Части на речта и части на изречението бр.233

 Части на речта:

1. Съществително име – дърво
2. Прилагателно име – красив
3. Местоимение – замества име или именно словосъчетание
4. Числително име – назовава число, брой или поредност
5. Глагол -тичам
6. Наречие – назовава обстоятелствата, при които протича действието
7. Предлог – изразява смислови отношения в изречението
8. Съюз – свързва еднородни части в изречението или различни видове изречения
9. Частица – допълва или уточнява смисъла на изречението
10. Междуметие – изразява чувства, настроения и емоции

Части на изречението

Главни части: Подлог и сказуемо
Подлог - вършителят на действието; открива се с въпросите: Кой?, Коя?, Кое?, Кои?; подчертава се с една права линия.
Подлогът е главна независима част на изречението, на която се приписва предикативен признак чрез сказуемото. С него се означава вършителят на действието. Открива се с въпросите Кой?, Коя?, Кое?, Кои?. Прието е да се подчертава с права линия. Той може да бъде представен чрез:
Сказуемо - означава действие или състояние; открива се с въпросите: Какво прави? и Какво върши?; подчертава се с две прави линии.
Сказуемото е главна зависима част на изречението, което приписва предикативен признак на подлога. Означава действие или състояние. Обикновено се изразява чрез глагол. Открива се с въпросите: „Какво прави?“ и „Какво върши?“ Прието е да се подчертава с двойна права линия.
Видове сказуемо:
  • просто глаголно сказуемо
  • съставно глаголно сказуемо
  • съставно именно сказуемо.
Второстепенни части:
Определение (бива съгласувано и несъгласувано) – открива се с въпросите: Какъв?, Каква?, Какво?, Какви? Чий?, Чия?, Чие?, Чии?; подчертава се с една вълнообразна линия
Допълнение (бива пряко и непряко) – открива се с въпросите: Какво?, Каква?, Що?, Кого?; подчертава се с две прави линии и една пресечена какво/каква/какви/кого/на кого? Пряко допълнение – какво/кого + думата сказуемо + подлог Непряко допълнение – предлог + какво/кого + думата сказуемо + подлог
Обстоятелствено пояснение (бива за място, за време, за начин, за количество и степен, за причина) – открива се с въпросите: Къде? (за място), как? (за начин), кога? (за време) и колко? (за количество); подчератва се с две прави линии и две пресечени.
За място – къде? За време – кога? За начин – как? За количество – колко? За причина — защо?
Приложение - пояснява само съществителното име, като уточнява значението или дава друго название; подчертава се с две вълнообразни линии
Сказуемно определение - открива се с въпрос за определение, зададен чрез сказуемото за подлога (какъв/каква/какво + е + подлог?, какви + са + подлог?); подчертава се с една права и една вълнообразна линия.
https://bg.wikibooks.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>