Първичноусти бр.266

Първичноусти 

Домашна мухаMusca domestica
Esdysozoa 
Ecdysozoa (Линеещи) са първичноусти, наречени така заради общото си свойство да линеят. Към тази група се отнася и най-големият тип животни Arthropoda (Членестоноги), включващ  класовете  насекоми паяци и ракообразни. Относително малпбройните типове Onychophora и Tardigrada са близко свързани с членестоногите и споделят множество общи черти.
Ecdysozoa включва и тип Nematoda (кръгли червеи), които са втория по-големина тип след членестоногите. Кръглите червеи обикновено са микроскопични и съществуват във всякаква среда, в която има вода, а много от тях са и паразити  Близки до тях са други по-малки типове червеи като Nematomorpha (Живи влакна), KinorhynchaPriapulida и Loricifera. Характерно за тях е наличието на редуциран целом известен като псевдоцелом.
Останалите две групи на първичноустите често са наричани Spiralia, защото ембрионите се развиват чрез спирално делене.
Platyzoaп

 

Pseudobiceros bedfordi

Platyzoa от (гръцкиπλατύς – „плосък“, ζῷον – „животно“) включва тип Platyhelminthes (Плоски червеи). Дълго се смята, че са най-простите представители на Bilateria, но днес е възприето мнението, че произхождат от по-сложни предшественици.  Към този тип се отнасят много паразити като метилите и тениите . Плочките червеи нямат телесна празните (ацеломни), подобно на своите близки роднини микроскопичните  Gastrotricha   коремочетинести). 
Други представители на Platyzoa са микроскопични и псевдоцеломни. Най-значими сред тях са Rotifera, които са важен компонент на водните екосистеми.
Lophotrochozoa[редактиране  

 

Градински охлювHelix pomatia

Lophotrochozoa включва два от най-успешните типа Mollusca (Мекотели) и Annelida (Прешленести червеи). Първият от който е втори по брой на откритите видове вкючващ класовете охлювимиди и главоноги. Отдавна се смята, че тези две групи са близко свързани, поради наличието на трохофорна (свободно плуваща) ларва, макар че се е смятало, че анелидите са по-близки до членестоногите, поради общото наличие на сегментиране на тялото.[45] Днес се приема, че това е следствие на конвергентна еволюция, поради наличието на множество морфологични и генетични различия. 
Lophotrochozoa включва също и Nemertea (Немертини), Sipuncula (Сипункулиди) иняколко други типа, които имат кръгово разположени ресничести пипала около устата, наречени лофофор.  Въпреки че традиционно се групират заедно като лофофори  днес е прието, че групата им има парафилетичен произход. като някои са по-близки до немертините, а други до мекотели и плоски червеи. Тук спадат и Brachiopoda (Паменоногите), които макар и слабо представени днес са били широко застъпени в геологиното минало, EntoproctaPhoronida и вероятно Bryozoa .
 от Уикипедия
Таг Първичноусти,  Домашна, муха, Градински, охлюв
 
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>