходимо да казваме, че Бог така казва, а да си помислим, че ние самите се наказваме чрез своите мисли и действия. Провидението е Учителят, който дърпа ушите ни за непослушание и казва: \”Внимавай! Бъди по-добър и давай любов на човеците, животните растенията, цветята, дърветата, камъните! Давай любов и на малката тревичка, която я желае! Защото всички те са част от голямата любов на Твореца. Ако дадеш любов, ще получиш любови и обратното, ако направиш зло, ще намериш зло.

 

Втора лекция

 

ПСИЕНЕРГИЯТА, ИЛИ ЕНЕРГИЯ НА МИСЪЛТА

Във Вселената съществува Единен информационен център, който приема и подава енергия по микровълнов път, на принципа на телепатични сигнали. Както вече казахме, в човешкия мозък се намира „Центъра на мисълта”, който има функция да разпределя мислите на чисти и нечисти, следствие което енергията тръгва по пътя на кръвта и се настанява в клетките на органите. Да си представим само, какво ще стане, ако излъчваме само нечисти мисли? Нечистата енергия (токсична), а тя съдържа радий, се настанява в клетките и започва да ги руши. А щом като клетката е непълноценна, съответно настъпват изменения в органите и те започват да се изразходват, т. е. да боледуват. Тук веднага можем да си зададем въпроса: „Какво представлява лечението на екстрасенсите?” Екстрасенс, значи човек с завишена чувствителност, или със силно поле на излъчване. По-точно, със силно електромагнитно поле. При своето лечение, те използват енергията на мисълта, чрез силата на Любовта. Ето защо, за да помогнем на някого, да отнемем болката му, значи да дадем голямо количество Любов. Това се казва, да направиш Добро. А седемте висши Космически енергии, които правят чудеса са: Любов, Сила, Вяра, Истина, Чистота, Свобода и Мъдрост. Седемте кръга или седемте стъпала, по които трябва да тръгнем и вървим уверено. Какво представлява пирамидата? Знания, Опит и върхът Мъдростта. Всичко започва от Знанието, от което се натрупва Опит, а Мъдростта сама идва. Това трябва да помним и винаги да търсим Мъдростта!

Всяка мисъл гради форма. Колкото по-съвършен е човешкият разум, толкова по-съвършени форми гради. Да вземем художниците, музикантите. Колкото по-голямо въображение влагат, те творят и създават съвършени форми. Ще вземем следния пример: Искаме да изградим къща. На лице е идеята. Изграждаме плана и правим проучване. Всичко става чрез мисъл-форма. Когато всичко в мисловен план е готово, превръщаме го във физична величина. Ето как  двата свята Духовен (Мисловен – мисъл-форма) и физичен, са паралелни и не могат един без друг, за да има разбиране между двата, т. е. да има хармония и да не живеят в противоречие. Това ще стане като влагаме разум в мисълта си. От тук става ясно, че каквато мисъл-форма се вложи, такава ще се материализира, т.е. ще се превърне във физична величина. А каква е нашата мисъл? Това са желания, недоброжелания, идеи, обещания – изпълнени и неизпълнени, форми на отмъщения, заклинания, закани, лъжливи елементи. Това е нашият Ноев ковчег – Нещо, Обединяващо, Единната, Вселена. Ковчег – мисъл-форма, която е градеж на нашата Карма. Сам по себе си Ной значи Нещо, Обединяващо, Безкрая. Чертичката отгоре е понятие за безкрай.

Като пътеводител на Кармата се явява Желанието, което ще рече, че духовното ни ниво се гради чрез желанието ни да творим. Ако ние не желаем да се учим, да се усъвършенстваме, ако не желаем да сме добри, да лъжем, да мамим, да крадем и всички други пороци, а те са разкрити в Десетте Божии заповеди. А също и да даряваме много Любов, това се нарича Желание. Убийствата и самоубийствата също са наши Желания.

По закона на Кармата, чрез Провидението, което е нашия Учител, не спазваме закона на Доброто, а то е Кармата, ще страдаме ако не в момента, то след време. Първо се дава болката, а тя е тази, която кара сетивата, т. е. сърцето да страда. По пътя на нервните окончания чрез нервен импулс, болката се предава на съзнанието. То я преработва чрез размисъл. Тъй като тази мисъл идва от състраданието, то тя преминава по пътя на пречистването от токсините на нечистата мисъл, следствие което страдащият придобива голяма сила. Силната мисъл, изгражда сила у човека, както казва Фройд: „Силният Аз”.

От друга страна осъзнаване на болката, изчакването й да премине, поражда търпение, а то от своя страна изгражда силата на духа (волята). Честите страдания правят човека силен и от тук се изгражда състрадание към другите. След като човек знае що е болка, той ще прояви състрадание, а то изгражда Добродетел. Човек, който не знае що е страдание, той не може да проявява Добродетел. Този, който не може да съчувства на другите, не може да притежава качеството.

 

Трета лекция

 

МИСЪЛТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

 

Мисълта има форма на сфера, в която са поместени седем такива, една в друга. В центъра на всяка сфера има петънце, което променя степента на светенето си. Ако нашата мисъл е чиста, то е светло-прозрачно. Образно казано, космическата енергия представлява светлина, която се отразява чрез нашата мисъл и от там и нейната степен на светене. Ако мисълта ни е нечиста, петънцето е черно, подобно на катранено вещество, което закрива светлината.

Знаем, че цялото ни тяло е съставено от клетки, а всяка от тях се състои от ядро, в което е заложено генетично Доброто и Злото. Има още и енергийни канали, които са запълнени с енергията на Духа. Те представляват множество нишки (апарата на Голджи), които се виждат под микроскоп и течна материя (плазмата), която е живата материя, така наречената енергия на Живота. Това са трите вида енергия – твърда (ядрото), въздушна (на импулса или Духа) и течна (на Живота).

Всяка информация подадена отвън се подава на подсъзнанието, която по индукция се предвижва към съзнанието, което я преработва и осъзнава. Човешкият мозък е йонизиращ слой от атоми и молекули настанени в килийки, а те от своя страна поставят началото на отделните центрове. Човек е този, който сам може да развие все повече нови центрове, стига да пожелае.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ КАНАЛ представлява съвкупност от центрове и се намира по протежението на целия гръбначен стълб – от първи гръден прешлен (най-изпъкналия след шийните) и стига до опашната кост. Към него се включва шията и главата.

 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

 

ПЪРВИ – СЕКСУАЛЕН. Намира се в основата на опашната кост и дава информация за сексуалните органи.

ВТОРИ – КОРЕМЕН. Намира се на два пръста под пъпа и дава информация за коремните органи – тънки, дебело и право черво, апендикс, перитониум, коремна аорта и вагус (най-големия човешки нерв).

ТРЕТИ – СЛЪНЧЕВ СПЛИТ. Намира се на нивото на стомаха и дава информация за стомаха, дванадесетопръстника, част от дебелото черво, панкреаса, черен дроб, жлъчка, слезката, диафрагмата.

ЧЕТВЪРТИ – СЪРДЕЧЕН. Намира се на нивото в основата на сърцето и дава информация за белите дробове, сърцето, гръдния вагус, гръдната аорта, трахеята.

ПЕТИ – ЕМОЦИОНАЛЕН. Намира се в основата на шията, там, където е кладенчето. Дава информация за щитовидната жлеза, гласните струни, част от трахеята, гръкляна, сънната артерия, зъбите и челюстите.

ШЕСТИ -ТРЕТО ОКО, ЕПИФИЗАРЕН. Намира се между веждите и дава информация за очите, синусите, епифизата, хипофизата, носната кухина и ушите.

СЕДМИ – КОСМИЧЕСКИ. Намира се на темето, където е голямата фонтанела и дава информация за всички части на мозъка и съответните сетивни центрове.

ЕНЕРГО – ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ, може да се нарече енергиен или астрален двойник, който променя цвета си според настроението и състоянието на човека. Той се нарича и аура, която свети като спектъра на слънцето. Белият цвят означава светлина, чистота. Хора, които я притежават, са се отдали на духовен живот.

ЖЪЛТИЯТ – Божествената Любов. Това са хора, близо до Бога.

ЗЕЛЕНИЯТ – означава творчество, ползотворност, работоспособност. Притежават я хора с голям енергиен потенциал.

ОРАНЖЕВИЯТ е цвят на страстта. Човек, който притежава този цвят, силно обича и силно мрази.

СИНИЯТ е на философската мисъл. Притежават го хора, които гледат с мъдрост към висините.

ВИОЛЕТОВО – РОЗОВИЯТ цвят е цветът на Космическата Любов. Притежава я влюбчивия и обичливият човек.

ЧЕРВЕНИЯ е цвета на огъня и резерва. Това са хора непримирими.

 

Четвърта лекция

 

БОЛЕСТИТЕ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ДУХОВНА ХАРМОНИЯ

В духовен аспект болести не съществуват. Във физически, те са резултат от натрупана Карма. Карма – значи деяние. Понякога могат да се явят следствие на други фактори – време, пространство, атмосферно влияние, надморска височина, социално-битови фактори и предизвикателства от страна на другите.

За да се избегнат, необходимо е човек да ги неутрализира със Силата на мисълта, чрез Доброто и Любовта. Те са светлината, която обгръща мрака, т.е. злото.

Болестите, от които страда съвременното човечество, са три вида: физически – такива, които засягат тялото, сърдечни – които засягат чувствата и умствени или психически.

Каквато и да е психическата болка, тя предизвиква страдание, което се отразява на психиката. Всяко неразположение, скръб, мъка, влияят на целия организъм.

Тъй като болестите са видими и невидими, физически и психически, ние трябва да се научим да се справяме с тях. Няма човек на земята, който да не страда от нещо, или от някого. Следователно, болестите са следствие от нещо. Необходимо е да се лекуват чрез отстраняване на причината, било то битова или обществена. Ако не бъде отстранена, човек цял живот ще боледува, колкото и да се лекува, независими при лекар или лечител. Ето защо трябва да се научим да се справяме с несгодите и емоциите, иначе нищо не може да ни излекува. Необходимо е да неутрализираме злото в себе си по пътя на Доброто, Етиката и Любовта. Както се казва: „Любовта е най-пряката пътека към всяко сърце. Доброто може да разтопи злобата и отчаянието.”

Кой в крайна сметка боледува психически? Който непрекъснато недоволства. Влиза в противоречие със себе си и околните. Не може да владее чувствата и емоциите си. Не знае какво иска. Такива хора се наричат глезени. Те не желаят никой да им протворечи, а ако някой се осмели – тежко му. Този човек е конфликтен и всезнаещ.

От тук следва, че болестите са следствие от делата на хората.

 

БОЛКАТА КАТО СЪЩНОСТ

Има различни видове болки. Всички сме свикнали при появата им да посегнем към таблетката лекарствено средство, без да се замислим: ”Защо сме получили болка и какви последствия има вземането на таблетката?”

При първият симптом за болка, необходимо е да потърсим причината за нея. Много лесно е да се лекува следствието, без да се отстрани причината.

Време е да си помислим за химичните лаборатории на организма – жлезите с вътрешна секреция. В началото те започват да боледуват функционално, т.е. излизат от нормалния си биоритъм.

И ако на време не открием това и започнем по енергиен път да хармонизираме техния ритъм, няма да допуснем да боледуват органите. Степените на болестния процес са:

0 към I – когато е нарушен биоритъма на органа

I –ва – функцията на органа е нарушена

II-ра – поява на възпалителен процес

III-та – истински болестен процес, наличие на допълнителни образования – тумори, кисти, калкулози (камъни) пясък и пр.

Стресът е номер едно за всяко заболяване. От една страна човек боледува, защото се страхува, че ще се разболее. Това е причината за всяка човешка драма. Под заповед на физическото съзнание, ние даваме направление към Интуитивния си Аз, който отреагира, като отправя сигнал към дадения орган, към който е отправено съответното направление на мисълта. Да вземем следния пример: „Една жена заболяла от рак на гърдата. Установило се, че нейната майка починала от същото заболяване. От този момент жената започнала да мисли, че и тя ще се разболее от рак на гърдата и наистина се разболяла. В случая тя си направила самосугестия, т.е. самовнушение. Не фамилната обремененост, а самовтълпението и свършило своята работа. И всичко допира до „Синдрома на Страха”. Масово човечеството боледува от този синдром. За него не са необходими симптоми, а мисли и то с последствия. Втълпиш си и готово.

Стресът от своя страна атакува щитовидната жлеза, която регулира захарта в кръвта, а също така калциево-фосфорната обмяна. От тук са изшипяванията и коксартрозите. Калцият намалява в кръвта и се натрупва под формата на депа и обратното изразходване на костите. Защото под въздействие на имунната защита, се активират обменните процеси, за да може организма да навакса нужното. В тази ситуация, е необходимо да вземем храни съдържащи повече калций и фосфор – като мляко, сирене, риба, корени от коприва, маруля, листа от орех.

Щитовидната жлеза приема чувствата, преработва ги и ги превръща в енергия, а от там ги предава на другите жлези и органи.

В човешкият организъм стават енергийни процеси. Съществуват канали, по които тече енергия. Всеки канал отговаря на даден орган. Клетките на органите се захранват с енергията от обменните процеси в организма. Тази енергия се нарича жизнена и се настанява в мрежестия апарат. Ако сме изразходвани от ежедневните грижи, притеснения и пр., които са стресови моменти, енергията в каналите започва да се изразходва, т.е. става самоизяждане на клетките и остава само мрежестия апарат. Но тъй като вече в него не тече жизнена енергия, той склерозира и се наблюдават множество провлекла, подобни рак, с множество крачета. Това всъщност е раковата клетка. Затова традиционната медицина смята, че човек е предразположен към рак, но не знае, че енергийното изразходване на клетките, е причина за него. Ако умеем да се съхраним, като преодоляваме емоциите, няма да се изразходваме и още млади да се чувстваме отпаднали.

По някого се случва човек да се оплаква от много болки, а в действителност да няма никакъв болестен процес. Започва да взема купища лекарства и пак без резултат. Отива в лекарския кабинет, започват изследвания, а няма болестен процес, защото няма промяна в изследванията. Той просто не е болен. Както казахме, че около нас е енерго-информационно поле, а то е полето на сетивност и някой от нас е развил по-силна сетивност. Чрез това поле приема чужда информация и болката на друг човек.

 

Пета лекция

 

КАК УМЪТ УПРАВЛЯВА ТЯЛОТО

Преди да се научим да владеем мисълта си, трябва да разберем нейната сила и важност, а не нещо възприето от някого. Трябва да сме убедени, че лошите мисли ни вредят, а добрите пренасят полза. В най-съкровената част от съзнанието ни трябва да залегне убеждението, че мисълта е вечна. Че е господар на съдбата ни и всеки миг има дял в решението й. Трябва да упражняваме правилен контрол на нашите мисли и тогава ще получим без усилие, всички хубави неща. Ако злоупотребим с нейната сила, чакат ни лоши неща. Следва, че силата на мисълта е всемогъща в човешката дейност.

Ще си позволя да дам този пример: Професор Гейтс прави следния опит. Прекарва дъха на даден човек през тръба, изстудена в лед. За да превърне във водни капки летателните частици от излишния въздух, прибавя родопсилен йод. Същият смесен със сгъстени водни частици, не дават видима утайка. Когато обаче човек се разгневи, до пет минути по тръбата се явява кафява утайка, която показва наличие на химично вещество, дължащо се на душевно вълнение. Това химично съединение дадено на хора и животни, причинява възбуда. Голямата скръб, като тъга по загубено дете, дава силна утайка. Мъката – възчервена утайка.

Опитите показват, че душевните вълнения, които се дължат на дразнения, зложелания или угнетения, произвеждат в тялото вредни вещества. Някои от тях са крайно отровни. Приятните вълнения произвеждат химични съединения, които са източник на енергия.

Опитите пък на Джак Лоб от Чикагския университет показват, че мисълта произвежда явления, подобни на електричеството. Частиците на живата материя, се променят от положителни на отрицателни и обратно под влияние на мисълта. Това прави сравнението на мисълта с „Телеграма на мозъка.” По-вярно, разширява познанието ни за влияние на мозъка върху телесните ни прояви.

Хубавите мисли дават безкрайно много сила, отколкото отчаянието и мрачното настроение. Тук искам да вмъкна една мисъл: „Веселостта е вечна смазка на ума, тя е именно, която премахва скърцанията и неприятните преживявания.” Веселият човек не се изтърква или изхабява така скоро както човек, чийто настроение разсипват крехката й част и напълно я разстройват.

При поддържане на здравето и при лекуване на болестите, веселото настроение е най-важният фактор – казва доктор Сандерс.

Силата му принася полза, като някое добро лекарство. Не е някаква изкуствена възбуда на тъканите, която се последва от реакция и по-голямо изхабяване, както е случая с много лекарства, а влияние, което дава живот и което стига до всяко кътче на тялото.

То дава блясък на погледа, червенина на бузите, пъргавина на походката и подтиква всички скрити сили, които крепят живота. Кръвта обикаля по тялото по-свободно, кислородът стига до клетките, здравето цъфти и болестта бяга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Смехът лекува. Заместете нервирането, ядосването и мърморенето с весело настроение!

Хармонията, здравето, хубостта, успехът – това са истинските неща. Обратното на тях са въображението и измислиците. Да не позволяваме нищо да ни смущава и да посрещнем с най-голямо спокойствие всичко, което ни се изпречи на пътя. Нищо не допринася за здравето и щастието ни толкова много, колкото спокойния ум. Когато умът е спокоен и несмущаван, всяка функция се извършва правилно и естествено. Навсякъде в тялото царуват здраве и равновесие. Спокойният ум може да свърши безкрайно много работа, отколкото смущавания и разстроен ум.

На слънчевия човек успехът от работата идва самичък. Всеки обича да има работа с приятни и весели хора. Несъзнателно се отдръпваме от намусения, груб, сърдит човек, независимо колко е способен. Предпочитаме да имаме работа само с весели хора, защото те развеселяват обстановката и я правят приятна и хармонична. Затова усмивката да не слиза от устните ни, но онази, силната, дълбоко от сърце.

 

Шеста лекция

 

ДЕЯНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ

Човек не се замисля, защо боледува и какви са причините за болестните процеси. Ако се проявят такива, първото, което ще направи, е да отиде в лекарския кабинет, да му се направят изследвания и да се потърсят функционалните или органични заболявания. Намерят ли се изменения, започва се лечение с таблетки и пр. средства. Никога не се замисля, че тука има някаква причина, за да боледува. Че Кармата е номер едно, за неговите оплаквания.

От множеството ми наблюдения като лечител, чрез разговори и регресия, чрез направена диагностика на Кармата, съм установила много от причините за нашите заболявания. Тук ще си позволя да разкрия някои от тях, с цел да помогна на много хора, които ще осъзнаят своите деяния и така ще си помогнат, ако не искат да боледуват.

1. Ако системно не можем да владеем себе си, т. е. страстите си – боледуват коремните органи.

2. При непочитане на родителите си – заболява кожата.

3. При обида на приятели, съседи, непознати – заболява жлъчката и от там черния дроб.

4. Когато в нас витаят лоши мисли, т.е. злият демон се е настанил в тялото ни – боледува щитовидната жлеза (стрес, който води до невроза, невралгия, мигрена).

5. Когато лъжем и мамим системно – боледуват костите.

6. Правим ли зло на някого – боледуват половите органи.

7. Искаме ли да забогатеем лесно, боледуват крайниците.

8. Когато даваме лъжливи обещания, боледуват тазовите органи.

9. Когато лъжем и мамим някого за пари – боледуват бъбреците, пикочните пътища и пикочният мехур.

10. Когато непрекъснато се пренагаждаме – боледуват ставите.

11. Когато лицемерим и по природа сме лицемери – боледуват ушите.

12. Жаждата за власт кара да боледува сърцето.

 

ЗАЩО НАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ БОЛЕДУВА ОТ ГЛАВОБОЛИЕ

Защото е пренаситено с чужда енергия, по-точно негативна. Тя идва от натровената атмосфера – едно. Две от нечистата ни мисъл. И три – от нашите ръце, т.е. от необмислените наши творения (заводи, фабрики, които натравят въздуха около нас) и др.

Както казахме в една от лекциите, цялата информация се настанява в енерго-информационното поле. То е полето на сетивност и именно тук е информацията за нашите болестни процеси. Чрез него чувстваме присъствието на човека като същност. Чрез него се привличаме и отблъскваме. А чрез сетивата си, които също са в това поле, чувстваме собствените си и болките на другите. Ето защо, трябва да правим равносметка на своите деяния. Ако сме обидили някой, да искаме прошка. Защото прошката е елексирът, от който ни става благо на душата и се чувстваме пречистени и спокойни. Обидата е бацил, който се настанява в съзнанието и се разпространява в цялото ни тяло. Това ни кара да почувстваме болката от нещото, което я е предизвикало. За да не се настани в нас този бацил, необходимо е да отидем при човека, който сме обидили и да си простим.

 

Седма лекция

 

ПЛАНЕТИТЕ – БАЗОВА ЕНЕРГИЯ

Всяка планета е базова енергия или принцип в природата на човека. В същността си, здравето е хармонично и ритмично взаимодействие – обединение на тази енергия. Болестта е следствие неравновесие на тези енергии. Нарушение на хармонията. Тя може да има телесни прояви, т.е. телесните органи да не действат хармонично или е нарушено равновесието между функциите им. Може да имат умствени прояви, когато различните  психични  енергии  изпадат в конфликт – нарушен баланс. Умствените болести, са причина за физическите. Те нанасят много по-голяма вреда на болния и заобикалящата го среда.

Чрез радиестезични изследвания можем да проверим кои планетарни енергии ни липсват или кои витамини. Недостига на енергия в психиката е същият, както липсата на витамини в организма. Съществуват десет психични енергии, наричат ги планети.

СЛЪНЦЕ – символ на воля, целеустременост, импулс за живот.

ЛУНА – развито подсъзнание, силни спомени, склонност към създаване на навици.

МЕРКУРИЙ – логично мислене, възможност за духовно общуване.

ВЕНЕРА – желание да си привлекателен, да се свържеш с другите социално, да общуваш, да се привързваш.

МАРС – физическа енергия, смелост, импулс за физическо осъществяване.

ЮПИТЕР – сензации във всички посоки.

САТУРН – чувство за ред, дисциплина, време и граници, премисляне, работоспособност.

УРАН – оригиналност, стремеж към новото и модерното, нужда да се разчупят старите традиции и проявява на собствена уникалност.

НЕПТУН – желание за по-съвършен свят, духовни идеи, любов към каузата, всеотдайност.

ПЛУТОН – стремеж да се отстрани и преобрази онова, което е вредно за организма.

 

МЕТОД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ

 

ДИАГРАМА НА ПСИХИЧЕСКИТЕ ЕНЕРГИИ

Начертаваме един кръг, който се разделя на 10 части. Във вътрешната страна на кръга, се вписват десетте планети (енергии) с букви, във всяка разделена част от кръга. Най-горе е Слънце, най-долу Луна. От Слънцето на дясно се вписват Юпитер, Венера, Сатурн, Нептун, а от Слънцето на ляво, Уран, Марс и Меркурий. В средата на кръга се записва Да и Не. Работи се с махалото. Започваме от Слънце. Ако махалото се завърти по посока на часовниковата стрелка, значи Да. Ако е в обратна – Не. Но преди това задаваме въпрос: ”Липсва ли ни или не, дадената енергия?”

За хора, които боравят с лява ръка, понятията са обратни. На ляво е Да, на дясно е Не.

Като установим каква енергия или планета ни липсва, необходимо е, да я възстановим. Примерно ни липсва Венера – любов, трябва да я потърсим и т.н.

 

Осма лекция

 

РАДИЕСТЕЗИЯТА – КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Думата радиестезия, се състои от две части – ради – значи изпускане на лъчи, естезия – чувстване, усещане.

Раздвижване на багетата или махалото при пресичане на една вълна, не е нищо друго, освен реакция на организма, причинено от въздействието на тази вълна върху него на това, става осезаемо.

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

 

1. ФИЗИЧЕСКИ (ДИРЕКТЕН). При него боравим директно със самата вълна. Багетата или махалото играят ролята на истински детектор на вълната, който реагира при появата на резонанс и индукция между тях.

При този метод се намираме на мястото, където ще изследваме.

 

2. МЕНТАЛЕН (МИСЛОВЕН ИЛИ ИНДИРЕКТЕН). Чрез мисълта извикваме обекта и го изследваме. Знае се, че мисловният процес е реална вибрация на електромагнитните частици. Те си взаимодействат и допълват.

 

ПРИ РАБОТА НА ДВАТА МЕТОДА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

1. Не трябва да влагаме собствена мисъл. Да използваме метода на безмълвието!

2. Необходимо е да оставим вълните да говорят сами по себе си!

3. По време на работа трябва да бъдем концентрирани!

4. Въпросите, които задаваме, трябва да бъдат точни и ясни!

 

ИЗПОЛЗВАНЕ РАДИЕСТЕЗИЯТА В МЕДИЦИНАТА

 

КАРТА НА ЗДРАВЕТО

1. Температура

2. Пулс

3. Кръвно налягане

4. Кръвна картина – всички показатели

5. Урина

6. Най-добро лечение или лекарство

а) оптимално въздействие

б) дозировка

в) време на ползване

7. Степени на заболяване

а) от 0- I

б) I- ва

в) II- ра

г) III- та

е) последствия

 

КАРТА НА БОЛЕСТНИТЕ ПРОЦЕСИ (СКЕЛЕТНА)

НАЧИН НА РАБОТА

При предварително начертаната карта на здравето, споменаваме отделните органи. Започваме от главата и стигаме до крайниците.

Тук, който не е запознат с устройството на тялото, необходимо е да вземе Атлас на човешкото тяло!

Започваме с махалото да изследваме по отделно всички органи. Щом се завърти на дясно над някой орган, това ще рече, че има болестен процес.

Когато изследваме кръвна картина, урина и др. показатели, необходимо е да знаем какви са нормалните показатели!

 

ВОДЕН ИЗТОЧНИК

1. Трасе на контура – обсег

а) ширина

б) дълбочина

в) дължина на водния поток

2. Вид на източника.

а) река

б) езеро

в) море

г) океан

д) басейн

е) канал

3. Дълбочина и дебелина на водния пласт

4. Добра ли е за пиене или заразена

5. Състав и терминалност при минералния извор

6. Подходящо място за сондиране и какви пластове ще се срещнат

7. Силата на водното течение.

 

НАЧИНА НА РАБОТА

Заставаме с махалото или багетите на мястото, което сме определили. Започваме да броим от едно, две и т.н., като същевременно можем да отброяваме с един крак така, докато багетите започват да се кръстосват или махалото да се върти.

 

КАРТА ЗА СДЕЛКА, СРЕЩА, СЪБИТИЕ

1. Информация за сделката.

2. Дата и къде ще се състои.

3. Договорни страни.

4. Може ли да се разчита на партньора (от какво да се предпазим и от кого).

5. Как да постъпим – чрез интуицията

6. Трябва ли да се състои

7. Ще имаме ли успех или не

8. Да пътуваме ли

9. Как да се предпазим от неуспех – чрез интуицията.

 

КАРТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРАДНАТИ КОЛИ.

1. Пътна карта на града, ако е село – описание.

2. Място на живеене – улицата, от което е изчезнало.

3. Описание на лицето или колата.

4. Проследяване по картата – пътна мрежа, магистрала, селата наоколо.

5. Краен пункт с проследяване на събитието.

 

НАЧИН НА РАБОТА

Работи се с махалото. Започва се от начален пункт. От там по картата. То показва, от къде е минало превозното средство. Къде е спирало. Докато се завърти там, където се намира откраднатата кола. Сега е ред да питаме: ”Тук ли е колата?” Махалото ще отговори със завъртане по посока на часовниковата стрелка.

 

Всички методи упоменати до тук, не служат за вземане на пари от хората, които са изпаднали в беда, а само да им се помогне или да помогнете на себе си!!!!!!!

 

Девета лекция

 

ТИ СИ ГОСПОДАР НА НАСТРОЕНИЕТО СИ

Уравновесен е онзи, който не се оставя да му заповядат настроението, а действа на здрави начала.

Когато станете сутрин с лошо настроение и се чувствате обезсърчени от неприятни неща, които ви предстоят, твърдо решете, каквото и да стане, този ден ще бъде „Един Божествен ден” за вас. Тогава, вместо да настъпи предполагаемата несполука и загуба на деня, ще постигнете безкрайно много, отколкото бихте постигнали, ако се отдадете на угнетеното си настроение.

Човек е лениво животно и когато срещне трудности, изпада в изкушение да заобиколи трудното място. Не изоставайте, нито не се плашете от работата! Не заобикаляйте трудностите, но и не тръгвайте право срещу тях!

Гневът, сърденето, завистта, унилостта, киселото настроение, лошите мисли, грижите, трябва да бъдат прогонени от мисълта ви завинаги! Те са същински демони на тялото, които увреждат ума, разстройват тялото, т. е. клетките. Пречат и на кръвообръщението. Отровите, които произвеждат, са смъртоносни. Мачкат и късат нервната тъкан. Разстройват така функциите на тялото, че оставят от волята само сянка. Прогонват надеждата и препречва пътя на висшите подбуди, намаляват умствената способност. Трябва да ги изгоним от живота си! Ако постигнем това, ще създадем на волята си естествени условия на развитие.

Ако сте мрачни с лошо настроение или отчаяние, имате навици да се безпокоите и тревожите за разни неща или нещо друго ви пречи на развитието, никога не ще се отървете, докато мисълта ви е ангажирана постоянно с него. Ако променим нишката на мисълта си за нещо приятно като отправяне погледа си към някое произведение на изкуството или нещо хубаво в природата. Ако прочетете нещо полезно от някоя книга, лошото ви настроение ще изчезне веднага. Както, за да стане човек весел, трябва да се смее. Когато се чувствате зле, мислете за чуждото главоболие! Когато главата ви се пръска, продължавайте да вярвате, че слънцето грее. Когато облаците са толкова дебели, че нито един лъч не може да го пробие, вижте слънцето.

Едничкото лекарство против леността е работата. Единственото средство срещу себелюбието е пожертвователността. Единственият лек против безверието е да се отърсиш от съмнението. Единственото лекарство срещу страха е да се хвърлиш срещу някоя страшна работа, преди да са те побили тръпки.

Церът срещу лошото настроение е да си предизвикаш добро настроение, което да ти грабне цялата мисъл.

Не хаби излишно енергията, която ти дарява Животът! Съумей да я овладееш! А как ще стане това? Когато съумееш да се овладееш, т.е. да обуздаеш страстите си. Тъй както се бориш с хищника, който иска да те погуби. Той ще ти устройва капани, но ти навреме ги усещай! Така няма да можеш да бъдеш в ръцете му и той няма да може да те владее. Духът е над всичко. Той е цялата Вселена. Той говори и пее с онази космическа песен, която кара сърцето да пее и лети. Той ще ти разкрие тайните на Космоса, ако съумееш да работиш за неговото усъвършенстване.

Лети чрез своя дух! Не жали сили за духовното си обогатяване! Казвай винаги истината, макар това да ти струва скъпо! Не жали себе си! Работи и не се поддавай на меланхолия и скептицизъм! Върви уверено! Не влагай двусмислица в думите си! И тогава ще получиш дара, който не всеки притежава. Не се страхувай! Ако решиш да се върнеш назад, ще видиш един път, по който вървят хора бавно, клатушкайки се ту на една, ту на друга страна. В тях е бесът, който ги кара да скачат и вият от болка. Те са изчадие на дявола, който ги е обладал.

Подай им ръка! Те имат нужда от духовно пречистване. Бъди им приятел и добър другар! Не забравяй, че си се врекъл да служиш на Доброто и Истината! Бъди искрен и самокритичен!

Освежи нечистото си тяло с благовонен елей! Ще станеш съвсем нов, както новата пролетна природа да бъде спасена. Но ти не я чуваш. Мисълта ти е нечиста. Скоро ще се разбунтува и няма да има местенце да се сриеш. Мисли, много мисли!.

 

Десета лекция

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ МЕДИТАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

Преди да разгледаме методиката, ние трябва да знаем какво значи „ Влез в нивото” или „Влез в Алфа ниво”. Това е една от мозъчните схеми, вид електрическа енергия, произвеждана от мозъка. Може да бъде измерена чрез електроенцефалограф. Ритмите на тази енергия се измерват в цикли за секунда (СРЕС ). Над 13 СРЕСА се нарича Бета вълни, от 7 – 14 Тета вълни, под 4 – Делта вълни.

Когато сме събудени напълно, работим и общуваме, ние сме на Бета ниво или в пълно съзнание. Когато мечтаем или заспиваме, но още не сме заспали или се събуждаме, но още не сме се събудили, ние сме в Алфа ниво – наречено вътрешно съзнание. Когато спим, сме на Тета ниво.

Практикувайки метода Медитация, ние можем да влезем в Алфа ниво по желание и да останем напълно будни.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЕЗИ НИВА НА УМА?

Когато сме на Бета ниво или напълно будни, не изпитваме никакви различни усещания от тези, които ежедневно пораждат възможността за безкрайност.

В по-дълбоките нива възможностите се ограничават до:

Мечтание, края на спането.

Животът ни е научил да действаме повече на Бета, а не на Тета или на Алфа ниво.

Когато се научим да медитираме правилно, ще можем да използваме ума си по специален начин. Ще действа духовното, т.е. интелигентността. Медитацията в същност е релаксация (пълно отпускане на цялото тяло, мускулите, органите, системите и правилно насочване на енергията по каналите). Чрез нея ние можем да намерим облекчение при главоболие, или да се научим да вършим много неща, които ни струват големи усилия на волята като: отказване от цигари, отслабване, подобрение на паметта, по-ефективно учение, подобряване на зрението, изобщо лекуване на всички видове заболявания.

Трябва да знаем, че петте сетива – осезание, слух, обоняние, зрение, са само част от сетивата, с които сме се родили. Има и други, наречени сили или усети.

Целта на метода е да тренираме и събудим тия сили. Той ни учи как да се развиваме, да опознаваме себе си. Той е метод за управление на съзнанието. Учи ни как да помагаме на другите. Чрез него се увеличава коефициента на интелигентност (КИ).

Умът генерира електричество на ниска честота, той получава и складира повече информация. Затова трябва да се държи буден по време на медитация в тази честота, която повече съответства на мечтание или спане, отколкото на практична активност.

КАК ДА МЕДИТИРАМЕ? Чрез медитацията ние изпадаме в „Ниво на ума”, където ще сме способни да освободим въображението си за решаване на проблеми. Това, което се открива при медитацията, е спокойствието. Колкото повече медитираме, толкова по-дълбоко навлизаме в себе си. Твърдостта и схватливостта, която ще имаме във вид на вътрешен мир, са толкова силни, че нищо не може да ги наруши. На Алфа ниво е характерно, че ние не можем да пренасяме нашите лоши чувства и грижи с нас.

НАЧИН НА ДОСТИГАНЕ НА АЛФА НИВО

ПЪРВИ МЕТОД

Лягаме по гръб и затваряме очи. Поглеждаме нагоре зад миглите под ъгъл 20 градуса. Тази позиция на очите кара мозъка да произвежда Алфа вълни. През интервал от 2 секунди, трябва да броим от 100 до 1. При по-продължителна практика, можем да влезем и в по-ниски нива – Тета. Когато започнем да излизаме от медитацията, трябва да си кажем на ум: „Аз бавно излизам. Чувствам се съвсем събуден. Едно, две – пригответе се да отворите очите си. Три – отворете ги. Четири, пет – вече са отворени.

ВТОРИ МЕТОД

Сядаме на стол, като леко си опънем краката, но малко свити в коляното. Тялото да хлътне в таза. Главата се държи добре балансирана (не отпусната). Отпуснете първо лявото стъпало, ляв крак, дясно стъпало, десен крак, докато стигнете до гърлото, очите и накрая косата. Преди това си изберете едно петно срещу вас, около 40 градуса на нивото на очите. Може и тавана. Гледайте, докато клепачите ви натежат и затворят. Започваме да броим по горе казания начин. Така, докато отворим очи.

ТРЕТИ МЕТОД

Стойка „Лотос” – може с вдигнати или спуснати на скута ръце. Методът е същия като другите два. При тази стойка мажем да използваме изчистване на тялото. Вдигаме нагоре ръцете си. С представа и въображение, поемаме в ръцете си космическа енергия, във вид на кълбо. След това разтваряме ръце и прекарваме енергията през цялото си тяло – отгоре до долу. Така го обливаме с много светлина.

А можем да си представим, че стоим под душ от светлина и я вливаме в тялото си Преминава през всички вътрешни органи и системи. Изчистваме всички клетки.

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Концентрацията като метод е вътрешна нагласа на организма. Чрез нея можем да вдигаме и сваляме кръвно налягане, да премахваме всички видове болки и др. Древните мъдреци я наричат „Метод на самовглъбяването”

МЕТОДИКА

Най-удобно е да седнем, в стойка „Лотос” и в краен случай прави, ако болния е в кризисно състояние. Отправяме погледа си в една точка в стената, ако сме в стая. Това ще рече, че я виждаме такава, каквато е, без да мислим за нейното съдържание. Можем да гледаме в картина на стената, леглото, парното, без да мислим за тяхното съдържание, както казахме по-горе. Трябва да запомним, че е необходимо да гледаме без да мигаме и изпадаме в безсмислие.

Това е метод, който колкото повече усъвършенстваме, толкова по-големи ще бъдат наши успехи.

 

Единадесета лекция

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВНУШЕНИЕ (САМОВНУШЕНИЕ) И КОМАНДА \”АЗ СЪМ ЗДРАВ\”.

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни мисли и отчаяние, то тялото незабавно се отзовава – боледува. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно. Веднага отчитаме вътрешно: \”Значи аз греша?\” Не е ли по-добре да се впрегнем на работа за насочване ума към бодрост, сила, смелост и здраве?

Страхът е една от главните причини за заболяванията. Той действа като отрова на тялото, последиците от които се проявяват по различни начини. Съумеем ли да го премахнем, отстраняваме причината за разстройствата и признаците им постепенно изчезват.

Ако здравето ни е нарушено, значи сме пренебрегнали природните закони и без да е необходимо да сме лечители, можем да направим твърде много за себе си, да станем здрави и силни. Болестта се дължи на неправилно хранене и отделяне на отпадъци в организма.

Да вземем следни пример: Страдаме от лошо храносмилане, имаме не здрав апетит, хроничен запек. При жените неправилна менструация. Когато краката и ръцете са вели, това е признак на лошо кръвоснабдяване. Слухът и зрението ни са засегнати, имаме шум в ушите, неясно виждаме без очила, имаме лош дъх в устата и сме склонни към грипове. Станали сме по-раздразнителни, нервни, всичко ни дразни. Кожата ни е повяхнала и бледа, устните напукани, ноктите се чупят. Следствие всички тези оплаквания, нашето самочувствие е на ниско ниво. Ето защо е необходимо да се лекуваме чрез самовнушение. Това ще стане, като отправим мисълта си към нашето вътрешно Аз, което може да осъществи внушение на онази част на ума, която контролира вътрешните органи и управлява цялото тяло. Това трябва да правим авторитетно и смело, без да влагаме двусмислие и съмнение. След като утвърдим този метод на концентриране на ума, трябва да се научим да мислим правилно и за добро. Да виждаме себе си в \”Окото на собствения си ум\” така, както искаме да сме. После мислим, че сме това, което искаме да сме, като че ли вече сме този \”Нов и силен човек\”. Говорим на себе си и нареждаме на инстинктивния си ум това, което желаем да върши за нас. Настояваме да изгради нови клетки, и тъкани на тялото, да изхвърли старите и износени материали. Той ще се подчини и ще заработи като наш разумен и добър помощник. В това няма нищо странно, защото Аз нарежда на инстинктивния ум да изпълни правилно и добре задълженията си. И като живеем правилно и природосъобразно, ние даваме на този ум материал, с който той да работи и създаваме условия за желаните резултати.

Говорейки на инстинктивния си ум като на жив човек, казваме точно и ясно какво се иска от него, без колебание, настойчиво и ясно. Ето така: \”Слушай инстинктивен ум! Искам да се захванеш за работа и да поставиш всичко наред! Дотегнаха ми всички тия болки и болести. Решил съм да се освободя завинаги от тях. Поглъщам здрава, чиста храна и стомахът ми е достатъчно силен, за да я смели. Настоявам де се погрижиш за нормалното й смилане! Пия достатъчно вода, за да има за нуждите на тялото ми и искам да се погрижиш за редовното смилане на отпадъците и за тяхното отстраняване! Веднага се залавяй енергично за работа! Казваме си: \”Аз съм здрав, силен. Здравето ми укрепва всеки ден с вяра, енергия – системно и радостно.

Споменахме за природосъобразен начин на живот. Неговата най-съществена страна е духовното съвършенство. Можем да го постигнем чрез създаване на необходимите качества, спазване на някой изисквания и прилагане на съответни методи и практики.

Подсъзнанието обхваща и най-малките неосъзнати автоматични действия, безусловните рефлекси – автоматично управление на всички вътрешни органи. Чрез вегетативната нервна система, те управляват функциите на всички вътрешни органи, цялата неосъзната дейност на човешкото тяло. Подсъзнанието командва всяка клетка, орган, система на организма, асимилацията, дисимилацията, кръвообръщението, растежа, отделните процеси, дишането.

Съзнанието е субективно отражение на обективната действителност. То обхваща интелектуалната дейност, включва сетивното и абстрактно познание, емоционалната сфера, творческите идеи, вдъхновението, изобретателската мисъл и открития, свръхразвитите сетива на екстрасенсите.

Съзнателната команда \” Аз съм здрав\”, повторена многократно в подсъзнанието като управляем метод, може да действа нормализиращо, оздравяващо на всички заболели органи и нарушените им функции. Всяко заболяване е следствие нарушената дейност на клетките, тъканите и органите от външни фактори, на тяхното неправилно управляване от подсъзнанието и нарушена ръководна роля на съзнанието.

Следователно, всяко клетъчно смущение и заболяване може да се лекува чрез правилна или съзнателна дейност, която да направлява подсъзнанието по такъв начин, че то да внесе ред и хармония в клетъчната функция. Това подпомага същественото лекуване на всяка болест с изключение на тези, нуждаещи се от хирургична намеса. А напоследък се говори за \”Операция без скалпел\”. Тя отдавна се практикува от филипинските лечители. Операцията може да се избегне, ако навреме се открие причината и се лекува. От значение е профилактичните прегледи, направени по радиестезичен метод – Биолокация.

 

Дванадесета лекция

 

ХРАНАТА И МОЗЪКА

За да може мозъкът да функционира правилно, необходимо е да бъде снабден достатъчно с хранителни вещества. На първо място, това са наситените мастни киселини. Освен хранителните си качества, те са най-добри защитници от тромби и артериални нарушение.

КОИ СЕМЕНА ГИ СЪДЪРЖАТ?

Това са лененото семе, слънчогледовото, маслиненото и това, което се добива от пшенични кълнове.

В ежедневните ни храни, трябва да има част от тези съставки! Могат да се приемат под формата на салати и други форми.

Известно е също, че в мозъчните клетки се намират фосфорни съединени.

КЪДЕ ИМА ФОСФОР?

Има в пшеницата, краставиците, соята, граха, цветното зеле, целината, гъбите, яйчения жълтък.

Необходимо е веднъж дневно да се използват упоменатите продукти!

За нормалната функция на мозъка, важна роля играе сярата. Тя е необходима за насищане с кислород на мозъчните клетки, в процеса на дишането.

ТЯ СЕ СЪДЪРЖА :

В стафидите, лука, чесъна, морковите, карфиола, дивите и градинските ягоди, краставиците, кокосовите орехи.

Други вещества, от които се нуждае мозъкът, са цинка и медта. Най-добър източник на цинк е пшеницата, а на мед – орехите.

За добрата функция на мозъка е необходим и калций. Установено е, че при липсата му, както при децата, така и при възрастните, води до необуздани истерии. Той се съдържа в зелените листа на зеленчуците, прасковите, ябълките, гроздето, вишните, портокалите, ягодите, френското грозде, прясното мляко.

Има нужда и от желязо и манган. Желязо се съдържа в зеленчуците, синапа, ментата, френското грозде, малините, в листата на глухарчето и яйцата. Манган се съдържа в магданоза, ментата, цикорията, сливата, тиквата, суровия жълтък (суров белтък никога не използвайте), защото неутрализира биетина, един от витамините в група Б.

При липса на някой от хранителните продукти, настъпват изменения в мозъчните клетки, а може да се промени трофиката (храненето), което предизвиква трофични изменения от непълноценното хранене.

ПРИЧИНИ:

1. Блокаж на вратните прешлени – влошава се притока на кръв, енергия и се влошава инервацията към главата.

2. Травми в областта на главата, врата и гръбначния стълб.

3. Влошена инервация на горните крайници.

4. Склеротични изменения в кръвоносните съдове (разширени вени на долните крайници), хемороиди, непълноценно хранене на очите с кръв, исхемична болест на сърцето (стенокардия) изменения на аортата.

СТРЕСЪТ Е НОМЕР едно за спазмите на кръвоносните съдове, нервните окончания и мускулите.

НАЧИН НА ЛЕЧЕНИЕ

1. Премахване на стреса чрез психоанализа, психотерапия и сугестия.

2. Даване на успокоителни чайове.

3. Пшеничен зародиш – съдържа Вит. А, Вит. Е и Вит. ПП.

Дава се така: 1 супена лъжица от него, 1 чаено лъжичка мед или захар и 2 супени лъжици кисело мляко. Взема се пъти на ден на гладно.

4. Да работим с цялото тяло – главата, врата, гръбначен стълб, кръстната област, (кръстен нерв), тазобедрената област, долни крайници. Да изчистим задържаната енергия по центровете, да нормализираме притока на енергия по меридианите.

От тук става ясно, че да имаме на лице болестни процеси, причина за тях е най-вече психиката. Ето защо трябва за се грижим за мозъчните клетки. Да им подаваме необходимото количество храна и нужните витамини.

 

Тринадесета лекция

 

ЛЕЧЕНИЕ С ВОДА

Водата има изключително важно действие. Тъй като голяма част от човешкото тяло е изпълнено с депа от вода. В случай, че се намали тяхното количество, организмът започва да боледува. Влагата от водата регулира топлината на тялото. Липсата я охлажда, а завишеното количество сгорещява организма. Човек трябва да живее в хармония с природата и слънцето, за да има комфорт неговия дом – неговото тяло. Водата е едно от най-мощните средства, което поддържа здравето на човека. Горещата, пречистена вода, приета глътка по глътка, ускорява потното отделянето, чрез което се извличат излишните отрови от клетките Тя освобождава от напрежението нервната система и действа стабилизиращо, тонизиращо и общо укрепващо. Затова е необходимо да се приема определено количество – литър, литър и половина вода дневна доза, за да поддържа влагата в тялото. Изгубили се, кожата се изсушава и загрубява. Човек става отпуснат и раздразнителен. Водата изчиства вътрешните утайки в организма, които са причина за редица заболявания. Тя е добър проводник на магнетизма. Затова при болестно състояние, се препоръчва приемане на голямо количество вода – чрез горещи чайове.

СЪВЕТ: Приемайте сутрин на гладно по 1 чаша топла вода. Тя освежава.

 

Четиринадесета лекция

 

ЛЕЧЕНИЕ С ЦВЕТОВЕ

ЧЕРВЕНОТО е освежителна и съживителна енергия, която стимулира физическото тяло. То се препоръчва при инертност, физическо изтощение, нарушено кръвообръщение – за ускоряване на пулса и кръвното налягане, страхове, тревоги, настинка, треска, недохранване, анемия, слабеене, слаба менструация.

ОРАНЖЕВОТО разведрява емоциите и създава чувство за радост от Живота. То се препоръчва при: умствен ступор, слабо запаметяване, душевна отпадналост, заболяване на белите дробове, (бронхит, асма) емоционално напрежение, мускулни спазми, схващане, болни бъбреци, хемороиди.

ЖЪЛТОТО излъчва оптимистична, весела енергия, които влияят на нервната система – стимулира ума. То се препоръчва при: депресия, умствена летаргия, стомашно неразположение, лошо хранене, запек, чревни оплаквания, отслабен слух, кожни заболявания, страдания на черния дроб.

ЗЕЛЕНОТО е ободряващо средство, едновременно отпуска тялото, охлажда кръвта и освежава, стимулира нервите. То се препоръчва при: високо кръвно налягане, язва, главоболие, нервно разстройство, раздразнителност, циреи и мускулно напрежение.

СИНЬОТО е енергия на надеждата и ведростта. Оказва успокояващ ефект върху нервната система и мисловната дейност. Препоръчва се при: възпаление на ушите и очите, възпаление на гърлото, ларингит, спаднал глас, инфекции, гадене, диария, гастрит, силна менструация, ожулване на кожата, порязване, изгаряне, ужилване, сърбеж.

ИНДИГОВО – освежава съзнанието от страхове, тревоги и ненужни задръжки. Препоръчва се при: анестезия (обезболяване), болкоуспокояващо средство, заболяване на очите, ушите, носа и гърлото, пневмония, температура, кожни болести, умствена свръхвъзбуда, мании.

ВИОЛЕТОВО – енергия, прочистваща кръвта, успокоява нервите, устремява ума и духа към възвишени цели. Препоръчва се при: невралгия, ишиас, пърхот, и други болести на окосмените части на главата, заболяване на бъбреците, пикочния мехур, ревматизъм, невроза, душевно разстройство, безсъние.

 

ПРАКТИКА

Това лечение се практикува така: могат да се нарежат на лентички или кръгчета съответните цветове, които се слагат на табло от бял картон. Трябва да бъдат нечетен брой. Цялото табло може да се налепи и по време на лечението да стои пред очите на болния.

Също по време на това лечение, болният може да стои в стая, чийто стени са боядисани със съответния цвят. В дома се препоръчва стените да бъдат разноцветни.

Може и да се въздейства чрез визуализация, като болният си представи съответния цвят и мисли за него.

 

Петнадесета лекция

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПЛОДОВИ СОКОВЕ

Нашият организъм се състои от милиарди клетки, които се нуждаят от жива храна, която можем да получим единствено от соковете. Те съдържат ензими, които са сложни вещества и способстват за смилане на храната и поглъщането й в кръвта. Твърди се, че абсорбират раковите клетки, т.е. образуванията. Ензимите са чувствителни към високата температура от 47 градуса. При по-висока температура стават инертни процеси и човек се отпуща като в гореща вана. При температура 54 градуса, те се унищожават. В семената могат да бъдат в спящо състояние и при благоприятни условия да запазват качествата си стотици, хиляди години. В труповете на доисторическите животни в северната област на Сибир и други места на земята, през ледниковата епоха преди 50,000 години, са намерени големи количества от тях. Тези ензими се активират, щом температурата на тялото се активира. Това показва, че могат да бъдат запазени при по-ниски температури.

От тук става ясно, че храната трябва да бъде жива или органична, за да могат солите и минералните вещества да могат да бъдат усвоени от човешкия организъм, за да има храна за клетките и тъканите.

Слънчевите лъчи изпращат по растенията милиарди кванти енергия, активизирайки ензимите, преобразувайки неорганичните вещества в органични.

Нашият организъм се състои от кислород, въглерод, водород, азот, калций, калий, фосфор, сяра, натрий, магнезий, желязо, мед, хлор, флуор, силиций, манган. Ако в храната, клетките и тъканите нямат нужното количество от тях, те се натравят от токсините, които се появяват.

По пътя на радиестезични изследвания както казахме, можем да определим техния недостиг и да внесем чрез зеленчукови или плодови сокове това, което ни липсва в организма. Всеки може да направи справка кой зеленчук или кой плод какво съдържа и също какъв вид витамини.

Трябва да знаем, че на болния можем да дадем това, от което има нужда т.е. му липсва. Едно прекрасно средство е лечението със сокове. Те трябва да се приготвят предварително със сокоизтисквачка, защото плодовете съдържат много целулоза, която дразни стомашната лигавица, а от там и червата! Соковете трябва да се дават в чист вид! Не трябва да се разреждат.

 

Шестнадесета лекция

 

ЧРЕЗ МУЗИКА

Лечението чрез музика трябва да бъде деликатно. Да се подбира такава музика, която да не дразни болния. Да не предизвика у него отрицателни емоции. Да бъде пусната тихо, защото силната музика създава силни вибрации в организма. Понякога може да се засили, според желанието на болния. Предварително трябва да проучим каква музика обича. А ако лекуваме себе си или желаем да се заредим с енергия, трябва да сме на ясно с тези неща. Преди да започнем лечението, трябва да разгледаме нейното въздействие върху нашите сетива и ако има благотворен ефект, тогава да я включим за лечение.

Необходимо е да знаем, че мажорните тонове действат оптимистично, радостно. Човек получава от тях чувство на удовлетвореност и щастие. Те може да се използват при депресии, отпадналост, тежко боледуване придружено с дълго лягане на легло, при оперативни рани. Те действат директно на клетките, които започват бързо да се възстановяват. Следва, че може да се използват при всички видове заболявания, при които имаме енергиен недостиг. А може и когато  няма заболяване, а да се използва при зареждане с енергия, когато се чувстваме много отпаднали. Трябва да се използва ръченицата, игривото хоро, веселите детски песнички, закачливи хумористични песни. Изобщо музиката на живия ритъм.

Минорните тонове действат успокоително. Те могат да се използват при завишено вибрационно ниво на организма. При възбуда и стрес, високо кръвно налягане, остри възпалителни заболявания, инфекции по дихателните пътища и всякакъв друг вид инфекции. Изобщо всички видови заболявания от възпалително естество.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО?

Да застанем на любимото си място в къщи. Сядаме и се отпускаме максимално (метода на блаженството) – да ни стане приятно на цялото тяло. Преди това сме пуснали избраната музика. Затваряме очи и се пренасяме в царството на музиката. През цялото време я слушаме, за да можем да бъдем напълно релаксирани (отпуснати). Така стоим 15 минути и медитираме.

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ КАМЪНИ, ДЪРВЕТА, ЦВЕТЯ И ЖИВОТНИ

Съществуват два вида камъни, дървета, животни и един междинен – неутрален. Едните подават енергия, другите издърпват, а третите и подават и издърпват.

Ако се чувстваме отпаднали, това ще рече, че сме енергийно изразходвани, тогава чувстваме люлеене в лодка, замайване и чувство на безтегловност. При това състояние ще използваме тези, които зареждат с енергия. От камъните кристалите и техните подобни. От дърветата – бор, ела, дюля, вишна, слива, лозница и други. От животните – кучето.

Когато сме заредени с енергия ще почувстваме напрежение в очите, главоболие, огън по цялото тяло, особено след големи неприятности. От камъните трябва да използваме песъчливите, от животните – котката. От дърветата – чемшир, праскова, кайсия и други.

НАЧИН

С КАМЪНИ – сядаме по същия начин на любимото си място и вземаме в дясната си ръка необходимият камък. Можем да съчетаем и с музика. Методът е същия като лечението с музика.

С ДЪРВЕТА – заставаме с гръб към него с подпрени плешки. Крайниците ни да бъдат леко разтворени на земята. Ръцете ни да бъдат отпуснати надолу. Тогава ще почувстваме пулсациите на пръстите. Понякога може да се почувства топлина, боцкане, студ.

ЧРЕЗ ЖИВОТНИТЕ – можем да ги държим на болното място в ръцете си или допрени до нас. След прекаран инфаркт, трябва да държим котка в ръцете си или върху сърцето.

ЧРЕЗ ЦВЕТЯТА

Като енергиен балансьор в дома ни, можем да използваме стайните цветя. И те като камъните и дърветата са два вида и един междинен.

Във всяка стая е необходимо да имаме от двата вида – плюса и минуса, а може само неутрални. Защото ако имаме само от един вид, можем да се чувстваме или много възбудени или много отпаднали.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ ВИДА НА ЕНЕРГИЯТА

Вземаме махалото и го поставяме в дясната си ръка. За работата с махалото има много информация. Отиваме до това, което ще използваме за зареждане и питаме, дали зарежда или издърпва енергия т.е. (+) и (-). След като установим, ще го използваме според даденото направление – подаване на енергия или издърпване.

ИЗВОД: Всичко е енергия и ние трябва да се научим да я използваме и владеем! А след това да я насочваме правилно в нашия организъм!

 

Седемнадесета лекция

 

БИОЛОКАЦИЯТА КАТО МЕТОД НА ДИАГНОСТИКА

БИО – значи биологична

ЛОКАЦИЯ – информация или система на информация чрез биологичното поле.

Сигналът за нарушен ритъм на даден орган се приема от рецепторите на кожата. Тъй като електрическите частици на клетките трептят с определена честота, при сигнал „Опасност”, те завишават или занижават своя биоритъм. Следствие трептението им се излъчват микровълни. В отговор на това се получават пулсации на пръстите на ръцете, които приемат вибрациите (трептенията) на електрическите частици, според честотата на излъчените микровълни. Методът е ясен и точен и не изисква някаква апаратура, а да съумеем да се настроим на съответната вълна, като сами започнем да се усъвършенстваме, за да развием своята сетивност, и да разберем, че тук няма никаква мистика. По този начин ще се научим да приемаме сигналите на болката и да умеем да я различаваме. Защото чрез полето на информация, приемаме сигналите на всякакъв вид болка и сигналите идващи отвън. И още нещо – да се научим да мислим правилно, за да не замърсяваме въздуха около нас. Също така да си помислим за нашите деяния, особено негативните, които причиняват болка на другите. В случая може да има болестен процес в организма ни, но е възможно да сме приели чужди страдания под формата на болка, по- точно, чужда Карма (Закон за следствията на човек от неговите действия).

Чрез метода „Биолокация”, правим пълен обход на всички органи. \”Обход е понятие за диагноза. Там, където има болестен процес, на пръстите се чувстват различни усещания. Тъй като се излъчва статично електричество и се долавя от рецепторите на кожата (най-чувствителните частици), под форма на пулсации на пръстите. В този случай електрическите частици имат свой интензитет то:

а) при възпалителни изменения – тумори, инфекции, температурни състояния и др., те трептят с ускорена честота. На пръстите се чувстват силни пулсации.

От физична гледна точка, се вижда наслоена атомна маса, а от анатомична-биологична.

б) при порезни и оперативни рани, коксартроза, фрактури (счупвания) на костите и др., честотата на електрическите частици е занижена.

От физична гледна точка, се вижда липса на атомна маса, а от анатомична-биологична.

в) интоксикираните клетки се виждат като негативи.

 

ПРИ КАМЪНИ В БЪБРЕКА ИЛИ ЖЛЪЧКАТА – по време на диагнозата, по сухожилията на ръцете се чувства напрежение, болка и се има усещането, когато хванем в ръката си камък, и го стиснем.

ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ – се чувства силна топлина в дланите, горната част на ръката. Може и по гръбначния стълб, ушите, бузите и цялото тяло.

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ – чувстваме в дланите си, сякаш сме взели футболна топка, която свиваме с ръка и наново я отпускаме.

ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТУМОРИ – се чувства силна топлина по цялото тяло, чувство на гадене, прилошаване. По някога може да се чувства студ.

ПРИ СРАСТВАНИЯ – чувстваме, че ръката ни сякаш потъва в мрежа и леко се съпротивлява (отскача).

ПРИ ЕНЕРГИЕН ДИСБАЛАНС – чувства се студ по цялото тяло, отпадналост.

ПРИ СТРЕС- се чувства силно напрежение в главата и сърдечната област, ускорена сърдечна дейност, чувство на страх, прилошаване.

 

Осемнадесета лекция

 

МЕТОДИКА „МАГИ” ИЗГРАЖДАНЕ ОБРАЗ В РАМКА

Целта на тази методика е, да изградим един идеален образ за себе си. Нашето ежедневие така ни е понесло, че забравихме, че съществуваме. Станахме автомати и полуавтомати с изкривени лица и набръчкани чела. Прегърбени и уморени. Апатични и отпуснати.

При методиката „Маги” се използва медитация, концентрация, представа и въоръжение (визуализация). За да изградим идеален образ за себе си, необходимо е да сме на ясно какво не харесваме в себе си.

ПЪРВО

Правим външен оглед. Примерно, имаме излишни килограми, намръщено и неприветливо лице, което отблъсква другите. Бръчки по лицето, ненужни очила и др.

ВТОРО

Правим вътрешна характеристика. Това ще рече, че имаме много пороци. Това са черти, които не харесваме в себе си.

ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ РАБОТА

1. Медитираме по един от методите.

2. По пътя на въображението си представяме една рамка, в която можем да се поместим. Това е рамката, в която живеем в момента. Гледаме нашия образ в тази рамка, застанали срещу нас самите. Започваме да изброяваме качествата, които не желаем да притежаваме, т. е. не харесваме в себе си.

ВТОРО

1. Започваме да дялкаме излишното от себе си, както искаме да моделираме изящна статуетка.

2. Работим с мисъл чрез изграждане на форма. Изглаждаме бръчките. Ако сме с прошарена коса, виждаме се като млади с естествената си коса – руса, кестенява, черна.

След като вече сме готови пристъпяме към:

ТРЕТО

Изграждаме вътрешна характеристика. Това ще рече, работим с отрицателните си качества. Не трябва да се щадим! Трябва да бъдем безкомпромисни спрямо себе си, ако искаме да имаме добър резултат!

ЧЕТВЪРТО

Ние сме съвсем нови. Освобождаваме се от рамката, т.е. излизаме от нея и чрез представа и въображение се настаняваме в дясната й страна. Виждаме се такива, каквито желаем да бъдем – нови, свежи, с пречистено тяло, свободни и истински.

По метода „ИЗГРАЖДАНЕ ОБРАЗ В РАМКА”, можем да изградим и плануваме дадено събитие, което ни предстои. Само, че поставяме събитието или човека, с когото ще се срещнем в рамка. В случая оглеждаме срещата как ще започне. Въпроси и отговори, които предполагаме. Трябва да се подготвим за неочаквани събития и атаки. Необходимо е да бъдем сигурни, че тя ще свърши в наша полза. След това да изведем събитието извън рамката и да очакваме така подготвени денят. Когато тръгнем, не трябва да изпитваме страх, а спокойствие, че човекът срещу нас е с нашата същност и все пак, и той е човек. Винаги трябва предварително да подготвим всяка среща и събитие. Да се научим да се справяме с неочакваното. Трябва да развием бързите си реакции и интуиция, защото това ще ни помогне да се справим с всички неочаквани неща и бързо да излезем от тях и неудобните ситуации. Да влагаме много разум в дадени моменти и така ще се съхраним.

 

Деветнадесета лекция

 

МЕТОДИ НА ИЗЧИСТВАНЕ

Когато човек предава черни мисли чрез полето на сетивност се чувстват негативни вибрации под форма на напрежение, отпадналост, люлеене, гадене.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ, АКО СМЕ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО?

1. Да открием източникът и да се отдръпнем от него – чрез усета от човека, който е близо до нас.

2. С мисъл и въображение да си поставим лявата ръка върху ямката в основата на шията и да направим троен пас (завъртане) по посока на часовниковата стрелка. Още един път същото и един троен пас в обратна посока на часовниковата стрелка. Първият път завишаваме вибрационното поле, а втория път занижаваме (принципа на вихрите).

2. По същият начин си представяме и виждаме кибритена кутийка (като ясен образ). Вземаме я в лявата ръка, с дясната я отваряме и вземаме една клечка. Цакаме и виждаме как гори, и пак по пътя на представата, правим с нея огнена стена. Също можем да направим двоен обръч около себе си.

КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА?

Пак по пътя въображението, държим запалената клечка с дясната си ръка, като правим обръч от ляво на дясно. Започваме от фонтанелата (горната част на главата) и обгръщаме цялото тяло до крайниците и пак нагоре, докато се върнем в началото. После повтаряме същото от ляво на дясно. Можем да направим двоен обръч. След горните направени обръчи, правим още един обръч, като започнем от фонтанелата, пред гърдите, крайниците, гърба и свършим на фонтанелата. Това е метода на „Кръстосания обръч”.

 

КОГАТО СЕ ПРИБИРАМЕ В КЪЩИ?

1. Тъй като сме замърсени от чужда енергия, необходимо е да я изчистим, като започнем от първи енергиен център и завършим на космическия. Методът може да бъде директен или чрез визуализация.

КАК ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА?

1. С дясната ръка правим два тройни паса (кръга) на дясно и един троен в обратна посока. Както казахме, че това е „Принципа на разширяване на телата при загряване и свиване при изстудяване”

2. Преди да влезем в къщи, по възможност да стъпим на земята с леко разтворени долни крайници и да постоим 10-15 минути. Пръстите на ръцете ни да бъдат насочени надолу. Ще почувстваме как изтича енергия.

3. Да застанем плътно с гръб допрян до дърво от рода на праскова, кайсия, чемшир, ако се чувстваме натоварени и нервни. Бор, ела, лозница, ако се чувстваме отпаднали. В първият случай сме заредени с много енергия – позитивна или негативна, а във втория сме енергийно изразходвани.

Още веднъж да си напомним, че през деня получаваме изключително много енергия, която е чужда, това всъщност е информация, която не ни е нужна и трябва да я освободим.

4. Когато се приберем в къщи, трябва да застанем под душа, за да се изчистим окончателно от чуждата енергия.

5. Ако сме напрегнати, да седнем на любимото си място, да пуснем любимата си музика, по възможност по-тихо. Долните ни крайници да бъдат леко свити и да отпуснем коленете си, колкото си може по-свободно. Да се облегнем, като гърба ни да е допрян в областта на плешките. Гръдният кош да хлътне в коремната кухина. В дясната си ръка да държим камък, който издърпва енергия. Това ще разберем чрез махалото. Когато се върти по посока на часовниковата стрелка, значи подава енергия, а в обратната – издърпва. Това ще свали напрежението и ще се почувстваме бодри.

Ако се чувстваме отпаднали, ще търсим камък, който зарежда с енергия, а ако сме възбудени, който издърпва енергия.

 

Двадесета лекция

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ

През тридесетте години на 20 век, в Германия доктор Ернест Хартман открива, че земните лъчи, подобно електромагнитните, се появяват като обособена мрежа с определени размери и ориентация. Той я нарича „Глобална квадратна мрежа” Тя се проявява като ленти на излъчване с ширина около 12-20 см., разположена в посока север-юг и изток-запад. Разстоянието на лентите е 2 м. – север-юг, 2,5 м. – изток-запад.

Първите сведения за земните лъчения идват от Франция и Швейцария, където физикът Луи Тюрен прави опити за обяснението им като биофизичен феномен. Установено е, че ако човек лежи или стои върху пресечните точки от мрежата на Хартман, настъпват редица заболявания.

- Ако пресечната точка е в областта на главата настъпват – световъртежи, повишена възбудимост, психически смущения, отпадналост сутрин.

- Ако тя е в областта на основата на шията, настъпват увреждания на слуха и зрението, базедова болест, световъртеж, сърдечен удар, нарушаване работата на чакрите.

- Ако пресича гърдите, настъпва рак на белия дроб, заболяване на стомаха и жлъчката, рак на гърлото.

- Ако е в областта на корема – отслабват метаболичните процеси, заболяване на бъбреците, жлъчката, пикочния мехур, сърдечен удар.

- Ако е в основата на корема, настъпват увреждания на двигателната система: долни крайници, колена, стъпала, подпухване на ставите, лошо владеене на крайниците.

В случай, че пресечната точка се намира на кръстовище – стават пътно-транспортни произшествия.

 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Работи се с махало или багети. Махалото се взема в дясната ръка и се тръгва по линията на мрежата. Там, където махалото се завърти по посока на часовниковата стрелка значи, че има пресечна точка. Ако се работи с багети, те се кръстосват. Ако има геопатогенна зона, на това място се чувства голямо напрежение, промяна на вкуса, сърцебиене, главозамайване, гадене, световъртеж и още някой други усещания, които са индивидуални

 

КАК ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ?

Пак с махалото и багетите. Тъй като геопатогенните зони са места, където на дълбочина се кръстосват водни жили, подземни пещери, които излъчват отровни газове, необходимо е да се неутрализират.

Необходимо е да измерим територията – дължината и ширината, изобщо целия обсег.

На това място може да се постави пирамида, да се засее кестен, акация. Да се направи градина с формата на купол (могила) – принципа на пирамидата по изчисление. Да се постави аркова конструкция.

В дома – под леглото, където е главата и крайниците, могат да се поставят квадратни плочки, може и по средата на леглото, за да се неутрализират негативните лъчи.

Методът на изследване трябва да се усъвършенства, за да може човек да си помогне сам, след като предварително е запознат с тези знания.

 

Двадесет и първа лекция

 

МОИТЕ СЪВЕТИ

1. Когато сте много изморени след изминалия ден, седнете на любимото си място и поставете до себе си ваза с здравец! Той ще ви зареди с енергия и ще ви освежи.

ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

1 Върху китката на дясната ръка, откъм венозната част, поставете листо от здравец и го завържете. Така да престои 2 часа.

2. ПОХВАТИ

а) при кризисно състояние, наред със здравеца, поставете дясната си ръка върху главата (голямата фонтанела), а лявата върху сърцето.

б) поставете лявата си ръка върху челото, а дясната върху главата.

Този похват може да се използва и при главоболие.

в) вдигнете крайниците си нагоре, дясната си ръка поставете върху челото в основата на окосмената част, а лявата в основата на сърцето. През това време си представете, че виждате цифрите 130 на 80 или 120 на 80.

г) поставете дясната си ръка върху челото, а с лявата с палец и показалец, притиснете ямките в основата на двете си очи до носа.

ПРИ НИСКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

1. Поставете ръце върху хълбоците си, където са двата бъбрека. Постойте 15 минути и после ги отдръпнете.

Този похват може да се използва при преумора, тежест в очите и отпадналост.

2. Една супена лъжичка сок от лимон, поставете в една чаша преварена вода. Действа стимулиращо, тонизиращо и при болки във вените.

Когато пиете вода от чешмата, задължително подръжте чашата в ръцете си няколко минути. Така леко се променя PH и тя става по-пивка!

ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ

1. Концентрирайте погледа си върху голямата фонтанела 15 минути. Това ще рече, да гледате без да мигате, като си представяте, че сте над главата си и я гледате отгоре.

Този метод е чрез визуализация и насочен поглед към дадено нещо. Може да се постигне след продължителни тренировки.

2. Поставете двете си ръце в основата на черепа, в двете страни под ушната мида и повдигнете главата си с възглавничките на пръстите си. Палците поставяте в изпъкналата част на челюстите си. Така 5 минути. След това поставяте двете си ръце върху слепоочията и притискате силно, докато започне да пулсира главата. Отпуснете рязко и дишайте дълбоко.

Този похват се използва при главоболие предизвикано от невралгия, невроза и мигрена.

Необходимо е да се знае, че когато се концентрираме, от време на време трябва да насочваме погледа си към щитовидната жлеза. Тя се намира в двете страни в основата на шията, там където е кладенчето.

Състои се от два лоба (дяла) – ляв и десен.

ПРИ УСКОРЕНА СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ

Лягаме по гръб и поставяме двете си ръце леко свити в пръстите върху основата на шията, там където е кладенчето, а лявата върху основата на сърцето. Дишаме бавно и равномерно, като задържаме повече въздух в раменете. Така, докато се нормализира ритъма на сърцето.

ПРИ ЗАБАВЕНА СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ

Поставяме пръстите на лявата си ръка върху дясната, там, където чувстваме пулсациите на сърцето (мястото за измерване на пулса). Дишаме равномерно по горе упоменатия начин. Така, докато почувстваме, че ритъма на сърцето се нормализира.

ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА

Поставяме палеца и показалеца на дясната ръка в двете страни на носа (два пръста по-надолу от основата му), там където е най-изпъкналата му част и с въртеливи движения пет минути по посока на часовниковата стрелка и 5 минути в обратна посока, докато се получи затопляне. След това поглаждаме точките 5 минути с леки движения.

ПРИ ЗАПУШЕНИ НОЗДРИ

1. С леко свити пръсти на дясната ръка на разстояние около 30 см. от носа, мисловно насочваме космическа енергия, а ние говорихме за нея. Така 15 минути, докато се отпуснат.

2. С палеца на дясната ръка разтриваме мястото, което споменахме по-горе. Така 15 минути, докато се отпуши. След това лягаме на обратната страна, за да може да се освободи ноздрата.

ПРИ БОЛКИ В СЪРДЕЧНАТА ОБЛАСТ – СТЯГАНЕ, БОДЕЖИ

Сядаме на стола, леглото или дивана. Поставяме дясната си ръка върху плешките, с отворена длан, която гледа нагоре, а лявата ръка поставяме отпред, в основата на сърцето. Така, докато отзвучат бодежите, болките, стягането и пр.

ПРИ ХЪЛЦАНЕ

Поставяме дясната си ръка със свити пръсти върху епигастрияма (под лъжичката). Така леко притискаме и дишаме продължително (вдишваме, издишваме).

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВА САМОЧУВСТВИЕТО И ВЪНШНОСТТА

1. Когато се чувстваме много уморени, лягаме по корем на пода. Протягаме силно ръце. Ако искаме, можем да се търкаляме. Това можем да правим два пъти на ден.

2. Затваряме очи. Произнасяме нещо от този род: \”В небето ярко слънце грее. Над мен сияе небето. Природата е спокойна. Тя управлява света. Аз като дете на природата, се намирам в хармония с Вселената.\”

3. Ако имаме къщна работа, сядаме на стола, като седяща египетска статуя. Слагаме ръцете си върху бедрата, с длани надолу.

4. Бавно напрягаме пръстите на краката, а след това го отпускаме. Правим го бавно, като се повдигаме нагоре с всички мускули на тялото, докато стигнем до шията. След това правим кръгови движения на главата, като че ли е футболна топка. Трябва да повтаряме на своите мускули: \”Отпочивайте спокойно!\”

 

Двадесет и втора лекция

 

КРАТКА ИСТОРИЯ ВЪРХУ НЕТРАДИЦИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ

Нетрадиционната или алтернативна медицина датира от най-дълбока древност. Хората, които са правели чудеса, са се наричали магове, магьосници, врачове. Още от времето на богомилите е бил известен Василий маг, по-късно брата на Симеон, Боян магът. Ако се върнем във времето и влезем в историята на човечеството – в библията ще узнаем за чудесата, които е правил Учителят над Учителите – Исус Христос.

Досега никой не се е замислил, че чудесата, които правят тези хора, не са чудеса, а нещо, което се постига с много знание и опит. През вековете тези лечители, както ги нарича народът – народни, защото в своята практика те използват нетрадиционни методи на лечение, оперират без скалпел – както филипинските оператори.

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ БИЛКИ

Едно от най-разпространените нетрадиционни лечения е билколечението или фитотерапията. За да го използваме, ние трябва да знаем много за билките. Част от лечителите използват космическият канал, от където им се разкриват редица билки. Необходимо е да се знае, че ако се получи такава информация, тя трябва да се провери от книгата за билки за действие, показание и противопоказание. Необходимо е да се вземат няколко вида билки и да се съчетават така, че да са две противоположности. Това ще рече – една успокояваща, друга стимулираща. Преди това трябва да се консултираме с лекар или лечител, за да установим причината за заболяването. Примерно: ако имаме постоянно главоболие, необходимо е да се намери причината, а тя може да е предизвикана от стрес, който атакува щитовидната жлеза и от там една непрекъсната дразнимост на нервните окончания отиващи към главата. В този случай трябва да подадем храна на жлезата, за да я успокоим, защото тя предизвиква завишен тонус на вегетативните нервни окончания и накрая да лекуваме последствията. При разстройство на жлезата се получава сърдечна невроза, струма (гуша), кисти и възелчета, възпаление на нервните окончания, спазъм или атрофични изменения по тях.

Чрез биолокация е необходимо да проследим ритъма на съответния орган, който е засегнат и неговите вибрации. Да проследим вълната на здравето чрез линиала на Тюрен (за него не сме говорили). От там да направим обход на всички органи и системи и тогава да пристъпим към билколечение.

МОИТЕ РЕЦЕПТИ

НЕВРАЛГИЯ И МИГРЕНА

1. по равни части бъз, мащерка, дилянка, синя тинтява, мента, коприва

2. маточина, риган, дилянка, синя тинтява, лайка

3. анасон, дилянка, синя тинтява, червен е жълт кантарион, лайка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Завира 450 грама вода и прибавяме 2 щипки (с трите пръста) от билките. Предварително ги поставяме в марля, за да не се прецеждат след това. Чакаме да кипне и изваждаме веднага билките. Разделяме чая на три части. Пие се 3 пъти по 100 грама 2 часа след храна. Към всяка част слагаме по вкус захар, мед и едно резенче лимон, когато чая изстине, защото когато е топъл, се губи витамин \”Ц\”, който стимулира организма, отпуска кръвоносните съдове, спада кръвното налягане, премахва умората и главоболието.

Към тази рецепта можем да прибавим и следното: върху китката на дясната ръка (откъм венозната част), да се постави орехово листо или шума (предварително да се напръска с вода, за да омекне). Така да престои 20 минути и след това да се свали. Ръката с листото може да се привърже. Листото съдържа йод в чист вид и е необходимо за щитовидната жлеза. За нея можем да приемем следното:

1 буркан кисело мляко

6 счукани ореха без костилките

половин лимон

1 аспирин

150 гр краве сирене

Цялото количество се разбърква в купа и се разпределя на три части.

То се взема като храна три пъти. Прави се попара с малко водичка и 1 препечена филийка хляб.

Млекото и сиренето внасят белтъчини и калций, лимона – витамин \”Ц\”, орехите – витамин Б6, който тонизира нервната система. Може и една маруля. Тя съдържа фосфор. Аспирина тонизира организма и кръвоносните съдове.

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА

Много болести ни спохождат поради прекомерно консумиране на мазнини, захарни изделия и месо. Стомахът се претоварва и не може да се справи. Резултатите са маса ненужни вещества, които замърсяват храносмилателната система, жлъчният мехур, бъбреците, задстомашната жлеза и кръвоносната система, по-точно съдовете. Често се оплакваме от главоболие и болки в черния дроб. Прибягваме към лекарства, без да се опитаме да изчистим организма си.

КАК СЕ ПРАВИ ТОВА?

Сутрин, на гладно, трябва да изпием 100 грама хладка вода, като се прибави към нея един лимон (15 грама). После наново се пият сокове от ябълки, моркови, касис, през един час по една чаша. Да се храним не е необходимо. На следващият ден пак се повтаря, ако се чувстваме добре. Ако усетим слабост, виене на свят, трябва да започнем да се храним. В никакъв случай не трябва да консумираме солено, сладко и пържено. След няколко дни болките в ставите, главата и вътрешните органи ще изчезнат. Ще се почувства лекота в цялото тяло, ще се разтоварят килограми. Тогава трябва да опитаме да регулираме храненето си, като в него има много зеленчуци, плодове, кисели и млечни продукти и съвсем малко от това, което натрупва организма най-вече мазнини – пържено, сладкиши и пасти.

ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ

Преди всичко трябва да пречистим организма си, в това число съдовете, които се замърсяват от нечисти вещества. След това да използваме настройка от дилянка (валериана), листа от лавандула, горски ягоди, жълт кантарион, мента, лайка. Да прекарваме повече време сред природата, на чист въздух преди лягане. Повече да ходим. Да не забравяме доброто настроение и емоции.

КАК ДА ПРИГОТВИМ НАСТРОЙКАТА?

Вземаме по една лъжичка от билките и ги заливаме в литър вряща вода. Оставят се да врат няколко минути. Изстудени се прецеждат. Пият се по четвърт чаша два пъти на ден.

НЕРВНО СЪРЦЕ. ПРЕКОМЕРНА УМОРА

За премахване на болки в сърцето е добре да се пие от горната настройка.

Препоръчват се и успокоителни бани. Ако нямаме вана, можем да ги правим на краката.

РЕЦЕПТИ

1. борови иглички, шишарки, клонки, да се накиснат, колкото да се покрият и да се поставят да врат половин час. Престояват 12 часа. Отварата трябва да бъде кафява на цвят. Сипва се половин литър на четвърт вана за краката. Много добре действа ваната от валериана. Може да се прибави към горната отвара. Това премахва главоболието, болките в сърцето, понижава кръвното налягане.

Може да се направи отвара от орехови листа и лайка, но не е необходимо да стоят толкова часа.

БРОНХИТ

На една чаша прясно мляко, се прибавя една супена чаша конски босилек. Изварява се добре и прецежда. Пие се четвърт част преди лягане много горещ.

ХРЕМА

В леген с много гореща вода се добавя отвара от лайка и се стои над парата. Крайниците се поставят в легена със същата отвара. Изваждаме ги, когато водата изстине, изтриваме ги и ги обуваме в груби чорапи. Преди лягане изпиваме чай от калина с мед.

СПАДНАЛ ГЛАС

Половин чаша семе от анасон се залива в половин литър вода. Оставя се да ври 15 минути. Семената се изваждат и се добавя чаша мед и се оставя да кипне. Сваля се и се прибавя коняк или водка – 2 лъжици. Пие се по една супена лъжичка на половин час.

ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗЪБИТЕ И ЛОШ ДЪХ

Листа от малина, дъб или орех и мента – равни количества се нарязват ситно и се слагат в бутилка. Заливат се с горещ, винен оцет и се оставят три дни.

ПРИ ЗЪБОБОЛ

Нарязваме на ситно скилидки чесън, увиваме в чиста марля и се поставят на китката на ръката откъм болния зъб. Мястото се намазва с крем, за да не се получи изгаряне.

Парче сланина се поставя върху бузата, където е болният зъб. Стои 15-20 минути.

В ухото от страната на болният зъб се поставя листо от жиловник.

ПРИ ХЕМОРОИДИ

Вземаме на едно яйце белтъка и прибавяме едно зърно син камък (този, с който пръскаме лозниците). Смесваме ги и ги разбъркваме добре, за да се разтвори синият камък, докато стане кашица. Намазваме го на памуче и поставяме върху поразеното място. Стои цяла вечер.

ПРИ НАВЕХНАТО

На един памук поръсваме спирт (чист, за горене или ракия) и го поставяме върху навехнатото място. Отгоре слагаме найлон, за да държи по-дълго време влага. Ако е крак, обуваме го с чорап и така да престои едно денонощие. Никога не се слага студен компрес. Той е враг номер едно.

СЪНОТВОРНО

500 гр. морска сол, 1 с.л. хвойна

Слагат се във ваната и се престоява 30 минути.

КОСОПАД

150 гр. корени от коприва

50 гр. корени от сапуниче

50 гр. черупки от лешник

Варят се в един литър горещ оцет, докато остане до половината. Сместа се втрива в косата вечер, докато косопада изчезне.

УПОРИТА КАШЛИЦА

100 грама борови връхчета врат в един литър вода и 100 грама захар, 30 минути. След това се прецежда и се прибавя 1 чаена лъжичка нишъдър, 2 супени лъжички пепел и се пие 4 пъти по една кафяна чаша на ден.

ПРИ ЕКЗЕМА

Накиснете поразеното място със смес от следната настройка:

смрадлика – листа и клонки

корени от бял оман

орехови листа

корени троскот

Слага се по равно количество от билките. След като засъхне мястото след банята, намажете със следната смес:

орехово масло

печатарско мастило

сок от узряла капина

ПЯСЪК И КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ

1. Изцеждаме сока на един лимон и прибавяме половин чаша хладка вода и пием няколко пъти на ден.

2. Половин чаша смес от сока на морков, цвекло и краставица – пие се 3-4 пъти дневно.

Камъните изчезват в течение на няколко дни в зависимост от размерите и количеството.

УСПОКОИТЕЛЕН ЧАЙ

бъз, мащерка, дилянка, теменуга, иглика, анасон.

ПРИГОТВЯНЕ

460 грама вода завира и се пускат 2 щипки (с трите пръста) билки. Врат 5 минути, прецеждат се и се пият 3 пъти по 150 грама преди ядене, с 1 кафяна лъжичка мед плюс резенче лимон (слага се, когато чая изстине).

СЪРДЕЧНА НЕВРОЗА

тинктура от глог (от аптеката)

сутрин 20 капки

обяд 20 капки

вечер 15 капки + 15 капки тинктура от валериан + 15 капки от люта мента.

ХЕМОРОИДИ, КАМЪНИ, СЛАБИТЕЛНО, КРЪВОЧИСТИТЕЛНО

див спанак (червен дива лопода)

1. корени – при хемороиди и камъни

2. външно – циреи, рани, като лапи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

2 щипки от нарязаните корени се прибавят към 160 грама вряща вода и врат 5 минути. Свалят се от огъня и така, докато отварата изстине и се прецежда. Пие се 3 пъти по 50 грама след ядене.

Когато използваме лапите, листата се нарязват на ситно, към тях се прибавя малко свинска мас и се налага върху засегнатото място. Прави се 2 пъти дневно. Така, докато раната заздравее!

СИНЯ ТИНТЯВА – действа стимулиращо, при бъбречни заболявания, апетито възбуждащо, стимулира сърцето.

ПРИГОТВЯНЕ

10 цветчета се поставят във вряща вода и врат 5 минути. Свалят се и се чака да изстине. Приема се 3 пъти по 50 грама след ядене.

ГРЪМОТРЪН – действа при възпаление на простатната жлеза, при възпаление и камъни в жлъчката и бъбреците.

ПРИГОТВЯНЕ

3 шипки (с трите пръста) от билката се поставят в 160 грама вряща вода и врат 5 минути. Свалят се от огъня и се пие 3 пъти по 50 грама след ядене.

МАГАРЕШКИ ТРЪН – при мъжка и женска импотентност, миома на матката, действа стимулиращо.

ПРИГОТВЯНЕ

7 цвята се поставят в 360 грама вода и врат 10 минути. Свалят се от огъня и се захлупват с похлупак. Стоят още 2 часа. След това се прецеждат и се пие 3 пъти по 150 грама 2 часа преди ядене.

КАНЕЛА

РЕЦЕПТА

1. Може да си дъвче три пъти на ден по 1 листо.

2. 2 щипки ситно нарязани листа киснат 24 часа, като се заливат преди това във вряла вода (150 грама). Взема се 3 пъти по 20 грама на гладно.

3. ЖЕН-ШЕН – стимулира централната нервна система, увеличава газообмена, при физическа и умствена преумора, повишава работоспособността, при продължителни заболявания, при намалено действие на половите жлези, при неврози, невралгии, хистерии.

РЕЦЕПТИ

1. По едно коренче под езика след ядене.

2. 2 пъти по половин флакон (при готова фармацевтична форма) на ден.

3. 1 кафяна лъжичка от билката кисне 1 час в 400 грама вряла вода. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти на ден.

КАНЕЛА – действа кръвоспиращо, спазмолетично, противомикробно, при косопад, циреи, бяло течение, изкълчване, нараняване, менингит.

РЕЦЕПТИ

1. 1:100 канела плюс бяло вино стои 20 дни и се пие за засилване на сърцето и воднянка на долни крайници.

2. Външно – отвара 1:10 при падане на косата (втрива се веднъж на ден) – 7 дни.

3. 20 грама счукани стръкове плюс 20 грама камфор или 20 грама ракия, киснат 10 дни. Разтрива се врата и главата.

4. 1 супена лъжичка листа плюс 200 милилитра вряла вода се киснат два часа и се пие по 1 винена чаша.

ПОВЕЙ – при хемороиди.

7 пръчици с дължина около 10 см. от клончето, се заливат в 360 грама вода и се слагат да врат 15 минути. Изваждат си и стоят с похлупак два часа. Прецеждат се и се пие 3 пъти по 100 грама на гладно.

ГЛУХАРЧЕ – действа при бъбречни заболявания и импотентност у мъжа.

1. Стръкчетата заедно с листата се попарват във вряща вода и след това се нарязват като салата. Прибавя се щипка сол, малко оцет и олио. Салата се консумира по време на ядене.

2. 2 щипки нарязани на ситно стръкчета и листа, се прибавят към 160 грама вряща вода. Ври 5 минути и се прецеждат. Пие се 3 пъти по 50 грама след ядене

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>