НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ

НА КМЕТСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. Калофер, ул. „Хр. Ботев” №2,
тел. 0878 13 13 32; e-mail: nskkrb@abv.bg
ДО ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РУМЕН РАДЕВ
София
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
За учредяване на Президентска награда
Вапцаровска международна премия
„Морето и машините”
За стимулиране развитието на науките за морето,
образованието и възпитанието на морски кадри,
постижения в областта на безопасността на корабоплаването
Уважаеми господин Президент на Република България,
Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България (НСККРБ) изцяло подкрепя и се застъпва за учредяването на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” за стимулиране развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.
Към всички посочени от капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев аргументи за учредяване на премията, Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България вижда още няколко ползи за общините, кметствата и страната:
- Ще се засили интереса на жителите на общините и кметствата към морското образование и морските специалности, а това води до увеличаване на международния престиж на българската държава.
- Развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постиженията в областта на безопасността на корабоплаването ще донесе огромни ползи за инфраструктурата и засилване икономическия и социални просперитет на всяка община и кметство у нас.
- Кметовете на кметства в Република България са в правото си да очакват от политиците и държавниците, че най-после ще изпълнят десетилетна европейска повеля: Да разработят и приемат Национална морска доктрина и Национална морска стратегия.
- Кметовете на кметства в Република България считат, че учредяването на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” достоен отговор на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) и изцяло подкрепяме адресираното до Вас предложение!
Приложения:
1) Писмо № 1 от 20.11.2018 г. на капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.
2) Писмо № 2 от 01.07.2023 г. на капитан I ранг о.р.професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.
РУМЕН СТОЯНОВ
Председател на УС на НСККРБ
04 юли 2023 г.
гр. Калофер
Всички реакции:

3Evgenia Yanakieva, Veronika Cholakova и 1 друг 

 
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>