Тримата юбиляри на Аспект

 коледна изложба живопис, 16 декември 2021г. – 6 януари 2022г

Коледната ни изложба е посветена на трима от основните художници на галерия Аспект, които през настоящата година празнуваха шейсетгодишен юбилей. Нели Ценова, Валери Ценов и Илия Желев са имена, които не се нуждаят от представяне, те са наложени творци със собствен почерк и ярко присъствие в съвременната българска и европейска живопис.
Още от основаването на галерията преди 16 години, тримата автори са постоянни в изявите си, организирала съм много техни самостоятелни изложби, а картините им присъстват винаги в депото и в общите експозиции. Затова и естествено се роди идеята в навечерието на Коледа техните почитатели, колеги и приятели да имат още една възможност да ги поздравят за годишнините им, още повече, че докато Илия отбеляза юбилея си с голяма изложба в Градската Художествена Галерия през септември, Нели и Валери не организираха свое честване. Разпределението на пространството на галерията на три отделни зали предоставя чудесна възможност изложбата да бъде както съвместна, така и самостоятелна, като всеки от тях разполага с отделно помещение, в което да покаже няколко от най-новите си творби. Нели представя така характерните за нея идилично-вълшебни композиции, в които вплита символиката на природата и най-вече на цветята. Валери излага предимно пейзажи с родопски мотиви, но не липсват и платна с морска тематика, пресъздадени в типичния за него приказен магичен реализъм. В съвсем друга стилистика са творбите на Илия, който през последните години експериметнира в посока на поп арта, съчетавайки печат, колаж и смола.
Категорично различните, дори противоположни направления, в които работят от една страна Илия Желев и от друга Нели и Валери, са своеобразно предизвикателство за съчетаването им в една експозиция, но различността интригува и стимулира публиката да сравнява, анализира и оформя предпочитания. В този смисъл изложбата на тримата юбиляри си струва да бъде видяна и всеки може да направи това от 16 декември до 6 януари. А за среща с художниците заповядайте на вернисаж на 16 декември от 16.00 до 19.
Олга Петрова