Category Archives: Туй що е българско, се е наше

Бакърджийството – занаятът на траките

Вековното развитие на българския народ ясно проличава в неговото майсторство. Ще Ви разкрием уменията и таланта на българина в един особен вид изкуство, който и до ден днешен носи духа на отминалите времена. Ще Ви разкажем за чудеса, които навремето хората творят със собствените си ръце. Ще Ви върнем назад във времето, когато хората израстват от обикновени чираци до калфи, докато не се превърнат в истински майстори. От нежните ръце на тъкачките, през работилниците на умелите дърворезбари, ще Ви пренесем чак до стоманените юмруци на ковачите, наследници на древни традиции – това са „Българските занаяти“.
P211303bМедникарството (или бакърджийството) е занаят, познат по нашите земи още от времето на древните траки, за които се смята, че са прочути майстори на медта. То среща своя разцвет през Възраждането, когато в България се оформят множество бакърджийски центрове (Велико Търново, София, Шумен, Пловдив, Прилеп и Устово), а медните съдове започват да заемат важно място във всекидневието на българина. Тогава се обучават и едни от най-добрите майстори, оставили в наследство красиво изработени съдове, които и до ден днешен будят възхищение у нас.
Бакърджийството, както и повечето занаяти, се предава през поколенията, което допринася за запазване на многогодишните му традиции.
По-важни медникарски сечива, които си заслужава да познавате, са: мях, мулия, циция, дървени чукове, железни чукове, магаре, калеми и други. Що се отнася до материалите, в най-старо време майсторите сами леят медните листи, от които изработват съдовете, но по-късно започва внос от Цариград. От тези листи се правят всички части на съда и впоследствие те се събират в едно цяло. Следва и дооформянето, което често се преплита и с украсата. В противен случай, бакърджията украсява своето произведение едва най-накрая. Предпочитан метод е продължителното нагряване и начукване на медта с различни чукове, но понякога се използва шило или киселина.
 https://bulgarianhistory.org/bakurdjiistvo/
 Таг  Бакърджийството – занаятът   траките