Граматика бр.265

„Мила мамо…“ или още за т.нар. звателни форми

Илияна Гаравалова
Със звателни форми започва всеки вид комуникация, но съществуването им предизвиква и редица въпроси: дали, въпреки произхода си от старобългарския звателен падеж, те все още са морфологична категория, дали отмират и по какви причини и т.н.
И наистина днес категорията ‘вокатив’ се употребява значително по-рядко, защото не се различава в множествено число (вж.: Много момчета (жени, мъже) вървяха по улицата / Момчета (жени, мъже), елате тук!), в среден род (вж.: Едно момче те търсеше. / Момче, къде е майка ти?), при означаващите нелица съществителни от мъжки род (с изключение на случаите на персонификация), а до голяма степен и при женски род (срв.: Теодора / Теодоро, търсих те навсякъде.). Тя отсъства по формални причини и при личните мъжки имена с окончание -о / -е (срв.: Видях Петко (Яне). / Петко (Яне), кога дойде?). Причината е действието на тенденцията за развой към аналитизъм в съвременния български език, защото при вокатива имената се отличават с допълнителната семантична обремененост окончанието им да символизира едно значение в повече.
Влияние оказват и някои допълнителни фактори като глобализацията и развитието на комуникациите, в резултат от които все повече българи носят лични имена от чужд произход, за които звателната форма не е характерна. Факт е обаче, че дори голяма част от тези „вносни“ имена биват включени в българската звателна парадигма (вж.: Изабелче, Симонче, Монике, Давиде, Майкълчо, Дейвидчо и др.). Следва да се има предвид също така, че ако изказване от типа: „Майкъл, не скачай в локвите!“ се приема напълно естествено от носителите на езика, изречението: „Иван, не скачай в локвите!“ за тях е не само неправилно, но и смешно, защото е белег за проявена показност и претенциозност от страна на говорещия.
Категорично доказателство за жизнеността на звателните форми е и възможността чрез тях да се изразява лично отношение посредством предпочитанието на говорещия към едно или друго окончание за символизирането на тази граматическа категория при съществителните от женски род, завършващи на -а. Така например изречението: „Мамо, донеси ми вода“ е неутрално, докато в израза: „Маме, донеси ми вода“ смяната на окончанието е значеща за отношението на говорещия към майката. При личните женски имена звателната о-форма вече се схваща като просторечна или натоварена с негативно значение, затова се предпочита образуването на звателни форми от умалителната форма на името с окончание -е (срв. Марийо, не говори така. / Марийке, не говори така.) или се избягва употребата на вокатив: Мария, не говори така.
Друга важна особеност на вокатива е невъзможността обръщенията да се членуват. Причината за това е близкото родство между двете граматични категории, които най-общо означават идентифицираност на обекта, но се различават по това, че звателните форми принадлежат към апелативната, а определените – към когнитивната функция на езика.
в. „Аз Буки“ Бр. 32, 6 – 12. VIII. 2015

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>