Category Archives: За вас деца

Най-лошият стил възпитание за родители

 
Авторитарните родители предизвикват най-често израстване на деца, които не изпитват респект и са объркани в живота си. Авторитарните родители по правило имат изключително високи и нереалистични стандарти за представянето на децата, често са агресивни, когато децата не ги постигнат, наказват ги, в някои случаи жестоко и в допълнение са студени и  негостоприемни. Те нямат търпение при лошо поведение, не вярват на децата си и не преговарят и не обсъждат ситуациите с тях.
Един от водещите проблеми с такова поведение, макар и да не се набива на очи веднага, е, че заради него децата не виждат авторитарния родител като авторитетна фигура, което на своя страна причинява проблемите с поведението на децата. Д-р Рик Тринкър, водещият автор на изследването, обяснява:
“Когато децата виждат в родителите си реални фигури на авторитет те вярват на родителя и усещат, че имат задължение да правят това, което той или тя иска от тях. Това е много важен атрибут на авторитетната фигура, защото така не се налага родителя да разчита на система от награди и наказания, за да контролира тяхното поведение. Отделно е много по-вероятно децата да изпълнят това, което се иска от тях”.
Авторитетният стил на родителско възпитание е много по-ефективен от авторитарния стил. Той може да има черти на контрол и изискване, но едновременно с това топъл и предразполагащ към децата.
https://www.obekti.bg/nauka/nay-loshiyat-stil-vzpitanie-za-roditeli